Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

56

Shanghai-Kina

Singapore

New Zealand

Danmark

Tyskland

Frankrig

Østrig ligger nr. 39 på ranglisten og ligger som det eneste land i denne sammenligning

signifikant under det internationale gennemsnit. Østrigske elever opnår i snit 470 point

på den samlede læseskala, 477 på finde/uddrage-skalaen, 471 på sammenkæde/fortolkeskalaen

og 463 point på reflektere over/vurdere-skalaen. På alle områder ligger østrigske

elever under det internationale gennemsnit i PISA. Ca. en tredjedel af de østrigske elever

ligger under niveau 2, hvilket svarer til andelen i Tyskland, men andelen af rigtig dygtige

elever er lavere i Østrig end i Tyskland. Østrig har ca. 5 % elever på niveau 5 og 6, hvilket

svarer til andelen i Danmark, mens Tyskland har 7,6 % elever på niveau 5 og 6. Det

ser således ikke ud til, at det østrigske skolesystem formår at mindske skellet mellem top

og bund, og det ser heller ikke ud til, at delingen af eleverne i en boglig og ikke-boglig del

støtter og udvikler de svage elever eller styrker andelen af dygtige læsere.

I figur 2.7 ses andelen af elever i de udvalgte OECD-lande over og under niveau 2.

Figur 2.7. Oversigt over andelen af elever i udvalgte OECD-lande over og under niveau 2 på

den samlede læseskala

Østrig

Elever på niveau 1a

eller derunder

40 20 0 20 40 60 80 100

%

Under niveau 1b

Niveau 1b

Niveau 1a

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Elever på niveau

2 eller over

More magazines by this user
Similar magazines