Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

58

første kan det store fokus på læsning i skolen og i medierne medføre, at elever oplyser at

have brugt mere tid på læsning i fritiden, end sandt er. For det andet kan kulturelle forskelle

landene imellem medføre, at man ikke umiddelbart kan sammenligne elevers brug

af læsning på tværs af lande.

Figur 2.8. Læsevaner som begrebet operationaliseres i PISA

Læsning i skolen

Variation i online

læseaktiviteter

I PISA 2009 undersøges elevernes engagement i og brug af læsning i hverdagen ved hjælp

af følgende komponenter:

• Elevens læselyst (interesse for at læse, fx læsning af skønlitteratur og fagtekster for egen

fornøjelses skyld)

• Elevens selvstændige forholden sig til læseopgaver (fx oplevelse af selv at vælge og have

kontrol over egne læseaktiviteter)

• Elevens interaktion med andre om læseopgaver (fælles mål for læseopgaver og samarbejdsevner)

• Elevens brug af læsning (fx omfanget af læsning og hvilke læseaktiviteter eleven

beskæftiger sig med).

15-årige elevers læselyst

Læselyst

Læsevaner

Variation

læsematerialer

Læsning i fritiden

I dette afsnit kan man finde supplerende informationer om OECD-elevernes læselyst:

• PISA’s spørgeskema til afdækning af elevernes læselyst figur 2.9

• En figur 2.10 der viser sammenhængen mellem OECD-elevers læselyst og deres

læsefærdigheder

• En tabel 2.18 der viser læselyst blandt elever i Norden og sammenhængen mellem

læsning i fritiden og læselyst og læsefærdigheder

• En tabel 2.19 der viser kønsforskelle i læselyst i Norden.

More magazines by this user
Similar magazines