Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA’s spørgeskema om læselyst

Læselyst er i PISA undersøgt ved hjælp af en række udsagn, som eleverne har vurderet i

forhold til, hvor enige eller uenige de var i udsagnet. Elevernes besvarelser er analyseret og

transformeret til et læselyst-indeks med fire niveauer. Hvert niveau på indekset har et

gennemsnit på 0 og en spredning fra -1 til +1. Nedenfor er gengivet den del af elevspørgeskemaet,

der omhandler 15-årige elevers læselyst (holdning til læsning).

Figur 2.9. PISA’s spørgeskema om elevers læselyst

Hvor uenig eller enig er du i følgende udsagn om læsning?

(Sæt ét kryds i hver linje)

Meget Meget

uenig Uenig Enig enig

Jeg læser kun, hvis jeg er nødt til det 1 2 3 4

Læsning er en af mine

yndlingsinteresser

Jeg kan godt lide at diskutere

bøger med andre mennesker

Jeg har problemer med at komme

igennem en bog

Jeg bliver glad, hvis jeg får en

bog forærende

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Jeg synes, at det er spild af tid at læse 1 2 3 4

Jeg kan godt lide at gå i en boghandel

eller på biblioteket

Jeg læser kun for at få oplysninger,

jeg har brug for

Jeg kan ikke sidde stille og læse i mere

end nogle få minutter ad gangen

Jeg kan lide at sige min mening om

bøger, jeg har læst

Jeg kan lide at bytte bøger med mine venner

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

59

More magazines by this user
Similar magazines