Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Figur 2.12 viser andelen af drenge/piger, der læser i fritiden. Tendensen er klar på tværs

af alle lande: piger læser mere i fritiden end drenge.

Elevers variation i læsemateriale

I PISA blev eleverne bedt om at markere, hvad de frivilligt læste, fx blade, tidsskrifter, tegneserier,

skønlitteratur, faglitteratur, og hvor ofte de læste sådanne tekster. Elevernes

besvarelser er analyseret og omdannet til et indeks over variation i læsemateriale.

Figur 2.13. PISA’s spørgeskema om elevers valg af læsematerialer i fritiden

Hvor tit læser du følgende typer tekster, fordi du har lyst til det?

(Sæt ét kryds i hver linje)

Aldrig Nogle Ca. Flere Flere

eller få gange én gang gange gange

næsten om året om om om

aldrig måneden måneden ugen

Blade (fx tidsskrifter,

uge- eller månedsblade) 1 2 3 4 5

Tegneserier 1 2 3 4 5

Skønlitteratur (romaner,

fortællinger, historier) 1 2 3 4 5

Faglitteratur 1 2 3 4 5

Aviser 1 2 3 4 5

Andelen af elever som læser forskellige typer af tekster i hverdagen

Tabellen på næste side er en oversigt over andelen af elever i deltagerlandene, der jævnligt

læser henholdsvis blade, tegneserier, skøn- og faglitteratur og aviser (elever som har markeret

enten “flere gange om måneden” eller “Flere gange om ugen”). På tværs af alle lande

er elevernes hyppigste læsning blade og aviser.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

65

More magazines by this user
Similar magazines