Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

I figur 2.16 ses en oversigt over de elementer, som indgår i PISA’s undersøgelse af 15-årige

elevers tilgange til at lære, dvs. deres bevidsthed om og brug af strategier i hverdagens

læseopgaver.

Figur 2.16. Elementer i PISA’s undersøgelse af elevernes tilgange til læring

Forståelse og

fastholdelse

Opsummering

Udenadslærestrategier

Tilgange

til læring

Elaboreringsstrategier

Overvågningsstrategier

I PISA undersøges 15-årige elevers bevidsthed om to forskellige typer af læsestrategier:

• Elevernes bevidsthed om hvilke strategier, der er mest effektive, når man skal forstå og

huske indholdet af en tekst

• Elevernes bevidsthed om hvilke strategier, der er mest effektive, når man skal opsummere

den vigtigste information i en tekst.

PISA’s undersøgelse af 15-åriges bevidsthed om forståelses- og hukommelsesstrategier

I PISA er elevernes bevidsthed om effektive forståelsesstrategier undersøgt ved hjælp af

følgende læsescenario: ‘Forestil dig, at du skal forstå og huske informa tionen i en tekst.

Hvor nyttige er følgende strategier, når det drejer sig om at forstå og huske en tekst?’

Eleverne har angivet nytten af disse strategier på en 6-trins-skala (fra ‘slet ikke’ til ‘meget

nyttig’).

Elevernes vurdering af nyttige strategier i det pågældende læsescenario er målt i forhold

til læseeksperters vurdering af strategiernes nytteværdi. Læseeksperterne har udpeget følgende

tre strategier som nyttige til at styrke læserens forståelse og hukommelse af tekstens

indhold:

• ‘Når jeg har læst teksten, diskuterer jeg dens indhold med andre mennesker’

• ‘Jeg understreger vigtige dele af teksten

• ‘Jeg sammenfatter teksten med mine egne ord’.

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

75

More magazines by this user
Similar magazines