Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

76

Derimod har eksperterne vurderet de tre næste strategier som mindre effektive til at

styrke læserens forståelse og hukommelse for indholdet af en tekst:

• Jeg koncentrerer mig om de dele af teksten, som er nemme at forstå’

• ‘Jeg læser hurtigt teksten igennem to gange’

• ‘Jeg læser teksten højt for en anden person’.

Elevernes svar på denne og den efterfølgende opgave er analyseret og transformeret til et

‘bevidsthedsindeks’ med fire niveauer. PISA’s spørgeskema om bevidsthed om effektive

forståelses- og hukommelsesstrategier ses nedenfor.

Figur 2.17. PISA’s undersøgelse af 15-årige elevers bevidsthed om nyttige forståelsesstrategier

Læseopgave: Forestil dig, at du skal forstå og huske informa tionen i en tekst

Hvor nyttige er følgende strategier, når det drejer sig om at forstå og huske en tekst?

Mulige strategier Point

Slet ikke Meget

nyttig nyttig

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Jeg koncentrerer mig

om de dele af teksten, 1 2 3 4 5 6

som er nemme at forstå

Jeg læser hurtigt teksten

igennem to gange

1 2 3 4 5 6

Når jeg har læst teksten,

diskuterer jeg dens indhold 1 2 3 4 5 6

med andre mennesker

Jeg understreger vigtige dele

af teksten

Jeg sammenfatter teksten

med mine egne ord

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Jeg læser teksten højt

for en anden person 1 2 3 4 5 6

More magazines by this user
Similar magazines