Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

8

PISA undersøger unge menneskers kompetencer nær ved slutningen af den undervisningspligtige

periode. De unge, der er indgået i de internationale PISA-undersøgelser i

såvel 2000, 2003, 2006 som 2009, har på undersøgelsestidspunktet i det sene forår været

15 år gamle. PISA er karakteristisk ved, at den ikke vurderer kompetencerne ud fra specifikke

læseplaners indhold, men i stedet ser på, hvor godt de unge kan bruge deres kunnen

i forhold til udfordringer i det virkelige liv, således som det kan måles med de bedste

test, der på undersøgelsestidspunktet er til rådighed. Vurderingerne sker udelukkende ud

fra skriftlige test, som er løst under ensartede, prøvelignende forhold på de unges skoler.

Som nævnt ovenfor er undersøgelserne gentaget med tre års mellemrum i nu fire om -

gange, og formålet hermed har primært været at gøre det muligt for myndighederne i de

deltagende lande at bedømme ikke bare deres uddannelsessystemers resultater, men også

at få et indtryk af udviklingen over tid om fx en intensiveret satsning på nogle bestemte

felter giver sig udslag i forbedrede resultater. Endvidere har hver af de tre undersøgelsesrunder

fokuseret særligt grundigt på et af de tre hovedområder, kaldet “domæner”, der

testes: læsning, matematik og naturvidenskab. Ud over elevernes testresultater er der indsamlet

en række oplysninger om elevernes erfaringer og oplevelser, ligesom der indgår

informationer om elevernes hjemmeforhold og om deres skoler samt selvrapporterede

IT-kompetencer. Dette gør PISA til et stærkt værktøj i bedømmelsen af, hvad der for elever

og uddannelsessystemet som helhed fører til gode resultater.

PISA’s metode

OECD har som nævnt ovenfor tidligere arbejdet med indikatorer for uddannelsessystemernes

resultater og effektivitet, fx i de årlige publikationer under navnet “Education at

a Glance”, og metoden her er primært baseret på statistik. PISA anvender imidlertid en

fremgangsmåde, der med hensyn til at vurdere en bred række af kundskaber, færdigheder

og sociale kompetencer på en regelmæssig basis er uden fortilfælde. De særlige kendetegn

ved fremgangsmåden er:

• Orientering mod uddannelsespolitiske spørgsmål.

• Fokus på kundskaber og færdigheder demonstreret i opgaver med relevans for hverdagslivssituationer

både i fortsat uddannelse, arbejdsliv, familieliv og samfundsliv.

• Bredde i geografisk dækning.

• Regelmæssighed, idet testninger gentages hvert 3. år.

• Samarbejdsorientering, idet repræsentanter fra de deltagende lande alle deltager i projektstyringen,

ligesom alle deltagende lande har kunnet levere bidrag og kommentarer

til testmaterialer.

• Videnskabelighed, idet et konsortium af verdens førende institutioner med hensyn til

måling af kompetencer, assisteret af ekspertgrupper bestående af verdens førende forskere

inden for de indgåede domæner, har stået for udarbejdelse af testmaterialet.

Endvidere har ekspertgrupperne været assisteret af faglige referencegrupper med deltagelse

fra en række af landene i PISA.

More magazines by this user
Similar magazines