Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Forskellige læserprofiler og læsefærdigheder

I dette afsnit sammenkobles oplysninger om elevernes læsning i fritiden (mængde), hvad

de læser i fritiden (bredde) og deres bevidsthed om og brug af strategier i læsearbejdet.

Nedenfor beskrives 6 forskellige elevprofiler, som integrerer disse informationer om eleverne.

Disse profiler er vist i tabel 2.34. i resultatrapporten.

I dette afsnit findes følgende:

• En beskrivelse af karakteristika ved seks elevprofiler

• Figur 2.22 viser sammenhængen mellem elevprofiler og læsefærdigheder.

Elevprofil 1 Meget strategisk læser, der læser meget varieret

Ca. 19 % af eleverne i PISA tilhører denne gruppe. Disse elever har en høj grad af bevidst -

hed om effektive læsestrategier (fx forståelses-, hukommelses- og opsummeringsstrategier),

og de læser meget og bredt i deres fritid (både skønlitteratur og fagbøger). Over 99 % af

denne elevgruppe læser skønlitteratur mindst et par gange om måneden, og 53 % af

gruppen læser faglitteratur i samme omfang.

Elevprofil 2 Meget strategisk læser, der læser mindre varieret

I PISA er der ca. 25 % af eleverne, der tilhører denne gruppe. Disse elever er i besiddelse

af en lige så høj bevidsthed om effektive læsestrategier som elevprofil 1, men de læser ikke

så varieret i fritiden. De læser hovedsageligt aviser og blade: 85 % af gruppen læser blade

og 83 % aviser mindst flere gange om måneden.

Elevprofil 3 Meget strategisk læser, der læser meget snævert

29 % af eleverne i PISA tilhører denne gruppe. Disse elever er bevidste om effektive læsestrategier,

men de læser ikke meget i fritiden. De læser primært nyheder (37 %). En lille del

af gruppen læser jævnligt blade (26 %) og tegneserier (12 %) eller skønlitteratur (17 %)

kun ca. 6 % læser fagbøger.

Elevprofil 4 Ikke særlig strategisk læser, der læser varieret

5 % af eleverne i PISA tilhører denne gruppe. Eleverne er ikke synderligt bevidste om

effektive læsestrategier, men de læser faktisk en bred vifte af tekster i fritiden. Stort set alle

elever i gruppen læser skønlitteratur mindst et par gange om måneden, og 53 % læser

jævnligt fagbøger.

Elevprofil 5 Ikke særlig strategisk læser, der læser mindre varieret

10 % af eleverne i PISA tilhører denne gruppe. Disse elever er ikke særlig bevidste om

effektive læsestrategier. De læser sædvanligvis blade og aviser i deres fritid (85 % læser

blade, og 83 % aviser flere gange om måneden).

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

85

More magazines by this user
Similar magazines