Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

Spørgsmål 3: MACONDO

I slutningen af afsnittet står der, at folk bestemte sig til ikke mere at gå i biografen.

Hvorfor tror du, de traf denne beslutning?

A De ville have morskab og underholdning og syntes, at filmene var realistiske og

deprimerende.

B De havde ikke råd til billetterne.

C De ville gemme deres følelser til virkelige begivenheder.

D De ville have film, der talte til følelserne, men de syntes, at filmene var kedelige,

utroværdige og af ringe kvalitet.

Det rigtige svar er C

Denne opgave kræver, at eleven kan integrere og fortolke oplysningerne i teksten og herved

danne sig et overblik over, hvorfor personerne i historien valgte ikke at se filmene i

biografen. Distraktorerne (de andre valgmuligheder i multiple-choice-spørgsmålet) giver

nogle andre gode grunde til ikke at gå i biografen, der mere stammer fra forudfattede

meninger end fra selve teksten.

I A1 sammenfattes karakteristika for dette spørgsmål.

Tabel A1

Læsesammenhæng Personlig

Tekstformat Sammenhængende tekst

Teksttype Berettende

Læsestrategi Integrere og fortolke: Danne sig en overordnet forståelse

Svarformat Multiple-choice

Kapitel 2 Læsning, tekstforståelse og læseundersøgelser

95

More magazines by this user
Similar magazines