Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

akf.dk

Danske unge i en international sammenligning Bind 2 – Teknisk ...

PISA 2009 Danske unge i en international sammenligning

98


Svar til delvist point

De fleste opgaver i PISA-testens papirversion kræver enten et mulitple-choice-svar eller

et åbent svar, hvor eleven selv skriver svaret på spørgsmålet. Dette eksempel hvor eleven

skal tegne en rute på et kort viser, at også andre svarformater kan anvendes, hvor det er

foreneligt med opgavens karakter.

I tabel A2 sammenfattes karakteristika for dette spørgsmål.

Tabel A2

Læsesammenhæng Samfundsmæssig

Tekstformat Opslagstekst

Teksttype Beskrivende

Læsestrategi Identificere og anvende information

Svarformat Kort åbent svar

More magazines by this user
Similar magazines