GKL-bladet marts 2013 - Gentofte Kommunelærerforening

kreds19.dk

GKL-bladet marts 2013 - Gentofte Kommunelærerforening

Tilbagemeldinger fra

Tr-amr-internatet i januar.

”Mette, Bakkegårdsskolen:

Tak for nogle hyggelige dage!

Jeg synes, at Milsted var super god

og inspirende . Fint med walk and

talk, men jeg tænker, at der sagtens

kunne være samlet endnu mere op

på, hvad vi kan/skal gøre af tiltag

på de enkelte skoler . - Man får altid

en masse idéer på sådanne kurser,

og når man kommer hjem, så bliver

man indhentet af hverdagen - så

hvis man allerede har et halvfærdigt

”produkt eller køreplan” med

hjem, så rykker det mere .

Jeg synes, at Per var god den første

time, men det var ikke fordi, at jeg

fik specielt meget ud af hans

oplæg . Måske er det nok med én

16

udfrakommende - især i år, hvor

der er så meget vigtigt at tale om i

forhold til OK-forhandlinger - både

kommunalt og nationalt . Jeppes

opfordring til at være kreative om

aftenen skulle måske have ligget

om eftermiddagen i stedet .

Dejligt, at det var på Frederiksdal,

så transporten var så kort .

Fint med både TR og AMR - og

fint tænkt at dele noget af det, så

det har relevans for alle . (Hvis vi

skulle have brugt mere tid på OK,

så skulle vi måske have været endnu

mere opdelt, men så længe der er

det sociale ved måltiderne og om

aftenen, så ville det også gå, tænker

jeg) .

” Lise, Munkegårdsskolen:

Helt enig med Mette .

”Lene, Tjørnegårdsskolen:

Jeg er også enig med Mette