Der sidder to stjerner på vor himmel - Edition Svitzer

editionsvitzer.com

Der sidder to stjerner på vor himmel - Edition Svitzer

& # 8 3

2.

4.

& #

& #

Nys fyldte skøn Sired sit attende år

The Wonderful Sired

E m

j

œ

Nys

E m

œ œ œ œ

vin ter og

D/f #

œ œ œ

œ œ œ œ

B m

œ œ œ œ

C

œ œ œ

œ J œ

fyld - te skøn Si - red sit at -ten de år, var ro - lig i

B

œ œ œ

B

œ

œ

J

E m

B m

œ œ # œ œ œ œ

E m

A m

œ œ œ œ

œ œ œ œ

mun-ter i vår, som bæk - ken - i - en - gens det

D/f #

œ j

œ

E m/g

j

œ œ. œ

j

œ œ. œ

A m

œ œ œ

blom-strende - - skød så stil - le, så kla-rede da-ge hen - flød

From var hun i hjertet, i adfærd så blid,

var rød som en rose, som liljen hvid,

to øjne hun havde, så klare, så blå

som himlen, til hvilken hun sørgefri så.

Rask ride de bønder nu sommer i by.

De sange, de lyde så højt udi sky,

sin Oluf ved gildet hun første gang så,

veltalende øjne hinanden forstå.

3.

Text: Th. Thaarup, 1790

Melody: J.A.P. Schulz & Marie Sønderby

B m

E m

.

œ

Hun bandt uden hensigt den skønneste krans,

var altid den første i sang og i dans.

Så mangen stolt ungkarl forelskt hende så,

men håbløse lod hun dem alle bortgå.

5.

Han elsker nu Sired og elskes igen,

hun græder, da Oluf fra hende drog hen,

med glæde hun ser ham at komme til by,

og når han bortdrager, hun græder ny.

3

More magazines by this user
Similar magazines