November 2008 - Mission Afrika

missionafrika.dk

November 2008 - Mission Afrika

MISSION Afrika

8

November 2008

Så ta’r vi cyklerne frem

Sundhed lige ved døren

Fra tavlekridt til computer

Kirkens adventskalender


2

Stort & småt

- Jeg fandt handsker, nål, pipette og

en hiv-test frem. Et lille stik i tommelfingeren,

blod på testen og så ellers

vente og se, hvad resultatet blev. Jeg

stod midt i Nigeria og testede en

kvinde for hiv! I ventetiden snakkede

jeg med kvinden og legede med hendes

dreng på fem måneder, der målløs

kiggede på min hvide hud. Heldigvis

kunne jeg denne gang finde det grønne

stempel frem

- hiv-negativ. Jeg

gav kvinden papiret

med stempel og

kunne så indføre

hende i protokollen.

Navn: Mary Sunday

- Alder: 25 - Køn:

Kvinde - Resultat:

Negativ - Underskrift:

Katrine Bjerre.

Sådan fortæller

Reach-Out volontøren

Katrine Bjerre

på sin blog om den

Grønt eller

rødt stempel

85 funklende nye cykler på rad og

række. 85 frivillige animatorer fra

Brødrekirken i Cameroun glæder sig

over, at de hver har fået en ny cykel.

Cyklerne skal de bruge til at komme

endnu længere ud til landsbyer i

Nordcameroun og forbedre levevilkårene

for de fattigste og hjælpe

MISSION

8 • 2008 Afrika

&

Så ta’r vi cyklerne frem

Stort

småt

første gang, hun udførte en hiv-test -

heldigvis med et positivt resultat. Det

er langt fra tilfældet med alle de andre

test, Katrine har været med til på

Bezer Home i Jos, et sted for hiv-aids-

ramte kvinder og børn.

Læs meget mere om Bezer Home,

Katrine og de seks andre volontører i

Nigeria på www.missionafrika.dk

landsbyerne med at organisere sig i

grupper, så de sammen kan udvikle

forholdene i lokalområdet. Indtil nu er

der oprettet og registreret 48 lokale

grupper, som er ved at planlægge de

kommende aktiviteter.

- Overrækkelsen af cyklerne skete ved

en festlig ceremoni. Cyklerne er finan-

Vi er godt

i gang

Afrignique

Familien Afrignique

Prosper er en af de

seks familier fra Cameroun,

som i foråret

rejste til Mali for at

arbejde som missionærer.

De er meget glade

for at være udvalgt til

at arbejde i Mali. Familien er blevet

godt modtaget og har fået stor

hjælp af kirken til at bosætte sig i

byen Dangassa midt i landet.

- Tak også til jer i Danmark, fordi I

støtter os og har hjulpet os med at

få uddannelse i hovedstaden Bamako,

inden vi begyndte på arbejdet.

Den var nødvendig og giver et godt

grundlag for vores arbejde i Mali.

Det vigtigste for os er nu at lære

sproget og kulturen. Jeg vil gerne

begynde med at undervise ud fra

Bibelen, da det ligger dybt i kulturen

her, forklarer Afrignique Prosper,

som allerede holder gudstjenester

og bibelstudier med folk i Dangassa.

Hustruen Pauline håber at få skabt

gode kontakter til

kvinderne ved byens

brønd. - Vi holdt

gudstjeneste uden

for vores hus, og der

kom 30 personer, fortæller

Pauline.

Pauline

sieret af flere parter: Projektrådgivningen

i Århus, tipsmidler fra Danmark,

de frivillige animatorer har selv betalt

en del, og endelig fik vi god rabat fra

producenten i Cameroun, fortæller

landekoordinator Thore Eklund.

Af Jens Henrik Kristiansen

Sundhed lige ved døren

Sierra Leone er stadig på vej efter borgerkrigen. Sygeplejerske Grete Stor-

bjerg var i juni med til midtvejs-evaluering af et sundhedsprojekt i Kangahun

i Sierra Leone. Det blev et hjertevarmt gensyn med flere af dem, hun arbej-

dede sammen med som missionær for 13 år siden

Sundhedsposterne er åbne og rene.

Solpanelerne fungerer, så medicinen

bliver opbevaret på forsvarlig måde i

kolde køleskabe. Gravide går til kontrol,

og fødsler sker under ordnede

forhold. Beboerne i landsbyerne er

glade for at blive behandlet i nærmiljøet.

Sundhed er nu lige uden for

døren, hvor folk tidligere skulle gå

langt for at få hjælp.

Sundhedsposterne ligger i fire landsbyer

10 – 15 kilometer væk fra Kangahun.

De blev bygget i begyndelsen

af 1990’erne og skulle fungere som

undervisningssteder og tage sige af

alle vaccinationer og ukomplicerede

fødsler. Vanskelige fødsler skulle overflyttes

til sundhedscentret og basen

i Kangahun. Samarbejdet mellem

sundhedsposterne og sundhedscentret

i Kangahun eksisterer næsten ikke i

dag, fordi de lokale sundhedshjælpere

gerne selv ville tjene pengene, når der

kommer patienter.

- Det er en praksis, som vi opfordrer

til at ændre, men det er vanskeligt,

forklarer Grete Storbjerg. - Betalingen

er sundhedshjælperens løn, og hun

har mere end svært ved at få lønnen

til at slå til. Alt er steget meget i pris i

Sierra Leone, især mad.

Hemmelige ritualer

– svag kirke

Efter planen skulle sundhedsposterne

fungere som små fyrtårne,

hvor landsbybeboerne både kunne

få bedre styr på deres sundhed og

få kristen oplæring. Den Anglikanske

Kirke i Sierra Leone har en klar strategi

om at opbygge kristne menigheder

de steder, hvor der bliver bygget

en sundhedspost. Det er regeringen,

der har ansvar for at rekruttere sundhedsmedarbejderne,

og da de ikke

nødvendigvis alle er kristne, lykkes

den strategi ikke alt for godt. Folk i

Sierra Leone kommer gerne til gudstjeneste

om søndagen, men i hverdagen

udfører de deres hemmelige

ritualer, som er knyttet tæt sammen

med traditionel tro. Kirken er svag og

har ikke mulighed for at sende lærere

og missionærer til landsbyerne for at

bygge kirke. – Jeg håber, at folk må

opleve, at der er meget mere at få i

den kristne tro end i de hemmelige

traditioner, siger Grete.

Byen lader op

Byen Kangahun, hvor sundhedscentret

ligger, er vokset. Mange venter

med at vende tilbage efter borgerkrigen,

men de, der er flyttet dertil,

føler sig godt modtaget. De driver

forretning, da byen ligger ved en vej

med gennemgående trafik. Fra små

simple skure sælger de handlende

palmevin, cigaretter, tørret fisk, sæbe,

maggi-terninger og salt. I et skur ligger

mobiltelefoner på række, og mod

betaling bliver de ladet op med strøm

fra en lille generator. – Jeg var rigtig

glad for at komme tilbage til Sierra

Leone, men samtidig var det også en

stor smerte at høre om folks oplevelser

under krigen. Jeg føler mig virkelig

beriget ved at have mødt sierraleonere,

som har lært mig, at det vigtigste

i livet er relationer og tid. Jeg er dybt

taknemmelig for, at de tog imod os

som deres venner og ville dele deres

liv med os, slutter Grete Storbjerg.

MISSION Afrika

8 • 2008

3


4

Af Jens Henrik Kristiansen. Fotos: Anders Mogensen

Fra tavlekridt

til computer

Elever og lærere i 5. klasse på en skole i Nigeria får snart en lille grøn

computer, den såkaldte 100 dollar laptop, som er specielt designet til den

3. verden. Det vil vende op og ned på den måde, børn lærer på og skaffer

sig ny viden

- Den er da sej. Sådan én vil jeg også

rigtig gerne have, udbrød min ni-årige

søn begejstret, da han første gang

så den lille grønne legetøjslignende

computer på Mission Afrikas årsmøde.

Senere fik han lov til at lege med

MISSION

8 • 2008 Afrika

computeren, den såkaldte 100 dollar

laptop, og i løbet af 15 min. var han

i gang med at surfe på nettet, skrive,

tegne og tage billeder. Computeren

er nem at håndtere. Den er udviklet

i USA og er konstrueret til at fungere

under tropiske vind-

og vejrforhold med

masser af støv, fugt og

varme. Målet var, at

computeren kun skulle

koste ca. 100 dollar,

men det holder ikke

længere. Computeren

koster i dag næsten

200 dollar.

Revolutionerende

demokrati

- Selv om der vil være

en del problemer, når

computeren introduceres

til børn i Nigeria,

har den så mange

spændende muligheder

i sig, at projektet

skal afprøves. Børn,

der normalt ikke har

adgang til computer

og internet, får gennem

computeren

adgang til viden og

uddannelse, som kan

Børn i Nigeria får gennem computeren

adgang til viden og uddannelse

ændre deres måde at se verden på.

Den lille bærbare computer kan være

med til at demokratisere verden og

udligne forskellene mellem rig og

fattig, forklarer Jan Sølberg fra Danmarks

Pædagogiske Universitet, som

er involveret i projektet. 100 dollar

laptop’en er et revolutionerende

værktøj, som kan give udviklingen

i et land som Nigeria et stort skub

fremad og indføre helt nye muligheder

for læring. Vi er ikke blinde for de

problemer, som kan opstå undervejs,

tilføjer Jan Sølberg og nævner, at et af

de største problemer er risikoen for,

at computeren bliver stjålet og solgt

videre.

Læreren er central

For at projektet kan komme i gang,

skal skolen have en konstant elforsyning

og opkobling til internettet.

Det skal ske ved hjælp af strøm fra

solpaneler for at holde de løbende

udgifter på et lavt niveau. Men de

største udfordringer er ikke af teknisk

art. – Lærerne spiller en meget central

rolle, fordi de skal være indstillet på at

tage computeren til sig og sætte sig

ind i, hvordan den virker, og udnytte

de muligheder, en computer giver

i undervisningen, siger projektleder

Carsten Bruhn-Lauritsen. I Nigeria er

både elever og lærere vant til envejsundervisning.

Læringen går fra lærer

til elev, fra tavle til pult. Lærerens ord

er lov, og utidige kommentarer fra

elever straffes ofte med pisk.

Land i udvikling

I Nigeria er der meget stor forskel

på fattig og rig, på land og by og

adgang til sundhed, uddannelse og

rent vand. Alligevel går udviklingen

meget hurtigt. Stort set alle har en

mobiltelefon, og internetcafeer skyder

op i bybilledet. Masser af tv-kanaler

giver oplysning og underholdning 24

timer i døgnet og skaber bevidsthed

om, at børn har brug for en fremtidssikret

undervisning.

Kursus for lærere

Inden elever og lærere i 5. klasse på

den lutherske kirkes skole i byen Jimeta

efter planen får udleveret en computer

til næste år, holdes to kurser for

skolens lærere og skolebestyrelse. To

medarbejdere fra Danmarks Pædagogiske

Universitet med erfaring i kul-

turforandrende undervisning i Afrika

afvikler kurserne i Nigeria. Derefter

afprøver 5. klasse i første omgang

computerne, og skolen får et klassesæt

til brug i de andre klasser. - Skolen

i Jimeta brænder for at give deres

børn en fremtidssikret uddannelse.

Skolen er med på, at det vil medføre

store ændringer i skolens nuværende

pædagogik og undervisningsmetoder.

Men den største udfordring er

den forandring, som skal ske hos den

enkelte lærer og i børnenes familier,

forklarer Carsten Bruhn-Lauritsen.

Elever på banen

Læreren i en nigeriansk skole har i

dag en meget stor autoritet, og det

er ham eller hende, der har haft viden

og eneret på at formidle den til børnene.

Med 100 dollar laptop’en bliver

eleverne nu inddraget i undervisningen

som aktive medspillere, der selv

går på opdagelse, som er nysgerrige

og prøver sig frem i den store mængde

af information, som findes på

internettet. Samtidig skal forældre og

lærere tage stilling til de etiske aspekter,

der ligger i at anvende de mange

informationer – de samme overvejel-

Fakta

• 2005: 100 dollar laptop’en bliver

første gang præsenteret af ameri-

kaneren Nicholas Negroponte

• 2007: Anders Mogensen fra Seis-

monaut er i Nigeria for at se com-

puteren i brug på verdens første

testskole

2008: Mission Afrika får kontakt til

en skole i Nigeria, hvor hver elev i

5. klasse får en computer

2008 – 2011: 3-årig projektperi-

ode med LCCN Cathedral

Academy i Jimeta sammen med

Dansk Missionsråds Udviklingsaf-

deling, Dansk Pædagogisk Univer-

sitet m.fl.

• Samlet

budget:

500.000

kroner over

tre år

ser, som

vi stadig står midt i og kæmper med i

Danmark.

Øget opbakning

Forudsætningen for, at projektet lykkes,

er, at skolen i Nigeria er parat til

forandringer. Skolens lærere skal være

indstillet på at arbejde med helt nye

og ukendte pædagogiske tanker, og

de skal have forældrenes opbakning.

Der er også brug for politisk opbakning.

Alt det har vi, så nu mangler vi

blot at få økonomien helt på plads,

siger Carsten Bruhn-Lauritsen.

Projektet løber over tre år og koster i

alt ca. en halv mio. kroner. Pengene

går til at afholde kurser for lærere og

forældre, til at købe ca. 100 computere

til børnene og til at skaffe stabil

strøm- og internetforbindelse og tilsyn

med projektet. Flere har allerede lovet

at støtte projektet, bl.a. Danida via

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling,

Andelskassen OIKOS, Red Barnet

og Danmarks Pædagogiske Universitet.

Skolens forældre, den lokale

lutherske kirke og en række frivillige i

Danmark hjælper også. Men Mission

Afrika har også brug for din hjælp!

MISSION Afrika

8 • 2008

5


6

MISSION Afrika

Udgivet af:

Mission Afrika • Nørregade 14

6070 Christiansfeld

Tlf.: 7456 2233 • Fax: 7456 1334

Telefonavis: 7356 1279

E-mail: ma@dmr.org

Internet: www.missionafrika.dk

Telefontid:

Mandag-torsdag kl. 9.00 - 16.00

Fredag kl. 9.00 - 15.00

Bank: 9743 000 640 7293

Giro: 640 7293 Korttype +01

Bladets redaktion:

Kristian R. Skovmose

generalsekretær

Jens Henrik Kristiansen

informationssekretær (ansv.)

Bodil Haunstrup

informationsmedarbejder

Carsten Bruhn-Lauritsen

projektsekretær

Margit Ganderup-Nissen, sekretær

Layout:

Orla F. Møller, tlf. 3115 4890

Tryk: Handy-Print A/S, Skive

Oplag: 9.000

Fotos: Hvor intet andet er anført, er

fotos taget af Mission Afrikas medarbejdere.

Forsidefoto: Sygeplejerske Grete

Storbjerg sammen med Rebecca

fra kvindegruppen Mothers Union i

Kangahun. Foto: Storbjerg

Mission Afrika nr. 9 udk. i uge 48

Frivilligt

abonnement: 125 kr.

Mission Afrika

Folkekirkelig Mission i Afrika

Formand

Pastor Ruth Jeppesen, Boddum

Generalsekretær

Kristian R. Skovmose

Priv. tlf. 7576 0132 / 2346 8692

Missionssekretær

Aage N. Ernstsen, priv.tlf. 7456 3444

Mission Afrika (tidl. Sudanmissionen)

er et dansk missionsselskab,

stiftet i 1911

Motto: “Trofast er han, som kalder

jer, han vil også gøre det.”

ISSN 0907 607

MISSION

8 • 2008 Afrika

Foto: Filip Engsig-Karup

Synden er en flænge i den skabte verden.

Den flænge går ned gennem hvert

eneste menneske som en spaltning.

Paulus udtrykker det sådan: ”Det gode,

som jeg vil, det gør jeg ikke, men det

onde, som jeg ikke vil, det gør jeg”

(Rom. 7,19). … Her hører vi også den

erfaring give genlyd, at vi kan ikke sy

flængen sammen. To magter strides og kan ikke forenes. En af dem må vinde

kampen. Det kristne evangelium er, at Jesus Kristus har vundet kampen, og at

vi i vores magtesløshed må holde os til ham.

Husk

CPR-nummer

Ønsker du fradrag for dine gaver

til Mission Afrika er vi nødt til at

have dit CPR-nummer. I januar

skal Mission Afrika oplyse SKAT

om givernes indbetalinger.

Dine gaver til Mission Afrika

og andre organisationer bliver

fortrykt på selvangivelsen på

samme måde som f. eks. løn og

pension. Men du får kun fradrag

for dine gaver, hvis Mission Afrika

har dit CPR-nr. og indberetter

dem til SKAT. Ring

på tlf. 7456 2233 eller

send det til os.

Julemærke

2008

Årets julemærke fra Dansk Missionsråd

er malet af kunstneren

Ingrid Kobborg. Der er fire smukke

motiver på hvert ark á 20 stk.

Mærkerne kan bestilles gratis på

e-mail: bs@dmr.org

eller tlf. 7456 2233.

Tanker

tiltro...

tiltro...

Udviklingschef Helle Christiansen

Nyheder fra

Mission Afrika

Tjek nyhederne på www.missionafrika.

dk - så er du opdateret. Få også nyhederne

direkte i din indbakke. Mission

Afrika udsender ca. hver anden uge en

nyhedsmail. Du bestiller nyhedsmail

ved at sende en mail til ma@dmr.org

med navn og adresse.

Skriv i emnefeltet: Bestil nyhedsmail.

Du kan altid afmelde nyhedsmailen

igen.

Stort & småt

I øvrigt …

Mission Afrikas forretningsudvalg og

generalsekretær har netop besøgt

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria for at

lytte og se og få inspiration til fortsat

partnerskab.

Der har været tætte forbindelser mellem

Kristi Lutherske Kirke i Nigeria og

Sudanmissionen/Mission Afrika i 95

år. Fra Brønnums ankomst i 1913 og

frem til i dag har mission og diakoni

gået hånd i hånd og udmøntet sig i

forkyndelse, kirkeopbygning, skolearbejde,

sundhedsarbejde og meget

mere.

Nigeria og kirkens arbejdsforhold har

forandret sig. Meget er blevet bedre.

Vi kan bruge mobiltelefon overalt.

Partnerskabet har sat sine tydelige

spor. Men vi ser, at problemer i sundheds-

og skoleverdenen vokser sammen

med en meget høj arbejdsløshed

blandt unge.

Kirken opretter skoler i stor stil. Skolerne

erstatter de missionsskoler, der i

1970’erne blev nationaliseret og ikke

længere fungerer tilfredsstillende.

Flere stifter holder kurser og opbygger

kontakter, der reducerer problemerne.

Mission Afrika har helt klart stadig en

opgave i Nigeria sammen med vores

partner, når det handler om mission

og diakoni.

Ruth Jeppesen, Thomas Hansen og Gert-

Oluf Schwarz Lausten

Jysk kulturmøde

og ramadanmiddag

- Jeg aldrig har set en så spændende

buffet. 30 gryder, potter, pander og

andet stod på det lange bord, fortæller

Kirstine Stensig, som sammen med

85 andre, både kristne og muslimer,

var mødt op i Gellerup Kirke ved Århus

for at fejre et ramadanmåltid. Først kl.

19.59, da solen var gået ned, måtte

deltagerne sætte tænderne i de mange

spændende retter. Da Kirstines bordherre

Murat sagde: ”Jeg er opvokset

i Herning…,” blev hun meget overrasket.

- Måske forventede jeg, at den mørklødede

mand ved min side havde sagt

Tyrkiet i stedet for Herning. Men jeg

Ny landekoordinator

Vokseværk

i Brejning

Thore Eklund er ansat som ny landekoordinator i Mission

Afrika. Han får ansvar for kontakten til Mission Afrikas

samarbejdspartnere i de to fransktalende lande Cameroun

og Mali, herunder projektet ”Fra Afrika til Afrika

– med kærlighed i kufferten”. Thore har været

ansat som konsulent i Mission Afrika, tidl. Sudanmissionen,

siden 2001 og har især været involveret

i projekter med kapacitetsopbygning i Cameroun

og Sierra Leone. Thore er 42 år og stammer fra

Norge, men bor i dag sammen med hustruen

Mette og deres tre børn i Herning.

Succesen i butikkens første halve leveår

har været så stor, at genbrugsbutikken

d’IN Genbrug i Brejning efter blot

syv måneder er flyttet til en ny butik

på 300 m 2, seks gange større end den

første butik.

- Pladsen blev meget hurtigt for lille i

forhold til de mange genbrugsting, vi

får ind. Med så god plads, som vi har

nu, kan vi også have møbler, fortæller

den glade og stolte formand for butikken

Rita Møller Nielsen. Mandag den

15. september åbnede byrådsmedlem

Dan Skjerning fra Vejle Kommune den

nye butik sammen med frivillige med-

sad altså over for en vaskeægte midtjyde!

Men når en pige fra Mariager og

en mand fra Herning mødes, kan det

vel også kaldes kulturmøde, slutter Kirstine

Stensig.

arbejdere, gæster og repræsentanter

fra Israelsmissionen og Mission Afrika,

de to organisationer, som står bag

butikken og deler overskuddet.

MISSION Afrika

8 • 2008

7


www.missionafrika.dk

Gaver

der glæder

Det er snart december, og vi får

travlt med at købe julegaver og

glæde hinanden. Du kan glæde din

familie eller en god ven ved at give

et gavekort. Samtidig glæder du

også missionærfamilierne fra Cameroun

og projektet Fra Afrika til Afrika

– med kærlighed i kufferten, som du

kan læse meget mere om på: www.

missionafrika.dk/missionsarbejde.

Her er eksempler på gavekort, du

kan købe:

- 2 måneders skolegang:

120 kroner

- Tre malariabehandlinger:

150 kroner

- 20 lægebesøg: 200 kroner

- 10 bibler: 200 kroner

- 50 kilo ris: 250 kroner

Hjælp os at give gode julegaver til

Afrika! Bestil gavekort på

www.missionafrika.dk

eller tlf. 7456 2233

Alle børneklubber

under Danmarks FolkekirkeligeSøndagsskoler

har modtaget

en dvd med

oplysninger om

SAT-7 Kids og

opfordres til i

2008 – 2009 at støtte den arabiske

børne-tv-kanal SAT-7 Kids.

Kirkens

Adventskalender

Med et trendy og indbydende design

tager Kirkens Adventskalender børnene

med på et juleeventyr i Afrika.

Også julens stjerne, nemlig Jesus,

rejser med på eventyret. Du hører

historier om hverdagens helte i Afrika

og bliver selv udfordret til at gøre en

forskel.

Kirkens Adventskalender 2008 er

forvandlet til en sjov, indbydende og

lærerig julekalender med opgaver,

skrabekalender og mange autentiske

historier fra Afrika. Kalenderen er velegnet

som en tidlig julegave til børn

Frivillige ror for Afrika

Trods en kold østenvind ind over

søen i Tivoli Friheden i Århus

mødte 14 entusiaster op en fredag

aften i september for at ro penge

ind til volontørprojektet Reach

Out i Nigeria. I alt 27.491 kroner

blev roet ind, ved at deltagerne

på forhånd havde tegnet sponsoraftaler

med familie og venner. En

af deltagerne var Nwaya Collins

fra Nigeria. Han delte båd med

Afrika InTouch’ næstformand Søren

Søndagsskoler støtter arabiske børn

SAT-7 Kids er søndagsskole via satellit-tv

til børn i den arabisktalende del

af Mellemøsten, Nordafrika og Europa.

Her bor ca. 70 millioner børn og

unge, der har adgang til satellit-tv.

Tv er i den arabiske verden et medie,

som langt de fleste bruger. Tv-mediet

giver mulighed for at bringe evangeliet

til børn, som ikke kan komme

i en almindelig søndagsskole.

mellem 6 og 12 år og koster 15 kr.

pr. stk. + forsendelse.

Bestil adventskalendere hos

Afrika InTouch via mail:

jul@afrikaintouch.dk

eller på tlf. 8676 1864.

Krabbe. I en anden båd var Tina

Kruse og sønnen Kristoffer. Tina er

leder af Afrika InTouch. I aftenens

vinderbåd sad de to arrangører

af eventen, tidligere Reach Outvolontører

i Nigeria Christian

Houmøller og Camilla Jacobsen.

For dem, som ikke kunne overskue

strabadserne i det kolde tivolivand,

blev der tændt op i grillen

og serveret varme pølser.

More magazines by this user
Similar magazines