Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs ...

illvid.dk

Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs ...

optaget af bakterien og havde

en virkning inde i den.

Det viste sig, at de stoffer,

der hæmmede bakterierne,

tilhørte en bestemt familie af

kemikalier, diarylquinoliner.

Forskerne eksperimenterede

med deres kemiske struktur og

stod herefter med tyve lovende

stoffer. Af de tyve stoffer

var R207910 det bedste.

Bakterier opruster

Fundet af R207910 kommer

i sidste øjeblik, for lægerne

har fået et nyt problem: Hvert

år registreres 300.000 nye til -

fælde forårsaget af multiresistente

bakterier. De

hårdest ramte steder er de

baltiske lande og Kasakhstan.

I Kasahkstan og Estland er

én ud af syv nye tuberkulosepatienter

smittet med

multiresistente bakterier. Her

kæmper et ned slidt hospitalsvæsen

mod superbakterier,

der er modstandsdygtige over

for ikke kun de to stærkeste

tuber kulosemedikamenter,

isoniazid og rifampicin, men

ofte også det tredje, pyrazinamid.

Behandlingen mod

multiresistente tuberkulosebakterier

er uhyre kompliceret

og varer i halv andet til to år.

Tuberkulose er og bliver

den fattige mands plage. Den

angriber personer svækket af

sult, dårlige leveforhold, stress,

alkoholisme, aids og sukkersyge.

Afrika er hårdest ramt.

Her spredes sygdommen i

takt med stigningen i antallet

af hiv-smittede personer, og

hvert år stiger antallet af nye

smittede med én procent.

Men med stoffet R207910

er der for første gang i mange

år reelt håb om, at lægevidenskaben

kan foretage et

tigerspring i kampen mod den

genstridige tuberkulose – og

dermed sætte verdens værste

bakterie ud af spillet.

Find mere om emnet på

www.illvid.dk

Illustreret Videnskab nr. 10/2005

Det nye våben gør arsenalet komplet

I dag bruges tre medikamenter mod tuberkulose: isoniazid,

rifampicin og pyrazinamid. Stofferne angriber tuber kulose -

bakterier på hver deres måde og supplerer hinanden. Men

behandlingen er langvarig og kompliceret. Den nye medicin

skal kun benyttes i to måneder og vil enten kunne bruges

alene eller sammen med kun ét andet stof – pyrazinamid.

KWANGSHIN KIM/PRINC/FOCI & CLAUS LUNAU

ISONIAZID

hæmmer bakteriens

evne til at danne

cellevægge, når

cellen skal dele sig.

Stoffet dræber derfor

bakterier i vækst.

PYRAZINAMID

Cellevæg

omdannes af kroppen til

pyrazinamidsyre, som ødelægger

cellemembranen. Aktive bakterier

pumper syren ud af cellen, så

stoffet virker kun mod inaktive

bakterier. Pyrazinamid er det

eneste medikament, der effektivt

dræber tuberkulose bakterier

i dvale, og stoffet vil derfor

kunne supplere behandling

med R207910, der kun virker

mod aktive bakterier.

NY MEDICIN

R207910

virker i bakteriecellens

membran, hvor den

ødelægger bakteriens

evne til at danne energi.

Stoffet virker på den

aktive bakterie.

Tuberkulosebakterie

RIFAMPICIN

ødelægger bakteriernes

evne til at danne proteiner

ved at blokere dannelse af

rna. Stoffet dræber derfor

aktive celler, uanset om de

vokser eller ej.

More magazines by this user
Similar magazines