Alle kan få brug for et råd - viden- & kompetencecenter | unge og ...

ungrus.dk

Alle kan få brug for et råd - viden- & kompetencecenter | unge og ...

„At være bonusmor kan

være svært, når man

bliver involveret i sin

mands børns problemer.

Thea er meget i tvivl

om, hvad hun og hendes

mand, Tom, skal stille op

med Toms 16-årige søn,

Alf, som netop er blevet

smidt ud af 10. klasse på

grund af hashrygning. Alf

bor normalt hos sin mor,

men moderen magter

ham ikke længere og

synes, han skal flytte

hjem til Thea og Tom. Alf

vil også gerne flytte.“

116 Alle har brug for et frirum

Palles mor beslutter at lytte til sig selv

Man kan have mange ideer om, hvordan man bedst håndterer

problemer med sine børn. Men når omgivelserne presser på, for

at man handler mere konsekvent, kan det være svært at holde

fast i sig selv. Det er situationen for Palles mor, da hun ringer

til U-turns rådgivning i oktober 2007. Palle ryger en del hash og

kommer i et ungdomsmiljø, hvor flere ryger hash. Palles mor

tror på, at en god dialog og en god stemning mellem hende og

hendes søn er en god måde at gribe problemet an på. Trods det

er hun begyndt at sætte grænser og konfrontere ham, fordi

hun føler, at det er omgivelsernes forventninger til hendes

handlemåde som mor.

Metoden giver mange konflikter mellem mor og søn. Derfor

vil hun gerne have, at Palle kommer til en samtale i U-turn.

Men Palle har ikke lyst til at snakke med professionelle om

sit forbrug. Og slet ikke på et behandlingssted. Et par dage

senere ombestemmer Palle sig: Han vil gerne snakke med

nogen fra U-turn, men han vil ikke møde op på U-turn. Derfor

laver behandleren, der taler med Palles mor, en aftale med

mor og søn om at komme på besøg hjemme hos dem. Besøget

bliver en positiv oplevelse. Palles mor fortæller, at hun efter

telefonsamtalen besluttede sig for at lytte til sig selv, hvilket har

resulteret i, at situationen derhjemme er blevet meget bedre.

Palle er holdt op med at ryge hash og oplever, at han nu både

husker bedre og kan koncentrere sig bedre i skolen. Og han er

glad for, at hans mor ikke længere reagerer så kraftigt på ham.

Bonusmor i vildrede

At være bonusmor kan være svært, når man bliver involveret

i sin mands børns problemer. Thea er meget i tvivl om, hvad

hun og hendes mand, Tom, skal stille op med Toms 16-årige

søn, Alf, som netop er blevet smidt ud af 10. klasse på grund

af hashrygning. Alf bor normalt hos sin mor, men moderen

magter ham ikke længere og synes, han skal flytte hjem til Thea

og Tom. Alf vil også gerne flytte.

Nu er spørgsmålet så, om det er godt for Alf at flytte eller ej, og

hvis ja, hvordan Thea og Tom skal håndtere hashspørgsmålet,

da Thea er meget mere restriktiv på det punkt end Tom. Alt

det ringer Thea til U-turn for at snakke med en rådgiver om.

Samtalen ender med, at Thea beslutter at spørge Tom, om han

More magazines by this user
Similar magazines