Risikostyring i vandforsyningen - Vand i Byer

vandibyer.dk

Risikostyring i vandforsyningen - Vand i Byer

Risikostyring i vandforsyningen

Hans-Jørgen Albrechtsen

Professor, Cand. scient, PhD

Vand i Byer, HA3 Klimausikkerhed

TI, Taastrup 17. Sep. 2010


Er der risiko?

ust 20

Borgerne i Tune fik ren besked på aftenens borgermøde, men der går endnu lang tid, før de kan få

rent vand. Foto: Jens Wollesen

Roskilde - 28. juli 2009 12:39 Opdateret 28. juli 2009 13:02

Af STINA FELBY MADSEN

Afføring var skyld i

vandforurening

Tune: Det var bakterier fra menneskelig afføring, der var skyld i den omfattende forurening af

drikkevandet i Tune by.

Det fortalte embedslæge Anders Carlsen på det store borgermøde i Tune mandag aften.

Bakterierne er sandsynligvis kommet ind i vandsystemet via en spildevandsbrønd, der ligger tæt

på en vandboring ved Tune Skole. Spildevandsbrønden har dog ikke direkte kontakt til kloakkerne,

så hvordan den menneskelige forurening er kommet ind i spildevandsbrønden, ved man endnu

ikke.

- Forureningen hænger sandsynligvis sammen med de voldsomme regnskyl, der ramte Tune den

11. og 12. juni. Sygdomstegnene viser sig ofte efter fire-fem dage, og det passer med det

sygdomsforløb, vi har kortlagt i Tune, hvor de første tilfælde kom godt en uge efter regnskyllet,

forklarede embedslægen på mødet.

Men der var også dårlige nyheder til Tuneborgerne. Det kan nemlig tage tre-seks måneder, før der

igen er rent vand i hanerne, da hele ledningsnettet skal renses for bakterier.


31. august 2009

Den seneste vandprøve af drikkevandet fra Tune Vandværk viste ingen bakterier, men borgerne

opfordres fortsat til at koge vandet fra vandhanerne, inden det bruges eller at hente vand fra

byens vandvogne.

Greve - 22. august 2009 12:55

Af MARIANNE DUE

Nye vandprøver uden

colibakterier

Greve: Drikkevandet fra Tune Vandværk er måske alligevel ikke forurenet igen, fortæller P4

København.

I torsdag blev der lukket for vandet fra Tune Vandværk, fordi, der var konstateret E-colibakterier,

men nu viser de efterfølgende kontrolprøver ingen colibakterier.

- Målingen af E-colibakterien kom temmelig uventet i en periode, hvor de ugentlige

kontrolmålinger har vist, at vandet blev stadigt renere. Nu så vi pludselig et nyt billede, og det var

meget frustrerende. Kontrolprøverne indikerer imidlertid, at målingen af E-colibakterien kan

skyldes en fejl, så de kommende målinger viser forhåbentlig, at vi er på rette vej, siger Greve

Kommunes direktør Ulla Gramstrup til P4 København.

Rådet til borgerne i Tune lyder dog fortsat, at vandet i vandhanerne kan bruges, hvis det bliver

kogt først. Eller man kan hente vand ved de tankvogne, der er sat op i byen.


Overskridelser og forureninger i

vandforsyninger 1.1.2000-1.11.2002

Antal mikrobiologiske hændelser

100

80

60

40

20

0

92

56

56 56

48

Total Afgang fra vandværk Ledningsnet

Målesteder

Forureninger

Alvorlige forureninger

Engelsborg, Andersen, Bagge, Ethelberg & Albrechtsen, 2009: BLST

21


DDS - Dokumenteret

drikkevandssikkerhed

Water safety plans

HACCP

2006


Handlingsplan


’For at sikre en optimal styring af

drikkevandssikkerheden er afdelingen

certificeret i HACCP, som er et system til at

forebygge forureninger.’


Sandsynlighed

Påvisning af en forurening

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0 5 10 15 20 25

Antal prøver pr. år

Forureningens

varighed

Varighed: 1 uge

Varighed: 2 uger

Varighed: 3 uger

Varighed: 1 måned

Boe-Hansen, R., H.-J. Albrechtsen, E. Arvin & H. Spliid, 2003: danskVAND, 71 (2) 86-90.


Sandsynlighed

Påvisning af forurening i omprøve

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0 5 10 15 20 25 30

Forureningens varighed (dage)

Interval

mellem prøve

og omprøve

Interval: 4 dage

Interval: 7 dage

Interval: 14 dage

Boe-Hansen, R., H.-J. Albrechtsen, E. Arvin & H. Spliid, 2003: danskVAND, 71 (2) 86-90.


Fra kilde til kande

- Moniteringsstrategi


Ledningsnet – monitering & modellering

http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html


Kvalitetsovervågning

I dag:

Stikprøvetagning

End-of-pipe prøvetagning

Analysetid: 2-3 døgn (> opholdstid)

→ Retrospektiv dokumentation af at kvaliteten var god nok


Relation til klimausikkerhed?

DANVA, 2009: Inspirationsguide til

proaktiv klimatilpasning i

vandsektoren


Årsvariation

148

besvarelser

Miljøstyrelsen

Engelsborg,

Andersen, Bagge,

Ethelberg &

Albrechtsen, 2009:

BLST

Antal forureninger

Antal alvorlige forureninger

30

20

10

0

30

20

10

0

Januar

Januar

Februar

Februar

Marts

Marts

April

April

Maj

Maj

Juni

Juni

Juli

Måneder

Juli

Måneder

August

August

September

September

Oktober

Oktober

November

November

December

December

2000

2001

2002

2000

2001

2002


Nedbør og forurening

42

besvarelser

DANVA

Antal hændelser

Gns. nedbør i Danmark (mm)

200

150

100

40

30

20

10

50

0

0

Januar

Januar

Februar

Februar

Marts

Marts

April

April

Maj

Maj

Juni

Juni

Juli

Måneder

Juli

Måneder

August

August

September

September

Oktober

Oktober

November

November

2000

2001

2002

December

December

2002

Engelsborg,

Andersen, Bagge,

Ethelberg &

Albrechtsen, 2009:

BLST


Innovationsprojekt:

Fra kontrol til styring

– risikostyring i vandforsyningen

DDS / HACCP / Water Safety Plans

Erfaringsopsamling fra indførelse - for at forbedre

Teknologiske landvindinger til styring og overvågning fra fx

medicinalindustri

→ DSS ver.2.0

Nye moniteringsstrategier

Måle hvad?

Måle hvor?

Måle hvordan? Sensorer (on-line, realtid) / analysemetoder

Risikoanalyse

Hvor ofte sker hændelse?

Konsekvenser?

Hvor mange syge?


Udviklingsinitiativer - sensorer

ATP - bakterier generelt, online/nano

(DTU Env, CU Test, Grundfos)

Coli ‘very’ fast – at-line - indikatoroorganismer

(Ålborg Uni)

Fluorescence - organisk stof - fækal forurening - online

(DTU Env, DMU, Kruger)

Bactoquant - bakterier generelt – at-line

(Mycometer)

Mange flere

Behovet er stort

– og løsningen er her ikke endnu

– gerne flere løsninger


www.friendsofwater.com/Water_Purifiers.html


Formål:

at udvikle nye sensorer til on-line eller næsten-on-line måling

organiske og uorganiske forureninger og mikroorganismer

i grundvand, drikkevand og industrivand

Sensorteknologi:

Hurtige svartider

Real-time

On-line (evt. trådløst)

In-line

Kontinuert

Input til modeller

og overvågning


Udviklingsinitiativer - sensorer

ATP - bakterier generelt, online/nano

(DTU Env, CU Test, Grundfos)

More magazines by this user
Similar magazines