Formandsberetning for 2012. - KlubCMS - DBU

klubcms.dbu.dk

Formandsberetning for 2012. - KlubCMS - DBU

BOLDKLUBBEN VEJLE KAMMERATERNE

Søndre Stadion, Bakkedraget 10, 7100 Vejle

www.vejle-kammeraterne.dk

periodevis ganske udmærket spil - ikke på noget tidspunkt i efteråret lykkedes holdet at

komme ind i en stabil stime af gode resultater og med kun to kampe igen er det mest sandsynlige

at holdet må en tur ned i serie 4 igen.

Langt værre er det at vores andethold i løbet af denne generalforsamlingsperiode er gået

hen og blevet et rent telefonhold og desværre ikke engang det, da holdet har måtte melde

fra til rigtig mange kampe især her i efteråret. Og det på trods af en stor indsats fra i foråret

Malberg og Styrke og her i efteråret fra Tommy Grøn og Styrke.

Og det er da heller ikke fordi der ikke både er blevet tænkt og lagt knofedt i arbejdet omkring

seniorafdelingen og spillerne for hele setuppet med tøjvask, sociale arrangementer

for og med spillerne, dygtige ledere og trænere i og omkring afdelingen med seniorformand

Lars Høgstad i spidsen mm. er på plads og vil fint kunne bære både to og tre herreseniorhold.

Og da det er vanskeligt at tale om en (herre)seniorafdeling hvis afdelingen kun består af et

hold, et hold der i den grad også vil være sårbart og lukningstruet, er det klokkeklart at

den kommende bestyrelse skal ind og tænke grundigt over hvorfor situationen er endt så

kritisk som den rent faktisk er. Og her er det ikke nogen trøst at situationen i en lang række

hæderkronede klubber er den samme eller endnu værre, så det bliver klart den største

og vigtigste opgave for den kommende bestyrelse at tænke ud af boksen på dette felt.

Eller, hvis det vurderes at være det rigtige, at holde fast og holde ud på den nuværende

kurs.

Men der skal ikke være nogen tvivl om at det har bestyrelsens højeste prioritet at holde

fast i at der er mindst to hold i (herre)seniorafdelingen.

2. Ungdomsafdeling

På drengesiden havde vi ved udgangen af 2011, 135 drenge på 12 år eller yngre i gang

med at spille fodbold i Vejle Kammeraterne, endda altovervejende drenge fra Søndermarken.

Mit gæt er, at det er det største tal på noget tidspunkt i klubbens historie og i hvert

fald så langt tilbage vi har tal på det.

Også i de ældre årgange har vi over de sidste år haft pæn fremgang - her med mange tilløbere

fra resten af byen ikke mindst Nørremarken - kulminerende med at vi her i efteråret

kunne stille hold i samtlige årgange under JBU fra U17 og ned til og med U6.

Når det kombineres med at vi på drengesiden efterhånden har dygtige trænerteams på

samtlige årgange, trænerteams der typisk består af en eller to besindige og organisatorisk

og pædagogisk dygtige fædre og en eller to unge, der er vilde efter at dygtiggøre sig træ-

FODBOLD

BADMINTON

TENNIS

2/7


BOLDKLUBBEN VEJLE KAMMERATERNE

Søndre Stadion, Bakkedraget 10, 7100 Vejle

www.vejle-kammeraterne.dk

3. Badminton og tennis

Hos badminton går det godt. Der er dog stadig mulighed for at få en bane i indeværende

sæson.

Tennisafdelingen består af 35 voksne og i alt ca. 50 medlemmer.

Der er blevet lagt strøm ind i skuret i denne generalforsamlingsperiode. Etableringen af

strøm er halvt betalt af afdelingen selv, men afdelingen kommer alligevel ud med et overskud.

Tennisafdelingen bliver 25 år i 2013 og festligholder dette i foråret 2013.

4. Bane og klubhus

I denne generalforsamlingsperiode er følgende lavet:

Klimaskallen omkring klubhuset er blevet repareret.

Trappeafsatserne på begge sider af klubhuset (de gamle tilskuerpladser) er blevet renoveret

så man nu kan færdes på dem uden risiko for liv og lemmer.

Boldskuret er repareret (især vedrørende taget og på bagsiden, men i øvrigt over alt!).

Træerne omkring bane 1 er blevet beskåret.

Bestyrelsen har drøftet internt og med Vejle Kommune om at bygge et isoleret og opvarmet

boldskur i i stil med den seneste tilbygning i trappeskråningen. Herved ville vi slippe

af med de udtjente trapper og boldskuret og i stedet få et moderne opbevaringssted til boldene,

der således vil kunne holde længere, fordi de ikke bliver udsat for frost.

Afslutningsvis under dette punkt tak til alle dem, der kridter op.

5. Klubbens indre liv

I sidste års beretning fortalte jeg bl.a. at alle fire der på daværende tidspunkt trådte tilbage

fra bestyrelsen klart havde tilkendegivet at de ville fortsætte med at arbejde i Kammeraterne,

men altså bare ikke i bestyrelsen, og at det satte os i den positive situation at vi -

forudsat at vi kunne få en fuldtallig og funktionsdygtig bestyrelse op at stå - kunne komme

i en overskudssituation, hvor vi ville blive flere til at bære byrderne end før og at det

faktisk var en ret enestående mulighed.

Samtidig sagde jeg også i sidste års beretning, at det omvendt kan komme til at gå helt

galt for det er ikke muligt at drive en forening af Kammeraternes størrelse og struktur

FODBOLD

BADMINTON

TENNIS

5/7


BOLDKLUBBEN VEJLE KAMMERATERNE

Søndre Stadion, Bakkedraget 10, 7100 Vejle

www.vejle-kammeraterne.dk

8/8

More magazines by this user
Similar magazines