Jubilæumskatalog - Rytmisk Musikkonservatorium

rmc.dk

Jubilæumskatalog - Rytmisk Musikkonservatorium

3 — IIIIIIX 10 åR MED MUSIC MAnAgEMEnT

TILLYKKE MED JUBILÆET s. 5

Af Henrik Sveidahl (rektor på Rytmisk Musikkonservatorium)

HåRD FøDSEL - VELSKABT BARn s. 6

Sådan blev Music Management-uddannelsen til

STUDIE oVERBLIK s. 14

Music Management-uddannelsens formål, indhold og konstruktion

DIgITALE RELATIonER s. 15

Et paradigmeskifte i musikindustrien

MUSIKKEn og opLEVELSESøKonoMIEn s. 20

Af Mark Lorentzen (professor CBS)

MAn TøR goDT SnAKKE oM pEngE I DAg s. 24

Interview med tidl. Kulturminister Brian Mikkelsen

BESKÆFTIgELSESUnDERSøgELSE s. 27

Livet efter Music Management-uddannelsen

En STRøM AV MULIgHETER (n) s. 30

Af Arnbjørn Joar Styrkor Marklund (Business Analyst, WiMp/Aspiro)

InTEgRATIon og EnTREpEnøRSKAB s. 34

Music Management i fremtiden

KULTUR er ERHVERV s. 39

Interview med Kulturminister Uffe Elbæk

More magazines by this user
Similar magazines