Ordblindebladet nr. 2/2011 - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

ordblindeforeningen.dk

Ordblindebladet nr. 2/2011 - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

4 Ordblindebladet 2 · 2011 Formanden har ordet Formanden har ordet: It-rygsæk til ordblinde Erik K. Rasmussen, formand for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Der er alt for lang ventetid på en it-rygsæk. Der har været en stor stigning på ansøgningerne om it-rygsække, selvom Undervisningsministeriet og SU-styrelsen arbejder hårdt på at få nedbragt ventetiden, er der stadig en lang ventetid. Den lange sagsbehandling i SU-styrelsen betyder, at ordblinde på erhvervsskolerne må vente i op til 20 uger på it-hjælpemidler. Ventetiden øger frafaldet på erhvervsskolerne til stor skade for samfundet og den enkelte person. Problemet skyldes sektoransvarligheden. Hver gang en person skifter fra skole til uddannelse, fra uddannelse til job skal itrygsækken afleveres og der skal søges om en ny. Kommunerne vil ikke finansiere it-rygsæk til statens uddannelsesinstitutioner. Det er et stort bureaukratisk problem, som koster samfundet mange penge og de ordblinde mange besværligheder. Christine Antorini, Socialdemokraternes uddannelsesordfører, har flere gange inden for de sidste par måneder indkaldt den siddende minister til samrådet om it-rygsækken til ordblinde. Hver gang har undervisningsministeren lovet at kikke på den lange sagsbehandling. Et underudvalg under ROAL (Rådet for Ordblindhed og Andre Læsevanskeligheder) har sat sig for at beskrive problemstillingen og komme med forslag til afbureaukratisering. Udvalget vil udarbejde forslag til Undervisningsminister Troels Lund Poulsen. Ordblindeforeningen vil følge dette arbejde meget nøje og komme med forslag. For eksempel er det for sent for uddannelsesstederne at søge it-hjælpemidler, når eleven starter. På ansøgningsskemaet skal der være en rubrik, hvor ansøgeren kan anføre om han er ordblind. It-rygsækken skal være klar ved studiestart. Det er nødvendigt med mere viden om ordblindhed til lærere, sagsbehandlere, fagforeninger og virksomheder. Viden om ordblindes behov findes hos eksperterne – nu må regeringen gøre en kraftig indsats for få denne viden bredt ud til alle i dette land.

More magazines by this user
Similar magazines