Ordblindebladet nr. 2/2011 - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

ordblindeforeningen.dk

Ordblindebladet nr. 2/2011 - Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblindeprisen blev

tildelt Birgit Dilling Jandorf

Ordblindeprisen 2010 blev tildelt Birgit Dilling Jandorf ved et

arrangement den 28. marts 2011

Birgit var indtil den 1. januar

2011 leder af Dansk Videnscenter

for Ordblindhed (DVO), som

nu er lagt sammen med andre

videnscentre under ViHS (Videncenter

for Handicap og Socialpsykiatri)

– her er Birgit også leder på

ordblindeområdet. Hun har fra sin

post ydet en kæmpe stor indsats

for ordblinde i en lang årrække.

Ordblindeforeningen har igennem

tiden haft et tæt samarbejde

med Birgit. Rigtig mange i foreningen

har glæde af hendes viden.

I foreningens kredse kender

man Birgit. Hun har holdt oplæg

på lokale generalforsamlinger,

til konferencer og flere gange på

foreningens årsmøder. På den

måde har Ordblindeforeningen

opnået et godt samarbejde med

den professionelle verden indenfor

ordblindeområdet.

Birgit er, udover at være en

meget kompetent fagperson, også

en ildsjæl, der vil noget på ordblindeområdet.

Gennem mange

år har hun stået i spidsen for et

videnscenter, der gennem sit virke

har højnet fagligheden på ordblindeområdet

på alle niveauer.

Sammen med Ordblindeforeningen

har DVO, og en række andre

parter, afholdt landsdækkende

konferencer.

Her

har Birgit

trukket et meget stort læs.

Et af højdepunkterne var ORD 09.

Videnscentrets opgave er at formidle

viden. Også viden, der peger

på nødvendigheden af forandringer.

Birgit har ofte stillet skarpt

på, hvad der bør udvikles for, at

ordblinde kan få bedre vilkår for at

opnå uddannelse og et godt liv.

Alle fra foreningen udtrykker

hermed et stort tillykke til Birgit –

og vi siger tak for din store indsats

på ordblindeområdet.

Hans-Pauli Christiansen ■

Ordblindebladet 2 · 2011 5

Foto: EKR

More magazines by this user
Similar magazines