Den globale udfordring - Danisco

cdn.danisco.com

Den globale udfordring - Danisco

Den globale

udfordring


KILDE

Ni mia.

mennesker

i 2050

PROBLEM

LØSNING


Vi tager den globale udfordring op

Verden står over for kolossale udfordringer. I løbet af de næste 40 år vokser verdens

befolkning fra seks til ni milliarder mennesker, hvilket vil få vidtrækkende konsekvenser for

fødevare- og energiforsyningen og for klimaet. Det globale samfund skal derfor blive mere

bæredygtigt, og virksomhederne skal udvikle nye produkter og løsninger.

Vi skal sikre, at vi har mad nok til ni milliarder mennesker –

hver dag året rundt. Det kræver en helt ny tilgang til fødevarer

og til landbruget.

I Danisco har vi allerede taget disse udfordringer op. Vores

produkter optimerer brugen af råmaterialer og gør det muligt

at producere mere mad af den samme mængde ingredienser.

Vores produkter tilfører værdi til forbrugere med lave

indkomster, så de har råd til at vælge sund mad i stedet for

mad med et højt kalorieindhold. Vi har også løsninger, der

styrker immunforsvaret, forlænger fødevarernes holdbarhed og

giver større fødevaresikkerhed. Tilsammen kan disse produkter

hjælpe til at forbedre folkesundheden og reducere spildet af

fødevarer, så vi kan imødekomme behovet hos en voksende,

sulten befolkning.

Vi skal også mindske vores CO2-udslip betragteligt for at

få den globale opvarmning under kontrol. Selvom det er

afgørende, at vi ændrer holdning og adfærd i forhold til vores

energiforbrug, er det også muligt at udvikle alternativer, der

ikke belaster miljøet så hårdt.

Danisco leverer enzymer til produktion af andengenerationsbioethanol

baseret på fornyelige råvarer. Dette alternative

brændstof ventes at reducere det samlede CO2-udslip fra

transportsektoren med 85% sammenlignet med almindelig

benzin.

Ligeledes har vi enzymløsninger, der giver tekstilproducenter

mulighed for at spare op til 40% energi, mens andre af vores

enzymløsninger gør det muligt at vaske ved 20 grader og

dermed opnå endnu større energibesparelser.

Dette er blot nogle få eksempler på, hvordan Danisco allerede

tackler morgendagens udfordringer – i dag. For os er det

ikke et spørgsmål om kompromiser eller omkostninger men

om produktudvikling og nye forretningsmuligheder. Disse

muligheder kan give grobund for højere indtjening, samtidig

med at nogle af verdens mest presserende problemer

håndteres på en bæredygtig måde.

Som en mangeårig innovativ bioteknologisk virksomhed

har vi været og vil fortsat være i front med løsninger, der

optimerer brugen af landbrugsprodukter og råmaterialer på

en bæredygtig måde, skaber energibesparelser, sikrer nærende

fødevareløsninger, reducerer afhængigheden af olie og

mindsker CO2-udslip.

3


Gummi til bildæk eller hospitalshandsker kan være lavet af naturgummi eller syntetisk

gummi, som er baseret på isopren, et oliebaseret kemikalie. Da olie er en begrænset

råvare og svinger meget i pris, er det ikke holdbart at anvende den i længden. Samtidig

er raffinaderikapaciteten inden for isopren begrænset mængdemæssigt og geografisk.

Vi har nu skabt et alternativ med en identisk molekylestruktur baseret på fornyelige

råvarer. Det alternative BioIsoprene-molekyle skal produceres på baggrund af

overskydende landbrugsmateriale og vil sikre gummiproducenterne en fornyelig

og alternativ kilde til isopren.

4

PROBLEM

Alternativer

til olie

Verden står over for store udfordringer med at finde

afløsere til olie, der indgår i mange andre produkter

end brændstof til biler og energi til opvarmning. Olie

indgår i gummiprodukter, plastik og en række kemikalier

og materialer. Der er derfor brug for, at vi finder nye

måder til at skabe industri- og forbrugsgoder baseret

på fornyelige og bæredygtige råvarer. Danisco er med

til at løse denne store opgave, og ved hjælp af moderne

bioteknologi skaber vi løsninger såsom BioIsoprene,

der kan indgå i mange forskellige produkter. Potentialet

er enormt, og Danisco ønsker at være i front med

biobaserede løsninger.

LØSNING

Biobaserede og

bæredygtige produkter

Baseret på

fornyelige

råvarer

Daniscos vision er at være leverandør af løsninger til

industrien og samtidig være kundernes First choice,

som vi kalder det. Når vores forskere derfor ser en

forretningsmulighed, opfordres de til at afprøve ideen.

Sådan var det også med udviklingen af BioIsoprene.

Vores folk i Genencor-divisionen opdagede, at vi kunne

producere et stof identisk med det oliebaserede isopren.

Det har resulteret i et samarbejde med dækproducenten

Goodyear om produktion af dette fornyelige råmateriale

til bildæk. Det første konceptdæk blev præsenteret ved

FN’s klimakonference, COP15, i december 2009, og i

foråret 2010 modtog Goodyear dækbranchens miljøpris.


KILDE

Plantemateriale

bliver til bildæk


6

KILDE

Mikroorganismer

fra mælk styrker immunforsvaret

Øget

fokus på

sundhed


I årtusinder har mennesket spist syrnet mælk. Den dannes af mikroorganismer, der gror

på mælken og kaldes for mejerikulturer. Gennem mange år har Danisco arbejdet med

mejerikulturer og været med til at skabe en global industri med et bredt sortiment af

oste, yoghurter og mælkedrikke. På basis af dette arbejde er opstået en forskning, der

viser, at nogle mejerikulturer har en særdeles gavnlig effekt på den menneskelige organisme

og styrker vores helbred. Den viden gavner både forbrugeren og fødevareindustrien.

PROBLEM LØSNING

Sund mad

til alle

Med det stigende antal mennesker i verden kommer

der stadigt større fokus på sundhed, for flere mennesker

betyder også flere syge. Hvordan sikrer vi, at befolkningen

får sund mad, der måske ligefrem kan forebygge

sygdomme? Forskning har vist, at mejerikulturer styrker

immunforsvaret hos mennesker, men faktisk behøver man

ikke spise mælkeprodukter for at få de gavnlige effekter

af kulturerne. Mejerikulturer i sig selv er ikke mælk, men

bakterier som sætter syrningen i gang. Ud over klassiske

yoghurter kan man få juice med mejerikulturer i og

sugerør med mejerikulturer.

Nemme og

sunde løsninger

Folk vil gerne opnå sundhed gennem maden,

og mejerikulturer kan styrke immunforsvaret og

hjælpe tarmsystemet med at fungere bedre. Vi

udvikler løbende løsninger med eksempelvis

Howaru ® mejerikulturer, så verdens befolkning

på en nem måde kan få velsmagende og sunde

fødevarer, der er med til at give øget daglig

velvære. Mejerikulturer er et vigtigt fokusområde

for Danisco.

7


Duften af rosmarin er for mange mennesker ensbetydende med lammekødsretter.

Rosmarin gror vildt i Middelhavsegnene og har i århundreder været brugt mod

alverdens sygdomme. I dag kan man med videnskabelig sikkerhed sige, at rosmarin,

der betyder ”havets dug”, er en af løsningerne på mindre spild af mad. Med ekstrakter

af rosmarin har Danisco udviklet naturlige konserveringsmidler, der reducerer

harskning i kød og andre fødevarer.

8

PROBLEM

30% af vores

mad kasseres

Op mod 30% af alle fødevarer bliver kasseret i stedet

for at blive spist. De bliver måske for gamle hjemme

hos forbrugeren eller opbevares ikke korrekt. I en

verden hvor en stærkt voksende befolkning kæmper

med fødevaremangel og klimaforandringer, er det ikke

holdbart. Det betyder nemlig, at store mængder mad

går til spilde. Samtidig resulterer det i mere CO2 fra

transport og bortskaffelse af den kasserede mad. Med

Daniscos løsninger kan maden holde sig frisk længere og

dermed nå at blive spist op.

LØSNING

Usunde bakterier

holdes nede

Et af Daniscos vigtige udviklingsområder er

fødevaresikkerhed. De usunde bakterier skal holdes

nede, så maden ikke bliver fordærvet og usund eller

ligefrem farlig at spise. Danisco udvikler naturlige

konserveringsmidler og antioxidanter ved hjælp

af mejerikulturer og naturlige ekstrakter. Rene

mejerikulturer bruges til konserveringsmidler og

betyder groft sagt, at sunde bakterier optager pladsen

for usunde bakterier. Antioxidanter som rosmarin

forhindrer, at fedtet i maden bliver harsk, men uden

at den kommer til at smage af rosmarin.

Fødevaremangel

og klimaforandringer


KILDE

Rosmarin

mindsker spild

9


Dyrefoder med enzymer

mindsker fodermængden og forureningen

10

KILDE

Mindre

forurening


Opdræt af kyllinger og grise er en stor udfordring for miljøet og fødevareindustrien.

Dyrene skal have foder, så de kan blive til mad på forbrugernes borde. Men foder er

dyrt, og dyrene kan ikke uden lidt hjælp optage al den næring, der er i foderet. De

mangler nogle enzymer, der kan forbedre fordøjelsen, og på den måde både hjælpe

dem med at vokse og miljøet mod for meget forurening.

PROBLEM LØSNING

Appetitten efter

kød er et problem

Menneskers ønske om at kunne sætte kød på bordet

næsten hver dag er et kæmpe problem for vores klode.

Den mad, dyrene skal have, kunne bruges som mad til

mennesker. Eksempelvis går der omkring fem kilo korn til

foder for hvert kilo kød, der ender på spisebordet. Det

er et problem i en verden med truende fødevaremangel.

Dyrene tager på en måde maden ud af munden på

menneskene, før de selv bliver til mad. Med nogle af

Daniscos foderløsninger kan det problem mindskes.

Danisco forbedrer

dyrenes fordøjelse

Kornfoder til slagtedyr er ikke bare et problem, fordi

kornet kunne bruges til menneskemad. Det er også

dyrt, og dyrene optager ikke alle de næringsstoffer, der

er i foderet. Derfor har Danisco udviklet enzymer til

dyrefoder, fx xylanaser, som sætter en proces i gang,

der forbedrer dyrenes fordøjelse. Enzymerne nedbryder

cellevæggene i foderet, så dyrenes tarme bedre kan

optage næringsstofferne. Dermed kan landmanden

reducere sine udgifter til foder, og dyrene vokser bedre

på mindre foder. Samtidig medfører en bedre optagelse

af foderet, at dyrene laver mindre gødning. Dermed bliver

naturen udsat for mindre fosfor.

11


Når majsens gule kerner er pillet af kolberne til brug i fødevarer, står vi tilbage med

en værdifuld råvare. Kolberne er i vores verden ikke affald. De er planterester, der kan

bruges til at producere bæredygtigt CO2-reducerende brændstof, nemlig bioethanol,

som kan blandes i benzin. Enzymer fra Danisco hjælper producenterne med at

nedbryde kolberne til sukkermolekyler, der kan bruges til at lave ethanol. Råmaterialet

kan dermed udnyttes fuldt ud.

Reduktion af CO2udledningen

Det globale forbrug af brændstoffer som olie og kul er

med til at skabe drivhuseffekten og klimaproblemerne.

Derfor skal brugen af dem reduceres, og da de også er

en begrænset råvare, er det nødvendigt med alternativer.

Bioethanol er en af de løsninger, der kan erstatte

traditionelt brændstof til biler. Bioethanol baseret på

overskydende plantemateriale fra landbruget reducerer

CO2-udledningen fra transportsektoren med 85% i

forhold til benzin. Danisco udvikler enzymer, der gør det

muligt at producere ethanol baseret på mange forskellige

råvarer.

12

PROBLEM LØSNING

Bæredygtig

energi

Et af Daniscos store bioteknologiske projekter er

udviklingen af enzymer til andengenerationsbioethanol.

I et joint venture med Daniscos Genencor-division

udvikler amerikanske DuPont enzymer til bæredygtig

bioethanol baseret på overskydende plantemateriale fra

landbruget i form af majskolber og præriegræs. Vores joint

venture DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC har opført

en demonstrationsfabrik i Tennessee, USA, til produktion

af andengenerationsbioethanol. Fabrikken skal danne

grundlag for etablering af lignende fabrikker i kommerciel

skala over hele verden, hvoraf de første ventes bygget

i USA.


Fremstilling af

andengenerationsbioethanol

KILDE

Planterester

bliver til brændstof

13


Vi kan

reducere

fedtindholdet

KILDE

Tang

som landbrugsafgrøde


Tang er for mange noget, der bare ligger i vandkanten ved stranden. Men det er

også en plante, der kan bruges i fødevareindustrien – og ikke kun til sushi. Ud for

Chiles kyst dyrkes tang nærmest som en landbrugsafgrøde, der sidenhen indgår som

konsistensmiddel i en række fødevarer over hele verden. Tang bliver til carrageenan,

som blandt andet kan bruges til at mindske kalorieindholdet og give konsistens og fylde.

PROBLEM LØSNING

Overvægt er et

massivt problem

I 2015 ventes det, at tre milliarder mennesker vil være

overvægtige. Det betyder flere tilfælde af følgesygdomme

som diabetes og hjerte-kar-sygdomme og en stor

belastning både for dem selv og for sundhedssektoren.

For os er det derfor naturligt at udvikle produkter,

der kan mindske fedt- og kalorieindholdet i den mad,

forbrugerne spiser. Derfor er sundhed og ernæring i fokus

i Danisco med overvægt som et centralt indsatsområde.

Kalorielette

løsninger

I vores Enablers-division har vi specialister, som udvikler

kalorielette løsninger. En af ingredienserne er det

tangbaserede carrageenan. Når man erstatter fedt

i mælkebaserede produkter med en ganske lille smule

carrageenan, bevares den gode mundfornemmelse. Den

cremede fornemmelse kan med andre ord stadig opleves

i chokolademoussen eller buddingen, selv om det er en

kalorielet udgave. Med en carrageenanblanding kan vi

reducere fedtindholdet i desserter med op til 70%.

15


For mange lyder enzymer sikkert som noget, vaskemiddelindustrien har opfundet,

for de nævnes på hver eneste pakke vaskemiddel. Men faktisk eksisterer enzymer i

naturen og inde i ethvert menneske helt naturligt. Enzymer er proteiner, der sætter

kemiske processer i gang. De får ting til at ske, hvad enten det er vores fordøjelse af

den mad, vi spiser, eller nedbrydning af plantemateriale, der omdannes til energi til

vores krop. Til hver af den slags processer findes der et helt specifikt enzym. Opgaven

for industrien er derfor at finde det helt rigtige enzym i en eller anden organisme eller

udvikle det ved hjælp af moderne bioteknologi.

16

PROBLEM LØSNING

Den globale opvarmning

kalder på nye løsninger

Brugen af fossile brændstoffer til energi er et voksende

problem for vores klima. Anvendelsen af enzymer kan

hjælpe med at begrænse CO2-udledningen fra

industrielle processer og dermed dæmpe den

globale opvarmning. Enzymer bruges til produktion

af andengenerationsbioethanol, der reducerer CO2udslippet

med 85% i forhold til benzin; de kan bruges

i vaskemidler, så der kan vaskes ved 20 grader, og de

kan bruges til blegning af tekstiler, så man undgår at bruge

klor og samtidig sparer op mod 40% vand og energi.

Men også i fødevareproduktionen kan enzymer være

med til at øge udnyttelsen af råvarerne, så der i sidste

ende bliver mere mad til den stigende befolkning.

Mindre forbrug af

energi og vand

Bioteknologi er et af Daniscos grundlæggende

ekspertiseområder, særligt inden for enzymer. Via vores

Genencor-division leverer vi enzymløsninger til en række

industrier og er verdens næststørste enzymproducent.

Enzymerne bruges fx til vaskemidler, så pletter kan gå

af ved lave temperaturer. Ligeledes kan de erstatte klor

ved blegning af tekstiler, og de kan bruges til at omdanne

fornyelige råmaterialer til produktion af bioethanol og

andre biokemikalier, der anvendes i produkter som fx

gummi. En af enzymernes mange fordele er, at de kan

igangsætte processer og derved sænke energibehovet

og ofte tilmed øge udbytte og effektivitet.


KILDE

Enzymer

er naturens igangsættere

Enzymer

eksisterer i

naturen

17


18

KILDE

Palmeolie

bliver til sund og billig mad

Sund

mad hver

dag


Palmeolie kommer fra oliepalmer, der især dyrkes i Asien, og i stigende grad fra

plantager med bæredygtigt dyrkede palmer. Olien er råvare i mange fødevarer, og

selv om ordet olie som regel forbindes med fed mad, så bruges den faktisk ofte

i fedtfattig mad og indgår i sunde og holdbare fødevarer til mennesker, der kun tjener

nogle få dollar om dagen. Af palmeolie laver man nemlig emulgatorer, der kan binde

olie og vand og sikre maden en god konsistens. Og samtidig kan emulgatorerne

erstatte dyrere fødevareingredienser.

PROBLEM

En voksende befolkning

giver udfordringer

Verdens befolkning vokser hele tiden, og beregninger

viser, at der vil være omkring ni milliarder mennesker

i 2050. En stor del af befolkningen har meget små

indkomster og har ikke mulighed for at få sund mad hver

dag – eller bare nogle gange om ugen. Men med nogle af

vores løsninger kan der fx produceres godt brød af mel

af mindre fin kvalitet og til en overkommelig pris. Danisco

har også løsninger, der kan sikre, at maden kan holde sig

længere, hvilket er afgørende for folk, der ikke har

et køleskab.

LØSNING

Godt brød af

mindre godt mel

I nogle egne af verden er mel ikke altid af en velegnet

bagekvalitet, hvilket betyder, at der må tilsættes

dyrt importeret mel. Det kan gøre brød til en dyr

fødevare for forbrugere med meget små indkomster.

Med ingredienser som emulgatorer og enzymer samt

vores medarbejderes viden kan man lave godt brød

af mindre godt mel og samtidig holde prisen nede, så

flere får råd til at sætte brød på bordet.

19


20

KILDE

Birketræ

bliver til sødemiddel

Kan

erstatte

sukker


Hvem skulle tro, at et træ kunne levere et kaloriefattigt alternativ til sukker? Men

sådan er det med birketræer. Inde bag den hvide bark har vi grundlaget for en hel

industri, der laver produkter til hele klodens befolkning. Et af disse produkter er xylitol,

hvor Danisco har en stor markedsandel på verdensplan. Xylitol er et sødemiddel, der

bruges i tyggegummi og tandpasta.

PROBLEM LØSNING

Mundhygiejne

og kalorier

Huller i tænderne og overvægt er problemer, der kendes

overalt på kloden. Men det kan der gøres noget ved –

også uden at man behøver børste tænder hele tiden eller

undgå søde sager. Man kan minimere problemet ved at

spise fødevarer, som indeholder færre kalorier og mindre

sukker. Et sødemiddel som xylitol kan erstatte sukker og

reducere kariesangreb.

Xylitol

erstatter sukker

Danisco ser en stigende interesse fra forbrugernes side

i at spise sig til et godt helbred. Det vil sige købe lækre

fødevarer med samme gode smag, men uden en dårlig

effekt på tænderne eller vægten. Derfor har vi fokus på

sundhed og ernæring som et helt forretningsområde.

Xylitol kan erstatte sukker, samtidig med at det

fremhæver smagen i mejeriprodukter, is og kalorielet

mad, ligesom det er en væsentlig ingrediens i

tyggegummi og tandpasta. I nogle dele af verden er

xylitol ganske enkelt skrevet med større bogstaver på

pakken end selve ordet tyggegummi.

21


KILDE

Bæredygtighed

i alle led af værdikæden

Banebrydende

bioteknologisk

innovation


Som global biobaseret virksomhed skal vi skabe flest fordele for os selv og samfundet og

kunne forudse risici og muligheder med bæredygtighed som vores ledestjerne.

Det gør vi ved at tage højde for miljømæssige, sociale og økonomiske faktorer, når det gælder

indkøb, forarbejdning, kunder og forbrugere. Derudover bruger vi livscyklusvurderinger til at

undersøge et produkts samlede miljøpåvirkning gennem værdikæden, så vi kan optimere vores

aktiviteter og levere innovative produkter med de størst mulige miljømæssige fordele.

PROBLEM

Jordens bæreevne

er presset

I 2050 ventes verdens befolkning at nå op på ni milliarder

mennesker. Jordens bæreevne vil komme under stærkt pres,

hvis vi fortsætter det nuværende mønster.

Vores verden er præget af en ineffektiv og miljøbelastende

landbrugskultur, samtidig med at vi ser et stort spild i både

distributionen og forbruget af fødevarer. Desuden er vi

afhængige af ikke-vedvarende energikilder og petrokemikalier.

Netop på disse områder har Danisco en ganske særlig

mulighed for at hjælpe med at løse verdens mest presserende

problemer.

LØSNING

Vi skaber

alternativer

Vi udnytter bioinnovation til at fremme bæredygtig produktion

og forbrug af fødevarer. Vi er med til at fremme sundheden. Og

vi udtænker alternative løsninger inden for

energi og biokemi.

Fremadrettet har vi planer om at:


imødekommer kravet om sundere og sikrere fødevarer,

og som udvikles gennem effektive og bæredygtige

landbrugsmetoder.


biobaserede ressourcer, der forlænger holdbarheden,

eliminerer spild og beskytter miljøet.


der revolutionerer de industrielle processer, erstatter

petrokemikalier og sikrer vedvarende energi i rigelige

mængder.


at drive innovation og nytænkende samarbejde.


at kontrollere risici og levere sikre og miljømæssigt og

socialt forsvarlige produkter.

23


24

Snapshot af Danisco 2009/10

KONCERNOMSÆTNING

Mia. kr.

ORGANISK

OMSÆTNINGSVÆKST

RONOA**

KONCERN-EBIT*

Mio. kr.

* EBIT før aktiebaseret aflønning og særlige poster

** Afkast af nettodriftsaktiver

*** Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen den 19. august 2010 (udbytte på 8,50 kr. plus ekstraordinært udbytte på 8,50 kr.)

**** Aktiekursen ved regnskabsårets udgang 30. april 2010

Finansielle ambitioner

Vores ambition er at opnå organisk vækst i niveauet 5-7%

over en konjunkturperiode, en langsigtet EBIT-margin

(før Bio Chemicals-projekter) på mindst 13,5% og en

kapitalstruktur, der over tid skal svare til en gældsætning

KONCERNRESULTAT

Mio. kr.

13,7 1.745 481

MEDARBEJDERE R&D-OMKOSTNINGER

Mio. kr.

6% 6.800 884

UDBYTTE/AKTIE***

Kr.

AKTIEKURS ****

Kr.

19,0% 17,00 404

defineret som nettorentebærende gæld/EBITDA (inkl. Bio

Chemicals-projekter) i niveauet 1,5-2,5x. En reduktion

af kapitalgrundlaget vil ske via udbyttebetalinger og/eller

aktietilbagekøb.


Picnic med Danisco

VISION

At blive First choice som

leverandør af biobaserede

ingredienser til den

globale industri.

Facts/ Ur minihil maximpore

comnim rehendit quiam

I forbrugernes hverdag indgår en lang række af Daniscos ingredienser i maden, tøjet og andre varer uden, at nogen tænker over

det. Æglæggende høns har fået foder med vores enzymer, brød og margarine indeholder emulgatorer fra palmeolie, og ost og

mælkeprodukter indeholder vores mejerikulturer. Ligesådan kan cowboybukser være bleget med vores enzymer, og om nogle

år kan gummidæk være baseret på BioIsoprene TM . Det er stort set kun i frisk frugt og rå fisk, at forbrugerne ikke møder

Daniscos ingredienser.

MISSION

At hjælpe vores kunder med

at forbedre deres konkurrenceevne

gennem innovative, bæredygtige

og biobaserede ingrediensløsninger,

der imødekommer markedets

krav om sundere og sikrere

produkter.

STRATEGI

At skabe værdi gennem:


ved at udnytte og styrke vores

markedsadgang, applikationer

og teknologiplatforme


medarbejdere

25


26

Danisco kort fortalt

Mød Danisco

Maj 2010

Vitafoods 2010, Schweiz

www.vitafoods.eu.com

Juni 2010

Fuel Ethanol Workshop & Expo, USA

www.fuelethanolworkshop.com/default.aspx

Juli 2010

The World Congress on Industrial Biotechnology and Biopressing, USA

www.bio.org/worldcongress/

September 2010

International Baking Industry Expo, USA

www.ibie2010.com

China Brew & Beverage 2010

http://www.chinabrew-beverage.com/en/show.asp?id=381

Oktober 2010

Supply Side West, USA

www.supplysideshow.com/2010/west/

7th World Conference on Detergents, Schweiz

www.kaochemicals.de/7-th-world-conference-detergents

November 2010

Health Ingredients Europe 2010, Spanien

www.hieurope.ingredientsnetwork.com

Januar 2011

SDA Annual Meeting and Industry Convention, USA

www.cleaning101.com/about/index.cfm

Maj 2011

Vitafoods 2011

Websites

Udover Daniscos centrale website har

vi også en række produkt-websites.

Desuden har Genencor og vores

partnerskab med DuPont egne websites.

danisco

www.danisco.com

genencor

www.genencor.com

fruisana

www.fruisana.com

HOWARU TM

www.howaru.com

litesse ®

www.litesse.com

xylitolinfo

www.xylitolinfo.com

dietarysupplements

www.daniscodietarysupplements.com

ddce

www.ddce.com

daniscocare4U TM

www.daniscocare4u.com


Fakta om ingredienser

Ingredienser Råvarer Anvendelse

Emulgatorer

(kaldes også konsistensmidler)

Enzymer

(kaldes også bioingredienser)

Funktionelle systemer

(kaldes også specialblandinger)

Kulturer

(kaldes også mejerikulturer eller

bioingredienser)

Naturlige

konserveringsmidler og

antioxidanter

(kaldes også food-safety produkter)

Stabilisatorer

(kaldes også fortykningsmidler,

geleringsmidler og stabiliseringsmidler)

Planteolie, animalsk fedt og/eller

organiske syrer som citron-, mælke-

og vinsyre

Kan blandt andet binde olie og vand.

Benyttes oftest i brød, kager, margarine

og is

Mikroorganismer Bruges i brød, juice, øl og vin, hvor

de fremmer naturlige processer,

forbedrer eksempelvis dejens og det

færdige brøds egenskaber. De bruges

også til vaskemidler, blegning af tøj og

bioethanol

Kundetilpassede blandinger af

stabilisatorer og emulgatorer og/eller

andre ingredienser

Rene kulturer af mikroorganismer

isoleret fra råmælk opdyrket på mælk

Fedt, ascorbinsyre og rosmarin til

antioxidanter og rene kulturer fra

for eksempel råmælk til naturlige

konserveringsmidler

Citrusfrugter, æbler, tang og bælgfrugter

fra johannesbrødkernetræet og

guarplanten

Sødemidler Saft fra birke- og bøgetræer, frugter,

mælkesukker, stivelse og druesukker

Brød, is, yoghurt og andre

mejeriprodukter

Syrner mælk ved produktion af for

eksempel ost, tykmælk og yoghurt

Modvirker harskning af fedt og vækst af

skadelige mikroorganismer

Binder vand, så det bliver tyktflydende

eller geléagtigt, for eksempel i

chokolademælk, drikkeyoghurt og

marmelade

Erstatter sukker og giver eller forstærker

smag i mejeriprodukter, is og kalorielette

fødevarer. Danisco er især kendt for

xylitol

27


28

Verdenskortet viser Daniscos forskningscentre,

største fabrikker og hovedkontoret i København.

Forskningscentre Større fabrikker

Hovedkontor


Salg pr. region

Europa

37%

Resten af verden

6%

Nordamerika

30%

Latinamerika

10%

Asien og Stillehavsområdet

17%

Medarbejdere pr. region

Europa

51%

Resten af verden

1%

Asien og Stillehavsområdet

16%

Latinamerika

12%

Nordamerika

20%

29


Om Danisco

Med et omfattende og innovativt udbud af produkter er Danisco en af verdens førende inden for

fødevareingredienser, enzymer og biobaserede løsninger. Vi bruger naturens egne materialer, videnskaben

og vores 6.800 medarbejderes viden til at udvikle og levere biobaserede ingredienser, der imødekommer

markedets efterspørgsel efter sundere og sikrere produkter. Daniscos ingredienser bruges globalt i en række

industrier fra bageri, mejeri og drikkevarer til dyrefoder, vaskemidler og bioethanol – og giver mulighed for

funktionelle, økonomiske og bæredygtige løsninger. Med udgangspunkt i vores hovedkontor i Danmark og

aktiviteter på mere end 80 lokationer er Daniscos hovedfokus at blive vores kunders ‘First choice’ og en helt

igennem markedsdrevet, global forretning. Yderligere oplysninger fås på www.danisco.com.

Danisco A/S

Langebrogade 1

Postboks 17

1001 København K

Tlf: 32 66 20 00

Fax: 32 66 21 75

www.danisco.com

info@danisco.com

More magazines by this user
Similar magazines