Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

agria.dk

Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

E Agria Brugshunde (alle nævnte beløb følger

2011 årsindeks)

E.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

E.2 Hvem gælder forsikringen for

Forsikringen gælder for forsikringstageren, der har

folkeregisteradresse i Danmark og som er ejer af hunden.

Hvis forsikringstageren ikke ejer hunden, gælder forsikringen for:

- ejere, der er medlem af forsikringstagerens husstand.

E.3 Forsikringssum

Der gælder samme forsikringssum som for hundens livsforsikring.

Den forsikringssum du har valgt for hundens livsforsikring er dermed

den højeste erstatning du kan få totalt.

E.4 Forsikringen omfatter

Du kan få erstatning op til forsikringssummen, hvis din hund

bliver syg eller kommer så svært til skade, at den ifølge dyrlæge

eksperter permanent mister sin anvendelighed som arbejdshund. En

dyrlæge skal have forsøgt, at helbrede hunden med målrettet og

tilstrækkelig behandling. Hunden skal beviseligt have haft en for

arbejdet vigtig færdighed og skal indtil skadeshændelsen

kontinuerligt have været anvendt i praktisk arbejde eller officielle

konkurrencer.

Hvis skaden er erstatningsberettiget, skal du skriftligt love, at du

ikke bruger hunden til arbejde, træning eller konkurrence eller

tillader andre at gøre det.

E.5 Begrænsninger

Samme generelle og racespecifikke begrænsninger som for

hundens livsforsikring gælder.

Du kan heller ikke få erstatning, hvis hunden har mistet sin

anvendelighed som følge af:

Albueleds- og hofteledssygdomme eller osteokondrose.

For en tidligere røntgenfotograferet hund, som har fået

vedvarende problemer i det tidligere erklæret raske led (med

resultaterne AA/00) kan erstatning dog gives.

Kosmetiske fejl/ydre fejl.

For greyhound og whippet erstattes ikke mistet

anvendelighed som følge af ulykker eller sygdom, som

indtræffer i udlandet i forbindelse med træning eller

konkurrencer.

E.6 Selvrisiko

Forsikringen har ingen selvrisiko.

11

E.7 Forsikringen ophører

Forsikringen ophører ved forsikringstidens udløb, to år inden

livsforsikringens ophør. For greyhound og whippet udløber

forsikringen, når hunden bliver fem år.

More magazines by this user
Similar magazines