Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

agria.dk

Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

Tæve

Tumorsygdom i livmoder, vagina eller æggestokke.

Livmodersygdom med kliniske symptomer.

Skader på livmoderen umiddelbart efter forløsning og

drægtighed.

Vaginalprolaps.

Diabetes mellitus.

Akromegali.

Med permanent tab af forplantningsevne henvises også til tilfælde,

hvor tæven efter to parringer med forskellige frugtbare hanhunde

ikke er blevet drægtig. Tæven skal være dyrlægeundersøgt, hvor

dyrlægen har foretaget en klinisk undersøgelse med kontrol af

kønsorganer samt ultralyd af livmoder og æggestokke.

Undersøgelsen skal også omfatte vaginalcytologi samt blodprøve for

hæmaglobin, hæmatokrit (HCT), leukocytter total,

differentialtælling, ALAT, kreatinin, glukose, triglycerider og

thyroideastatus samt progesteron, for at udelukke midlertidig

sygdomstilstand. For at modtage erstatning for tabt

forplantningsevne, skal tæven være forsikret i Agria Avl inden den

fylder fire måneder og derefter uafbrudt forsikret hos Agria.

Du kan også få erstatning for tab af forplantningsevne, hvis tæven

beviseligt har efterladt et hvalpekuld i den tid hun har været forsikret

med Agria Avl, dette gælder også selvom hun blev indforsikret efter

hun fyldte 4 måneder.

Fælles

Hvis hunden mister sin forplantningsevne og har efterladt

registreret afkom efter sig, vil du modtage erstatning på op til

livsforsikringssummen. I de tilfælde, hvor hunden mister sin evne til

at reproducere uden at have efterladt noget registreret afkom efter

sig, får du såkaldt delvis erstatning af op til 50 procent af

livsforsikringens beløb. Hvis hundens sygdom eller defekt er

medfødt, skal hunden være forsikret af Agria Avl inden den fylder

fire måneder. Når vi har vurderet, at du er berettiget til erstatning,

ved sterilitet eller hvis der er gemt sæd, skal du, før der kan udbetales

erstatning, registrere avlsforbud på hunden hos Dansk Kennel Klub.

Særlige vilkår:

Du kan aldrig få erstatning for tab af forplantningsevne for hunde

som er fyldt seks år og ikke har registreret afkom. Du kan heller ikke

få erstatning for tæver, der har haft tre eller flere kuld, eller for

hanhunde, der tilhører racer, som antalsmæssigt registrerer flere end

100 individer pr. år, hvor den aktuelle hund har været ophav til 25

eller flere afkom, indtil skadesanmeldelsens ansøgningsdato. For

hanhunde som tilhører racer, som antalsmæssigt registrerer færre end

100 individer pr. år, betales ikke erstatning, hvis den aktuelle hund

har været ophav til 12 afkom eller flere frem til skadesanmeldelsens

ansøgningsdato.

F.9 Dyrlægebehandling af svage hvalpe

Du kan få godtgjort dine udgifter, når en dyrlæge behandler en

svag hvalp, som inden for 24 timer fra fødslen har brug for

13

behandling for at overleve den første tid. Du kan få godtgjort udgifter

til behandling, som udføres indtil denne hvalp er syv dage gammel.

F.10 Dyrlægebehandling af hvalp

Du kan få dækket udgifter på op til 6.000 kroner pr. hvalp, udover

forsikringssummen, når en dyrlæge behandler en hvalp for en

erhvervet sygdom eller ulykke, hvis hvalpen er mellem fem og tolv

uger, men senest til og med dagen den leveres til ny ejer eller

medejer. Hvalpen skal være under registrering eller registreret og

stambogsført i Dansk Kennel Klub. Skaden eller sygdommen må

ikke være påbegyndt før hvalpen fylder fem uger.

F.11 Skjulte Fejl Forsikring

Hvalpe til en tæve, som er forsikret i Agria Avl, er omfattet af

Agria Skjulte Fejl Forsikring.

Se vilkårene for Agria Skjulte Fejl Forsikring.

F.12 Begrænsninger

Generelle begrænsninger

Du kan ikke få erstatning for følger af:

Kosmetiske/ydre fejl, som ikke påvirker hundens helbred

eller funktion som selskabshund.

Sygdom eller skade, som er opstået som følge af, at

hundens forældre parrede sig i strid med Dansk Kennel Klubs

avlsregler for den respektive race.

Adfærdsforstyrrelser, aggressivitet eller uvaner.

Tandsygdomme eller forkert bid.

Navlebrok eller kryptorchisme.

Hofteleds-, albueleds- eller knæledssygdomme for

forsikret hund eller dens afkom.

Skader på tæve som er blevet forløst med kejsersnit to

gange eller mere.

I øvrigt gælder samme begrænsninger som for hundens livs- og

sygeforsikringer.

F.13 Selvrisiko

Punkt F.7 Dyrlægebehandling

Der gælder samme selvrisiko som for hundens sygeforsikring.

Punkt F.8 Tabt forplantningsevne (kun hvis livsforsikring findes)

Forsikringen har ingen selvrisiko.

Punkt F.9 Dyrlægebehandling af svage hvalpe

Der gælder samme selvrisiko som for tævens sygeforsikring.

Punkt F.10 Dyrlægebehandling af hvalp

Der gælder samme selvrisiko som for tævens sygeforsikring. Den

faste selvrisiko omfatter hele kuldet og trækkes kun én gang pr. kuld.

More magazines by this user
Similar magazines