Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

agria.dk

Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

C Agria Tillægsforsikringer (Alle nævnte

beløb følger 2011 årsindeks)

Tillægsforsikringerne kan kun tegnes som et tillæg til Agria

Sygeforsikring. Forsikringsbeløbet ligger udenfor det totale

forsikringsbeløb, som du har valgt i Agria Sygeforsikring. På

forsikringsbrevet fremgår det, hvilken eller hvilke tillægsforsikringer

samt hvilken selvrisiko du har valgt. For tillægsforsikringerne gælder

i øvrigt de samme vilkår som Agria Sygeforsikring og vores

generelle bestemmelser, hvis intet andet angives.

C.1 Generelle vilkår

Du finder vores generelle vilkår, som gælder for alle Agrias

forsikringer, hvis intet andet fremgår af aftalen, i de generelle

bestemmelser.

C.2 Agria Medicin

Du kan få refunderet dine udgifter til receptpligtig medicin med op

til 800 kroner pr. selvrisikoperiode udover maksimum dækningen for

sygeforsikringen pr. forsikringsår. Du skal indsende en detaljeret

kvittering fra den behandlende dyrlæge eller kopi af recept og

kvittering fra apoteket.

C.3 Agria Genoptræning

Genoptræning i form af svømmetræning, massage, fysioterapi og

vandløbebånd erstattes i forbindelse med behandling af

diagnosticerede sygdomme i leddene, ledskader, knoglebrud eller

diskusprolaps. Genoptræning bør gennemføres senest tre måneder

efter ordinering fra behandlende dyrlæge og ikke begynde senere end

en måned efter ordinering. Det er en betingelse, at den der udfører

rehabiliteringen har tilstrækkelig uddannelse og erfaring i

rehabilitering af dyr.

For genoptræning, der udføres i andre genoptræningscentre end i

den behandlende klinik, skal dyrlægens henvisning til den angivne

klinik/behandler vedlægges skadesanmeldelsen. Du kan maksimalt få

erstatning for en tre måneders periode pr. skadestilfælde/diagnose

ved erstatningsbare skader. Du kan få dækket udgifter på op til 6.000

kroner udover den maksimale erstatningssum på sygeforsikringen pr.

forsikringsår.

C.4 Agria Special

Forsikringen erstatter udover maksimum for sygeforsikringen op

til 10.000 kroner for specialistpleje (punkt C4 A, B, C og D), og

yderligere 10.000 kroner for Agria Tryghed (rejseudgifter og

indkvarterings-/pasningsomkostninger se punkt C5) pr. forsikringsår.

Nedenstående behandlinger erstattes kun, hvis behandlingen er

anbefalet af behandlende dyrlæge.

7

A Kataraktoperation (grå stær)

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special

for operationsomkostninger for grå stær pr. forsikringsår frem til det

år hunden bliver henholdsvis 12, 10 og 8 år gammel, afhængig af

race.

Aldersgruppe 12 år: Bichon havanais, borderterrier, cairnterrier,

chihuahua, chinese crested, dværgpuddel, dværgschnauzer, finsk

lapphund, finsk spids, foxterrier, islandsk fårehund, jack russel

terrier, lhasa apso, mellempuddel, kleiner münsterländer,

norrbottenspets, norsk buhund, papillon, phalene, schnauzer, shih

tzu, softcoated wheaten terrier, tibetansk spaniel, tibetansk terrier,

toypuddel, västgötaspids, welsh springer spaniel, west highland

white terrier og whippet.

Aldersgruppe 10 år: Øvrige racer og blandingshunde udover dem

som angives i aldersgruppen 12 år og aldersgruppen 8 år.

Aldersgruppe 8 år: Berner sennen, grand danois, irsk ulvehund,

leonberger, mastino napolitano, newfoundland, pyrenéer og st.

bernhard.

B Ledimplantat, dog ikke guldimplantat/Goldtreat

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr.

forsikringsår for operationsomkostninger i forbindelse med

ledimplantatoperation under forudsætning af, at hunden er under 6 år,

og hunden har været uafbrudt forsikret siden den fyldte 4 måneder, er

stambogsført og registreret i Dansk Kennel Klub, samt at Dansk

Kennel Klubs avlsrestriktioner for den aktuelle race og led er fulgt.

C Tandbehandlinger

Du kan få erstatning på op til forsikringssummen for Agria Special

pr. forsikringsår for følgende medicinsk betingede tandbehandlinger:

Forkert bid.

Vedvarende mælketænder.

Fraktur på mælketænder.

Rodspidsabscesser.

Rodfyldning på grund af tandsygdom.

Kariesangreb.

Krav ved erstatning af korrektion af forkert bid, vedvarende

mælketænder og fraktur på mælketænder er, at hunden har været

forsikret inden den fylder 4 måneder og siden har været uafbrudt

forsikret hos Agria.

Forsikringen erstatter ikke skader og sygdomme på grund af

tandsten eller dårlig mundhygiejne.

D Kemoterapi og strålebehandling

Du kan få erstatning op til forsikringssummen for Agria Special pr.

forsikringsår ved behandling af kræftsygdom med kemoterapi eller

strålebehandling, under forudsætning af, at hunden er under 6 år

gammel på tidspunktet for sygdommens indtræden.

More magazines by this user
Similar magazines