Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

agria.dk

Vilkår Hund 2012 - Agria Dyreforsikring

C.5 Agria Tryghed (indgår i Agria Special)

Forsikringssummen som er 10.000 kroner angives i forsikringspolicen,

og er den højeste erstatning du kan få fra forsikringen pr.

forsikringsår.

A Indkvartering

Din læge skal udstede en erklæring hvor det fremgår, at du grundet

ufrivillig fysisk sygdom ikke fysisk kan tage vare på din hund.

Du kan få erstatning fra og med tredje indkvarterings- eller

pasningsdag. Er hunden en tæve med hvalpe, kan du også få

erstatning på 80 kroner pr. dag for indkvartering af hvalpekuldet.

Erstatning gives ikke for kuld, der er ældre end 12 uger.

Hundepensionat

Du kan under ovenstående forudsætninger få erstatning, på op til

80 procent af udgifterne til indkvartering af din hund, på et

registreret hundepensionat.

Privat indkvartering og pasning

Du kan få erstatning på 80 kroner pr. dag til at indkvartere hunden

hos en privatperson. Du kan også få erstatning på 50 kroner pr. dag

for at hyre nogen til at hjælpe dig med at passe din hund uden

overnatning. Den person du hyrer, må ikke tilhøre din husstand.

Dødsfald

Ved forsikringstagerens død, gives erstatning ifølge ovenstående, i

op til 60 dage fra dødsdatoen.

Kvitteringer

For at Agria skal kunne vurdere din ret til erstatning, skal du

fremsende tydelige kvitteringer, der er udstedt af den person, der har

passet hunden. Navn, adresse, telefonnummer og personnummer på

den person eller cvr-nummer for det pensionat, der har passet

hunden, datoen for pasningen, samt omhyggelig

omkostningsspecifikation skal angives på kvitteringen.

B Afbestillingsudgifter rejser

Du kan få erstatning for dine afbestillingsudgifter op til

forsikringssummen, hvis du må afbestille en privat rejse, fordi din

hund får en akut skade eller sygdom, som kræver øjeblikkelig

dyrlægebehandling. Hvis du skulle have rejst i selskab med en anden,

og det også var nødvendigt at aflyse dennes rejse, kan vi også erstatte

denne persons afbestillingsudgifter. Det er en betingelse, at

rejseledsageren er medlem af din husstand eller er nært beslægtet. Du

skal opgive beløbet som er blevet tilbagebetalt af rejsebureauet og

andre omkostninger, der spares.

C Afbrudt rejse

I tilfælde, hvor din hund bliver akut syg eller kommer til skade og

kræver kritisk pleje, mens du er bortrejst og din rejse må afbrydes,

erstatter forsikringen de meromkostninger op til forsikringsbeløbet,

der opstår ved ombooking af billetter.

D Forlænget ophold på grund af hundens sygdom

I tilfælde, hvor din hund er for alvorligt syg eller skadet, til at

kunne transporteres under opholdet i udlandet, vil forsikringen

dække udgifterne til logi som opstår, fordi du må forlænge dit ophold

8

fra og med dag tre med op til 500 kroner om dagen op til

forsikringssummen.

E Karenstid

Forsikringen har ingen karenstid.

F Generelle begrænsninger mennesker

Ved sygdomme, lidelser eller skader som du har haft

inden for de seneste 12 måneder inden du tegnede

forsikringen, er du ikke berettiget til godtgørelse for logi eller

pasningshjælp.

Du kan ikke få erstatning for udgifter som følge af

sådanne skader på dit helbred, som ifølge lægelig vurdering

skyldes misbrug af alkohol, narkotika og andre rusmidler,

sedativ eller andre lægemidler.

Du kan heller ikke få erstatning ved problemer af

psykisk art (f.eks. depression, træthedssyndrom osv.).

Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab,

erstattes ikke af Agria.

Erstatning for privat indkvartering eller pasningshjælp til

nogen der tilhører din husstand.

G Generelle begrænsninger hund

Du kan ikke få erstatning for afbestillingsgebyrer eller

omkostninger for forlænget ophold i følgende tilfælde:

Hundens sygdom eller skade er ikke livstruende i

henhold til en veterinærmedicinsk vurdering.

Hundens sygdom eller skade er direkte eller indirekte

forvoldt af forsikringstageren eller forsikringstagerens

husstand.

Hundens sygdom eller skade skyldes manglende

vaccination eller undladelse af anden forebyggende

behandling, som anbefales af myndigheder eller veterinærer

før eller under rejser.

Hvis rejsen afbestilles som følge af en skade eller

sygdom som har vist symptomer, eller burde have været

opdaget før afrejsedagen.

Hvis rejsen afbestilles, afbrydes eller bliver forlænget

pga. en lidelse/sygdom for hvilken hunden har et forbehold på

egen sygeforsikring.

Skader, der erstattes af et andet forsikringsselskab,

erstattes ikke af Agria.

H Selvrisiko

Selvrisikoen for Agria Tryghed er 20 procent.

More magazines by this user
Similar magazines