Det kommunistiske manifest

estrup.org

Det kommunistiske manifest

Forord til den tyske udgave 1883

Side 5

Forordet til nærværende udgave må jeg desværre underskrive alene. Marx, den mand,

som hele arbejderklassen i Europa og Amerika skylder mere end nogen anden - Marx

hviler på kirkegården i Highgate, og på hans grav gror allerede det første græs. Efter

hans død kan der jo slet ikke mere være tale om at omarbejde eller supplere manifestet.

Så meget mere nødvendigt mener jeg, det er, her endnu engang udtrykkeligt at fastslå

følgende:

Den grundtanke, der går gennem manifestet: at den økonomiske produktion og den

deraf fremtvungne sociale struktur inden for hvert historisk tidsafsnit danner grundlaget

for dette tidsafsnits politiske og intellektuelle historie; at følgelig al historie (siden

opløsningen af det ældgamle fælleseje af jorden) har været historie om klassekampe,

kampe mellem udbyttede og udbyttende, beherskende og herskende klasser på

forskellige trin af den sociale udvikling; at denne kamp imidlertid nu har nået et trin

hvor den udbyttede og undertrykte klasse (proletariatet) ikke mere kan befri sig for den

udbyttende og undertrykkende klasse (bourgeoisiet) uden samtidig for bestandig at

befri hele samfundet for udbytning, undertrykkelse og klassekampe - denne grundtanke

tilhører ene og alene Marx3.

Jeg har allerede sagt dette mange gange; men netop nu er det nødvendigt, at det

også står foran selve manifestet.

London, 28. juni 1883

Fr. Engels

More magazines by this user
Similar magazines