Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

Miljø- og Energiministeriet

Danmarks Miljøundersøgelser

Forekomst afafvigende“

isbjørne i Østgrønland

En interviewundersøgelse 1999

Faglig rapport fra DMU, nr. 359

Juni 2001

Rune Dietz og Christian Sonne-Hansen

Afdeling for Arktisk Miljø

Erik W. Born

Grønlands Naturinstitut

Hanne T. Sandell og B. Sandell

Gudhjem

More magazines by this user
Similar magazines