Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

jørne, observeret hi, vandringsruter etc. samt angive egne

fangstrejseruter osv.

Fangerne fik også forevist en række farvefotos af forandringer hos

blandt andet ringsæl (Phoca hispida), gråsæl (Halichoerus grypus) og

hund (Canis familiaris), som formentlig skyldes høje påvirkninger af

POP’er. Formålet med fremvisningen af disse fotos var at give

fangerne mulighed for at forholde sig visuelt til spørgsmålet om

unaturlige forandringer hos isbjørne ved Østgrønland, og dermed

give dem et ”erindringsværktøj”.

I Ittoqqortoormiit/Scoresbysund foregik interviewene uden brug af

tolk, og de varede typisk et par timer, men kunne i øvrigt variere betydeligt

i tid. Desuden blev flere af fangerne interviewet mere end en

gang. Umiddelbart efter interviewene blev noter og spørgeskemaer

renskrevet og oplysninger checket med tidligere informationer om alle

de bjørne, der var nedlagt i Ittoqqortoormiit/Scoresbysund i perioden

1993-1998. Disse oplysninger havde H.T. Sandell og B. Sandell

indsamlet under tidligere ophold i Ittoqqortoormiit.

I Ammassalik kommune havde interviewene også form af strukturerede

samtaler, hvor der blev anvendt spørgeskemaer, billeder og kort.

Der blev benyttet tolk under instruktionsmøderne i bygderne og i

forbindelse med interviewene i Kulusuk. Ellers foregik interviewene

som samtaler på grønlandsk og dansk.

3.3 Indhold af interviewene

Spørgsmål og spørgeskemaer var udarbejdet af undersøgelsens biologer

(E.W. Born & R. Dietz) og veterinær (C. Sonne-Hansen) og godkendt

af interviewerne. Skemaerne indeholdt en række spørgsmål,

der pga. af undersøgelsens karakter i et vist omfang tog udgangspunkt

i biologiske og veterinær-medicinske begreber. Skemaerne indeholdt

desuden en række spørgsmål angående forekomsten af isbjørne

og fangsten af dem. Alle de spørgsmål, interviewerne forsøgte

at få besvaret under interviewene, fremgår af Appendiks 1.

21

More magazines by this user
Similar magazines