Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

For et resumé over iagttagelser af forandringer hos isbjørne henvises i

øvrigt til Tabel 1 og 2.

Isbjørnefangerne i Ittoqqortoormiit/Scoresbysund og Ammassalik

blev uden nogen form for indledende forklaring spurgt, om de havde

observeret underligt udseende isbjørne. Fem fangere bekræftede sådanne

observationer, og tre blev gentaget i forbindelse med de efterfølgende

uddybende spørgsmål. Herudover dukkede yderligere to

oplysninger op (se Tabel 1).

4.3.1 Underligt udseende bjørne

En 56-årig fanger fra Ittoqqortoormiit/Scoresbysund kunne huske, at

han engang for mange år siden havde skudt en stor gammel hunbjørn.

Denne var antageligt blevet skudt ved Clavering Ø (ca. 74º N),

og havde seks udviklede dievorter. En anden fanger fra Ittoqqortoormiit/Scoresbysund

kunne oplyse, at den sidste bjørn han havde

skudt var en 4-årig hanisbjørn nedlagt 28. maj 1999 ved Trekanten,

kysten langs Liverpool Land. Denne bjørn havde kun haft én funge

rende lunge, da den anden lunge var "klappet sammen". Det var imidlertid

ikke muligt at få yderligere detaljer. Den tredie oplysning

fra Ittoqqortoormiit/Scoresbysund stammede fra den fanger, som

havde nedlagt det hidtil eneste kendte eksemplar fra Østgrønland af

en hunbjørn, som udviste tegn på pseudohermafroditisme i form af en

kraftigt forstørret klitoris (dette tilfælde beskrives nærmere i sektion

6.3.2).

Fra Ammassalik var der oplysninger om forekomst af tre bjørne med

forandringer. I alle tre tilfælde drejede det sig om bjørneunger, hvoraf

en var en misdannet unge observeret i et hi, en manglede kløerne på

bagbenene, og den sidste manglede det ene bagben.

Forekomst af ekstra dievorter (papillae mammae accessoria) er tidligere

beskrevet og kendt fra kvæg, svin og rovdyr generelt. Antallet af dievorter

hos svin og rovdyr varierer normalt noget. Man taler som regel

ikke om ”ekstra” dievorter, med mindre de har en anderledes placering,

og de bliver normalt ikke betragtet som et resultat af østrogenlignende

kontaminanter (Leifsson pers. komm. 2000).

Observationen af et dyr med en sammenklappet lufttømt lunge (atelektase)

tyder heller ikke på en forandring som følge af forurening.

Sammenklappede lunger hos voksne dyr kan skyldes: en sammenpresning

af lungen på grund af væske eller andet i brysthulen, hul på

lungehinden (pneumothorax) eller tilstoppede bronkier (bronkopneumoni)

som følge af infektion. Hvis der er hul på lungehinden – kan

f.eks. opstå under voldsom kamp - vil lungen folde sig ud igen, når

den primære skade, dvs. hullet på lungehinden (pleura), er blevet lukket.

Tilstoppede bronkier må derfor være den mest sandsynlige forklaring

på, at lungen har været ”klappet sammen” (Leifsson pers.

komm. 2000). Det er ikke muligt at vurdere, om en sådan infektion

kan være opstået som følge af et nedsat immunforsvar.

25

More magazines by this user
Similar magazines