Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

to forstyrrelser kan føre til hudallergi, svækket immunsystem, kræft,

øget frekvens af hudinfektioner med dårlig sårheling samt dårlig

vækst og udvikling hos fosteret og det unge dyr (Bergman & Olsson

1985, Ganong 1991, Feldman 1995, de March et al. 1998, Bergman

1999). Undersøgelser af sælerne i Østersøen viser, at tilstedeværelsen

af kontaminanter øger frekvensen af hudinfektioner (Bergman &

Olsson 1985, Ganong 1991, Feldman 1995, de March et al. 1998, Bergman

1999). Fangerne har ikke observeret sådanne forandringer hos

isbjørne i Østgrønland (Ibid.).

4.3.10 Mærkelige kranier

Der var ingen af de interviewede fangere, der havde observeret mærkelige

bjørnekranier til trods for, at fangerne ofte rengører kranierne

og sælger dem. Det eneste der blev nævnt var, at gamle bjørne kunne

Slidte tænder have slidte tænder. Der er oberveret forandringer i kranier hos ringsæler

og gråsæler i Østersøen (Fig. 8). Forandringerne skyldes formentlig,

at PCB og DDT har forårsaget øget produktion af binyrebarkhormonet

cortisol (Bergman & Olsson 1985, 1989, Bergman et al.

1992, Mortensen et al. 1992).

Figur 8.

Kraniet fra en gråsæl fra Østersøen, hvor knoglevævet er forandret

betydeligt (Bergman et al. 1992).

4.3.11 Andre forandringer

En af de mest interessante oplysninger fra Ammassalik kommune

stammede fra foråret 1988 i Kivioq Fjord lidt nord for Kangerlussuaq.

Misdannet unge i hi Her havde nogle fangere set en hunbjørn med en misdannet unge i et

hi (Sandell et al. 2001). Desværre er der hverken billeder, prøver eller

andre nærmere oplysninger om, hvilke typer misdannelser der var

tale om eller graden af disse.

4.3.12 Frekvensen af han- og hunbjørne

Interviewspørgmålet: ”Er der kommet flere hun- end hanbjørne?”,

var generelt vanskeligt at forstå for fangerne, hvilket tydeligt fremgår

33

More magazines by this user
Similar magazines