Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

Tabel 3.

Opsummering af frekvensen af forandringer hos slædehunde blandt mindst 2791 hunde grupperet på type af

forandring (spørgsmål) og område. Oplysningerne stammer fra interviews af 52 fangere i de to østgrønlandske

kommuner, 1999.

Område:

Effekter:

Mærkelige

kønsorganer

hos hunhunde

Har nogle af

dine hunhunde

haft svært ved

at blive drægtige?

Mærkelige

kønsorganer

hos hanhunde

Ittoqqortoormiit Ammassalik Grønlands østkyst

Observation

/Fanger

Tilfælde/

Slædehund

Observation

/Fanger

Tilfælde/

Slædehund

Observation

/Fanger

Tilfælde/

Slædehund

0/30 0/1458 0/22 0/1333 0/52 0/2791

2/30 2/1458 1/22 1/1333 3/52 3/2791

0/30 1/1458 0/22 0/1333 0/52 1/2791

Kræftknuder 0/30 0/1458 0/22 0/1333 0/52 0/2791

Mærkelige

kløer

Mærkelige

kranier

Andre

forandringer

Forandringer i

skindet

Mange

parasitter

Er der kommet

flere hunhunde

end hanhunde?

0/30 0/1458 0/22 0/1333 0/52 0/2791

0/30 0/1458 0/22 1/1333 0/52 1/2791

1/30 1/1458 0/22 0/1333 0/52 0/2791

0/30 0/1458 0/22 0/1333 0/52 0/2791

2/30 2/1458 0/22 0/1333 2/52 2/2791

5/30 - 3/22 - 8/52 -

Tarmparasitter I Tabel 3 ses det, at enkelte fangere har svaret ”ja” til spørgsmålet om

forekomst af mange parasitter og ”ja” til spørgsmålet om, hvorvidt

der er kommet flere hunhunde end hanhunde. De få bekræftende

svar kan evt. skyldes, at enkelte fangere har en subjektiv holdning

dels til tarmparasitter (endoparasitter) i forbindelse med krævende ormebehandling

og dels til kønssammensætningen i kuldene i relation

til ønskede normer. Det er næsten umuligt at undgå tarmparasitter i

hundene. Hundene spiser tarme og kød fra havpattedyr (f.eks. sæler),

og på den måde får de inficeret tarmene direkte. Når man inspiserer

39

More magazines by this user
Similar magazines