Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

50

39.3 Så de normale ud?

40. Har isbjørnehunnerne det samme antal nyfødte unger (evt. 1-2 årige)

som tidligere?

41. Har du set isbjørne med mærkelige kløer, som det på billedet?

42. I Østersøen har man påvist forandringer i kranier og kæber fra sæler.

Har du set bjørne med mærkelige kranier?

43. Har du set bjørne med forandringer i skindene?

44. Har du set bjørne med mange parasitter (f.eks. indvoldsorm eller

trikiner)?

45. Har du set bjørne med andre forandringer?

46. Nogle forskere hævder, at visse kemiske stoffer kan ændre

kønsfordelingen i afkommet i retning af flere hunner. Har du en

fornemmelse af fordelingen af isbjørne. Er den ligelig, eller er der sket

ændringer mod flere hunner?

_____________________________________________________________

Sygdomsmæssige forandringer i slædehunde

_____________________________________________________________

47. Vi har hørt om en hanhund fra Ittoqqortoormiit/Scoresbysund, født

sommeren 1998, hvis penis ikke var vokset sammen, og som tissede

bagud ovenfor testiklerne (hypospadi). Har nogle af dine eller andres haneller

hunhunde haft mærkelige kønsorganer?

48. Har nogle af dine eller andres hunhunde svært ved at blive drægtige?

49. Har nogle af dine eller andres hanhunde haft mærkelige kønsorganer?

50. Er nogle af dine eller andres hunde døde af kræft eller haft kræftknuder?

51. Har nogle af dine eller andres hunde haft mærkelige kløer?

52. Har nogle af dine eller andres hunde haft mærkelige kranier?

53. Har nogle af dine eller andres hunde haft andre forandringer?

54. Har nogle af dine eller andres hunde haft forandringer i huden?

55. Har nogle af dine eller andres hunde haft mange parasitter?

56. Hvorledes er kønsfordelingen af slædehundenes afkom? Er den ligelig,

eller er der sket forandringer mod flere hunhunde?

_____________________________________________________________

More magazines by this user
Similar magazines