Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

I de seneste år har der været øget fokus på de mulige miljømæssige

virkninger af de såkaldte persistente organisk forurenende stoffer i

Arktis som f.eks. DDT og PCB. Denne rapport behandler indsamlede

oplysninger fra de østgrønlandske isbjørnejægere om forekomsten af

isbjørne, her især forekomsten af forandringer (synlige afvigelser fra

det normale, f.eks. sygdomme).

Miljø- og Energiministeriet ISBN 87-7772-620-0

Danmarks Miljøundersøgelser ISSN (trykt) 0905-815x

ISSN (elektronisk) 1600-0048

More magazines by this user
Similar magazines