Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

www2.dmu.dk

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland - DCE - Nationalt ...

1 Resumé

1.1 Baggrund

I de seneste år har der været øget fokus på de mulige miljømæssige

virkninger af de såkaldte persistente organisk forurenende stoffer i

Arktis. Disse stoffer – som f.eks DDT og PCB – benævnes oftest POP

POPer (Persistant Organic Pollutants); et udtryk der refererer til det faktum,

at disse stoffer cirkulerer lang tid i miljøet, hvor de bl.a. koncentrereres

op gennem fødekæden. Isbjørne er øverst i fødekæden i Arktis, og

de modtager derfor forholdsvis store mængder af de fedtopløselige

POPer gennem føden, der især består af sælspæk. Isbjørne er dermed

særlig udsat for biologiske skader fra POP-erne. Siden 1990 er der på

Svalbard fundet 10 tilfælde af hunisbjørne med forandringer i de ydre

kønsorganer (såkaldte pseudohermafroditter), hvor klitoris er forstørret.

Isbjørne på Svalbard og i Østgrønland har de højeste POP-niveauer

blandt verdens isbjørne, og høje POP-niveauer mistænkes for at

have fremkaldt disse forandringer. POPerne er anvendt globalt i

landbrug og industri og er også transporeret til arktiske områder med

havstrømme og gennem atmosfæren.

I 1999 indledte Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Arktisk

Miljø og Grønlands Naturinstitut en undersøgelse af POPernes mulige

påvirkning på ydre og indre organer hos isbjørne i Østgrønland.

Studierne, der foregår i samarbejde med fangere fra Ittoqqortoormiit

/Scoresbysund og Ammassalik kommuner, har tre hovedformål:

1) at indsamle oplysninger fra de østgrønlandske isbjørnejægere om

forekomsten af isbjørne, her især forekomsten af forandringer

(synlige afvigelser fra det normale; f.eks. sygdomme) og om fangsten

af isbjørne.

2) at undersøge knogler (kranier og penisben) samt organ- og vævsprøver

fra 100 isbjørne nedlagt af fangere i Ittoqqortoormiit/Scoresbysund

kommune i årene 1999-2001.

3) at sammenligne forekomsten af forandringer i et historisk og i det

nyindsamlede materiale af kranier og penisben fra Østgrønland.

Denne rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelser af de dele

af punkt 1, der berører isbjørne med forandringer. Den generelle forekomst

af isbjørne og fangsten på dem er beskrevet i Sandell et al.

(2001). I erkendelse af, at de østgrønlandske jægere besidder en omfattende

og indgående viden om isbjørne, blev det besluttet at foretage

en systematisk indsamling af fangernes viden om isbjørne i Østgrønland.

Isbjørne og slædehunde Rapporten præsenterer resultaterne af en interviewundersøgelse, som

blev gennemført blandt isbjørnejægere i Ittoqqortoormiit/ Scoresbysund

og Ammassalik kommuner i 1999 for at skaffe oplysninger

5

More magazines by this user
Similar magazines