PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

10

gerne stort set vil være uændrede, og at driftsomkostninger kun vil blive marginalt forøget

ved behandlingen af den ekstra vandmængde.

Konklusionen er derfor, at såfremt der ikke forekommer særlige forhold, som gør installationsudgifterne

eller rensningskravene i forbindelse med etablering af et gråvandsopsamlingssystem

særligt fordyrende, vil der være god økonomi i at etablere og drive sådanne

gråvandsudvekslingsanlæg, der måtte ligge geografisk nært placeret (f.eks. op til ca. 500 m

afstand). Hovedforudsætningerne er dog, at vandprisen i kommunen ligger på et tilstrækkelig

højt niveau (20 kr. eller mere pr. m 3 ekskl. moms og vandafgift), og at der som min imum

kan udveksles gråvandsmængder i størrelsesordenen 4.000 – 5.000 m 3 /år. Desuden

skal det sikres, at der ikke opstår arbejdsmiljømæssige problemer, f.eks. som følge af mikrobiologisk

eftervækst i udligningstanken.

Ved fremtidig planlægning af vandforbrugende fællesanlæg vil det være oplagt dels at

indrette afløbssystemet på en hensigtsmæssig måde, der gør det muligt efterfølgende at

opsamle gråvandet, uden at det kræver fordyrende indgreb i installationerne, og dels at

placere disse gråvandsproducenter i områder, hvor det vil være muligt for potentielle gråvandsaftagere

at udnytte den til rådighed værende gråvandsressource.

More magazines by this user
Similar magazines