PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

24

Pris (kr.)

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

3.1.1 Vand- og afledningsafgifter i Herlev Kommune

Udviklingen i prisen for vandforbrug har i løbet af 1990’erne været kraftigt stigende i Herlev

Kommune, hvilket fremgår af Figur 3.2 og Tabel 3.1. Hvor brugere af vand indtil starten

af 1990’erne kun betalte få kroner pr. m 3 vand, er prisen i år 2000 steget til over 30

kr/m 3 (inkl. moms og statsafgift).

Vandpriser i Herlev Kommune

1986 - 2000

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total vandpris Vandbidrag Kloakbidrag Statsafgift Moms

Figur 3.2 Grafisk oversigt over udviklingen i vandpriserne i Herlev Kommune.

Tabel 3.1 Oversigt over den samlede pris for vandforbrug i Herlev Kommune for perioden 1986

– 1999. I perioden 1987 – 1991 blev desuden opkrævet et fast arealbidrag på 1,50 – 6

kr. pr. m 2 , bestemt ud fra grundstørrelsen. /6, 7/. Dette bidrag er ikke inkluderet i den

samlede pris.

År Vandtilledning Spildevandsafgift Arealbidrag Statsafgift Moms Samlet pris

kr/m 3

kr/m 3

kr/m 2

kr/m 3

kr/m 3

kr/m 3

1986 2,75 0,00 0,69 3,44

1987 2,75 1,70 1,50 1,11 5,56

1988 3,05 1,70 6,00 1,19 5,94

1989 3,50 1,70 6,00 1,30 6,50

1990 3,50 1,70 4,50 1,30 6,50

1991 3,50 1,70 3,00 1,30 6,50

1992 4,45 8,07 3,13 15,65

1993 4,34 8,36 3,18 15,88

1994 3,34 7,36 1,00 2,93 14,63

1995 7,34 6,36 2,00 3,93 19,63

1996 6,34 8,61 3,00 4,49 22,44

1997 10,34 7,61 4,00 5,49 27,44

1998 10,34 9,61 5,00 6,24 31,19

1999 10,65 9,61 5,00 6,32 31,58

2000 10,82 9,61 5,00 6,36 31,79

Den samlede vandudgift i Herlev Kommune ligger omkring gennemsnittet i forhold til den

samlede vandudgift for de 40 største vandforsyningskommuner i Danmark. Ifølge Figur 3.4

ligger vandprisen i Herlev på 62%-fraktilen. Som det fremgår af Figur 3.3, er vandforsynings-

og vandafledningsafgiften langt fra ensartet i Danmark, da der er særdeles store

variationer i vandprisen afhængig af, hvilken kommune man bor i. Således er vandet i Greve

Kommune kun halvt så dyrt (kr. 20,08 pr. m 3 ) som i Hillerød Kommune (kr. 40 pr. m 3 ).

Det skal dog pointeres, at de priser, der er opgivet, ikke er den pris, som en momsregistreret

More magazines by this user
Similar magazines