PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

4

6.1 FORUDSÆTNINGER FOR ØKONOMISKE BEREGNINGER 57

6.2 ØKONOMI, SCENARIE 1: CENTRALAPOTEKET – NORTHOR 58

6.2.1 Anlægsudgifter, scenarie 1 58

6.2.2 Driftsudgifter, scenarie 1 59

6.2.3 Samlet økonomi for scenarie 1 60

6.3 ØKONOMI, SCENARIE 2: HJORTESPRINGBADET – PAPYRO-TEX 60

6.3.1 Anlægsudgifter, scenarie 2 60

6.3.2 Driftsudgifter, scenarie 2 62

6.3.3 Samlet økonomi for scenarie 2 62

6.4 BETYDNINGEN AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER 63

7 ANBEFALINGER TIL FREMTIDIG GENBRUG AF GRÅT SPILDEVAND 65

7.1 GENERELLE ANBEFALINGER TIL FREMTIDIG PLANLÆGNING AF FÆLLESANLÆG MED

HENBLIK PÅ UDNYTTELSE AF GRÅT SPILDEVAND 65

7.2 ANBEFALINGER TIL FREMGANGSMÅDE FOR PLANLÆGNING AF GENBRUG AF GRÅT

SPILDEVAND I EKSISTERENDE FÆLLESANLÆG 65

7.2.1 Afklaringsfasen 66

7.2.2 Undersøgelsesfasen 68

7.2.3 Detailplanlægningsfasen 68

8 KONKLUSION 71

9 REFERENCELISTE 73

Bilag A: Spørgeskema til projektet ”Øget genanvendelse af gråt spildevand i fællesanlæg i

større bysamfund”. 77

Bilag B: Spørgeskemabesvarelser

More magazines by this user
Similar magazines