PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

76

/54/ CEVI, Centre for Industrial Water Management. CEVI Ne wsletter, No. 1,

september 2000. http://www.cevi.org

/55/ Thorbjørn Rigaard, Danboring A/S Hanstholm, Bybakken 69, 7730 Hanstholm.

Personligt oplyst. 2000.

/56/ Arbejdstilsynet. At-anvisning nr. 3.1.0.2, december 1996: Grænseværdier

for stoffer og materialer.

http://www.arbejdstilsynet.dk/Overblik/atviden/ANVISNIN/A310296/

A310296.HTM

/57/ Arbejdstilsynet. Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993. Bekendtgørelse

om biologiske agenser og arbejdsmiljø.

http://www.arbejdstilsynet.dk/services/exec/mask.exe?mask=framec

ont.msk&MyMask=BrList.msk&AREAPATH=regler&Categ=2

/58/ Arbejdstilsynet. Lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999. Bekendtgørelse

af lov om arbejdsmiljø.

http://www.arbejdstilsynet.dk/services/exec/mask.exe?mask=framec

ont.msk&MyMask=BrList.msk&Categ=1&AREAPATH=regler

/59/ Ledin, A. Eriksson, E., Eilersen, A. M., Henze, M. Institut for Miljøteknologi,

DTU. Dalsgaard, A. Institut for Veterinær Mikrobiologi, Den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole. Forslag til analytisk måleprogram for karakterisering

af gråt spildevand i relevante Tema 4 projekter. Marts, 2000.

More magazines by this user
Similar magazines