PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Vandforbrug og intern vandbehandling

(udfyldes af både produktionsvirksomheder og servicevirksomheder)

14) Vandtilledning (m³/år)

Tilledning 1995 1996 1997 1998 1999

Offentligt vandværk

Privat boring

15) Forbrugsmønster af vand (m³)

Forbrug 1995 1996 1997 1998 1999

Daglig, gennemsnit

Daglig, max

Årligt

16) Anvendelse af vand (m³/dag)

Anvendelse 1995 1996 1997 1998 1999

Proces

Rengøring

Køling

Sanitære formål*:

Andre (specificer

venligst):

* ved sanitært spildevand menes i denne sammenhæng spildevand stammende fra toiletter.

17) Virksomhedens vandkvalitetskrav til vand

Parameter (specificer venligst) Foretrukken interval Evt. kravværdi Enhed

18) Angiv virksomhedens kontrolprogram for vandkvalitet

Analysetype (specificer venligst) Antal analyser pr. år Typisk interval Enhed

82

More magazines by this user
Similar magazines