PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

Skema 4: Oplysninger om grå spildevandsproduktion, mulig

vandgenanvendelse og eksisterende behandling på virksomhed

Virksomheds nr. Gråt og sanitært

spildevand

adskilt?

1 Nej, kun regnvand

og spildevand

holdes adskilt

2 Ja på selve

virksomheden.

Opblandes derefter

i fælles kloak

3 Ja, indenfor

fabriksområde

4 Ja, procesvand

holdes lukket

vandkredsløb

5 Ja, rengøringsvand

tilledes buffertank

på fabriksområde

6 Ja, indenfor

fabriksområde

7 Ja, indenfor

svømmehals

område

Mulighed for

opsamling af gråt

spildevand

Opsamling af gråt

spildevand (mængde)

Nej, kun regnvand Kun regnvand.

Opsamling ca. 32.000

m 3 /år. Opsamlingstank

6000 m 3

Ja, decentralt for

hver kilde

ca. 12 m 3 /d (365 d)

Overløb dest. anlæg ca.

4 m 3 /d Koncentrat

osmoseanlæg: ca. 8

m 3 /dag

Eksisterende

behandling af

procesvand

Sandfilter + aktiv

kulfilter for

rensning af

regnvand

Omvendt osmose

til behandling af

drikkevand. Dest.

anlæg.

Ja ca. 70% af vandforbrug Sandfilter inden

udledning til

kølebassin

Nej - Omvendt

osmoseanlæg til

fje rnelse af kalk i

åbent køleanlæg

Ja Mængde ca. 500 m 3 /år Ingen

Ja ca. 75% af vandforbrug,

dog ÷ fordampning

Ja Filterskyllevand

ca. 1.200 m 3 /år

Bruserafløb koblet til

toiletafløb

Kulfilter for

fje rnelse af

hårdhed

Vacuumdiatomit

filter, kulfilter

8 Nej Nej - Tryksandfilter,

kulfilter

9 Nej Ja, decentralt ved ca. 1 m

kilde

3 /dag ved kilde

(ialt 250 m 3 Ingen

/år)

10 Ja, indenfor Ja, fra

ca. 1.200 m

skøjtehallens smeltevandsgrave

område

n

3 /år Omvendt osmose

på drikkevands

behandling

11 Nej Nej 0 Ingen

12

- Ikke relevant

Nej Nej 0 Ingen

* Spørgsmål ikke besvaret

95

More magazines by this user
Similar magazines