PDF-format - Miljøstyrelsen

www2.mst.dk

PDF-format - Miljøstyrelsen

98

Skema 6:Økonomiske udgifter i forbindelse med vandforbrug og

spildevandsudledning, mulig primær/sekundæranlæg, inte ressetilkendegivelse

Virksomheds nr. Samlet vandforbrugs Muligt primær/sekundær Interesse for genbrug af gråt

udgift***

anlæg

spildevand

1 1996: 3.685.000 Primæranlæg, kun

Interesseret i at få aftaget en del af

1999: 4.950.000 regnvand

regnvandsopsamlingen. Er p.t. i

gang med en undersøgelse om

egengenbrug af al regnvand

2 1995: 296.000 Primæranlæg Stor interesse.

1996: 309.000

Tilbagebetalingsperiode på

1997: 406.000

investering: 5 år, måske mere.

1998: 478.000

Vil ikke have problemer med

1999: 382.000

modtager

3 1997: 150.000 Sekundæranlæg Er interesseret,

1998: 168.000

tilbagebetalingsperiode på

1999: 147.000

investering, normalt 5 år, men p.t.

kun 6 mdr.

4 1999: 197.000 Sekundæranlæg Afhænger af investeringsstørrelse.

Tilbagebetalingsperiode på

investering: ca. 5 år

5 ** Primæranlæg Anlægsinvestering: 1 mio.

Tilbagebetalingsperiode på

investering: max 3 år

6 1999: ca. 250.000 Primæranlæg/sekundæranl Kun lidt interesseret

æg?

Tilbagebetalingsperiode på

investering: max 3 år

7 1998: 130.484 Primæranlæg Stor interesse

1999: 162.000

Anlægsinvestering: 0,5 - 1 mio.

Tilbagebetalingsperiode på

investering: 5 – 10 år

8 1995: 186.210 - Stor interesse

1996: 182.385

Anlægsinvestering: 0,5 - 1 mio.

1997: 172.434

Tilbagebetalingsperiode på

1998, 1999: ingen

opgørelse

investering: 5 – 10 år

9 1995: 104.570 Sekundæranlæg Interesseret.

1996: 70.074

Tilbagebetalingsperiode på

1997: 107.369

1998: 91.968

1999: 132.997

investering: 3 år

10 1998: 102.300 Primæranlæg Stor interesse

- Ikke relevant

1999: 130.000

Anlægsinvestering: 0,5 - 1 mio.

Tilbagebetalingsperiode på

investering: 5 – 10 år

* Spørgsmål ikke besvaret

** Fortroligt

*** Samlet vandforbrugsudgift indeholder for visse virksomheder også statsafgift for vandforbrug

More magazines by this user
Similar magazines