SFU's landsmøde 2012 Høje Taastrup Gymnasium - SFUnet

sfunet.files.wordpress.com

SFU's landsmøde 2012 Høje Taastrup Gymnasium - SFUnet

SFU's landsmøde 2012

Høje Taastrup Gymnasium

ÆNDRINGSFORSLAG


INDHOLDSFORTEGNELSE

Ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogram

s. 3 Kontroversielle ændringsforslag

s. 36 Ukontroversielle ændringsforslag

s. 51 Sproglige ændringsforslag

Ændringsforslag til Temaudtalelsen ’Alle unge har ret til et

godt arbejde’

s. 53 Kontroversielle ændringsforslag

s. 68 Ukontroversielle ændringsforslag

Ændringsforslag og til SF Ungdoms vedtægter

s. 79 Præsentation af lovudvalget og vedtægterne

s. 81 Kontroversielle ændringsforslag og kommentarer

fra lovudvalget

2

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Ændringsforslag til PHP 2012-2013

KONTROVERSIELLE ÆNDRINGSFORSLAG

TEMA 1 – politisk analyse

ÆF 1

Linje 1: Overskriften ”Der er brug for SFU” slettes og erstattes med:

”Forandring skabes nedefra!”

Motivation

Ændrer fokus til hvordan vi forandrer Danmark, frem for hvorvidt SFU

stadig har en eksistensberettigelse.

Stiller:

Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Amalie Bonde (SFU-Nørrebro), Jens

Kristian Rasmussen (SFU-Nordvest), Simon Ørbæk (SFU-Nordvest) og

Signe Rieland (SFU-Amagerbro)

Sideordnet afstemning

ÆF 2a

Linje 9: slettes ”utøjlet”

Motivation:

Vi er enige i, at det er et kæmpe problem, at kapitalismen har været

utøjlet, men den nuværende formulering får det til at lyde som om, at

vi blot ønsker at tøjle kapitalismen. Som SFU ønsker vi naturligvis ikke kun

at tøjle kapitalismen, men derimod erstatte den med socialismen.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og

Søren Nørgaard (SFU Odense)

ÆF 2b

Linje 9: slettes ”og”

og erstattes af: som resultat af

Motivation:

Grådighed og egoisme er uundgåelige biprodukter af den utøjlede

!

ÆNDRINGSFORSLAG

3


kapitalisme, derfor giver det kun mening at kritisere systemet, og ikke

menneskerne i det.

Stillere:

Anna Brændemose (SFU Århus), Emilie Rasmussen (SFU Århus), Gitte

Velling (SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Frederik Cornelius

Østergaard (SFU Århus), Mikkel Borch (SFU Randers), Sofie Lerche (SFU

Silkeborg), Amalie Lund (SFU Indre by) og Christian Winther (SFU

Aalborg)

ÆF 2c

Det oprindelige

ÆF 3

L. 1-10 slettes og erstattes med:

Røde ringe i vandet

Den aktuelle økonomiske krise har ændret fremtidsudsigterne for

tusindvis af mennesker. Den oppustede fladskærms- og

friværdisøkonomi er fortid, og foran os venter et helt anderledes årti.

Hvor vi før kæmpede for at fordele overskud, handler den politiske

kamp nu om at fordele byrderne retfærdigt. Her er vores position klar:

De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Som solidariske socialister vil vi ikke efterlade regningen for offentligt

overforbrug til vores børn. Vi skal derimod sikre en bæredygtig

økonomi. Vi skal prioritere offentlige midler klogt og kæmpe for

solidariske finansieringskilder, så vi skaber rum for investeringer i

fremtidens samfund.

Vi vil ikke se passivt til, mens neoliberale politikere i et dybblåt Europa

forsøger at afskaffe velfærdsstaten som vi kender den og undergrave

ordentlige løn- og arbejdsvilkår. SFU vil arbejde for, at de progressive

tiltag fra Danmark, som rød dråbe i et blåt hav, spreder ringe i vandet

til gavn folk flest.

Det kræver socialister, der skridt for skridt arbejder for forandring. Ikke

kun fra Christiansborg, kommuner eller fra Europaparlamentet. SFU’s

opgave er netop at organisere arbejdet udenfor magtens murer,

skabe demokratisk deltagelse og brede magten ud i skabelsen af en

ny tid.

Dette program skitserer SFU's politiske fokus og fastlægger hvad

4 ÆNDRINGSFORSLAG

!


organisationen skal arbejde med det kommende år.

Motivation:

Indledningen i PHP'en mangler at forholde sig grundlæggende til, hvad

det er for en økonomisk-politisk virkelighed, vi som socialister må agere i

anno 2012.

Det fordrer, at vi kæmper for flere nye solidariske finansieringskilder

(som f.eks. en tobinskat) og en hårdere prioritering af pengene, end vi

har kendt tidligere. Det er vigtigt at få de præmisser for nutidens politik

på plads.

Forslaget understreger også, at i et Europa domineret af

højreorienterede kræfter, skal progressive danske tiltag, som f.eks. vores

kickstart, spredes og vise andre europæiske socialister, at det kan lade

sig gøre at gå imod den blå sparedoktrin.

Samtidig - og vigtigst - skitserer ændringsforslaget også, hvordan

hvordan vi kan bruge krisen til grundlæggende at ændre den måde,

vores samfund hænger sammen.

Stiller:

Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Christian Vedersø Østergaard

(SFU Nørrebro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden

(SFU Nordvest), Saila Naomi Stausholm (SFU Vesterbro), Laila Lauridsen

(SFU Århus Midt), Kristian Rasmussen (SFU Nordvest), Simon Ørbæk(SFU

Nordvest), Mina Bernardini (SFU Vesterbro), Marcus Turunen (SFU

Nordvest), Amalie Gye Larsen (SFU Nordvest), Yasmin Davali (SFU

Amagerbro), Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro), Louise Broman (SFU Århus

Midt), Nathalie Tobiensen Schmidt (SFU Nordvest), Maria Stein Knudsen

(SFU Amagerbro), Signe Rieland (SFU Nordvest), August Vigen-Smolarz

(SFU Silkeborg), Frederik Gjørup Nielsen (SFU Østerbro) og Peter

Stougaard Kroman (SFU Amagerbro)

ÆF 4

Linje 14: ”liberaliseringer” erstattes af ”liberalistiske magtfaktorer”.

Motivation:

Det er vigtigt at markere, at det ikke skyldes liberaliseringer alene, men i

stedet liberalistiske magtfaktorer, som står bag disse liberaliseringer. Og

det er de faktorer, vi skal sætte fokus på.

Stillere:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby).

ÆF 5

!

ÆNDRINGSFORSLAG

5


Linje 25: efter ”krakkede banker”

tilføjes:: … uden overhovedet at sikre en folkelig indflydelse på

beslutningsprocesserne. Det har tilsyneladende derimod kun været

motiveret af økonomiske interesser nationalt uden at overveje de

langsigtede perspektiver og bæredygtigheden i en uforbeholden

støtte til den nuværende situation i finanssektoren."

Motivation:

Ovenstående er i vores øjne en nødvendig udspecificering for

synspunktet, at støtten til bankerne har været ufordelagtig i et større

perspektiv. Samtidig synes en kritik af den øjeblikkelige

bureaukratiserede bankverden, hvis primære formål er at beskytte sig

selv, temmelig nødvendig, da denne på ingen måde er til gavn for

befolkningen, men derimod kun toppen af samfundet. Dem der sidder

for bordenden og leder forhandlingerne skal ikke længere have

samme mulighed for at konstituere deres magt. SFU bør arbejde for en

frigørelse af det enkelte menneske og økonomien som helhed fra

interesser af firmaer og enkeltpersoner.

Stiller:

Silas Toft Poulsen (SFU Aalborg) og Sophie Worrall (SFU Aalborg)

ÆF 6

til linie 28: Efter ”reguleres hårdere.”

Tilføjes: ” Desuden skal kommende bankpakker følges af krav om at

staten får aktier i de berørte banker samt krav om stop for bonusser.”

Motivation:

Bankpakkerne er blevet givet uden krav om modydelser, det er ikke

fair. Lad os bruge bankpakkerne til at sikre, at samfundet får indflydelse

på bankerne.

Stillere:

Laila Lauridsen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling (SFU-

Århus Nord), Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU-

Odense)

ÆF 7

Indsættes i linje 28 efter ”hårdere.”.

For at skabe en retfærdig fordeling af krisens konsekvenser og sikre os

mod fremtidige kriser, er det nødvendigt at gøre op med et

6 ÆNDRINGSFORSLAG

!


finansmarked, der er uigennemskueligt, udemokratisk og styret af

grådighed, gambling og spekulation.

Motivation

Motiveres mundtligt.

Stillere:

Amalie Gye Larsen(SFU Nordvest) og Peter Stougaard Kroman(SFU

Amagerbro)

ÆF 8

Linje 28 efter ”bankerne skal regulseres hårdere.” indsættes

’og den statsejede bank ”finansiel stabilitet” skal styrkes, så den ikke

længere kun har fallitkunder, men fungerer som en egentlig bank.”.

Motivation:

Vi siger i de økonomiske papirer fra ’09 at vi ønsker en statsbank, men

alligevel er den ikke nævnt i et ellers oplagt kapitel. SFU ønsker ikke

alene at regulere hårdere, vi ønsker i sidste ende at staten skal drive en

bank for folket!

Stiller:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU-

Gentofte)

Sideordnet afstemning

ÆF 9a

Linje 29-31: ”Opgaven for SFU…. markedsøkonomi,”

Sltettes og erstattes

”Vi har set det liberalistiske markeds kollaps og ønsker at skabe et

samfund med en demokratisk styret socialistisk markedsøkonomi, …”

Motivation: SFU kan ikke vende hele krisen især ikke uden konkrete

forslag til hvordan. Vi har været vidne til, hvor galt det går, når de

utøjlede markedskræfter løber løbsk. Vi har set kollapset, og vi er klar til

at starte forfra. Krisen er ikke et redskab til en ny markedsorden, det er

vi selv.

Stillere: Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm

(SFU Nørresundby).

!

ÆNDRINGSFORSLAG

7


ÆF 9b – det oprindelige

ÆF 9c

linje 29-30: "!skabe et samfund med en, demokratisk styret, socialistisk

markedsøkonomi "

slettes og erstattes af

" … trække samfundet i en mere socialistisk, demokratisk og

bæredygtig retning, med en økonomi…."

Motivation:

Det er svært at skabe et samfund med en demokratisk styret,

socialistisk markedeskøkonomi inden for det næste år, som jo er

PHP'ens tidsperspektiv. Derfor er SFU's rolle at trække samfundet i den

rigtige retning.

Stillere:

Gitte Velling (SFU Århus), Amalie Lund (SFU Indre By), Christopher Ilfeldt

(SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Anna Brændemose (SFU

Århus), Sofie Brobæk Lerche (SFU Silkeborg) og Christian Winther (SFU

Aalborg)

ÆF 9d

Linje 29-31: "Opgaven for SFU er... for folket"

Slettes og ændres til:

"Opgaven for SFU er at sikre en finanssektor under langt større kontrol af

staten, at sikre en statslig kontrol, der kommer markedet som en helhed

til gavn. Derudover skal en indsigt i markedsstrukturen også tilstræbes,

da markedsmekanismerne i øjeblikket er marginaliserede og

bureaukratiserede til uretfærdighed og uforståelighed for en almindelig

dansker. De, der i øjeblikket sidder på toppen af markedet har nemlig,

ganske naturligt, en interesse i en uigennemsigtig struktur for at sikre

deres egen magtposition. Dette skal i høj grad forandres ved hjælp af

en statslig sikring af markedsgennemsigtighed. Denne

gennemsigtighed gælder også for de enkelte firmaer.

Magten for de, der kun regulerer markedet (herved forstås ikke gavner

8 ÆNDRINGSFORSLAG

!


det, eller aktivt deltager i det), skal reduceres i så høj grad som muligt.

En omfordeling skal sikres, så et fælles udgangspunkt for ageren på

markedet skabes."

Motivation:

Selve termen "socialistisk markedsøkonomi" er kringlet og decideret

uforståelig. I sin grundtanke er en markedsøkonomi netop et udtryk for

det modsatte af socialismen. Derudover er der et væsentligt behov for

udspecificering af indsatsområder. Bankernes magt skal indskrænkes

og overlades til staten, hvilket der bør gives udtryk for i programmet.

Netop gennemsigtighed, synlighed, er ydermere absolut nødvendige

for hele markedet - og det må også være SFU's politik, da denne netop

skal arbejde for en menneskelig frigørelse fra markedsmekanismer, der

ikke tjener til gavn for den enkelte eller samfundet som en helhed.

Stiller:

Silas Toft Poulsen (Aalborg) og Sophie Worrall(Aalborg)

Sideordnet

ÆF 10a

Linje 44-52 slettes og erstattes af:

Unge i dag er under hårdt pres, og det både på og udenfor

arbejdsmarkedet. De seneste år har vi tilmed set en stigning i unge, der

rammes af depression, angst og stress. Unges dårlige psykiske

velbefindende er et alvorligt problem, både for den enkelte unge, der

må leve med det hver dag, men også for samfundet. Vi risikerer, at en

stor del af vores ungdomsgeneration ender som langtidsledige eller

førtidspensionister. Derfor bakker vi op om regeringens bestræbelser på

at reformere førtidspensionen, så ingen unge opgives og parkeres på

førtidspension, med mindre alle andre muligheder er udtømt. Vi skal

altid behandle og hjælpe unge med psykiske problemer ikke blot

passivt pensionere dem. Retten til arbejde gælder alle unge.

Motivation:

Den oprindelige tekst er lidt søgt på hvorvidt krisen er skyld i de unges

psykiske problemer, selvom den helt sikkert har forværret tendensen.

Unges psykiske problemer er dog til enhver tid et stort problem, der i

højere grad bør tages alvorligt politisk, uanset om de er kriseskabte eller

ej. Ligeledes anerkender vi, at ændringer af førtidspensionen kan være

en del af løsningen.

Stiller

!

ÆNDRINGSFORSLAG

9


Amalie Bonde (SFU-Nørrebro), Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Nathalie

Tobiesen (SFU-Nordvest) og Peter Stougaard Kroman (SFU-Amagerbro)

ÆF 10b

Linje 44-52: ”Fordi vores arbejde … førtidspensionister.”

slettes og erstattes af:

"Vi har de seneste år set en stigning af unge, som bliver ramt af stress,

depression og angst. Denne udvikling skal tages alvorligt og der skal

ske en indsats for unge, der længe har haft psykiske problemer, men

også en bedre forebyggende indsats for unge, der er på randen til at

blive syge. Den stigende individualisering i samfundet og den

økonomiske krise har forværret disse unges situration. Derfor er en del af

forbyggelsen af psygiske problemer hos unge et opgør med de

strukturer, der presser unges hverdag og dermed kan forværre deres

psygiske tilstand. Tages problemerne ikke alvorligt risikere vi at en hel

ungdomsgeneration presses så hårdt at mange vil ende som

langtidsledige eller førtidspansionister.

Motivation:

Dette forslag indholder mange af de samme pointer som det

oprindelige, men det ændre fokus fra at det er krisen og

individualiseringen der er årsagerne til folk psykiske lidelser til at de i

stedet forværre folk psygiske lidelser.

Stiller:

Gitte Velling (SFU Århus), Sofie Brobæk Lerche (SFU Silkeborg) og Louise

Broman (SFU Århus)

10c – Det oprindelige

Sideordnet afstemning

ÆF 11a

Linje 54-55:

”SFU’s største politiske fokus” erstattes med ”et stort politisk fokus for

SFU”.

Motivation

At beslutte her på landsmødet, at SFU det kommende år skal have

allerstørst fokus på et enkelt emne, er en meget drastisk beslutning.

Vores PHP bør tegne sigtelinjerne for, hvad vi som organisation skal

10 ÆNDRINGSFORSLAG

!


fokusere på det kommende år, men vi bør ikke fjerne vores mulighed

for at have et større fokus på et andet emne, hvis det bliver aktuelt.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Ditte Helene

Rasmussen (SFU Odense) og Søren Nørgaard (SFU Odense)

ÆF 11b

Linje 54-55 fra ”at finde løsninger” til og med ”…afslutningen” slettes.

Motivation:

”Vi ønsker ikke at sætte finger på ”det største politiske fokus”. Det er

naturligvis et vigtigt emne, men der er mange andre betydningsfulde

kampe at tage op. Desuden ved man aldrig hvad morgendagen

bringer.”

Stiller:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU-

Gentofte)

ÆF 11c

Linje 54-55 ændres til: SFU's største politiske fokus det kommende år bør

være at sætte fokus på og finde løsninger til ungdommens krise og

endvidere bekæmpe konsekvenserne heraf.

Motivation:

Den nuværende sætning er rodet, og i omskrivningen præciseres dens

mening samt tilføjes, at konsekvenserne også skal bekæmpes.

Stillere:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby)

ÆF 11d – det oprindelige

ÆF 12

Efter linje 66 tilføjes et nyt afsnit

”Til kamp for klima og miljø

Vi mener at løsningerne på miljø, klima og finanskrisen er

!

ÆNDRINGSFORSLAG 11


sammenhængene problemstillinger. Grøn omstilling og bæredygtig

vækst skal tænkes ind i alle sektorer af samfundsøkonomien, det er

ganske enkelt en nødvendighed for, at vi fortsat kan have en økonomi,

der bygger på øget vækst.

SFU mener at der er stort potentiale i meget eksisterende grøn

teknologi, som med kun lidt eller ingen støtte kan gøres markedsparat,

og dermed blive til arbejdspladser, som kan bære en sund økonomisk

vækst og skabe beskæftigelse.

Vores generation har et ansvar for at indrette vores samfund og

arbejdspladser således, at vi ikke i vores dagligdag bombarderes med

kemikalier, samtidig med at vi søger at bevare ressourcer til fremtidens

generationer og finde løsninger på de knapheder, der opstår.”

Motivation:

Dette er et forsøg på at skrive kampen for miljø og klima ind i dette års

perspektiv- og handlingsprogram – for selvom vi har mange

økonomiske udfordringer, må vi ikke glemme vores klima og miljø, da

løsningerne til disse problemer kan bidrage til løsningen af mange

udfordringer for dansk økonomi, såvel som international

ressourcemangel.

Kampen for giftfrit grundvand, grønsager, sutteflasker m.m. og en

verden, vi kan levere videre til vores efterkommere ikke er aflyst blot

fordi, der er finanskrise.

Stillere:

Nikolaj Andersen (SFU Aalborg) og Melina Andersen (SFU Frederikshavn)

ÆF 13

Linje 83-84:

Sætningen, der starter med ”Respekt”, erstattes med:

Der skal ikke herske tvivl om, at SFU også kæmper for folk på

overførselsindkomster, men vi støtter forslaget om, at man i en

arbejdsløshedskrise efter ti år med en borgerlig regering, der totalt har

overset lønarbejderne, vælger at bruge vores begrænsede midler på

at skabe job og give lønarbejderne et klap på skulderen.

Motivation:

SF’s prioritering om at fokusere på lønarbejderne ved denne

skattereform er fornuftig! Dog kan den nuværende formulering tolkes

som om, vi ikke ønsker at hjælpe de, der er på overførselsindkomst,

udover at vi vil skabe arbejdspladser. Det er vigtigt, at det fremgår

tydeligt, at SFU også kæmper de arbejdsløses sag, og at vi har valgt at

fokusere på almindelige lønmodtagere og jobskabelse, fordi Danmark

har en presset økonomi, og fordi lønarbejderne er blevet snydt de

sidste ti år.

12

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og

Søren Nørgaard (SFU Odense)

ÆF14

Linje 76-84 slettes og erstattes af:

Vi skal deltage i og vinde debatten om, hvem der skaber værdierne i

samfundet. Vi ved at den reelle værdi skabes af helt almindelige

hårdtarbejdende lønmodtagere – ”dem, der tager det sure slid”. De

reelle værdier skabes derimod ikke af finansspekulanter og chefer, som

de borgerlige ofte påstår. Vi støtter derfor SF’s kamp for en

skattereform, der gavner helt almindelige lønarbejdere - dem der

skaber værdierne. Dem der hver dag knokler for at finansierer vores

velfærdssamfund, skal have et ekstra klap på skulderen.

Vi må aldrig glemme dem der står uden for arbejdsmarkedet, for

udgangspunktet for os som folkesocialister må altid være, at alle der

kan, skal arbejde. Til gengæld for at folk opfylder pligten om at stå til

rådighed for arbejdsmarkedet, skal samfundet naturligvis sikre

arbejdspladser og dermed retten til arbejde. Vi respekterer og hjælper

bedst de arbejdsløse, ved at sikre dem et arbejde og om nødvendigt

relevant og brugbar opkvalificering eller uddannelse - ikke ved at give

dem nogle få kroner ekstra om måneden.

Motivation

Det er rodet at blande skattereform og indsats overfor arbejdsløse

sammen, det giver mere mening at behandle først det ene og

dernæst det andet emne.

Ligeledes skal vi ikke kun skabe arbejdspladser – vi skal også tilbyde de

ledige reel og brugbar opkvalificering eller uddannelse.

Stiller

Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Amalie Bonde (SFU-Nørrebro) og

Nathalie Tobiesen (SFU-Nordvest)

ÆF 15,1

Linje 88-89 efter "lovgivning." slettets og erstattes af: "I Danmark har vi

skabt et samfund der både gavner borgere og virksomheder, men skal

vi have råd til at udbygge og udvikle dette, skal alle bidrage"

Motivation:

Vi skal ikke beholde det nuværende samfund, men vi skal ændre det til

ÆNDRINGSFORSLAG 13

!


et bedre.

Stillere:

Gitte Velling (SFU Århus), Amalie Lund (SFU København), Laila Lauridsen

(SFU Århus), Britta Bak (SFU Århus), Anna Brændemose (SFU Århus),

Christopher Ilfeldt (SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Sofie

Brobæk Lerche (SFU Silkeborg) og Christian Winther (SFU Aalborg)

ÆF 15,2

Linje 86-89 slettes og ændres til:

Men ansvaret for vores fælles samfund ligger ikke kun hos den

almindelige lønmodtager, det ligger i høj grad hos virksomhederne –

både de danske og multinationale. Virksomhederne bærer et ansvar

for at forbedre forholdene på arbejdsmarkedet, samt at bekæmpe

arbejdsløsheden. Hvis vi i Danmark fortsat skal have råd til at

opretholde et samfund som bygger på solidaritet, der både gavner

arbejdstagerne og virksomhederne, kræver det at vi alle bidrager til

fællesskabet.

Motivation

Dette ændringsforslag er udformet, da vi mener at det ikke er klargjort

af papiret, at virksomhederne virkelig skal bidrage med de ting, der er

skitseret i ovenstående, nemlig at forbedre forholdene på

arbejdsmarkedet og at bekæmpe arbejdsløsheden. Derudover er der

tilføjet en vigtig pointe om et samfund, der bygger på solidaritet hvilket

vi synes er essentielt i denne sammenhæng.

Stillere:

Marcus Turunen(SFU Nordvest), Esther Antreasyan Keller(SFU Gladsaxe),

Philip Davali(SFU Nordvest) og Christian V. Østergaard(SFU Nørrebro)

ÆF 16

Linje 93 ”indenfor sundhedsvæsnet … og”

slettes og erstattes af

”, infrastruktur og forsyning”

Motivation:

To super vigtige privatiserede sektorer der sjældent bliver snakket om.

Vi skal have den danske infrastruktur og forsyningsnettet tilbage på

statens hånd!

Stiller:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU-

14

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Gentofte)

ÆF 17,1

Linje 94:

Efter ”VKO.” indsættes: Det er vores opgave som SFU’ere både at

udstille liberalismens demokratifjendskhed og dens ubestridte tiltro til

det private marked. Privatiseringerne har vist, at de sektorer, der som

udgangspunkt er til for at varetage befolkningens interesser, ikke har

godt af, at blive offer for profittænkning.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

ÆF 17,2

Linje 92-96 slettes og erstattes af:

Den fælles velfærd har igennem mange år været under angreb af

den ekstreme grad af privatisering der herskede under VKO. Særligt

indenfor uddannelses- og sundhedsområdet har kommercielle kræfter

haft frit spil til at tage styringen over fællesskabets midler.

Privatiseringen skaber ikke bare et demokratisk underskud i vores

samfund, hvor det er de få der bestemmer over fællesskabet, men

også en ulighed mellem dem der har råd, og dem der ikke har. Vi vil

have styringen med den fælles velfærd tilbage på folkets hænder.

Motivation

Forslaget er langt skarpere end det oprindelige, og adresserer i øvrigt

det faktum at privatisering skaber et stort demokratisk underskud. Det

er meget skarpere på præcis hvorfor privatiseringer er dårlige: det er

udemokratisk og skaber en kæmpe ulighed mellem individer.

Derudover mener vi godt at vi må være lidt mere offensive i vores kritik

af privatiseringer af fællesskabets opgaver (uddannelse og sundhed),

hvilket vi ikke mener den oprindelige tekst er.

Stillere:

Marcus Turunen(SFU Nordvest), Esther Antreasyan Keller(SFU Gladsaxe)

og Martin Vitved Schäfer(SFU Østerbro)

ÆF 18 – UK 18 frafalder hvis dette ÆF vedtages

til linie 100-101: Slettes

Motivation:

!

ÆNDRINGSFORSLAG 15


Det er underligt at opsummere når den ikke er fuldkommen.

Sætningerne tilføjer ikke noget nyt, men skaber forvirring om hvad der

er prioriteterne.

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl

Valentin (SFU-Odense)

TEMA 2 – Indledning til organisatoriske prioriteringer

og kampagner

ÆF 19

Linje 126-127: "Øge antallet...med LO-baggrund." ændres til "Øge

antallet af medlemmer, men særligt fokus på at skabe en bredere

medlemsammensting blandt SFU's medlemmer"

Motivation:

Dette forslag ændre "flere medlemmer med LO-bagrund" til at vi blot

vil have en bredere medlemssammensætning, så fokus bliver lidt

bredere, og ikke gør folks organisations bagrund til det vigtigste.

Stillere:

Gitte Velling (SFU Århus), Britta Bak (SFU Århus), Christian Winther (SFU

Aalborg) og Sofie Brobæk Lerche(SFU Silkeborg)

ÆF 20,1

Linje 126-127, hele pinden slettes.

Motivation:

”Hele hvervningsindsatsen har taget enormt meget overhånd. Det er

naivt at blive ved med at tro at vi kan forøge vores medlemstal, når SF

stadig går tilbage både medlemsmæssigt og stemmemæssigt.

Ligeledes med den faglige medlemssatsning tror vi ikke på, at vi med

SFU’s kultur som den er i dag kan skrabe flere faglige ind. Resultatet af

flere års intensiv erhvervsskolesatsning er 10 faglige aktive. Det er på

tide at vi ser i øjnene, at vores taktik ikke fungerer, og i stedet begynder

at tænke i nye baner.”

Stiller:

Magnus Høegh Jensen(SFU-Roskilde) og Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-

Sorø)

16

!

ÆNDRINGSFORSLAG


ÆF 20,2

Linje 128: Der tilføjes en ny bullet ”Udbrede hvervnings- og

kontingentindsatsen til at foregå over hele året”

Motivation:

For godt et år siden besluttede ledelsen, at kontingentindsatsen skulle

fordeles over året, så man ved en jævn indsats dels holder kontakten til

medlemmerne, dels undgår, at der i SFU-årets sidste måneder mangler

adskillige hundrede medlemmer. Det er meget ærgerligt, at

organisationens bastionsledere, sekretariat og ledelse så at sige må

smide alt, hvad de har i hænderne, i et urealistisk forsøg på at indhente

det forsømte. Selv med vigtige politiske dagsordener mv. i årets løb, må

konsekvensen ikke blive, at uoverkommeligt mange kontingenter skal

inddrages til allersidst. I stedet må man, uanset den politiske

dagsorden, prioritere at have faste phonere ansat, fremfor ansættelse

af phonere og overbebyrdelse af en i forvejen travl ledelse i de sidste

måneder. Således vil resten af landskontor og ledelse alligevel kunne

koncentrere sig om politik og organisation og ikke lade disse stå i

stampe til fordel for rundringninger. Ligeledes skal hvervningen af nye

medlemmer(med det formål at de samtidig bliver aktive – altså ikke for

tallets skyld) blive en kontinuert indsats og i mindre grad fordelt på et til

to tidspunkter af året.

Stiller:

Christian Winther(SFU Aalborg)

Sideordnet afstemning

ÆF 21a

I Linje 137 Tilføjes efter ”i den offentlige debat.”:

’Vi skal bl.a. blive bedre til at finde nye fjendebilleder i kraft af vores

nye situation som ungdomsparti til et regeringsparti. Dette kan f.eks.

være bankdirektører, der scorer fede lønbonusser, eller gule

fagforeninger, der underminerer den danske model.

Derudover skal vi bidrage til at vise, at vi er dem, der trækker Danmark

til venstre, ved at gå i pressen med den politik, der særligt kendetegner

os. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi også tør kritisere

Socialdemokraterne og Radikale Venstre, når de kommer med

usolidariske forslag eller forsøger at trække regeringens politik til højre.

Vi skal naturligvis aldrig arbejde for at splitte regeringen, men vi skal

bidrage til, at danskerne kan se tydelig forskel på socialister,

socialdemokrater og socialliberale.’

!

ÆNDRINGSFORSLAG 17


Motivation:

Det er ikke let at være ungdomsparti til et parti, der sidder i regering. Vi

kan ikke længere score billige point ved at kritisere regeringen, eller

photoshoppe statsministerens fjæs sammen med formanden for det

fremmedfjendske støtteparti. Vi skal finde nye fjendebilleder for at

appellere til ungdommen!

SF har svært ved at vise kant til S og R pga. deres ansvar som

regeringsparti, og det er derfor afgørende, at vi udnytter vores

mulighed for at vise danskerne, at der er forskel på partierne i

regeringen.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

ÆF 21b

L. 133-141 slettes og erstattes med:

Vi skal deltage i debatten

Den første tid med SF i regering har lært os, at valgsejren ikke var

slutningen, men starten på en lang sej politisk kamp. Det er kun SF og

SFU alene, som kæmper for vores egen politik. Vi skal sikre folkelig

opbakning til vores forandringsprojekt ved alle at blande os i debatten

- både ved at diskutere med vores venner, på facebook, blogs, på

gaden, i debatindlæg til aviserne osv., så vi ikke overlader kampen

om dagsordenen til borgerlige kommentatorer og den borgerlige

opposition.

Motivation:

Det er kun os selv, som kan være med til at sikre folkelig opbakning til

vores forandringsprojekt. Det har den seneste tid vist bl.a. med

debatterne om betalingsring og Tobinskatten. Ændringsforslaget

præciserer, at vi som folkesocialister skal blande os i debatten over alt,

hvor vi kommer, for at sikre folkelig opbakning - det er langt fra noget,

som sker i medierne.

Stillere:

Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Laila Lauridsen (SFU

Århus Midt), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Saila Naomi

Stausholm (SFU Vesterbro) og Mina Bernardini (SFU Indre By)

ÆF 22

18

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Slet linje 149.

Motivation:

Hvis det her bliver skrevet ind i PHP’en fratager man ledelsen

muligheden for at lave kampagner som ikke interesserer unge som

f.eks. indsatsen for en finansskat.

Stillere:

SFU Vestegnen, Karoline Vind(SFU Frederiksund), Jonatan Petersen(SFU

Gladsaxe), Andreas Thingvad(SFU Lyngby) og Gustav Tams(SFU

Gentofte)

ÆF 23,1

Linje 157-158 fra ”…og” til ”politikudvikling” slettes.

Motivation:

Byrådspolitikere bør ikke nødvendigvis inviteres med i politikudvikling.

Stillere:

Amalie Lind Jacobsen(SFU-Tønder), Matias Lind Steenholdt(SFU-Tønder),

Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder).

ÆF 23,2

Linje 156 - 159 erstattes med ”Vores lokale kampagnearbejde skal

derudover være forløber for kommunalvalgkampen i 2013. De lokale

kampagner skal lægge grundstenene for kommunalvalgkampen

igennem inddragelse af den danske befolkning. Kampagnerne skal

føres sammen med borgere igennem hjemmebesøg, lyttemøder og

fælles handlingsaktiviteter.

Motivation:

Det har længe været vores mantra i SFU, at valgene vindes i mellem

valgkampene. Det gælder bestemt også for kommunalvalgkampen.

Derfor skal forberedelserne af kommunalvalgkampen starte allerede

nu.

Stiller:

Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Christian Vedersø

Østergaard (SFU Nørrebro), Mina Bernardini (SFU Indre By) og Saila

Stausholm (SFU Vesterbro)

ÆF 24

Linje 170-174, hele pinden slettes.

Motivation:

”Hele hvervningsindsatsen har taget enormt meget overhånd. Det er

ÆNDRINGSFORSLAG 19

!


naivt at blive ved med at tro at vi kan forøge vores medlemstal, når SF

stadig går tilbage både medlemsmæssigt og stemmemæssigt.

Ligeledes med den faglige medlemssatsning tror vi ikke på, at vi med

SFU’s kultur som den er i dag kan skrabe flere faglige ind. Resultatet af

flere års intensiv erhvervsskolesatsning er 10 faglige aktive. Det er på

tide at vi ser i øjnene, at vores taktik ikke fungerer, og i stedet begynder

at tænke i nye baner.”

Stiller:

Magnus Høegh Jensen(SFU-Roskilde) og Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-

Sorø)!

ÆF 25

Linje 176 efter afslutningen tilføjes ”Derudover kårer vi - efter gode

erfaringer fra vores søsterparti i Holland, ROOD - Danmarks værste

arbejdsplads.”.

Motivation:

”En rigtig fin idé som de trækker utrolig meget presse på hvert eneste

år. Man bruger de indsamlede data, og finder den virksomhed der

behandler de unge dårligst.”

Stillere:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU-

Gentofte)!

Sideordnet afstemning

ÆF 26a!

Linje 177-179:

”juleindsamling mod …. familierne.”

Slettes og erstattes af:

”Fattigdomskampagne”, hvor der hvert år sættes fokus på de mange

børn, der lever i fattigdom. Udførelsen af dette er op til den enkelte

lokalafdeling. Det kan ske ved eksempelvis koncert, indsamling eller

fokus på fattigdomsgrænse.

Motivationer:

SFU er en politisk organisation, ikke en velgørenheds organisation. Dette

skal tydeligt fremgå. Vi tager dog ikke afstand fra velgørenhed, men

det skal være op til den enkelte afdeling.

20 ÆNDRINGSFORSLAG

!


Stillere

Andreas Genefke(Røde Skoleelever Århus), Lærke Hintze(SFU Skive),

Katrine Zamiri(Røde Skoleelever Århus) og A-L Havshøi(SFU Randers)!

ÆF 26b

Linje 177-179, hele pinden slettes.

Motivation:

”Ved at lave en årlig happening hvor vi samler en lille sjat penge ind,

og køber nogle gaver til Danmarks fattige, støtter vi direkte det almisse

samfund, som vi i bund og grund er imod. Budskabet er godt, men vi

skal finde helt andre måder at sætte fokus på fattigdom.”

Stiller:

Mikkel Rønnow Mouritzen(SFU-Sorø), Theis Eizo de Noord Bedsted,

Rozemarijn Smid og Sara Gilby, alle fra SFU-Odder

ÆF 26c – det oprindelige

ÆF 27

I linje180: Der indsættes en ny kampagne:

”Sveder, drypper. Varmen trykker”,hvor der sættes fokus på

klimaforandringerne og især de regionale katastrofer, som

klimaforandringer forsager i den tredje verden. Kampagnen

igangsættes som en dristig sommerkampagne i skolernes sommerferie,

hvor de lokale afdelinger nemt kan sætte fokus på verdens største

problem og vise, at SF Ungdom tør sætte en anden dagsorden, end

den medierne dikterer.

Stillere:

Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid og Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

ÆF 28

Linje 181-182: ” Disse kampagner … indenfor.”

slettes og erstattes af:

Ovennævnte kampagner skal ses som henholdsvis vedvarende eller

!

ÆNDRINGSFORSLAG 21


tilbagevendende. Kampagnerne må dog ikke blive en sovepude, og

skal selvfølgelig ikke bare være en gentagelse. Vi skal derimod

løbende evaluere kampagnerne, med sigte på at forbedre og forny

dem. Kampagnerne skal ses som nationale rammer, som såvel national

som lokal aktivitet kan udfolde sig indenfor.

Motivation:

Selvom vi bevarer de samme rammer for vores kampagneindsatser, er

det afgørende vi ikke går i stå, og bare fortsætter de samme

kampagner bevidstløst. Vi skal derimod kontinuerligt arbejde på at

forbedre og forny vores kampagner.

Stiller

Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Amalie Bonde (SFU-Nørrebro) og

Nathalie Tobiesen (SFU-Nordvest)

ÆF 29 – hvis dette vedtages frafalder ÆF 24-28

Sletter “kontinuerlige kampagneindsatser” linje 165-191.

Motivation:

Selvom at de enkelte kampagner er meget fornuftige og relevante er

det ikke noget vi skal ligge os fast på nu. SFU’s styrke er at den er

innovativ og kan ændre fokus hurtigt så den kan komme med indspark

i den aktuelle debat. Det er uheldigt at sige, at fordi det var en succes

sidste år, skal partiet nødvendigvis gøre det samme igen.

Stillere:

Jonatan Petersen(SFU Gladsaxe), Andreas Thingvad(SFU Lyngby) og

Sascha Madsen(SFU Brøndby/Glostrup)

ÆF 30

Efter linje 191 indsættes:

Medlemsmodtagelse:

Det næste år skal vi fokusere på at udvikle vores medlemsmodtagelse,

så den bliver endnu bedre. Det skal gøres via en klar arbejdsdeling

mellem SFU nationalt og lokalt, gennem skoling og gennem at fokusere

og videre udvikle på de tiltag vi allerede har, såsom phonebanking, en

til en møder mm.

Motivation:

Hvert år strømmer mange medlemmer ind og ud af SFU, men hvis vi har

en god medlemsmodtagelse kan det hjælpe til at fastholde

medlemmer. Det vil betyde at vi hurtigt og effektivt skal i kontakt med

dem og byde dem velkommen i SFU på en god måde. Det er super

vigtigt at folk får et godt førsteindtryk af SFU efter de har meldt sig ind,

22 ÆNDRINGSFORSLAG

!


og derfor skal vi have større fokus på det.

Stillere:

Maria Stein Knudsen (SFU Amagerbro), Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU

Nordvest) og Yasmin Davali (SFU Amagerbro)

ÆF 31

Linje 191: Der indsættes følgende:

De dygtigste aktivistledere

For fortsat at sikre stærke ledere i vores organisaton, skal SFU det

kommende år:

! Samle alle tillidsvalgte i organisationen til organisationsnetværk

! Øge fokus på udvikling og dygtiggørelse af vores distriktssekretærer

! Sikre at alle lokale tillidsvalgte ved årets slutning har været igennem en

grunduddannelse i organisering lokalt

! Tilbyde de mest erfarne lokale ledere et særligt uddannelsesforløb i

form af en udvidet lederuddannelse

! Løbende arbejde for at øge antallet af aktive med lederansvar i

organisationen

Motivation:

Vi mener, der bør indskrives et afsnit om dygtiggørelse af vores ledere,

da lederskab er en afgørende forudsætning for at øge vores styrke

som forandringsskabende bevægelse.

Stillere:

Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Christian Vedersø Østergaard (SFU

Nørrebro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Saila Naomi Stausholm

(SFU Vesterbro), Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro).

TEMA 3 – Øvrige organisatoriske prioriteringer

ÆF 32

linje 201 efter "pædagogisk assisten." indsættes ny sætning: "For at

engagere en bredere del af ungdommen, skal vi både fokusere på at

inddrage flere gennem politiske emner, der relatere sig til folks

uddannelsmessige baggrund, og inddrage flere gennem alle de

andre politiske emner sfu kæmper for"

Motivation:

!

ÆNDRINGSFORSLAG 23


Når vi i sfu ønsker at engagere en bredere andel af ungdommen i

vores politike projekt skal vi ikke kun gøre det gennem fx

erhversskolepolitik, når vi taler med erhversskoleelever, vi skal også gøre

alle de andre politiske emner vi kæmper for. Når man fx tager en

erhversfaglig uddannelse kan man sagtens intressere sig for en masse

andre politiske emner fx klimapolitik, derfor skal vi ikke have et ensidigt

politisk fokus på uddannelse, når vi forsøger at få en bredere

medlemssammensætning.

Stillere:

Rune Popp (SFU Århus), Gitte Velling (SFU Århus), Nathalie Tobiesen

Schmidt (SFU Nordvest), Anna Brændemose (SFU Århus), Britta Bak (SFU

Århus), Jens Kristian Knappe (SFU Århus), Amalie Bonde (SFU Nørrebro),

Christian Winther (SFU Aalborg) og Thomas Korsgaard (SFU Skive)

ÆF 33

I linje 202 indsættes efter “...i fremtidens Danmark”: “, og vi har brug for

deres inputs som “hverdagens eksperter” i vores parti. Derfor skal vores

kampagner rettet mod disse grupper ikke bare pådutte dem vores

løsninger. Vi skal tværtimod have et knivskarpt fokus på at komme ud

og aktivt inddrage de faglærte grupper i udviklingen af vores projekt.

Vores indsats for at organisere flere faglærte skal tage sit

udgangspunkt i vores aktive med LO-baggrund. SFU’s aktive netværk

for medlemmer med LO-baggrund skal give ansvar til vores faglige

medlemmer, som selv skal have mulighed for at definere arbejdet."

Motivation:

Vi skal ikke bare have flere faglærte med for at legitimere vores

projekt. Vi har brug for at få så mange inputs fra “hverdagens

eksperter” som muligt for at kunne udvikle vores politik og bevægelse.

Det kan vi gøre gennem aktiviteter hvor vi lytter, frem for at tale:

Lyttemøder, uddannelsesbesøg, en-til-en-møder. Aktive netværket skal

samtidig være ramme for inddragelse af vores fagligt aktive

medlemmer. Netværket styrker og uddanner vores faglige medlemmer

gennem ansvar og erfaringsudveksling. Netværket kan samtidig

forbedre vores aktiviteter for unge med LO-baggrund, fordi det skaber

rum for at lave aktiviteter med respekt for målgruppens ønsker. Den

faglige indsats bliver ikke efterladt hos erhvervsskoleleverne, men skal

tage sit udgangspunkt blandt denne gruppe, mens hele

organisationen fortsat har et ansvar.

Stillere:

Jens Kristian Rasmussen (SFU Nord-Vest), Yasmin Davali (SFU

Amagerbro), Maria Stein Knudsen(SFU Amagerbro), Peter Stougaard

Kroman(SFU Amagerbro), Amalie Bonde (SFU Nørrebro), Maria Alina

Wedø(SFU Amagerbro), Signe Rieland (SFU Nordvest), Simon Ørbæk

24

!

ÆNDRINGSFORSLAG


(SFU Nordvest), Louis Jacobi (SFU Nørrebro), August Smolarz (SFU

Silkeborg), Rasmus Christiansen (SFU Allerød), Martin Laier (SFU Århus),

Sascha Madsen (SFU Brøndby/Glostrup), Michael Holm (SFU Viborg),

Kevin List (SFU Odense) og Louise Broman (SFU Randers)

ÆF 34

Linje 203-204 ændres fra:

"(...) samt på vores helt unge medlemmer gennem en

folkeskolesatsning. "

til:

"(...), på vores helt unge medlemmer, gennem en folkeskolesatsning,

samt unge med anden etnisk baggrund end dansk. "

Motivation:

Som der ganske rigtigt står først i afsnittet, så har vi i SFU en evig

målsætning om, at få så bred en medlemssætning som muligt - vores

medlemssammensætning skal stemme overens med de unge, vi

kæmper for. Det er dog ikke kun vigtigt med, at vi kan rumme unge

med forskellig uddannelsesbaggrund, men også unge med forskellig

etnisk baggrund.

Stiller:

Philip Davali (SFU-Nordvest)

ÆF 35

I linje 204 tilføjes efter punktum: ”SFU’s researchenhed vil i år undersøge,

hvad der gør at disse er aktive; om det skyldes en bred interesse for

politik fra start, eller om man kommer med på baggrund af ét politisk

område – f.eks. det der vedrører ens hverdag? Dette har til formål at

afklare, om det er mest hensigtsmæssigt at indsluse de medlemstyper

der i SFU er mangel på direkte i afdelingerne, eller om det er mest

hensigtsmæssigt med målrettede aktiviteter.”

Motivation:

Faglige mv. kommer ikke fra en anden planet. Det kan sagtens være,

at de ikke bliver aktive pga. et specifikt politikområde, men grundet en

generel interesse, som for mange stx’ere. Det vil være meget

interessant at finde ud af, hvilken type politik der i grunden får folk med

til at begynde med(og holder folk fast); særligt for de medlemstyper,

som vi gerne vil have flere af. Med dette vil vi kunne lave

arrangementer, der skaber mest mulig tilslutning fra den bredest mulige

medlemssammensætning.

!

ÆNDRINGSFORSLAG 25


Stiller:

Christian Winther (SFU Aalborg)

ÆF 36

Linje 205 tilføjes et nyt afsnit

En stærk folkeskoleindsats

Røde Skoleelever, SFU's underorganisation for grundskolemedlemmer,

tillægges det kommende år ekstra stor betydning, i det, at RSE kan og

vil kæmpe for mærkesager der vedrører denne del af ungdommen.

RSE kan og skal arbejde for at udbrede det socialistiske projekt på de

danske grundskoler og blandt de danske grundskoleelever. Dette skal

ske gennem en større satsning på egne kampagner, flere aktioner og

større mobilisering af unge grundskoleelever der vil et bedre Danmark.

Stillere:

Røde Skoleelever Århus, Røde Skoleelever Odense og Røde

Skoleelever København

ÆF 37

Linje 212, i forlængelse af det første afsnit:

En del af denne åbning af vores organisation skal også ske gennem en

prioritering af understøttelsen af nationale netværk blandt

medlemmerne, for især at kunne lade SFU'ere, der ikke i dag er en del

af organisationen, skabe fora for nicheområder, der har netop deres

interesse. På den måde vil SFU kunne inddrage flere medlemmer med

forskellige interesser og lade dem bidrage til SFUs projekt, samtidig med

at netværkene vil kunne være en stærk ressource for SFUs organisation

i både skolings- og kampagnesammenhæng.

Motivation:

Muligheden for åben netværksdannelse er allerede beskrevet i SFUs

vedtægter, men det er ikke noget, man har prioriteret i særlig grad i de

senere år. Det skal der gøres op med nu, da især protesterne mod

ACTA har vist, at SFU har et udviklingspotientiale i forhold til en stærkere

profil på nicheområder som f.eks. internet og ophavsret. SFUs fokus har

længe ligget på uddannelse, arbejde og økonomi, hvilket stadig er

rigtig vigtigt, men ved at åbne områderne endnu mere op, vil man

kunne inddrage endnu flere forskellige medlemstyper.

Stillere:

Philip Davali (SFU-Nordvest) og Amalie Gye Larsen (SFU-Nordvest)

26

!

ÆNDRINGSFORSLAG


ÆF 38

Linjerne 218-234 erstattes af:

Det bærende princip i udviklingen af vores lokale arbejde er, at være

en aktiv del af det lokalsamfund, der omgiver os. På den måde bliver vi

bedre til at finde, og ikke opfinde, de sager, der rører sig i

lokalsamfundet, og som der er potentiale i at mobilisere folk til at

handle på. Vi skal inddrage og lytte til de borgere, vi ønsker bliver en

del af vores kamp for et bedre samfund: Vi laver en rundspørge blandt

dørmænd for at undersøge diskrimination i nattelivet, vi banker på folks

døre for at vide, hvad der er vigtigst at lave om i deres boligområde,

og vi interviewer eleverne på erhvervsskolen om deres

undervisningsforhold. Samtidig skal vi udnytte vores egne medlemmers

viden om behovet for lokal forandring, da de problemer vi selv oplever

i vores hverdag, ofte også opleves som problemer hos mange andre.

Når vi finder et lokalt problem, er det vigtigt, at vi er den organisation,

der inviterer til handling og arbejder for at finde en politisk løsning med

udgangspunkt i vores samfundsforståelse. Det skal vi gøre, fordi vi tror

på, at hvis vi tilbyder mennesker en mulighed for at skabe forbedringer

i deres egen hverdag, vil de også gribe den og være med. Og netop

det at få flere med er afgørende for vores forandringsprojekt, fordi det

at gå sammen og handle er en af de vigtigste måder hvorpå vi kan

opnå magt i fællesskab. Derfor er det andet bærende princip for vores

arbejde, at vi søger at lave aktivitet med folk, ikke for folk.

Med dette som fokus kan vi udvide vores lokale forandringspotentiale.

Motivation:

Dette forslag gennemskriver afsnittet om lokalt forandrende arbejde og

understreger vigtigheden af at tage del i det lokalsamfund der

omgiver os. Samtidig indskriver forslaget en ambition om også i højere

grad aktivt at bruge vores eget kendskab til de problemer, der er i

vores by i SFU’s kampagnearbejde. Ligeledes indskriver

ændringsforslaget en forklaring på, hvorfor det for os giver politisk

mening at arbejde med udgangspunkt i ovenstående principper for

lokalt forandrende arbejde.

Stillere:

Maria Alina Wedø og Yasmin Davali (begge SFU Amagerbro), Gry

Möger Poulsen (Frederiksberg), Laila Lauridsen og Katrine Kaspersen

(begge SFU Århus Midt), Carl Valentin (SFU Odense). Christian Winther

(SFU Aalborg), Gitte Velling (SFU Århus Nord), Saila Naomi Stausholm

(Vesterbro) og Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 27


ÆF 39

Linje 248:

Efter ”lokalt arbejde.” tilføjes: Vi skal desuden ruste lokalafdelingerne til

at blive bedre til at give nationale kampagner en lokal vinkel, således

at de bliver mere håndgribelige for lokalbefolkningen.

Motivation

Det nuværende papir viser klart, at vi i SFU skal blive bedre til at føre

lokale kampagner, der tager befolknings problemer seriøst – det er vi

meget enige i! Det bør dog tilføjes, at vi også skal blive bedre til at

vinkle de nationale kampagner lokalt, så folk kan forholde sig til det.

Man kan f.eks. bruge lokale arbejdsløshedstal, når SFU nationalt sætter

fokus på arbejdsløshed eller tage udgangspunkt i lokale

erhvervsskoleelevers problemer, når der sættes fokus på manglende

lærepladser.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose Poulsen (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU

Odense)

ÆF 40

L. 252 indsættes efter punktum ”Vores parti skal være aktivt i

samfundet.”

Motivation:

For os er der afgørende at vi anerkender bredden af at være aktiv i sin

hverdag. SFU'ere skal være aktive deltagere de fællesskaber, som er

med til at forbedre menneskers hverdag i det små. Det betyder, at vi

arbejder for, at vores aktive og medlemmer er aktive i samfundet,

fremfor kun i snævert forstand at være aktive i vores parti.

Stiller:

Mina Bernardini (SFU Indre by), Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg),

Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro)

og Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro)

ÆF 41,1

Linjerne 249-252 erstattes med: “Som SFU’ere skal vi gå forrest som

allianceopbyggere mellem alle disse foreninger og bevægelser. Vi skal

vise, at foreningernes individuelle interesser er en del af vores fælles

projekt som en forandringsorienteret ungdom, der vil fællesskabet og

deltagelse i samfundet. Fordi SFU har en helhedsorienteret tilgang til

28 ÆNDRINGSFORSLAG

!


samfundet, ligger vores opgave som brobyggere ligefor.”

Motivation:

Vi skal ikke bare samarbejde med og engagere os i andre foreninger.

SFU har rigtig gode erfaringer med at stille sig i spidsen for at samle

isolerede foreninger og bevægelser med fælles interesser, og det skal

vi gøre i endnu højere grad, og med nye typer af foreninger - nationalt

såvel som lokalt.

Stillere:

Yasmin Davali (SFU Amagerbro), Peter Stougaard Kroman(SFU

Amagerbro), Amalie Bonde (SFU Nørrebro), Signe Rieland (SFU

Amagerbro), Jens Kristian Rasmussen (SFU Nord-Vest), Simon Ørbæk

(SFU Nord-Vest) og Louise Broman (SFU Århus midt)

ÆF 42,2

sletter linje 241-252

efter

“SFU tror på, at vi skal lytte til hverdagens eksperter. Dvs. de mennesker,

der hver dag kæmper for bedre vilkår, som f.eks. bedre uddannelse

(eleverne) og bedre arbejdsforhold (fagbevægelsen). Derfor er fag-,

elev- og studenterbevægelsen de vigtigste spillere i kampen for bedre

vilkår.”

indsættes

“På denne baggrund skal SFU i det kommende år samarbejde med

fag-, elev- og studenterbevægelsen samt andre relevante

organisationer og opfordre SFU’ere til at engagere sig i lokale

foreninger, for på den måde at bidrage til en stærk

ungdomsbevægelse.”

Motivation:

“Bevægelsen” er et meget internt begreb som refererer til forskellige

ting igennem afsnittet. Desuden er der ingen grund til at udspecificere

enkelte af civilsamfundet.

Stillere:

Karoline Vind(SFU Frederiksund), SFU Nordkøbenhavn og SFU Vestegnen

ÆF 43

til linie 262-263: ”SFU skal arbejde med politiske udspil og papirer, som

kan inspirere regeringen og øvrige beslutningstagere” ændres til ”SFU

skal udvikle realpolitiske udspil samt idépapirer med baggrund i vores

nuværende politik og principper med det formål at påvirke SF,

regeringen og øvrige beslutningstagere. Udspillene kan fx konkretisere

ÆNDRINGSFORSLAG 29

!


vores politik i forslag, der umiddelbart kan implementeres i

lovgivningen. For at sikre god og bred debat skal det konkrete udspil

udsendes i god tid så afdelinger og distrikter kan få indflydelse på

politikudviklingen ved at skrive ændringsforslag. Derfor skal der i eller

på tværs af alle distrikter afholdes debatmøder forud for at udspillene

vedtages i landsledelsen”

Motivation

landsmøderne vedtager vi hovedsageligt principper og politikker.

Mellem landsmøderne skal disse omsættes til udspil som faktisk kan føre

til forandring, det kan være gennem konkretiseringer af vores politik

eller gennem notater om vores syn på et emne, fx at SF skal arbejde for

at genvinde respekt om erhvervsskolerne. I det oprindelige forslag er

det uklart hvordan de politiske udspil skal udformes og der står ikke

noget om den demokratiske forankring i afdelinger og distrikter.

Distriktsmøderne er et vigtigt led i vores organisationsdemokrati. Alle

medlemmer skal have mulighed for at komme og give sin

distriktssekretær mandat til at træffe beslutninger. Imidlertid har

sådanne møder ikke fundet sted i alle distrikter det forgangne år,

hvorfor landsmødet forventer at der fra landsledelsens side fremover

gøres en større indsats for at styrke distrikterne i dette arbejde, hvor det

er nødvendigt. En sidste pointe er at vedtagelse af politik i SFU kun kan

foregå på landsmødet og i landsledelsen og det derfor er vigtigt at vi

får konkretiseret, hvordan politikvedtagelsen foregår.

Stillere:

Laila Lauridsen, Katrine Kaspersen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt),

Sofie Brobæk Lerche (SFU-Silkeborg), Mikkel Borch (SFU-Randers), Anna

Brændemose (SFU-Århus Vest), Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Carl

Valentin (SFU-Odense)og Maria Alina Wedø (SFU-Amagerbro)

ÆF 44

til linie 267-269 og 272. Linie 267-269 slettes og i linje 272 efter "år."

indsættes:

"Politikudviklingen i SFU skal derimod ikke foregå til korte møder såsom

politikkonferencer, da dette er potentielt geografisk skævvridende"

Motivation:

1) Det kræver for meget transporttid og er potentielt geografisk

skævvridende at afholde endagsmøder – at mødes en dag og

politikudvikle udelukker medlemmer med lang transporttid. Det må

aldrig blive sådan at vores politiske fokus afhænger af hvor i landet

konferencen finder sted. Man kan fx forestille sig at folk har en forskellig

opfattelse af hvor i landet den nye mia. til transport skal bruges, til

letbaner i storbyerne eller til busruter i provinsen.

2)Derimod skal debatten og politikudviklingen ud og styrke distrikterne,

30

!

ÆNDRINGSFORSLAG


hvor flere får mulighed for at være med og hvor der er et demokratisk

mandat.

3)Det er væsentligt, at der rent faktisk kommer et output når vi

politikudvikler, dette er ikke muligt på en konference som jf.

vedtægterne ikke kan vedtage politik eller noget som helst andet.

OBS: Man kan naturligvis godt afholde skolende politikkonferencer for

folk, der interessere i bestemte politiske områder, konferencerne skal

bare ikke være en del af politikudviklingen.

Stillere:

Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Laila Lauridsen, Katrine Kaspersen og

Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Sofie Brobæk Lerche (SFU-Silkeborg),

Mikkel Borch (SFU-Randers), Anna Brændemose (SFU-Århus Vest),

Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU-Odense)

ÆF 45

Efter linje 277, før punktum tilføjes:

, herunder de landsdækkende træf, som der i det næste år afholdes

tre af.

Motivation:

For mange er træf de største sfu-begivenheder, derfor bør antallet af

træf bestemmes af den højeste myndighed – landsmødet.

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord), Anna Brændemose Østergaard (SFU-

Århus Vest), Gitte Velling (SFU-Århus Nord) og Jens Kristian Knappe (SFU

Århus Nord)

ÆF 46

Linje 280:

Efter ”afbalanceret mix” tilføjes: Der bør i den afholdes en eller flere

aktioner på et kommende SFU-træf, hvor vi udnytter, at vi er mange

mennesker samlet, ved at give folk mulighed for at deltage i en

opsigtsvækkende happening, aktion eller lignende.

Motivation:

Det kunne være sindssygt fedt at udnytte, at vi altid er så mange

samlet på træf, til at lave en gejstskabende aktion, der kan vække

opsigt. Selve aktionen behøver ikke tage lang tid, men kan til gengæld

være med til at give et afbræk og evt. tiltrække pressen til vores træf.

Ved at skrive dette ind i papiret sikrer vi, at idéen bliver afprøvet mindst

én gang i det kommende år, og hvis det mod forventning ikke bliver en

ÆNDRINGSFORSLAG 31

!


succes, kan vi naturligvis bare lade være med at gentage det.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose Poulsen (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU

Odense)

ÆF 47

Efter linje 285 indsættes et nyt afsnit:

Vores nationale træf skal i højere grad bruges som strategisk værktøj til

at opnå vores mål og udvikle SFU’s projekt. Vores træf skal så vidt

muligt:

!Sende deltagerne hjem med følelsen af at have bidraget til konkret

forandring eller til at udvikle vores projekt, og med viden om hvordan

deres bidrag har gjort en konkret forskel

!Fungere som kick-off for kampagner: Deltagerne skal føle sig

inspireret og politisk og organisatorisk rustet til at sparke vores aktuelle

kampagner i gang hjemme i deres afdelinger

!Give deltagerne en bevidsthed om og oplevelse af at deres konkrete

bidrag er en del af et større og mere langsigtet projekt, som de selv er

med til at definere og udvikle

Motivation:

Vi skal have klare mål for hvad vi vil med vores træf, og hvordan de

kan bidrage til at udvikle projektet og give deltagerne en god

oplevelse, og går hjem med viden om at de er en vigtig del af

projektet, og at de kan bidrage til det. Med dette forslag bliver

Landsledelsen og Skolingsudvalget forpligtet til at arbejde målrettet

efter disse tre sigtelinjer.

Stillere:

Jens Kristian Rasmussen (SFU Nord-Vest), Simon Ørbæk (SFU Nord-Vest),

Signe Rieland (SFU Nordvest), Laila Lauridsen (SFU Århus Nord), Peter

Stougaard Kroman (SFU Amagerbro) og Yasmin Davali (SFU

Amagerbro)

ÆF 48

Linje 290: indsættes ”Ligesom lokale skolingsdage og

distriktsweekender skal opprioriteres og understøttes nationalt fra.”

som konsekvensrettelse slettes I linie 288 ”og lokale skolingsdage”

Motivation:

I dag kan vores lokale endagstræf, distriktsweekender og lokale

32 ÆNDRINGSFORSLAG

!


skolingsdage i nogen grad tiltrække medlemmer der ikke kan/vil

afsætte en hel weekend til at tage på træf i den anden ende af

landet. Vi vurderer, at der ligger et uudnyttet potentiale i disse dage,

og mindre afdelinger kan have svært ved at arrangerer sådanne

dage/weekender på egen hånd. Derfor mener vi, at vi skal afsætte

ressourcer til at hjælpe med planlægningen og gøre dem endnu

federe.

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Sofie Brobæk Lerche (SFU-Silkeborg)

og Carl Valentin (SFU-Odense)

ÆF 49

Linje 292:

Der tilføjes yderligere fem linjer til afsnittet ”Uddannelse af vores

medlemmer”.

SFU’s landsledelse består af nogle af vores mest erfarne medlemmer.

Denne kæmpe ressource skal udnyttes i højere grad i det kommende

år som en del af uddannelsesindsatsen - særligt i forbindelse med lokalt

arbejde. Små som store afdelinger kan have brug for hjælp og støtte til

deres aktiviteter. Derfor bør landsledelsen i højere grad aktivt opsøge

lokalafdelingerne, således at deres erfaringer spredes i organisationen.

Motivation

Vi har en stor landsledelse i SFU, og dens ressourcer bør anvendes

bedre. Vi ønsker, at flere af landsledelsens medlemmer bliver

lokalaktive og støtter de mange lokalafdelinger, der er SFU’s vigtigste

redskab til at komme ud med vores budskaber.

Denne ekstra indsats kan både være i form af hjælp til kampagner,

opstart af nye afdelinger eller politiske oplæg. Det er vigtigt, at vores

lokalaktive menige medlemmer har en tæt kontakt med

landsledelsesmedlemmerne – både for medlemsdemokratiets skyld,

men også for at landsledelsen kan dele ud af sine erfaringer.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg) og Ditte

Helene Rasmussen (SFU Odense)

ÆF 50

Efter linje 291 tilføjes et nyt afsnit:

!

ÆNDRINGSFORSLAG 33


Internationalt samarbejde

De seneste år har vi fået mange gode erfaringer fra vores

internationale samarbejde. Vi skal fortsat på ledelsesplan sparre med

vores nære samarbejdspartnere i Europa, særligt Norden, gennem

besøg hos hinandens organisationer og internationale konferencer,

hvor alle ungdomspartier er repræsenteret og kan lære af hinanden.

For også at lære af og forstå andres arbejdsmetoder og

kampagneteknikker og selv få ’hands on’ erfaringer der kan benyttes i

SFU’s kampagnearbejde, skal vi det næste år arrangere studieture til

organisationer, vi kan hente stor inspiration, erfaring og ideer fra.

Konkret skal det prioriteres at besøge USA og Obamas valgkamp i

efteråret, og tage til Holland for at lære om Rood’s metoder til

lokalforandrende kampagner.

Motivation:

Vi skal fortsat prioritere vores internationale samarbejde i SFU. De

seneste år er vi blevet gode til at prioritere de samarbejder, hvor vi selv

får flest ideer med hjem som kan benyttes i SFUs arbejde med at

udvikle os som organisation.

Særligt Holland er interessant pga deres evne til at organisere folk

lokalt, skal vi virkelig lære af hvad de gør er det nødvendigt at være

med hvor det sker, og opleve deres kampagner på egen hånd.

Obamas valgkamp er derudover en unik mulighed for at lære om

organizing på tæt hold.

Erfaringer fra disse to kampagneformer skal være med til at inspirere

SFU, særligt op til kommunalvalgkampen i 2013.

Derudover skal vi selvfølgelig stadig prioritere vores nordiske

samarbejde som gennem de seneste år har udviklet sig i en meget

positiv retning, og bl.a. videreføre successen med den internationale

konference for ungdomspartiernes ledelser der blev afholdt i februar.

Stillere:

Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro), Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg),

Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Frederik Gjørup Nielsen (SFU

Østerbro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Christian Vedersø

Østergaard (SFU Nørrebro), Mina Bernardini (SFU Indre By) og Saila

Stausholm (SFU Vesterbro).

ÆF 51

Titlen (l. 293) ændres til: "Hvis ikke os, hvem så?"

34

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Efter linje 297 tilføjes:

For krisen er definerende for vores tid og vores generation. Men hvis

ikke det er nu, der skal gøres noget ved borgerlig væren-sig-selvnærmest

og nedskæringspolitik, hvornår så? Hvis ikke gennem konkrete

forbedringer båret frem af en folkelig bevægelse som rækker langt

længere end Christiansborgs mure, hvordan så? Hvis ikke det er os, der

skal stå for den progressive samfundsforandring i en alliance af stærke

lokale såvel som nationale fællesskaber, hvem så?

Motivation:

Afslutningen er lige nu lidt fesen - dette er et forsøg på at pifte den lidt

op og trække perspektiverne op for, hvor vigtigt vores arbejde i SFU er.

Stiller:

Christian Vedersø Østergaard (Nørrebro), Maria Alina Wedø

(Amagerbro), Gry Möger Poulsen (Frederiksberg), Saila Naomi

Stausholm (Vesterbro), Mina Bernardini (Østerbro) og Sofie Tolstrup

(Amagerbro)

ÆF 52

Konsekvensrettelse

Alle steder hvor der står folkesocialister eller lignende, ændres til

socialister eller lignende.

Motivation

I vores formålsparagraf har vi defineret os selv som socialister.

Citat fra formålsparagraffen ”for indførelsen af et socialistisk samfund,

baseret på demokrati, solidaritet og bæredygtighed. SFU arbejder på

et idegrundlag inspireret af marxismen og i forlængelse heraf

feminismen.”

Vi har altså ikke bare defineret os som socialister, vi har defineret

hvilken slags socialister vi er. Når vi skriver at vi er folkesocialister, har vi

derimod ikke defineret hvad det betyder, ud over det kan det skabe

problemer med vores identitet, når det ikke stemmer overens med

vores vedtægter.

Jeg vil i forlængelse af motivationen, gerne referer til debatten om

vores navn sidste år, hvorvidt vi skulle hedde SFU eller SF ungdom og

hvor vigtigt det egentligt er at vi klart definere hvem vi er.

Stiller:

Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø) og Magnus Høegh Jensen (SFU

Roskilde)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 35


UKONTROVERSIELLE ÆNDRINGSFORSLAG

UK 1

Linje 3: ”Der er noget at kæmpe for”

Ændres til:

”Der er meget at kæmpe for”

Motivation:

Det lyder vagt, at der er ”noget” at kæmpe for, og meningen med det

første afsnit er jo netop at skitsere, at SFU's mission ikke stopper med en

SFR-regering, men ved at skabe en bevægelse der presser på

nedenfra for grundlæggende forandringer i samfundet.

Stillere:

Nikolaj Andersen (SFU Aalborg), Melina Andersen (SFU Frederikshavn),

Mia Sol (SFU Aalborg), Dennis Stenbjerg (SFU Aalborg) og Christian

Hindsholm (SFU Nørresundby)

UK 2

Linje 9: ”ny tid” erstattes af ”fremtid”.

Motivation:

Øget sætningsforståelse; vi kan ikke få en splinterny tid, men den

fremtid som ligger foran os, er en, som vi kan skabe.

Stillere:

Melina Andersen SFU Frederikshavn og Christian Hindsholm SFU

Nørresundby

UK 3

Linje 15, efter ”stagnerede lønudvikling” tilføjes ”for almindelige

arbejdere”.

Motivation:

Lønudviklingen er ikke stagneret for bankdirektører og andre jobs.

Denne tilføjelse påpeger hvilken klasse der især er blevet ramt af krisen,

og som er grundlaget for mange af vores indsatser – De almindelige

arbejdere, de varme hænder.

Stillere:

36

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Kristian Klitgaard Nielsen (SFU Aalborg), Christian Winther (SFU Aalborg),

Nikolaj Andersen (SFU Aalborg) og Sophie Worrall (SFU Aalborg).

UK 4

til linie 20: ”noget nær” slettes

Motivation:

Det vi ser nu er en sygelig finanskapitalisme, ikke kun noget nær

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling (SFU-Århus Nord),

Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU-Odense)

UK 5

til linie 23: Efter velfærden tilføjes: ”mens bankbosser på stribe

indkasserer millionbonusser”.

Motivation:

Et af de væsentlige kritikpunkter af krisehåndteringen er at penge fra

skatteyderne er røget gennem bankerne og direkte ned i

bankdirektørernes lommer

Stillere:

Laila Lauridsen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Anna

Brændemose (SFU-Århus Vest), Christian Winther (SFU-Aalborg), Carl

Valentin (SFU-Odense)

UK 6

l. 27-28: ”der skal indføres en europæisk finansskat” erstattes af ”der

skal som minimum indføres en europæisk finansskat”

Motivation:

En europæisk finansskat må aldrig blive det endelige mål. Ved at

indsætte ordet ”minimum” sikrer man netop at SFU’s mål selvfølgelig er

en verdensomspændende finansskat

Stillere: Sophie Worrall (Aalborg) og Christian Winther(Aalborg)

UK 7

linje 37-38:

!

ÆNDRINGSFORSLAG 37


“Det er næsten...deres uddannelse.”

ændres til:

Det er næsten umuligt for unge at finde job i dag, og på trods af

regeringens indsats for at skabe flere lærepladser, mangler mange

endnu en læreplads, og kan dermed ikke færdiggøre deres

uddannelse.

Motivation:

Det oprindelige er faktuelt forkert. Lærepladsgaranti kom ikke med i

finansloven.

Stillere:

Karoline Vind(SFU Frederiksund), SFU Nordkøbenhavn og SFU Vestegnen

UK 8

til l. 41

”, hvor unge presses med frygt for at blive fyret” ændres til ”, hvor unge

presses på løn- og arbejdsforhold med frygt for at blive fyret”

Motivation

De unge mennesker bliver presset ud i ringe arbejdsvilkår med

problematiske lønforhold – ikke nødvendigvis presset på andre måder.

Stillere:

Frederik Cornelius Østergaard (SFU Århus)

UK 9

Linje 54: ”ungekrisen” erstattes med ”ungdomskrisen”.

Motivation:

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og

Søren Nørgaard (SFU Odense)

UK 10

Linje 54-55:

”SFU’s største politiske fokus” erstattes med ”et stort politisk fokus for

SFU”.

Motivation

At beslutte her på landsmødet, at SFU det kommende år skal have

allerstørst fokus på et enkelt emne, er en meget drastisk beslutning.

Vores PHP bør tegne sigtelinjerne for, hvad vi som organisation skal

38 ÆNDRINGSFORSLAG

!


fokusere på det kommende år, men vi bør ikke fjerne vores mulighed

for at have et større fokus på et andet emne, hvis det bliver aktuelt.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Ditte Helene

Rasmussen (SFU Odense) og Søren Nørgaard (SFU Odense)

UK 11

Linje 63: Efter ”magtens” indsættes ”fordeling”.

Motivation:

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og

Søren Nørgaard (SFU Odense)

UK 12

Linje 66: ”en større rolle” erstattes af ”en mere aktiv rolle”

Motivation:

Staten skal ikke nødvendigvis spille en større rolle, men målrettet løse

eksisterende problematikker. Det kan blive lidt beton at snakke om, at

skulle have en større stat. Staten skal løse borgernes problemer effektivt

– effektivt bogstaveligt talt og ikke forstået som nedskæringer.

Stiller:

Christian Winther(SFU Aalborg)

UK 13

Linje 87 ”…pære” slettes.

Motivation:

”pære” slettes så sproget er mere sagligt.

Stillere:

Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder)

UK 14

Linje 88. ”relativt” slettes.

Motivation:

”Det lyder dumt. Danmark er et godt samfund!”

Stiller:

!

ÆNDRINGSFORSLAG 39


Magnus Høegh Jensen(SFU-Roskilde) og Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-

Sorø)

UK 15

Linje 88 efter "lovgivning" indsættes ny sætning:

"Vi skal have lukket hullerne i skattelovgivningen, så alle virksomheder

tvinges til at betale skat i Danmark."

Motivation:

Det er vigtig at vi også kommer med løsninger på at virksomhederne

snyder.

Stillere:

Gitte Velling (SFU Århus), Amalie Lund (SFU Indre By), Christopher Ilfeldt

(SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Christian Winther (SFU

Aalborg), Britta Bak (SFU Århus), Anna Brændemose (SFU Århus),

Thomas Korsgaard(SFU Skive) og Sofie Brobæk Lerche(SFU Silkeborg)

UK 16 – hvis UK 14 og UK 15 vedtages indkorporeres disse i dette UK.

Linje 86-89 rykkes op, således at det bliver en fortsættelse af første afsnit

i ”En ny værdikamp”. Samtidig slettes ordet ”Men” og ordet ”dog”

tilføjes efter ordet ”gælder”.

Stykket kommer således til at lyde:

”Vi skal igen sætte fællesskabet i centrum og genoplive det gamle

arbejderslogan om at gøre sin pligt og kræve sin ret. Pligt og ret

gælder dog ikke kun for individer, det gælder også for virksomheder,

både multinationale og pæredanske, som i stigende grad snyder med

skat og anden lovgivning. I Danmark har vi et relativt godt samfund,

der gavner både individer og virksomheder, men skal vi have råd til at

beholde det, skal vi alle bidrage.”

Motivation:

Det afsluttende afsnit virker malplaceret i sin nuværende form. Vores

ændringer gør, at papiret hænger bedre sammen.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg) og Ditte

Helene Rasmussen (SFU Odense)

UK 17

Linje 92: efter privatisering tilføjes ”og udlicitering”.

40

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Motivation:

Kravene om udlicitering i især kommuner er et problem på lige fod

med privatisering af offentlige institutioner.

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord), Anna Brændemose (SFU-Århus Vest),

Gitte Velling (SFU-Århus Nord) og Jens Kristian Knappe (SFU-Århus Nord)

UK 18

I linje 100 efter "ungdomsledigheden" tilføjes: "kampen for

afprivatisering"

Motivation:

I opramsingen over vigtige emner nævnes de andre emner, papiret

berører, så kampen for afprivatisering mangler lige her :D

Stillere:

Gitte Velling (SFU Århus) og Britta Bak (SFU Århus)

UK 19

Linje 114:

”Det er SFU’s styrke” erstattes med ”Det er en af SFU’s vigtigste styrker”

Motivation:

SFU har mange styrker :)

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense) og Juliane Bonnemose (SFU Odense)

UK 20

Linje 117-118:

Mellem ”SFU” og ”bliver” indsættes. ”i højere grad”.

Motivation:

Der er ingen grund til at være beskedne. SFU er omdrejningspunktet for

den unge venstrefløj, men vi skal arbejde for, at blive det i højere grad!

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 41


UK 21

Linje 123: Efter ”gennem lokalt” indsættes ”og nationalt”

Motivation:

Det er både lokalt og nationalt arbejde som skal skabe forandring.

Stillere:

Karoline Vind(SFU Frederiksund), SFU Nordkøbenhavn og SFU Vestegnen

UK 22

Linje 127:

Efter ”LO-baggrund” tilføjes: og fastholde nuværende medlemmer.

Motivation:

Det bør være en topprioritet for SFU at fastholde medlemmer (og

særligt aktive) i længere tid. Erfaringer fra vores udenlandske

søsterorganisationer har vist, at et manglende fokus på at fastholde

medlemmer kan resultere i, at organisationen bliver

usammenhængende.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense).

UK 23

Linje 144

”udmunder” ændres til ”udmønter”

Motivation

Nudansk ordbog: ”udmønte ngt i ngt omsætte ideer, planer o.l. til

handling el. konkrete resultater”

Stiller

Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest)

UK 24

til linie 151: ”Sigte mod at være forandringsskabende” ændres til ”Sigte

mod at skabe forandring herunder fx ændre holdninger, der letter

senere forandringer”

Motivation:

Det er et godt mål at en kampagne skal forandre noget konkret. Men

det er også et godt delmål at gøde jorden for senere forandring. Fx

kan en kampagne der ændrer holdninger til en stigning i

virksomhedsskatten, måske gøre det nemmere senere at få

42 ÆNDRINGSFORSLAG

!


gennemført en stigning.

Stillere:

Laila Lauridsen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Amalie Lund (SFU-

Indre by), Gitte Velling (SFU-Århus Nord) og Christian Winther (SFU-

Aalborg)

UK 25

til linie 152: ”og inddrage nye samarbejdspartnere” ændres til ”og

gerne inddrage nye samarbejdspartnere”

Motivation:

Det er ikke sikkert det altid giver mening at inddrage nye

samarbejdspartenere. Men det giver god mening at være

opmærksom på, hvornår det giver mening

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Carl Valentin (SFU-Odense) og

Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU-Nordvest)

UK 26

efter linje 153 indsættest et nyt punkt: "Sætte fokus på vores politik i

offentligheden og gennem medierne"

Motivation:

Vi skriver i den organisatioriske del af PHP'en ,at vi skal være

ungdommens talerør i offentligheden, derfor skal vores kampagner

også bidrage til dette.

Stillere:

Gitte Velling (SFU Århus)

UK 27

Linje 156 efter ”…kampagnearbejde” slettes ordet ”skal” og erstattes

med ”bør”.

Motivation:

At kampagnearbejdet er en forløber for kommunalvalget bør være en

retningslinje og ikke et krav.

Stillere:

Amalie Lind Jacobsen(SFU-Tønder), Matias Lind Steenholdt(SFU-Tønder),

ÆNDRINGSFORSLAG 43

!


Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder).

UK 28

Linje 157 efter ”…kampagner,” slettes ordet ”skal” og erstattes med

”kan”

Motivation:

At byrådspolitikere inviteres med i aktiviteter bør være opfordring og

ikke et krav.

Stillere:

Amalie Lind Jacobsen(SFU-Tønder), Matias Lind Steenholdt(SFU-Tønder),

Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder).

UK 29

Linje 198:

”parti” erstattes med ”ungdomsparti”.

Motivation

Vi er et ungdomsparti :)

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

UK 30

linje 199-201

“Denne indsats skal...og pædagogisk assistent.”

Ændres til:

“Denne indsats skal fortsættes og udvides, sådan at den i højere grad

henvender sig til flere forskellige faggrupper.”

Motivation:

Det oprindelige nævner tre specifikke grupper hvilket ikke giver mening

i sammenhængen. Faggrupper dækker både faglærte og ufaglærte.

Stillere:

SFU Vestegnen, Karoline Vind(SFU Frederiksund) og SFU

Nordkøbenhavn, Simon Ørbæk (SFU Nord-Vest)

44

!

ÆNDRINGSFORSLAG


UK 31

L. 211: fra ”men ikke nødvendigvis…og bidrage.” slettes og erstattes

med følgende:

Alle skal kunne være med og bidrage. Det skal dog være målet, at

flest mulige frivillige og sympatisører bliver medlemmer i sidste ende.

Motivation:

Åbne aktiviteter og uddelegeren af ansvar skal være midlet til at

tiltrække flere til SFU. For at nå vores mål om flere medlemmer, så

kræver det dog, at vi arbejder for, at sympatisører og folk omkring SFU

bliver medlemmer.

Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro) og Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest)

UK 32

Linje 214 efter ”…aktive” tilføjes ”medlemmer”

Motivation:

aktive kan ikke stå alene, derfor tilføjes medlemmer.

Stillere:

Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder).

UK 33

linje 213 - 216 slettes og erstattes af:

SFU skal det kommende år blive endnu sejere til at skubbe på for de

lokale forbedringer. Vores frivillige skal være de drivende kræfter, når

der skal knokles for konkret forandring i lokalsamfundet og særligt

blandt ungdommen. Denne målsætning forudsætter en udvikling af

vores lokale kampagnearbejde.

Motivation

SFU er en politisk organisation og skal skabe lokal forandring og

forbedring gennem sejt kampagnearbejde, ikke bare ved selv at

bygge legepladser/suppekøkkener, hvilket kunne læses ind i den

oprindelige tekst.

Stiller

Amalie Bonde (SFU-Nørrebro), Peter Stougaard Kroman (SFU-

Amagerbro) og Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest)

UK 34

!

ÆNDRINGSFORSLAG 45


Linje 220-223:

Fra ”Vi laver en rundspørge…” (l. 220) til ”…undervisningsforhold” (l.

223). Erstattes med følgende:

”Dette kan f.eks. være: rundspørger, dørklokkestemninger eller

interviewes med gymnasieelever.”

Motivation:

Den nuværende sætning er unødvendigt lang. Vores forslag korter den

ned og forbedrer sproget.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense), og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

UK 35

Linje 225-226: ”, hvilket er en grundlæggende forudsætning for at få

dem med i vores aktiviteter” ændres til: ”, hvilket er en

grundlæggende forudsætning for at kunne skabe en folkeligt ønsket

forandring - ikke kun for folk, men også med folk.”

Motivation:

Forslaget flytter fokus fra at vi blot skal have flere folk med i vores

aktiviteter, til at vi skal have folket med, fordi vi som folkesocialister

ønsker en forandring ikke kun for, men også med folket. Heri ligger den

folkelige bevægelse og det folkelige forandringspotentiale.

Stiller:

Christian Winther(SFU Aalborg), Sophie Worrall(SFU Aalborg), Lærke

Nielsen(SFU Frederikshavn), Magnus Kronborg(SFU Nørresundby) og

Melina Andersen (SFU Frederikshavn)

UK 36

Linje 226: ”kan og” slettes.

Motivation

Vi vil ikke skabe problemer for folk – heller ikke selvom vi kunne.

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord)

UK 37

Linje 227:

46

!

ÆNDRINGSFORSLAG


”den politiske løsning” erstattes med: ”en politisk løsning med

udgangspunkt i vores samfundsforståelse”.

Motivation:

Det skal være tydeligt, at vi vil løse folks problemer gennem tiltag, vi

kan stå inde for. Vi går ud fra, at det i forvejen var det, der mentes,

men denne formulering præciserer det.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Laila Lauridsen (SFU Århus-midt) Christian

Vedel (SFU Nyborg), Juliane Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene

Rasmussen (SFU Odense).

UK 38

Linje 228-229, efter ”aktivitet kommer før aktivister.” tilføjes:

”Men vi må også huske på, at det er aktivister, der skaber aktiviteter.

Mængden og kvaliteten af vores lokale arbejde, afhænger af

aktivisternes personlige engagement og interesse i sagerne. Derfor bør

vores lokale arbejde også bære præg af aktivisternes egne idéer og

fornøjelighed.”

Motivation:

Det er vigtigt at forstå hele billedet af vores lokale aktiviteter. Det er en

symbiose mellem aktivitet og aktivister – aktiviteter skaber aktivister,

som skaber flere/større aktiviteter osv. Det kan hurtigt blive en debat

om hvad der kom først – hønen eller ægget. Konsekvensen af

udelukkende fokus på den politiske sag (”Sagen er alt!”) kan blive, at

man glemmer medlemmerne. Sagen afhænger af medlemmerne, som

sætter den på lokalsamfundets dagsorden. Løsningen er derfor en

forståelse af det gensidige afhængighedsforhold der er mellem

aktivister og aktiviteter.

Stillere:

Kristian Klitgaard Nielsen (SFU Aalborg), Sophie Worrall (SFU Aalborg) og

Nikolaj Andersen (SFU Aalborg)

UK 39

L. 234 tilføjes i forlængelse af den eksisterende sætning ”og sådan får vi

flere med på vores hold.”

Motivation:

Tilføjelsen bidrager blot til at understrege, at vi også mener denne

kampagnetilgang bidrager til, at vi får flere medlemmer og

sympatisører.

!

ÆNDRINGSFORSLAG 47


Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro) og Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest)

UK 40

I linje 239 ændres ”elever” til ”elev- og studenterbevægelsen”

Motivation

Præcisering af hvad der menes med eleverne.

Stillere:

Amalie Gye Larsen(SFU Nordvest)

ÆF 41

Linje 240 mellem ”Derfor er” og ”fag-, elev- og..” tilføjes ”SFU”.

Motivation:

”Vi, os selv, er blandt de vigtigste aktører når det kommer til at presse

regeringen på deres politik, og lave lokal samfundsforandring.”

Stillere:

Mikkel Rønnow Mouritzen(SFU-Sorø)

UK 42

Efter ”Derfor er fag-, elev- og studenterbevægelsen de vigtigste spillere

i kampen for bedre vilkår.” linje 241 tilføjes:

Det er i den sammenhæng helt essentielt, at vi i SFU slår os fast som de,

der lytter til og engagerer den almindelige ungdom, og kæmper deres

sag.

Motivation

Enhedslisten har de sidste år søgt at slå sig fast, som de, der kæmper

bevægelsens sag. Vi synes, det er på tide, at vi igen slår fast, at det er

SFU, der kæmper den almindelige unges sag!

Stillere

Amalie Gye Larsen(SFU Nordvest) og Marcus Turunen(SFU Nordvest)

UK 43

Linje 247 slettes fra ”…ændre” til ”verden.” og erstattes med ”gøre en

48

!

ÆNDRINGSFORSLAG


forskel.”

Motivation:

”gøre en forskel” er mere passende.

Stillere:

Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder).

UK 44

I linje 263 efter “...øvrige beslutningstagere” tilføjes:

“ - også i lokalafdelinger og distrikter frem mod kommunalvalget i

november 2013.”

Motivation:

KV2013 er en enestående chance for at SFU kan udvikle selvstændig

politik og løsninger på lokalt plan. Hvis vi går i gang allerede nu, kan vi

blive det kampagnelokomotiv der rykker SF frem til valgsejr og vinde

store, konkrete sejre.

Stillere:

Jens Kristian Rasmussen (SFU Nordvest), Signe Rieland (SFU-Amagerbro),

Yasmin Davali (SFU-Amagerbro), Simon Ørbæk(SFU-Nordvest), Louise

Broman(SFU-Århus) og Peter Stougaard Kroman(SFU-Amagerbro)

UK 45

Linje 264:

”afdelinger og distrikter, og i kursussektoren” erstattes med: ”vores

afdelinger, distrikter og kursussektor”

Motivation

Vi kan godt lide, når SFU’s papirer er sprogligt korrekte :)

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

UK 46

Linje 288

Mellem ”skolingsdage.” og ”Fx” indsættes:

De organisatoriske rammer omkring vores skoling skal altid tilpasses

skolingens indhold og målgruppe, og vi skal løbende evaluere om

deltagerne er tilfredse med såvel form som indhold. Ligeledes skal vi

ÆNDRINGSFORSLAG 49

!


undersøge, hvad der i dag afholder en stor del af vores medlemmer,

fra at deltage i vores skolingstilbud.

Motivation

Hvis vi gerne vil nå ud til flere medlemmer med vores skoling, er vi nødt

til at spørge de medlemmer der i dag ikke deltagere i skolingen, hvad

der afholder dem fra at deltage. Og vi skal fordomsfrit gentænke

rammerne for vores skolingstiltag, så vi altid tilpasser skolingen

målgruppen og indholdet ikke omvendt!

Stiller

Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Nathalie Tobiesen (SFU-Nordvest) og

Amalie Bonde (SFU-Nørrebro)

UK 47

Konsekvensrettelse

“lærepladser” ændres alle steder til “praktik- og lærepladser”

Motivation:

Det er ikke alle erhvervsuddannelser som har lærerpladser. Forskellen er

at man som lærling er ansat hos en privat mester og er på samme

arbejdsplads under hele forløbet. Praktikpladser benyttes

hovedsageligt i velfærdsuddannelser hvor man er ansat på forskellige

institutioner.

Stillere

Karoline Vind(SFU Frederiksund), SFU Nordkøbenhavn og SFU Vestegnen

50

!

ÆNDRINGSFORSLAG


SPROGLIGE ÆNDRINGSFORSLAG

SP 1

“,” foran “og” linje 4

“,” foran “og”linje 13

“,” foran “og”linje 15

“,” foran “og”linje 23

“,” foran “og”linje 35

“,” foran “og”linje 37

“,” foran “og”linje 38

“,” foran “og”linje 65

“,” foran “og”linje 111

“,” foran “og”linje 115

“,” foran “og”linje 181

“,” foran “og”linje 183

“,” foran “og”linje 229

“,” foran “og”linje 264

“,” foran “og”linje 282

slettes

Motivation: Det er ukorrekt at sætte komma foran “og”.

http://dsn.dk/arkiv/kommaregler_haefte.pdf side 24.

Stillere: Emil Eller og Andreas Thingvad

SP 2

Linje 16: ¨.. og systemisk grådighed¨ ændres til ¨.. og systematisk

grådighed¨

Motivation

"systemisk" er et adjektiv, der beskriver giftstofprocesser i kroppen eller

systemdigtning, ikke kapitalistisk grådighed

Stiller:

Frederik Dahler (Røde Skoleelever Odense), Lene Boe (Røde

Skoleelever Odense) og Amalie Bonde (SFU-Nørrebro), Britta Anker Bak

(SFU-Århus Nord)

SP 3

Linje 23: Forslag (konsekvensrettelse)

”jobs” erstattes med ”job”

Motivation:

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

!

ÆNDRINGSFORSLAG 51


Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og

Søren Nørgaard (SFU Odense)

SP 4

Linje 36: ”under 25 er arbejdsløs i Europa” erstattes af ”under 25 i

Europa er arbejdsløs”.

Motivation:

Ordstillingen er mere logisk.

Stiller:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord) og Anna Brændemose (SFU-Århus

Vest)

SP 5

Linje 290:

”.” indsættes efter ”skolingsindsatsen”.

Motivation:

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord)

SP 6

“.” linje 23 slettes.

Motivation: Man kan ikke starte en sætning med “og”.

Stillere: Emil Eller og Andreas Thingvad

SP 7

linje 86

Slet “Men”

Motivation: Man kan ikke starte en sætning med “Men”

Stillere: Emil Eller og Andreas Thingvad

SP 8

“,” linje 218 slettes

Motivation: Der er ikke noget grundled i delsætningen.

Stillere: Emil Eller og Andreas Thingvad

52

!

ÆNDRINGSFORSLAG


ÆNDRINGSFORSLAG TIL TEMAUDTALELSEN

’ALLE UNGE SKAL HAVE RET TIL ET GODT ARBEJDE’

KONTROVERSIELLE ÆNDRINGSFORSLAG

TEMA 1 – Indledning og ungdomsarbejdsløshed

ÆF 1

I linje 1 slettes ”skal have” og erstattes af “har”.

Og

I linje 11-12 fra “Dette skal” til og med ”godt arbejde!” slettes og

erstattes af “Dette skal sikre håndhævelsen af alle unges ret til et godt

arbejde.”.

Motivation:

Unge har allerede retten, og meningen er, at de skal håndhæves.

Stiller:

SFU Ribe

ÆF 2

Linje 3-6 indtil ”arbejdsmarkedet” slettes og erstattes af:

Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80’ernes

ungdomskrise. I Europa er 14 mio. unge arbejdsløse. Midlertidige

stillinger, vikariater og skiftende deltidsarbejde er virkeligheden for flere

og flere unge både herhjemme og i hele Europa. I Spanien og Italien er

lønningerne for unge så lave, at unge ikke kan flytte hjemmefra og

starte deres eget liv. Krisen har alt i alt sat tempo på udviklingen af en

lavtlønssektor med dårlige arbejdsvilkår. En udvikling, der især ramme

vores generation.

Motivation

Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Christian Vedersø

Østergaard (SFU Nørrebro), Saila Naomi Stausholm (SFU Vesterbro),

Laila Lauridsen (SFU Århus Midt), Marcus Turunen (SFU Nordvest), Amalie

Gye Larsen (SFU Nordvest), Kristian Rasmussen (SFU Nordvest), Simon

Ørbæk(SFU Nordvest), Mina Bernardini (SFU Vesterbro), Frederik Gjørup

Nielsen (SFU Østerbro), Yasmin Davali (SFU Amagerbro), Sofie Tolstrup

(SFU Amagerbro), Louise Broman (SFU Århus Midt), Signe Rieland (SFU

Amagerbro), Nathalie Tobiensen Schmidt (SFU Nordvest), Maria Stein

Knudsen (SFU Amagerbro) og Peter Stougaard Kroman (SFU

ÆNDRINGSFORSLAG 53

!


Amagerbro)

ÆF 3

Linje 14 ændres til: ”Ungdomsarbejdsløshed: vores generations

udfordring”

Motivation:

”Byrde” lyder for negativt og har en opgivende klang. ”Udfordring”

afspejler mere vores syn på hele sagen, som noget vi er klar til at

arbejde for og løse. Et ord som rummer en mere konstruktiv tilgang.

Stillere:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn), Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby) og Magnus Kronborg (SFU Nørresundby).

Sideordnet afstemning

ÆF 4 A

Linje 15-16 fra “De mange” til og med ”Målet skal være” slettes og

erstattes af “Mange unge parkeres på passiv forsørgelse. Dette er ikke

en holdbar løsning for de unge, der er i stand til at uddanne sig eller

arbejde. Målet skal derfor være [...]”.

Motivation:

Misledende formulering, der får det til at lyde, som om unge, der er

dovne, skal på passiv forsørgelse.

Stiller:

SFU Ribe

ÆF 4 B

I linje 15:

Mellem ”dovenskab” og ”Men” indsættes efter et komma ”og derfor

skal der naturligvis være et socialt sikkerhedsnet, hvis man ikke kan få

et job”

Motivation:

Lige nu er der et spring i sætningen, det er ikke tydeligt hvad men viser

tilbage til, vi mener det handler om at vi skal have et sikkerhedsnet,

men at der skal stilles nogle krav til dette sikkerhedsnet

Stillere:

Laila Lauridsen og Katrine Kaspersen (SFU-Århus Midt), Mikkel Borch

54

!

ÆNDRINGSFORSLAG


(SFU-Randers), Amalie Lund (SFU-Indre by), Alexander Ilfeldt og Anna

Brændemose (SFU-Århus Vest), Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl

Valentin (SFU Odense)

ÆF 4 C

Det oprindelige

Sideordnet afstemning

ÆF 5 A

Linje 26-27 ”udføre ekstra rengøring på et plejehjem eller samle skrald i

parker” slettes.

Motivation 1:

Det er vigtigt at man aldrig udnytter kontanthjælpsmodtagere til at

erstatte ordinære job, derfor mener vi ikke at disse to eksempler er de

bedste.

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord), Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Anna

Brændemose (SFU-Århus Vest), Katrine Kaspersen (SFU-Århus Midt),

Christian Winther (SFU-Aalborg) og Christopher Ilfeldt (SFU-Århus)

Motivation 2:

Rengøring på plejehjem og at samle skrald i parker, er arbejdsområder,

hvor det bliver svært, ikke at komme til at underbyde almindelige jobs.

Vi skal give folk arbejde til de arbejdsopgaver, der skal udføres. Man

kunne frygte, at de to eksempler kommer til at opmuntre til et

ansættelsesstop i den offentlige sektor, fordi der pludselig er en masse

unge mennesker, der kan udføre alle de jobs som ligger ud over den

allermest basale og skrabede rengøring/vedligeholdelse af parker.

De to eksempler indeholder desuden så minimal grad af

kompetenceudvikling eller socialt arbejdsliv, at tiden for mange unge,

ville være bedre givet ud på andre måder f.eks. ved at sidde på et

jobcenter og skrive jobansøgninger. Derfor foreslår vi, at de sidste to

eksempler slettes, mens de øvrige tre eksempler bliver, som de er.

Stiller:

Agnete Fanger Jakobsen(SFU-Lyngby) og Sascha Madsen(SFU-

Brøndby/Glostrup)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 55


ÆF 5 B

Linje 25-27 ”Timerne i kontanthjælpsjobbet...samle skrald i parker.”

slettes og erstattes af ”Kontanthjælpsjobbet skal videreudvikle den

unge ved at tage udgangspunkt i de kompetencer den enkelte unge

har, er man god til IT kan jobbet fx være at blive tilknyttet lokalcentret

som pc-hjælper for områdets ældre.”

Motivation:

Kontanthjælpsjobbene skal også videreudvikle de unge så de får flere

kompetencer eller får forbedret dem de allerede har.

Kontanthjælpsjobberne skal ikke bare være ekstra arbejdskraft i

kommunerne, heller ikke selvom de ikke tager job for andre. Der skal

også være en kompetencegevinst for de unge og dermed samfundet.

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Carl Valentin (SFU Odense), Gry Möger

Poulsen (SFU Frederiksberg), Christian Vedersø Østergaard (SFU

Nørrebro) og Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest) SFU-Roskilde, Mikkel

Rønnow Mouritzen (SFU-Sorø), Osman Sari (SFU-Gentofte) Theis Eizo de

Noord Bedsted, Rozemarijn Smid, Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

ÆF 5 C

Det oprindelige

ÆF 6

Linje 27: Efter sætningen tilføjes: ”Kontanthjælpsjobbene bør oprettes i

samarbejde med Projekt Frivillig”.

Motivation:

Stiller:Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid, Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

ÆF 7

Linje 30-31 fra ”Derudover bør man…” til ” inkl. en læreplads.” slettes.

Motivation:

Papiret beskæftiger sig hovedsageligt med danske arbejdsvilkår. Det

virker derfor oplagt at holde sig til dette. Disse 2 linjer lægger op til en

anden debat om, hvorvidt man vil lade EU bestemme landes

beskæftigelsespolitik

56

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Stiller:

Sophie Worrall (SFU Aalborg)

Hvis ÆF 9 vedtages, bortfalder ÆF 7.

ÆF 8

Linje 31 efter “ inkl. en læreplads” tilføjes ”efter maksimalt 4 måneders

ledighed.”

Motivation:

Det er blot en præcision af, at ungdomsgarantien skal gælde efter 4

måneder, så de unge skal altså hurtigt i gang igen og ikke bare efter

en udefineret tidsperiode. Formuleringen stemmer nu også overens

med SFU’s og Emilie Turunens udspil om ungdomsarbejdsløshed.

Stiller:

Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest) og Gry Möger Poulsen (SFU

Frederiksberg)

ÆF 9

Linje 28-31 slettes og nyt afsnit indsættes i linje 29:

Alle unge skal med – indfør praktikpladsgaranti!

En veluddannet arbejdsstyrke er essentielt i skabelsen af fremtidens

vækst. Derfor skal alle unge have mulighed for at være med. Unge der

kan og vil skal til hver en tid sikres en praktikplads. Dette skal først og

fremmest ske ved, at alle offentlige opgaver udelukkende gives til

virksomheder, der tager et ansvar for vores fælles fremtid - ved at tage

lærlinge. En anden del af løsningen er at give virksomheder som har

praktikpladser et øget tilskud pr. lærling. Derudover bør man på EUplan

indføre en ungdomsgaranti, hvor man sikrer alle unge retten til job

eller uddannelse, inkl. en læreplads. De elever der ikke har muligheden

for at få en regulær praktikplads, og derfor modtager skolepraktik, skal

have det samme ud af uddannelsen, som de almindelige praktikanter.

Vilkårene og kvaliteten skal derfor være ens, hvad enten man

modtager skolepraktik eller har en praktikplads. Det er vigtigt for at sikre

de færdiguddannede lærlingene samme muligheder, når de skal

videre ud på arbejdsmarkedet.

Motivation:

Med indførelsen af dette afsnit understreger vi at skolepraktikkens

kvalitet, samt vilkårene for at gennemføre praktikforløbet, skal være

ligestillet med en alm. lærerplads. Desuden tilføjer vi også øget tilskud til

virksomhederne som vælger at tage i mod praktikkanter, da det

selvfølgelig vil øge interessen for at åbne praktikpladser.

Stillere:

ÆNDRINGSFORSLAG 57

!


Marcus Turunen(SFU Nordvest) og Amalie Gye Larsen(SFU Nordvest)

Hvis ÆF 9 vedtages, indarbejdes ÆF 8 (såfremt dette er vedtaget),

mens UK 10 og ÆF 7 bortfalder.

TEMA 2: Den danske arbejdsmarkedsmodel, unges

rettigheder og afslutning

ÆF 10

Linje 33 ”Skaldaler!” slettes

Motivation:

Sproglig ændring

Stiller:

Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid, Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

ÆF 11

Linje 34:”Underbetaling, overarbejde, stress, mobning og tunge løft.”

erstattes med: ”Underbetaling, overarbejde og tunge løft kombineret

med tilfælde af mobning fra arbejdsgiver eller ældre kolleger giver ofte

unge en umenneskelig og stressende arbejdsdag.”

Motivation:

Man kan ikke udnyttes af stress eller mobning. Underbetaling,

overarbejde og tunge løft er umenneskelige forhold, som kan give

stress. Det er ikke vores opfattelse, at mobning er i samme kategori som

de ovennævnte, men i stedet resultatet af dårligt arbejdsmiljø.

Stillere:

Melina Andersen SFU Frederikshavn, Christian Hindsholm SFU

Nørresundby og Magnus Kronborg SFU Nørresundby.

ÆF12

Linie 41-43”Udviklingen … ulovliggøres” slettes og erstattes af

”Udviklingen er ved at sprede sig til resten af Europa herunder Danmark

og må stoppes og tilbagerulles nu.”

Motivation:

1) Ændringsforslaget kobler udviklingen i Sydeuropa til Danmark og 2)

Sletter at gratis arbejde/udnyttelse skal ”ulovliggøres”. I Danmark

bestemmes lønforhold gennem overenskomsterne, ikke i lovgivningen.

58

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Det plejer SFU at være for og det mener vi, at vi fortsat skal være.

Stillere:

Laila Lauridsen og Katrine Kaspersen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling og

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord), Anna Brændemose (SFU-Århus Vest),

Christian Winther (SFU-Aalborg), Frederik Cornelius Østergaard (SFU-

Århus Syd) og Carl Valentin (SFU-Odense)

Sideordnet afstemning

ÆF 13A

Linjerne 45 – 46 til og med ”den danske model” slettes og erstattes af

”Eleverne i folkeskolen skal gennem oplæg fra fagforeningerne og

materialer oplyses om unges grundlæggende rettigheder, farerne på

arbejdsmarkedet, hvordan de tackler eventuel udnyttelse, og hvilke

situationer man bør undgå. En optimeret undervisning i den danske

model skal ske gennem skolen.”

Motivation:

Der undervises allerede i den danske model, og vi kan ikke forestille os,

at en samfundsfagslærer skal stå og fortælle om alle disse områder,

som de ikke er eksperter på. Derfor bør det være kompetente

mennesker fra ”den virkelige verden”, der underviser i dette. Vi mener

at samfundsfagstimerne har et andet formål. Der skal stadig undervises

i den danske model og generelle spilleregler på arbejdsmarkedet, men

det, er vi overbeviste om, er allerede tilfældet.

Stillere:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn), Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby) og Magnus Kronborg (SFU Nørresundby).

ÆF 13B

Linjerne 45 – 46 til og med ”den danske model” slettes og erstattes af

”Folkeskolen og ungdomsuddannelser skal have timer

til at sikre ordentlig undervisning i arbejdsmarkedet og den danske

model.”

Stillere:

Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid, Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

ÆF 13C

Linje 45-46 ”Skolen skal...den danske model. ”

Ændres til:

!

ÆNDRINGSFORSLAG 59


”Skolen skal inddrages aktivt i at sikre de unge en bedre start på

arbejdslivet. Folkeskole og ungdomsuddannelser skal undervise i

arbejdsmarkedet, rettigheder og den danske model."

Motivation:

Der er stor forskel på overenskomstmæssige rettigheder, som aftales af

arbejdsgivere og arbejdstagere – og de rettigheder som er givet ved

lov.

Mange unge kender ikke deres lovgivne rettigheder, som de har

uanset om der er overenskomst eller ej, f.eks.: hvornår har man ret til

sygedagpenge? Hvor meget må en ungarbejder løfte?

Derfor er det en god idé hvis unge både lærer fagforeningens rolle, og

de lovgivne rettigheder.

Stiller:

Nikolaj Andersen (SFU Aalborg), Christian Winther (SFU Aalborg), Sophie

Worrall (SFU Aalborg) og Lærke Thrysøe Nielsen (SFU Frederikshavn)

ÆF 13D

Det oprindelige

Sideordnet afstemning

ÆF 14A

Linje 46-47 fra ”Samtidig…” til ”…i” slettes og erstattes af ”Samtidig skal

eleven igennem studievejledning oplyses om,..”

Motivation:

Ansvaret bør ligge hos studievejlederen og ikke i undervisningen.

Stillere:

Amalie Lind Jacobsen(SFU Tønder), Matias Lind Steenholdt(SFU Tønder),

Liv Øvlisen Brun Jensen(SFU Tønder), Asta Boel Villadsen(SFU Tønder) og

Nanna Bonde Ottosen(SFU Tønder).

ÆF 14B

Linje 46 fra ”Samtidig skal…” til og med ”arbejdsskader og udnyttelse.”

slettes og erstattes af ”, samt tænke viden om arbejdsskader og

udnyttelse ind i de fag hvor det giver mening. ”.

Motivation:

Før fik papiret det til at lyde som om arbejdsskader og udnyttelse skulle

have deres eget fag. ÆF ændrer udelukkende ordlyd.

Stiller:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU Sorø) og Osman Sari (SFU-

Gentofte)

60

!

ÆNDRINGSFORSLAG


ÆF 14C

Det oprindelige

ÆF 15

Linje 52-53 ”Dels skal kommunerne i samarbejde med fagforeninger

ansætte ungevejledere,” slettes og erstattes af ”Dels skal kommunerne

ansætte ungevejledere i tilknytning til fagforeninger,”

Motivation:

Det er i samfundets interesse at sikre ordentlige arbejdsvilkår for unge,

derfor skal finansieringen komme herfra. Til gengæld er det

fagbevægelsen der har størst viden inden for området, og derfor skal

størstedelen af det konkrete arbejde føres herigennem.

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord), Gitte Velling (SFU-Århus Nord) og

Anna Brændemose Østergaard (SFU-Århus Vest)

ÆF 16

Linie 57: efter punktum tilføjes: ”Derudover skal

arbejdsmarkedslovgivningen gennemgås med det formål at sikre

unges arbejdsvilkår. Helt konkret mener SFU fx, at alle skal have ret til en

kontrakt fra deres første dag på arbejdet. I dag har mange unge ikke

krav på en kontrakt, fordi de arbejder mindre end 8 timer om ugen,

eller de unge når at arbejde gratis inden de får en kontrakt. Dermed

kan de unge ikke bevise, hvad de har ret til.”

Motivation:

I dag har man først ret til en kontrakt når man har været ansat i en

måned og i gennemsnit har mere end 8 timer om ugen. Det betyder at

unge, der arbejder 7 timer om ugen ikke har ret til en kontrakt og derfor

ikke kan bevise, at de har ret til løn, hvis lønnen udebliver. Ligeledes er

det problematisk i forhold til gratis arbejdskraft at unge ikke kan bevise,

hvor meget de har arbejdet den første måned.

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Anna

Brændemose (SFU-Århus Vest), Christian Winther (SFU-Aalborg) og

Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU-Nordvest)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 61


ÆF 17

Linje 66 efter ”medarbejderdemokratiet”. Tilføjes ”, eksempelvis

kooperative selskaber”.

Motivation:

En ting SFU og venstrefløjen normalt går ind for, men som slet ikke bliver

nævnt!

Stillere:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU Sorø) og Osman Sari (SFU

Gentofte)

ÆF 17 indarbejdes i ÆF 18, hvis dette vedtages.

ÆF 18

Linje 59-66 slettes og erstattes af:

Udvid demokratiet: Vejen til et bæredygtigt arbejdsmarked

Det er helt centralt at sikre unge større demokratisk indflydelse på deres

egne arbejdspladser – både fordi dette er en del af kampen for bedre

arbejdsforhold, men også fordi det er et grundlæggende vilkår for at

give ungdommen muligheder og indflydelse på deres eget liv og

hverdag. Det er indlysende at medarbejdere, der har indflydelse på

deres egne arbejdsforhold, i langt mindre grad vil blive pålagt

underbetaling, overvågning og farlige arbejdsforhold. Det er desuden

uddannende for de unge at diskutere arbejdsforhold og rettigheder

med deres kolleger.

Medarbejderdemokrati kan sikres gennem ret til regelmæssige

personalemøder, ved økonomiske incitamenter til virksomheder der

fremmer medarbejderdemokrati, og gennem medarbejderkvoter i

virksomhedsbestyrelserne.

Motivation:

Med dette ÆF uddyber vi, hvad vi mener om medarbejderdemokrati,

gør det klart at medarbejderdemokrati er et grundlæggende vilkår for

at give unge muligheder og indflydelse på deres eget liv, samt tilføjer

medarbejderkvoter i virksomhedsbestyrelserne som et forslag til

hvordan man udvider medarbejderdemokratiet.

Stiller:

Amalie Gye Larsen(SFU Nordvest) og Frederik Gjørup Nielsen(SFU

62 ÆNDRINGSFORSLAG

!


Østerbro)

Hvis ÆF 18 vedtages, indarbejdes UK 20 og ÆF 17.

ÆF 19

Linje 76-77 fra ”Derfor skal” til og med ”…afslutningen” slettes.

Motivation: ”Vi skal uddanne os for livet, ikke erhvervslivet!” hed en

gammel SFU-kampagne. Disse to linjer virker deciderede

modstridende, og ligger ikke på linje med SFU’s politik. ”

Stiller: SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU Sorø) og Osman

Sari(SFU Gentofte)

ÆF 19 er irrelevant, såfremt ÆF 20 vedtages.

Sideordnet afstemning

ÆF 20 A

Linie 76-80fra ”Derfor skal” til ”løses sammen” slettes og erstattes af:

”Løsningen her og nu er at sætte gang i jobskabelsen gennem

offentlige investeringer i blandt andet infrastrukturen samt

energirenovering af vores fælles bygninger. Men krisen har betydet at

mange, især ufaglærte, arbejdspladser er forsvundet ud af vores land,

de kommer sandsynligvis ikke tilbage. Hvis vi på sigt vil sikre arbejde til

alle, må vi derfor skabe nye arbejdspladser og vi må indrette vores

uddannelser til de nye brancher, ikke dem der er forsvundet. De to

udfordringer hænger sammen og skal løses sammen.”

Motivation:

Ændringsforslaget indskriver hovedsageligt offentlige investeringer som

en løsning på arbejdsløsheden. Det er den hurtigst-virkende måde at

bekæmpe arbejdsløsheden og vi mener derfor den bør være med i

vores papir om hvad vi gør ved de dårlige forhold og den

arbejdsløshed der er lige nu.

Derudover har der i det oprindelige afsnit sneget sig nogle linier ind

omkring at Danmark kommer til at mangle uddannet arbejdskraft. Det

er sandsynligvis rigtigt at vi gør det på lang sigt, men den store

udfordring nu – og det som resten af papiret beskæftiger sig med, er at

vi mangler arbejdspladser så folk går arbejdsløse, derfor udskrives

linierne om mangel på veluddannet arbejdskraft i fremtiden.

ÆNDRINGSFORSLAG 63

!


Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt) og Carl Valentin (SFU-Odense)

ÆF 20 B

Linje 83 ”Sammenkoblingen mellem teori” til og med ”bæredygtige

løsninger.” slettes.

Motivation:

Forløbene på teknisk skole er relativt korte og teorien skal være

målrettet den praktiske virkelighed eleverne skal ud i. Vil man koble

forskning sammen med de relativt korte forløb på teknisk skole, vil det

betyde en øget akademisering af erhvervsskolerne. Dette kan virke

afskrækkende på mindre boglige unge. Samtidig vil forskningen blive

svækket af at gå fra få, højt specialiserede enheder, til mange mindre

grupper, hvor videnniveauet indenfor et enkelt felt næppe vil være

lige så højt.

Stillere:

Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord) og Benjamin Bilde Boelsmand (Århus

Syd)

ÆF 20 C

Det Oprindelige

ÆF 21

Linje 89-91 ”ydermere skal” til og med ”…afslutningen” slettes.

Motivation:

”Vi er enige i budskabet, men det er blot en gentagelse fra afsnittet

”vores generations byrde”.”

Stiller:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU-

Gentofte)

ÆF 22

Linie 96 efter ”fagforeninger.” tilføjes ”Det, på trods af viden om

konsekvenserne, ikke at være med i sin fagforening og dermed

svække både ens egne og sine kollegers rettigheder er en usolidarisk

handling og vi har alle et ansvar for at overbevise vores venner og

kolleger om at de skal melde sig ind. Men det er ikke kun de unge som

har et stort ansvar for at sikre sig selv i fællesskab, fagforeningerne skal

64

!

ÆNDRINGSFORSLAG


også tage deres rolle på sig.”

Motivation:

Vi mener ikke kun det er fagforeningernes skyld at unge (faglærte

såvel som ufaglærte, fuldtidsansatte såvel som fritidsjobbere) ikke

organiserer sig. Vi vil sikre oplysning og uddannelse i hvad

fagforeninger er (det står tidligere i papiret), men så må vi altså også

sige at de unge, der har viden om hvad en fagforening er, og alligevel

står udenfor, har et ansvar for den gale udvikling. Vores samfund

bygger på at man organiserer sig og man skader ikke kun sig selv, men

også sine kolleger ved at stå uden for.

Stillere:

Laila Lauridsen og Louise Broman (SFU-Århus Midt), Louis Jacobi (SFU-

Nørrebro), Benjamin Bilde (SFU-Århus Syd) og Kevin List (SFU-Odense)

ÆF 23

Linje 104 tilføjes ”En anden del af problemet er, at en lang række

virksomheder, der ansætter ungarbejdere, ikke har lavet en

overenskomst. På grund af den lave grad af organisering blandt unge

fritidsjobbere er der ikke det nødvendige pres på arbejdsgiverne for at

tegne overenskomst. Da denne udvikling ikke ser ud til at vende i den

nærmeste fremtid, skal den nuværende lovgivning om arbejdsvilkår for

unge udvides og dække over bl.a. pauser, lønning og

arbejdssikkerhed.”

Motivation:

Arbejdsmarkedsmodellen i Danmark har sin rod i aftaler mellem

arbejdsgiver og arbejdstager. Denne model har problemer med at

håndtere ungarbejderes rettigheder af to grunde. Den ene er at de

unge ikke er medlemmer i fagforeningerne, som det er udpenslet i

linjerne før forslaget. Den anden er, at arbejdsgiverne ikke har nogen

reel grund til at tegne en overenskomst. På ”Voksen”-arbejdspladser er

de ansatte ofte mere motiverede til at kæmpe for bedre forhold, da

de ikke vil tolerere dårlige forhold på deres fuldtidsarbejde, men

fritidsarbejdere har en tendens til at se bort fra de dårlige forhold, hvis

de bare skal tjene penge til øl i weekenden. Af disse to grunde er der

derfor brug for mere lovgivning om arbejdsforhold for ungarbejdere,

hvis der skal rettes op på disse forhold.

Stiller:

Malte Flint(SFU Hjørring).

ÆF 24

I linje 108 tilføjes ”Der er også brug for en forståelse af, at gode

arbejdsmarkedsvilkår kræver fællesskab. Hvis sammenhold skal erstatte

tendensen til intern konkurrence, er der brug for information og debat

om nutidens klassekamp og de fortsat modstridende interesser på

arbejdsmarkedet. Nok har tingene ændret sig, men grundlæggende

ÆNDRINGSFORSLAG 65

!


er strukturerne ens. Der er stadig underbetalte og hårdt slidende

arbejdere, og der er stadig arbejdsgivere som vil gøre hvad end han

eller hun kan for at maksimere sin profit.”

Motivation:

De seneste år er der mange steder sket et skred mod individualisering

og egoisme blandt arbejdere, for at opnå chefens gunst, i stedet for at

stå sammen i forening. Dette forslag søger at indskrive vigtigheden af

fællesskabet, samtidig med at dette sættes i et mere visionært

ideologisk perspektiv. Vi erkender, at vores samfund stadig er

klassedelt, og at der endnu er dårlige arbejdsforhold for mange,

særligt for unge i en krisetid.

Stiller:

Christian Winther(SFU Aalborg)

ÆF 25

Linje 109 “Politisk handling starter med os” slettes og erstattes af “Vi skal

også handle”

Motivation:

Afsnittet handler om at den offentlige kontrol, fagbevægelsen og SFU

skal skabe konkret forandring i unges liv. Overskriften ligger op til

hvordan vi skal skabe politisk handling for at komme til det punkt.

Stillere:

Andreas Thingvad(SFU Lyngby) og Emil Eller(SFU Brøndby/Glostrup)

Sideordnet afstemning

ÆF 26 A

Linje 110-112 (det sidste afsnit) slettes.

Motivation:

”Der står ikke noget om hvad vi mener politisk, men derimod hvad vi vil

foretage os organisatorisk de næste par år. Hører om nogen hjemme i

PHP, hvor noget lignende alligevel står.”

Stiller:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU Sorø) og Osman Sari(SFU

Gentofte)

ÆF 26 B

Afsnittet ”Politisk handling starter med os” i linjerne 109-112 erstattes af:

”I dette papir er der skitseret, hvordan øget offentlig kontrol, stærkere

66

!

ÆNDRINGSFORSLAG


fagforeninger, mere medarbejderdemokrati og et generelt fokus på

området, kan være med til at forbedre unges arbejdsvilkår.

Forbedringerne kræver dog også en grundlæggende

holdningsændring, hvor vi gør op med individualiseringen på

arbejdsmarkedet, hvor færre tror på, at fælles handling virker med det

resultat at flere melder sig ud af fagforeningerne. Vi skal genskabe et

stærkt fællesskab på arbejdspladserne som kan sikre, at

medarbejdernes krav bliver til virkelighed. SFU skal gå forrest, både i

værdikampen for fællesskab og i den konkrete kamp for at sætte

unges vilkår på dagsordenen og organisere kampagner mod

uretfærdige arbejdsgivere.

Motivation:

Vores nye forslag til afslutning laver en mere fair opsummering af

papiret end blot at sige at det handler om kontrol, fagforeninger og

SFU. Der er nemlig mere i sagen – og mere i papiret. Vi har også nogle

grundlæggende visioner for arbejdsmarkedet. Der skal være

medarbejderdemokrati og der skal etableres en fornyet solidaritet og

fælles forståelse for vigtigheden af at stå sammen, hvis man vil sikre sig

sine retmæssige arbejdsvilkår.

Stillere:

Christian Winther(SFU Aalborg), Laila Lauridsen(SFU Århus) og Amalie

Lund(SFU København – Indre By)

ÆF 26 C

Linje 110-112 erstattes af ”Nye arbejdspladser og ordentlige løn- og

arbejdsvilkår for de unge kræver, at partier og faglige organisationer

står sammen om at udvikle og slås for en stærk velfærdsmodel og

vende den udvikling, der presser unge arbejdstagere i de

industrialiserede servicesamfund.

Derfor er det også os SFU’ere, der skal på banen. Vi skal tage den

politiske kamp, opsøge og reagere på sager om unges arbejdsvilkår,

selv organisere kampagner mod uretfærdige arbejdsgivere og råbe

politikerne op.”

Motivation:

Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Christian Vedersø

Østergaard (SFU Nørrebro), Saila Naomi Stausholm (SFU Vesterbro),

Marcus Turunen (SFU Nordvest), Kristian Rasmussen (SFU Nordvest),

Amalie Gye Larsen (SFU Nordvest), Louise Broman (SFU Århus Midt),

Simon Ørbæk(SFU Nordvest), Mina Bernardini (SFU Vesterbro), Frederik

Gjørup Nielsen (SFU Østerbro), Yasmin Davali (SFU Amagerbro), Sofie

Tolstrup (SFU Amagerbro), Louise Broman (SFU Århus Midt), Nathalie

Tobiensen Schmidt (SFU Nordvest), Maria Stein Knudsen (SFU

Amagerbro) og Peter Stougaard Kroman (SFU Amagerbro)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 67


ÆF 26 D

Det oprindelige

68

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Ukontroversielle Ændringsforslag

UK 1

Linje 4 mellem ”det” og ”de” tilføjes ”især”.

Motivation:

Det er ikke kun de unge, som har betalt for krisen, men de har betalt en

stor del af regningen

Stiller:

Maria Stein Knudsen (SFU Amagerbro), Andreas Thingvad (SFU Lyngby)

og Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU Nord-Vest)

Hvis ÆF 2 vedtages, bortfalder UK 1.

UK 2

Linje 4 efter ”ungdomsarbejdsløsheden er alt for høj, og” indsættes

”den”.

Motivation:

Øget grammatisk korrekthed.

Stiller:

Christian Hindsholm(SFU Nørresundby)

Hvis ÆF 2 vedtages, bortfalder UK 2.

UK 3

I linje 6 indsættes mellem “arbejdsgiverne” og “til ansvar” “ - og

politikerne”

Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro) og Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest)

UK 4

Linje 8 efter “den danske fagbevægelse” indsættes “og

organiseringen af unge”.

Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

Amagerbro) og Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest)

UK 5

Linje 12 efter “godt arbejde” tilføjes “og en ordentlig løn”.

Stiller:

Gry Möger Pousen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU

ÆNDRINGSFORSLAG 69

!


Amagerbro) og Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest)

UK 6

Linje 15 efter ” på grund af dovenskab.” indsættes”De er arbejdsløse

som følge af en finanskrise skabt af grådige finansfyrster langt fra deres

hverdag. De er ofrer for handlinger, de aldrig selv har været involveret

i, og det er unfair.”

Motivation:

Det er nødvendigt at nævne en så væsentlig årsag til de unges

situation. Den omfattende ungdomsarbejdsløshed er også en

konsekvens af finanskrisen og finansgambling. De unge har været

brikker i et større spil.

Stillere:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn), Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby) og Magnus Kronborg (SFU Nørresundby).

UK 7

I linje 16 ændres ”Målet er fast beskæftigelse eller opkvalificering.” til

”Målet er fast beskæftigelse eller opkvalificering, også for

kontanthjælpsmodtagere, der skal kunne vælge opkvalificering til frem

for et kontanthjælpsjob.”

Motivation:

Det er ikke kun unge der lige er røget ud i arbejdsløshed, der skal

opkvalificeres, det gælder i meget høj grad også

kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsjob vil i teorien altid forhindre

andre i at få samme job som fast ansættelse, hvilket sammen med

dets løntrykkeri er et alvorligt problem. Med det samt de forbedrede

fremtidsmuligheder, vil opkvalificering altid være at foretrække, hvis

der ikke umiddelbart er job at få.

Stillere:

Christian Winther(SFU Aalborg), Melina Andersen (SFU Frederikshavn),

Magnus, Kronborg(SFU Nørresundby), Sophie Worrall (SFU Aalborg),

Nikolaj Andersen(SFU Aalborg)

UK 8

Linje 17: Kommaet efter uddannelse slettes.

Motivation:

Øget grammatisk korrekthed

70 ÆNDRINGSFORSLAG

!


Stiller:

Christian Hindsholm (SFU Nørresundby)

UK 9

Linje 18: Efter ”imens” indsættes et komma.

Motivation:

Øget grammatisk korrekthed.

Stiller:

Christian Hindsholm(SFU Nørresundby)

UK 10

Linje 31: kommaet mellem ”uddannelse” og ”inkl.” slettes.

Motivation:

Øget grammatisk korrekthed.

Stiller:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby).

Hvis ÆF 9 vedtages, bortfalder UK 10.

UK 11

Linje 34 efter ”Underbetaling,” tilføjes: ”tilbageholdelse af løn og

feriepenge,”

Motivation:

Flere vigtige uretfærdigheder som skal med. Man skal her notere sig, at

underbetaling konkret er løn under overenskomsten og løntrykkeri.

Stillere:

Christian Winther(SFU Aalborg), Kristian Klitgaard Nielsen (SFU Aalborg),

Melina Andersen (SFU Frederikshavn), Sophie Worrall (SFU Aalborg) og

Nikolaj Andersen (SFU Aalborg)

UK 12

Linje 34 efter punktum tilføjes: ”Tilmed forbud mod medlemskab af en

fagforening, for at den unge kan få eller beholde et givet job, eller

fyring hvis en arbejdsskade anmeldes.”

Motivation:

Det er vigtigt at have med, for at skildre, hvad vi er oppe imod.

!

ÆNDRINGSFORSLAG 71


Stiller:

Christian Winther(Aalborg)

UK 13

Linje 35 efter ” Når unge udnyttes på arbejdsmarkedet, er det ofte,”

tilføjes ”fordi de ikke kender deres rettigheder og”.

Motivation:

En del af forklaringen er ikke kun at de ikke har et alternativ, men også

at man simpelthen ikke ved hvad man har ret til – og det er svært at

kræve en ret man ikke ved man har.

Stiller:

Maria Stein Knudsen(SFU Amagerbro) og Nathalie Tobiesen-Schmidt

(SFU Nord-Vest)

UK 15

Linje 45-46 ”Folkeskole og ungdomsuddannelser…” erstattes med

”Folkeskolen og ungdomsuddannelserne…”

Motivation:

Det er grammatisk ukorrekt at skrive ”Folkeskole skal undervise i…”,

hvilket der implicit står i og med der står ”og ungdomsuddannelserne”.

Desuden ændres ”ungdomsuddannelser” til ”ungdomsuddannelserne”

så ordene er i overensstemmelse med hinanden.

Stillere:

Amalie Lind Jacobsen(SFU Tønder), Matias Lind Steenholdt(SFU Tønder),

Liv Øvlisen Brun Jensen(SFU Tønder), Asta Boel Villadsen(SFU Tønder) og

Nanna Bonde Ottosen(SFU Tønder)

UK 15 bortfalder, hvis ÆF 13A eller 13B, ÆF 13C vedtages

UK 16

Linje 46 fra ”Samtidig skal…” til og med ”arbejdsskader og udnyttelse.”

slettes og erstattes af ”, samt tænke viden om arbejdsskader og

udnyttelse ind i de fag hvor det giver mening. ”.

Motivation:

Før fik papiret det til at lyde som om arbejdsskader og udnyttelse skulle

have deres eget fag. ÆF ændrer udelukkende ordlyd.

Stiller:

72 ÆNDRINGSFORSLAG

!


SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU Sorø) og Osman Sari(SFU-

Gentofte)

UK 17

Linje 47 efter ”udnyttelse.” tilføjes ”Kravene til og kontrollen af

virksomhederne må dog ikke svækkes. Skolerne kan aldrig stå for den

specifikke oplæring.”

Motivation:

Forslaget skal sikre, at virksomhederne ikke får en undskyldning for at

sende ansvaret for den specifikke oplæring til skolerne.

Stillere:

Christian Winther (SFU Aalborg), Amalie Lund(SFU København - Indre

by), Gitte Velling (SFU Århus Nord), Magnus Kronborg(SFU Nørresundby)

og Sophie Worrall (SFU Aalborg)

UK 18

Linje 51-55: ”Løsningen herpå er todelt…” til ”...og arbejdsforhold.”

ændres

til : ”Dette løses ved, at myndighederne skal sikre at lovgivningen

følges og at konsekvenserne for arbejdsgivere, der bryder reglerne,

skærpes, samt kommuner i samarbejde med fagforeninger skal

ansætteungdomsvejledere, som besøger arbejdspladser og mødes

med unge påuddannelsesstederne, med åbne kontorer, hvor elever

og studerende kan blive vejledt i deres rettigheder og arbejdsforhold”

Motivation:

Sproglig ændring

Stillere:

Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid, Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

Vedtages ÆF 15, indarbejdes dette i UK 18

UK 19

Linje 53 mellem ”ansætte” og ”ungevejledere” tilføjes ”kvalificerede”.

Motivation:

Der bliver allerede ansat ungevejledere i stor stil, det handler mere om

!

ÆNDRINGSFORSLAG 73


at få dem der allerede findes opkvalificerede, og give dem noget

viden om arbejdsforhold.

Stillere:

SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU-

Gentofte)

Vedtages ÆF 15, indarbejdes UK 19, ligesom UK 19 indarbejdes i UK 18

UK 20

linje 65: Mellem ”regelmæssige” og ”personalemøder” tilføjes ”betalte”

Motivation:

For at sikre at især unge med få timer møder op til personalemøder, er

det væsentligt at de er betalte. Det er allerede et krav i mange

overenskomster og bør være et mål generelt.

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Anna

Brændemose (SFU-Århus Vest), Mikkel Borch (SFU-Randers), Christian

Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU-Odense)

UK 20 indarbejdes i ÆF 18, hvis dette vedtages.

UK 21

Linje 69-70 ændres til: ”I starten af 2012 kunne over 100.000 unge ikke

finde et arbejde.”

Motivation:

Omformuleringen gør, at papiret har potentiale til at vare i længere tid

– i det tilfælde, at

nogle ting ændre sig (til det bedre), men at vi ikke får bugt med alle

problemerne i år.

Hvilket realistisk set nok desværre ikke sker. Et langtidsholdbart papir vil

således være at

foretrække.

Stiller:

Christian Winther(SFU Aalborg)

Motivation:

74

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Det er blot en faktuel rettelse. I Danmark er der mere end 100.000

unge, der søger

arbejde, som ikke kan få det - herunder også studerende, der ønsker

studiejobs.

Stiller:

Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest)

UK 22

linie 73 efter ”akademikeren” tilføjes ”og velfærdsarbejderen”

Motivation:

Det er også et problem at pædagoger, lærere og andre med

mellemlang eller kort videregående uddannelse som skal sikre vores

velfærd ikke kan få et job i dag. Ligesom på alle andre områder, får vi

brug for deres arbejdskraft i fremtiden og må derfor også pleje dem i

dag.

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Maria Stein Knudsen (SFU Amagerbro),

Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU Nord-Vest) og Carl Valentin (SFU-

Odense)

UK 23

Linie 80 ”Løsningen på” slettes

Motivation:

Sproglig rettelse

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt)

UK 23 bortfalder, hvis ÆF 20 vedtages.

UK 24

I linje 81 ændres ”uddannedes” til ”uddannes”.

Motivation:

Øget grammatisk korrekthed.

Stiller:

Melina Andersen (SFU Frederikshavn)

!

ÆNDRINGSFORSLAG 75


UK 25

Linjerne 83-84: ”Sammenkoblingen” ændres til ”et bedre samspil”

Motivation:

Det er ikke tydeligt, hvilken form for sammenkobling der er tale om.

Ved at pointere, at der skal skabes et bedre samspil, gøres det klart, at

det er det mest hensigtsmæssige samspil der er tale om, og stykket

misforstås ikke, som om der skal være mere teori, men nærmere mere

anvendelighed af både teori og praksis ude i virkeligheden.

Stillere:

Christian Winther(Aalborg) og Britta Anker Bak(Århus Nord), Magnus

Kronborg(Nørresundby), Sophie Worral (Aalborg)

Vedtages ÆF 21, bortfalder UK 25.

UK 26

Linie 85 ”Løses” slettes og erstattes af ”lykkes”.

Motivation:

Sproglig rettelse

Stillere:

Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt)

Vedtages ÆF 21, bortfalder UK 25.

UK 27

Linje 96-97 sætningen fra”Hvis de unge” til ” omstillingsorienteret

fagbevægelse.” erstattes af ”Hvis vi skal have unge til at blive en del

af fagbevægelsen, kræver det, at denne bliver langt mere

tidssvarende og omstillingsorienteret.”

Motivation

Den oprindelige sætning var kludret.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU

Nørresundby)

UK 28

Linje 97”Unge arbejder ofte” slettes og erstattes af ”, ligesom

fagforeningerne skal sikre et billigere kontingent, ved at bruge deres

penge mere fornuftigt. Derudover er det en udfordring at unge ofte

76

!

ÆNDRINGSFORSLAG


arbejder”

Motivation:

Ændringsforslaget baserer sig på arbejdet fra SFU’s researchenhed, der

har dannet basis for vores kampagne og papiret. En af konklusionerne

var, at unge ikke bruger mange af de ting, eksempelvis betalingskurser,

som fagforeningerne tilbyder. Og de vil langt hellere vælge

fagforeningen fra – eller vælge de gule, hvis det betyder, at

medlemskabet bliver for dyrt efter deres mening.

Stillere:

Christian Winther(SFU Aalborg) og Magnus Kronborg(SFU Nørresundby)

UK 29

Linje 101-102 fra ”Man bør derfor” til ”målrettet netop dem” slettes og

erstattes af ”SF Ungdom foreslår derfor, at der oprettes et særligt

ungdomsmedlemskab på tværs af fagbevægelsens sektorer, hvor

unge kan

få hjælp målrettet netop dem”

Motivation:

Stiller:

Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid, Sara

Gilby, alle fra SFU-Odder

UK 30

Linje 107 tilføjes ”Dette medfører naturligvis, at kontingentet for at

være medlem af en gul ”fagforening” ikke længere er

fradragsberettiget. Loftet over fradraget for fagforeningskontingenter

bør desuden afskaffes, således at flere har økonomi til at melde sig ind i

en rigtig fagforening.”

Motivation 1:

Det er hul i hovedet, at man i dag kan trækkes sit kontingent for at

være med i en gul nasseorganisation fra i skat. Den gule

”fagbevægelse” er en skændsel og på ingen måde noget, staten bør

støtte.

VK-regeringen lagde desuden et loft over grænsen for, hvor store

kontingenter man kan trække fra i skat. Denne ordning er yderst

fordelagtig for de gule og bør derfor afskaffes.

Stillere:

Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane

Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense)

Motivation 2:

ÆNDRINGSFORSLAG 77

!


Vi mener ikke at samfundet skal betale for ens medlemsskab af en gul

fagforretning som undergraver det danske arbejdsmarked. Hvis de

gule fagforretningers kontingenter er fradragsberettiget skaber det en

unfair konkurrence på prisen.

Stillere:

Karoline Vind(SFU Frederiksund), SFU Nordkøbenhavn og SFU Vestegnen

UK 31

I linje 111 “Det er lige så meget os SFU’ere, der skal på banen.”

Ændres til:

“Vi SFU’ere skal også på banen og derfor skal...”

Motivation:

Vi skal deltage aktivt i kampen for at forbedre unges arbejdsvilkår men

det vil aldrig være lige så meget som fagbevægelsen og den

offentlige kontrol.

Stillere:

Andreas Thingvad(SFU Lyngby) og Emil Eller(SFU Brøndby/Glostrup)

Vedtages ÆF 27 A. 27 B eller 17 C, borfalder UK 31.

UK 32

Konsekvensrettelse(Færre jobs – flere job):

”Jobs” konsekvensrettes til ”job” gennem hele papiret. Herunder også

kontanthjælpsjob.

Stillere:

Frederik Cornelius Østergaard(SFU-Århus Syd), Katrine Kaspersen(SFU-

Århus Midt), Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord) og Gitte Velling (SFU-

Århus Nord)

Motivation 2:

Det er ikke et ord. Retskrivningsordbogen foreskriver: “job sb. -bet, job,

bf. pl. jobbene”. Elegancen ved formuleringen øges ved brug

“arbejdet”.

Stiller:

SFU Ribe

UK 33

Konsekvensrettelse

Alle steder hvor der står folkesocialister eller lignende, ændres til

socialister eller lignende.

Motivation:

I vores formålsparagraf har vi defineret os selv som socialister.

78

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Citat fra formålsparagraffen ”for indførelsen af et socialistisk samfund,

baseret på demokrati, solidaritet og bæredygtighed. SFU arbejder på

et idegrundlag inspireret af marxismen og i forlængelse heraf

feminismen.”

Vi har altså ikke bare defineret os som socialister, vi har defineret

hvilken slags socialister vi er. Når vi skriver at vi er folkesocialister, har vi

derimod ikke defineret hvad det betyder, ud over det kan det skabe

problemer med vores identitet, når det ikke stemmer overens med

vores vedtægter.

Jeg vil i forlængelse af motivationen, gerne referer til debatten om

vores navn sidste år, hvorvidt vi skulle hedde SFU eller SF ungdom og

hvor vigtigt det egentligt er at vi klart definere hvem vi er.

Stiller:

Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø) og Magnus Høegh Jensen (SFU

Roskilde)

UK 34

”Kontanthjælpsjobsene” konsekvensrettes til “kontanthjælpsjobbene”.

Motivation:

Det er ikke et ord. Retskrivningsordbogen foreskriver: “job sb. -bet, job,

bf. pl. jobbene”. Elegancen ved formuleringen øges ved brug

“arbejdet”.

Stiller:

SFU Ribe

! !

!

ÆNDRINGSFORSLAG 79


Introduktion til vedtægterne og lovudvalget

Kære Landsmødedeltager.

Du sidder her med de rettidigt indkomne ændringsforslag til SFU’s vedtægter

til behandling på SFU’s landsmøde 2012. Vedtægterne er SFU’s uden

sidestykke vigtigste dokument og derfor skal du tage dig god tid til at læse og

forholde dig til forslagene. Det er også derfor at SFU’s landsmøde nedsætter

et helt udvalg – lovudvalget – til at udtale sig om vedtægterne.

Vi vil her først gennemgå hvad vedtægter overhovedet er for noget, samt

hvad lovudvalget er. Bagefter vil vi give en introduktion til hvordan dette

dokument er bygget op, samt hvordan vi regner med at behandlingen af

forslagene vil foregå. Hvis du ved gennemlæsning har spørgsmål,

kommentarer eller er uenig i noget lovudvalget har skrevet, gør du det hele

meget nemmere ved straks at kontakte lovudvalget, så vi kan se om det kan

afklares uden at vi skal bruge landsmødets tid på det.

For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at Kasper Bjering Søby

Jensen og Daniel Bendix Nielsen tager imod genvalg.

Lovudvalget ønsker jer et godt landsmøde

Kasper Bjering Søby Jensen

kasper@bjering.dk, 21 40 60 37

Daniel Bendix Nielsen

Pelle Dam

Om vedtægterne og lovudvalget

Vedtægterne er SFU’s grundlov. De beskriver helt grundlæggende hvordan

organisationen hænger sammen. Det vil sige hvem der kan være medlem,

hvem der bestemmer hvad og hvor meget, hvem der har ret til at

repræsentere SFU og ikke mindst hvilke rettigheder og pligter man har som

medlem af organisationen, herunder indflydelse via landsmøde,

lokalafdeling, landsledelse og andre organer.

Vedtægterne er hævet over alle andre interne forhold i SFU. Selv landsmødet

er underlagt vedtægterne. I yderste konsekvens kan formuleringer i

vedtægterne danne grundlag for domsafsigelser ved danske retsinstanser,

omkring interne forhold i organisationen. Det er således ikke kun retningslinjer

der fremgår af vedtægterne, det er regler som skal kunne og vil blive fortolket

knivskarpt. Det stiller nogle helt centrale krav til dels hvad og dels hvordan

man skriver ting i vedtægterne. Og netop derfor har man et lovudvalg.

80 ÆNDRINGSFORSLAG

!


Lovudvalgets vigtigste opgave i forbindelse med landsmødet er beskrevet i

vedtægternes §24, stk. 2. Groft sagt betyder den at lovudvalget gennemser

de indkomne ændringsforslag og sørger for at de bliver fremstillet forståeligt.

Endvidere kan lovudvalget anbefale (indstille) landsmødet om forslaget skal

vedtages eller ej. Lovudvalgets indstillinger er baseret på en

vedtægtsmæssig vurdering af forslaget, ikke på vores egne politiske

holdninger til den ændringer, der er forslået.

Mere præcist gør vi følgende:

!

• Angiver vores bemærkninger til forslaget, herunder om vi mener at

forslaget har nogle konsekvenser, som ikke fremgår eksplicit af dette –

eller om der fremgår konsekvenser, som reelt ikke vil være der. Hertil

hører om forslaget må vurderes at ændre meget radikalt på den

måde vi gør tingene på i dag. Vigtigst kommer vi nogle steder med

anbefalinger om hvad diskussionen af et forslag bør handle om – det

gælder især ved forslag hvor det vedtægtsmæssige centrale

spørgsmål ikke er konflikten mellem gammel- og ny formulering, men

andre og mere generelle forhold.

• Anbefaler en anden formulering af forslaget, hvis vi finder at den

foreslåede formulering er upræcis eller ikke rammer ”tonen” i

vedtægter. Enkelte steder foreslår vi at elementer af et forslag udgår,

fordi vi med det element indeholdt må anbefale forkastelse, mens vi

ikke har nogen vedtægtsmæssige indvendinger mod de øvrige

elementer.

• Endeligt kommer vi til nogle forslag med indstillinger. Vi indstiller typisk til

forkastelse hvis forslaget forsøger at løse politiske uenigheder med

paragraffer, frem for afstemninger, hvis forslaget i praksis ikke bidrager

med noget nyt til vedtægterne, men blot øger tekstmængden eller

hvis forslaget vurderes at skade organisationens almene interesse.

Tilsvarende indstiller vi kun ting til vedtagelse, hvis vi vurderer at de er i

organisationens almene interesse, frem for at være et blandt flere

synspunkter i en politisk uenighed.

ÆNDRINGSFORSLAG 81


KONTROVERSILLE ÆNDRINGSFORSLAG

ÆF 1

§ 5 stk 1 fra og med ”ikke” til og med ”organisation” slettes og erstattes af:

”ikke er medlem af et andet parti eller en anden partilignende organisation”

§ 6 stk 3 fra og med ”hvis” til og med ”SFU” slettes og erstattes af: ” hvis

ansøgeren tidligere har været medlem af et andet parti eller partilignende

organisation, tidligere er ekskluderet af SFU”.

Motivation: Partier er ikke konkurrenter, men kollegaer. Vi hverken kan eller

skal konkurrerer imod andres holdninger. Hvad man syntes/ mener, er en

individuel sag.

Stillet af: SFU Lemvig

Lovudvalgets bemærkninger:

Som vi forstår forslagsstiller, er det ikke intentionen at praksis skal ændres, men

alene retorikken. Lovudvalget skal derfor gøre det helt klart, at forslaget kan

få konsekvenser for praksis. Der kan være situationer hvor en organisation er

omfattet af beskrivelsen ”andet parti eller partilignende organisation”, men

som ikke er omfattet af den nuværende beskrivelse ”konkurrerende parti eller

partilignende organisation”. Eksempler kan være følgende:

• SFU’ere som samtidigt er medlem af et parti i et andet land.

Lovudvalget har i de senere år udtalt sig om spørgsmål om

medlemskab af både et tysk og et grønlandsk parti. I begge sager har

ordet ”konkurrerende” været afgørende for at medlemsskabet ikke

konfliktede med medlemskab af SFU. Ændring til ”andet” vil efter vores

vurdering betyde, at landsledelsen skal revurdere disse afgørelser.

• SFU’ere som i en kommune er medlem af en fællesliste som SF deltager

i. Igen vil en sådan liste ikke være konkurrerende med SF, men den vil

være et ”andet parti”. Dette er et tænkt eksempel – der er ikke noget

aktuelt problem.

Ændringen vil ikke gælde den anden vej. Der vil ikke være organisationer

omfattet af ”konkurrerende” som ikke er omfattet af ”anden”.

Lovudvalgets indstilling:

Da lovudvalget ikke opfatter forslagsstillers intention som værende en

ændring af praksis, men kun af sprogbrugen, indstiller vi forslaget til

forkastelse.

ÆF 2

82

!

ÆNDRINGSFORSLAG


§11 stk. 7 fra ”På selve landesmødet...” til og med ”…før afstemningen”

slettes.

Motivation: Ændringsforslag til ændringsforslag er overvejende en

udemokratisk størrelse. I de fleste tilfælde skabe de mere forvirring og

usikkerhed hos den almindelige mødedeltager end de bidrager til

nogen form for demokratisk proces. Samtidig har vi igennem årene set

mange eksempler på, at ÆF til ÆF er blevet brugt til at sabotere andres

ændringsforslag. Landsledelsen handlede derfor klogt, da de fjernede

muligheden for at stille ÆF til ÆF til landsmødepapirer, og dette bør

også gælde for vedtægterne fremadrettet

Stillet af: Peter Stougaard Kroman(SFU-Amagerbro) og Nathalie

Tobiesen Schmidt(SFU-Amagerbro)

Lovudvalgets bemærkninger:

Lovudvalget vil gerne understrege at forslaget alene vedrører

ændringsforslag til ændringsforslag til vedtægterne, ikke til andre

papirer.

Lovudvalget skal samtidigt understrege, at forslaget som det foreligger

ikke vil afskaffe ændringsforslag til ændringsforslag, men alene vil lade

spørgsmålet være op til landsmødets forretningsorden. Samtidigt

forsvinder i princippet landsmødedeltagernes ret til at have evt.

ændringsforslag til ændringsforslag på skrift.

Lovudvalget skal endeligt fremføre den pointe, at ændringsforslag til

vedtægter er mere teknisk krævende end til andre papirer. Ofte

argumenteres der imod et ændringsforslag til vedtægterne med

henvisning til at dette er formuleret teknisk dårligt. I det tilfælde kan

muligheden for ændringsforslag til ændringsforslag være en måde at

hjælpe personer som ikke er vant til omgang med vedtægter, ved at

deres ændringsforslag kan korrigeres på mødet. Det er dog det

siddende lovudvalgs synspunkt, at det er lovudvalgets ansvar at forslag

og ændringsforslag foreligger i en udgave der kan vedtages. Dette

synspunkt har dog ikke altid været delt af tidligere lovudvalg.

Lovudvalgets indstilling:

Hvis intentionen er at forbyde ændringsforslag til ændringsforslag

indstiller lovudvalget, at det angivne sted i vedtægterne frem for at

blive slettet, erstattes af formuleringen: ”Der kan ikke stilles

ændringsforslag til ændringsforslag”.

Hvis intentionen er at lade det være op til landsmødets

forretningsorden, skal forslaget behandles som det ligger.

Lovudvalget har ingen indstilling til om hverken den ene eller den

anden formulering skal vedtages.

!

ÆNDRINGSFORSLAG 83


ÆF 3

§14 stk 4 fra og med ”I” til og med ”forsømmelighed” slettes og erstattes af: ” I

tilfælde af at landssekretæren, landskasserne eller landsformanden udviser

grov forsømmelighed”

Motivation: Eftersom SFU´s Landsledelse er en treenig magt, hvor der ikke er

tale om rangorden, er der ikke noget argument for at landsformanden ikke

også kan udskiftes. Landssekretæren, landskasserne og landsformanden

burde stå lige.

Stillet af: SFU Lemvig

Lovudvalgets bemærkninger:

Den nuværende formulering stammer fra SFU’s landsmøde i 2007, hvor man

skiftede ledelsesstruktur fra at have et formandskab på op til 3 medlemmer

og en økonomiudvalgsformand. Før landsmødet 2007 kunne

økonomiudvalgsformanden afsættes efter samme regler som i dag gælder

for landssekretær og landskasserer, mens formandskabet ikke kunne

afsættes. Denne asymmetri har sin oprindelse i forskellen på de opgaver der

knyttede sig til opgaverne. En landsledelse har bestyrelsesansvar og kan i

sidste instans stilles personligt til ansvar for sine økonomiske dispositioner. Derfor

har en bestyrelse (dvs. landsledelsen) altid ret til at afsætte den økonomisk

ansvarlige, også selvom muligheden ikke står i vedtægterne.

Ved indførelsen i 2007 af den nuværende daglige ledelse bestående af

landsformand, landssekretær og landskasserer, vurderedes det at

landssekretæren ville være øverst ansvarlig for personaleorganisationen og

som sådan burde omfattes at tilsvarende regler som landskassereren.

Landsformanden har derimod ikke været omfattet, fordi landsformandens

opgaver er ganske anderledes. Landsformanden har ikke et ansvar som i

lovens forstand er bindende for landsledelsen. Landsformandens rolle er

derimod rent politisk. Landsformanden er organisationens politiske billede

udadtil og vælges som sådan af den højeste myndighed landsmødet. Det

kræver en meget grundlæggende diskussion, hvis landsmødet vil give

landsledelsen mandat til at afsætte den frontfigur, som landsmødet har valgt.

Det bør overvejes grundigt, om en sådan beslutning ikke alene kan træffes af

landsmødet selv (dvs. at ønsker landsledelsen at afsætte landsformanden,

må den indkalde landsmødet ekstraordinært, frem for at gøre det selv).

Lovudvalget forstår godt forslagsstillers intention om at ligestille medlemmerne

af daglig ledelse, men vil dog gerne understrege at den nuværende

asymmetri ikke baserer sig på et ønske om at skabe uligetilling i daglig

ledelse, men i en pragmatisk vurdering af de forskellige posters konkrete

opgaver.

84

!

ÆNDRINGSFORSLAG


Lovudvalgets indstilling:

Lovudvalget har ingen indstilling til om forslaget skal vedtages eller ej.

ÆF 4

Ordet ”distrikssekretær” slettes i samtlige paragraffer det indgår i og

erstattes af ”distriksformand”.

Motivation: Titlen "distrikssekretær" stammer fra en tid i SFU, hvor vi

gerne ville tegne det billede, at vores interne struktur er "fladere" end

den i virkeligheden er. Faktum i dag er, at vores distrikssekretærer i høj

grad fungere som både politiske og organisatoriske ledere af

distrikterne. Sekretærtitlen bidrager dermed i bedste fald kun til, at give

et falsk billede af SFU's struktur, mens den i værste fald skaber unødig

forvirring for både medlemmer og samarbejdspartnere. Derfor bør vi

give lederne af vores distrikter en titel, der afspejler den funktion de i

virkeligheden udfører.

Stillet af: Peter Stougaard Kroman(SFU-Amagerbro), Karoline Vind(SFU-

Frederikssund), Thomas Korsgaard(SFU-Skive), Christian Vedel(SFU-

Nyborg), Lene Boe Nielsen(Røde Skoleelever Odense), Katrine

Tams(SFU-Gentofte), Jens Kristian Rasmussen(SFU-Nordvest), Simon

Ørbæk(SFU-Nordvest) og Andreas Thingvad(SFU-Lyngby)

Lovudvalgets bemærkninger:

Lovudvalget anbefaler at landsmødet tager en grundig diskussion af

hvilken titel man ønsker at tildele de distriktsvalgte

landsledelsesmedlemmer. Vi mener at følgende to punkter bør indgå i

debatten (om end der sagtens kan indgå andre ligeværdigt):

• Hvilken betydning har den valgte titel for positionens rolle i

organisationen.

• Hvilken betydning den valgte titel har for omverdenens forståelse

af positionen.

Lovudvalget mener endvidere at det bør overvejes, om det foreslåede

titelskifte matcher den nuværende praksis i flere distrikter med at

vælge flere personer til posten.

Lovudvalgets indstilling:

Lovudvalget har ingen indstilling til om forslaget skal vedtages eller ej.

!

!

ÆNDRINGSFORSLAG 85


Blegdamsvej 24A 2200 København N Danmark +45 35361777 www.sfu.dk

More magazines by this user
Similar magazines