Debatmagasin om Regional Udvikling (PDF) - Teknologirådet

tekno.dk

Debatmagasin om Regional Udvikling (PDF) - Teknologirådet

4

En plan for Nordjyllands fremtid

Arbejdet med den nye regionale udviklingsplan for Nordjylland er så

småt i gang, og nu er det borgernes tur til at give deres input til planen.

Hvordan sikrer vi, at Nordjylland

har de rigtige mennesker

til de rigtige jobs? Hvordan

kan vores fantastiske natur

og kultur blive et endnu bedre

aktiv for os, der bor her, og for

dem der besøger os? Hvad er

vores styrker, og hvordan skal vi

satse i fremtiden? Hvordan kan

vi hæve nordjydernes uddannelsesniveau?

Hvordan tiltrækker

vi flere tilflyttere og sikrer, at

folk ikke flytter herfra? Hvordan

kan vi tage hånd om klimaforandringerne?

Og hvordan

skaber vi en god sammenhæng

mellem land og by?

Der er rigtig mange spørgsmål,

og svarene er ikke altid lige enkle.

Men det handler om vores alles

fremtid.

Den regionale udviklingsplan

skal give nogle af svarene på

de mange udfordringer. Planen

er nemlig en vision for, hvor

Nordjylland skal bevæge sig hen

i de kommende år, og den kom-

mer med en række principper,

som skal hjælpe med at drive

udviklingen fremad.

Det er anden gang, vi skal lave en

regional udviklingsplan i Nordjylland.

Første gang var i 2007, da

Region Nordjylland blev dannet.

Den plan er det nu tid til at

revidere, for det er vigtigt vi har

fingeren på pulsen.

Alle nordjyders plan

Den regionale udviklingsplan

skal være et redskab til at frem-

me regionens vækst og udvikling.

Planen skal udtrykke regions-

rådets vision for den samlede

udvikling i Nordjylland. Planen

vil ligesom i 2007 blive udarbejdet

på baggrund af input

fra hele Nordjylland, både

myndigheder, organisationer,

virksomheder og borgere - det

er derfor en fælles nordjysk plan

for regionens fremtid.

Det er vigtigt, at den regionale

udviklingsplan er alle nordjyders

plan, for det er med til at sikre,

at vi alle arbejder i samme

retning, og at der er en tydelig

rød tråd i de strategier og

udviklingsprojekter, der ellers

bliver formuleret og sat i gang i

Nordjylland.

Seks vigtige temaer

Planen skal især have fokus på

de områder, hvor region, kommuner,

erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner

og interesseorganisationer

kan og skal mødes for

at Nordjylland kan skabe vækst

og udvikling.

Derfor vil den regionale udviklingsplan

2012 have særligt

fokus på disse seks temaer:

- Befolkning og Bosætning

- Uddannelse og Kompetence

- Natur og Klima

- Erhverv og Beskæftigelse

- Infrastruktur og Mobilitet

- Kultur og Oplevelse

Mulighedernes Nordjylland

Den nye regionale udviklingsplan

2012 skal bygge videre

på planen fra 2007.

Den regionale udviklingsplan 2007 har en vision om

at skabe mulighedernes Nordjylland og bevæge sig fra

udkant til forkant med kreativitet og kompetence.

Tidsplan:

Den nye regionale udviklingsplan 2012 vil bygge videre

på denne vision og skal som den tidligere plan arbejde

for, at Nordjylland bliver kendt som et internationalt

laboratorium, eksperimentarium og testrum for nye

idéer. Det skal være i Nordjylland, at løsninger til fremtidens

behov udvikles og afprøves. Nordjylland skal

være kendt for sin evne til at skabe bæredygtig vækst,

sammenhængskraft i regionen og for at udnytte globaliseringens

muligheder til fordel for regionens borgere,

erhvervsliv og videninstitutioner

Fase 1: Vinter og forår 2011 - indsamling af input

Region Nordjylland mødtes med alle 11 nordjyske kommuner samt forskellige interessegrupper som uddannelsesinstitutioner

og erhvervsorganisationer. Her diskuterede deltagerne, hvilke emner, det er vigtigst at få bearbejdet i

den regionale udviklingsplan 2012, samt hvilke visioner de har for Nordjylland.

Fase 2: Forår - september 2011 - bearbejdning og borgerinddragelse

Region Nordjylland samler og bearbejder de mange input fra interessentmøderne. Herudfra udvælges de temaer,

der bruges i forbindelse med inddragelsen af borgerne i unge-arrangementet “Nordjylland på spil” den 30.-31.

august og på borgertopmødet den 10. september.

Fase 3: Efterår 2011 - udarbejdelse af forslag

På baggrund af de mange input udarbejder regionen forslag til den regionale udviklingsplan 2012. Forslaget kommer

til behandling i regionsrådet i december 2011.

Fase 4: Januar - juni 2012 - høring og vedtagelse

Januar - marts er forslaget til den regionale udviklingsplan 2012 i høring. I april og maj behandler regionen de

indkomne høringssvar. I juni 2012 vedtages den regionale udviklingsplan 2012 af regionsrådet.

DEBATMAGASIN OM NORDJYLLANDS FREMTID 5

More magazines by this user
Similar magazines