Views
4 years ago

arken - Amager Ro- og Kajakklub

arken - Amager Ro- og Kajakklub

arken - Amager Ro- og

ForårsgeneralForsamling lørdag d. 10. marts kl 14 roning Nyt fra rochefeN KajaK team copeNhageN K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B FEBRUAR 2007

marts - Amager Ro- og Kajakklub