basunen • marts 2011

basunen.dk

basunen • marts 2011

asunen marts 2011

1


2 basunen marts 2011


Hva’ nu lille du?

Orgelbrus i Symfonisk Sal

Generalforsamling Aarhus

Vi skal ha’ det sjovt

Silkeborg - tradition og fornyelse

Temaaften Djursland

CD-udgivelser

Siden Sidst

Sange fra Sydhavnen

Sceneoptræden for selskabsmusik

Læserundersøgelse Basunen

En musiker er en musiker - eller hva?

Musiklinien Aarhus N

Aarhus har fået et Kulturium

Mere fra året der gik

Økonomi - resultat

Balance

Budget

En konge er gået bort

Mindeord for Bamse

Berlin og Citronhuset

www.dmf-aarhus.dk

Forside

Aarhus Lydstudie

Foto: Kim Vestergaard

INDHOLD 04

05

06

08

10

13

14

16

18

20

21

22

24

25

26

29

30

31

32

33

34

Grønnegade 93 2. sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk

Check stregkoder

i Basunen med din

smartphone

Iphone App Store

Scanlife

06

24

www.basunen.dk

16

UDGIVER Dansk Musiker Forbund Aarhus afdeling Vestergade 19, 2.sal 8000 Aarhus C 86 18 45 99 aarhus@dmf.dk www.basunen.dk REDAKTION Lars Kiehn

(ansv.) Bjarne Gren (grafisk produktion og web) Jes Halding (korrektur) TRYK CS Grafisk a/s DEADLINE for artikler og annoncer til næste nummer er 20. maj 2011.

Folder med annoncepriser kan bestilles eller hentes på hjemmesiden FORSIDE Aarhus Lydstudie FOTO Kim Vestergaard

basunen marts 2011

3


DMF - MIDTJYLLAND

DMF-Aarhus

Lars Kiehn

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C

Tlf: 86 18 45 99 - Fax: 86 13 07 78

aarhus@dmf.dk

DMF-Randers

Kasper Schou Pedersen

Hospitalsgade 7, kld - 8900 Randers

Tlf: 8642 3856 - Fax: 8642 3856

dmf-randers@mail.dk

DMF-Silkeborg

Ole Kock Sørensen

Asklevvej 2 - 8653 Them

Tlf: 86 86 93 00 - Mobil: 20 28 77 20

Fax: 86 86 93 60

ole.koch@dmf-silkeborg.dk

DMF-Djursland

Bo Jacobsen

Emmelev Kærvej 3 - 8500 Grenå

Tlf: 8638 7515 - Fax: 8638 7887

nytliv@norddjursnet.dk

DMF-Herning

Palle Persson

Solvænget 20

7400 Herning

pallepersson@jubii.dk

DMF-Holstebro

Henrik Højbjerg Petersen

Gammel Struervej 36

7500 Holstebro

Tlf: 9740 3355 - Mobiltlf: 4019 3355

henrik@radioholstebro.dk

Har du brug for at kontakte

DMF vedr. faglige spørgsmål !

Har du spørgsmål om A-kasse, overenskomster,

kontraktsforhold m.v. er du altid

velkommen på DMF-regionskontoret i

Vestergade.

Du kan også kontakte os pr. telefon, fax

eller email.

DMF Aarhus kontor har åbent:

Mandag: 10 - 18

Tirsdag - fredag: 10 - 14

DMF-Regionskontor

Vestergade 19, 2 - 8000 Aarhus C

Tlf: 8618 4599 - Fax: 8613 0778

4 basunen marts 2011

BASUNEN -

Hvad nu lille du?

Af Lars Kiehn

Vi har nu igennem 23 år udgivet vores

eget lille lokale fagblad Basunen. Det har

været en stor gevinst for afdelingen at

have dette blad som et informations- og

kommunikationsinstrument over for medlemmer

og omverdenen i det hele taget.

Vi startede lidt forsigtigt med et blad, der blev

lavet på en duplikator. Det mindede meget

om så mange andre små foreningers blad.

Meget beskedent, men med en udmærket

effekt. For med det beskedne blad kunne

man pludselig henvende sig og sende vigtige

informationer til afdelingens medlemmer fire

gange årligt. Siden hen blev duplikatoren

udskiftet med en rigtig trykkemaskine. Men

stadig blev bladet holdt i sort/hvidt og i A5

størrelse.

Det helt store skridt blev taget, da vi gik over

til et farveblad i magasinstørrelse. Det skete

med blad nummer tre i 2000. Fra den ene

dag til den anden havde vi fået et blad, der

tog sig meget positivt og anderledes indbydende

ud. Kvaliteten havde tilsyneladende

fået et nøk opad.

Indholdet var stadig det samme: Små artikler

om medlemmerne, reportager fra medlemmernes

hverdag og arbejdsplads, ”Siden

Sidst”, informationer til medlemmerne fra

bestyrelsen, opslag af diverse kurser, workshops,

møder m.m.. Stille og roligt har vi

udviklet bladet fra at være et lille beskedent

foreningsblad til det, det er i dag.

Vi har ikke fuld vished over medlemmernes

syn på Basunen. Det er aldrig blevet kommenteret

på generalforsamlingerne. Der er

heller aldrig et medlem, der har skrevet et

rosende eller risende indlæg om bladet. Med

andre ord er vi egentlig ikke helt klar over,

hvilken plads vores blad har i medlemmernes

bevidsthed. Det har vi nu sat os for at

finde ud af.

I dette nummer af Basunen har vi indsat et

spørgeskema (læs side 21) med en række

relevante spørgsmål. Med dette skema

håber vi at blive en del klogere, og vi håber

virkelig, at I medlemmer vil hjælpe os ved at

udfylde spørgeskemaet. Det kan sikkert klares

på fem minutter. Men det vil være rigtig

godt for os, om I ville tage jer tid til at besvare

og kommentere de spørgsmål, der kræver

jeres stillingtagen ud over et ja eller et nej.

Med de forhåbentligt mange svar vi håber at

få, vil vi kunne justere bladets indhold, så vi

derved kan få et endnu bedre blad.

Vi har derfor udloddet en række flotte præmier

i forbindelse med spørgeskemaet. Vi

trækker lod om seks styk minicruise Frederikshavn

– Oslo tur/retur (for to personer)

samt seks x to flasker vin blandt alle de

deltagende medlemmer i undersøgelsen. Vi

håber, I vil udfylde spørgeskemaet på nettet

(se link på afdelingens hjemmeside www.

dmf-aarhus.dk). På forhånd tak for hjælpen.

Coaching – en ny afdelingsaktivitet

Afdelingen kan som et nyt initiativ tilbyde vores

mange medlemmer at konsultere coach

Jørgen Klok, der foruden coach også er uddannet

musiker fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Han har derfor alle tiders tilgang til

at forstå de problemer, som mange af vores

medlemmer slås med i deres hverdag som

professionel musiker.

Vi har startet initiativet ved at lægge et

meget lavt prisniveau. Det kan vi helt sikkert

ikke blive ved med at holde, og senere kan

vi også komme til at lægge andre begrænsninger

på tilbuddet. Men indtil videre kan

alle uanset genre og musisk tilhørsforhold

konsultere Jørgen Klok og få hjælp til at løse

nogle af de karriereproblemer, som flere og

flere af vores medlemmer oplever i deres

hverdag. Ofte kan en inspirerende snak

være det, der sætter gang i en udvikling og

en proces. Andre gange skal der et længerevarende

forløb til. Men er du det mindste

interesseret, så er det nu, du har chancen til

en meget favorabel pris.

Andet sted i bladet (side 35) har vi indrykket

en annonce om initiativet. Men du kan også

tjekke www.klokcoaching.dk. Du vil i begge

tilfælde kunne se mere specifikt, hvad det

er for afsæt, Jørgen Klok og hans coaching

tager udgangspunkt i.

Ny adresse eller e-mail

Hermed en venlig opfordring til alle vores medlemmer om at huske at oplyse og opdatere os om

evt. adresseændring, ændring af telefonnummer, samt at registrere din e-mail adresse hos os. På

den måde finder for eksempel både Basunen, Musikeren, brevpost, e-nyt og beskeder om alle de

spændende tiltag fra din lokalafdeling nemmere vej frem til dig.


Af Thorkild Dalsgaard

Orgelbrus i

Symfonisk Sal

Festlig indvielse af det nye koncertsalsorgel

– det første i Danmark uden for

København.

En mærkedag.

Det vil ikke være nogen overdrivelse

at kalde den 2. december 2010 for en

mærkedag for musiklivet i Aarhus og

Østjylland. Det var den dag, det nye Klais

orgel (bygget af Orgelbau Johannes Klais

i Bonn) blev indviet ved en festlig koncert i

Musikhusets Symfoniske sal. Man mærkede

historiens vingesus!

Nye perspektiver.

Dermed åbnede der sig nu nye perspektiver

for Aarhus Symfoniorkester med

hensyn til repertoire og programlægning,

nye perspektiver for Det jyske Musikkonservatorium

som uddannelsesinstitution for

fremtidens organister – og for musikelskere

i hele regionen med hensyn til muligheden

for endnu flere store og varierede musikalske

oplevelser.

Aftenens solist.

Det vil heller ikke være nogen overdrivelse at

kalde orgelprofessor ved Det jyske Musikkonservatorium

Ulrik Spang-Hanssen for

aftenens hovedperson! Ikke alene har han

været den drivende kraft bag realiseringen af

orgelprojektet – han var også den, der som

solist ved indvielseskoncerten præsenterede

Klaisorglet for publikum.

Musikken.

Første programpunkt var en romantisk

sonate af August Gottfried Ritter for orgel

alene, hvor Ulrik Spang-Hanssen fik lejlighed

til virtuost at demonstrere orglets tekniske og

klanglige muligheder.

Ligesom A.G. Ritter var J.G. Rheinberger var

en markant romantisk komponist af værker

for orgel, og komponerede også koncerter for

orgel og orkester. Med chefdirigent Giancarla

Andretta på podiet hørte vi Ulrik i samspil

med Aarhus Symfoniorkester – vekselvirkningen

og balancen mellem orkester og solist

forekom her særdeles overbevisende, om

end det musikalske indhold i værket generelt

ikke var specielt udfordrende…

E-k-s-t-r-a-n-u-m-m-e-r!

Men der var stor begejstring i salen – Ulrik

måtte give et ekstranummer. Og her fik han

virkelig publikum op af stolene (og fik blæst

støvet af loftsbjælkerne i symfonisk sal!): et

orgelarrangement af Edward Elgars pompøse

orkesterværk ”Pomp and Circumstance”

– for fuldt udtræk, og ”på alle tangenter”. Det

føltes, som om Klaisorglet havde et volumen

og decibelstyrke som et rockband!

Tonedigt med orgelklang.

Efter pausen fulgte Richard Strauss’ tonedigt

”Also sprach Zarathustra” for stort orkester. I

dette værk er orglet en integreret del af orkesterbesætningen

og kan således umiddelbart

programsættes, når der lige står et orgel i

koncertsalen… Her var det en anden markant

århusiansk orgelpersonlighed, Frode Stengaard,

som indtog orgelbænken. Indledningen til

tonedigtet ”Also sprach..”, spillet af trompeter

og pauker – og orgel - blev verdensberømt,

da filminstruktøren Stanley Kubrick anvendte

det filmen ”Rumrejsen år 2001”.

Orkesterudvidelse – en vennetjeneste!

Aarhus Symfoniorkester er som bekendt

utroligt velspillende i disse år, og indvielseskoncerten

var ingen undtagelse! I aftenens

anledning havde Foreningen Aarhus Symfoniorkester

doneret et beløb, som gjorde

det muligt at udvide orkestrets strygerkorps

– de der venner vil bare have et fuldt besat

symfoniorkester i byen! Med denne donation

nåede den samlede orkesterbesætning op på

i alt 86 musikere!

Fuldendt?

Musikchef Palle Kjeldgaard har udtalt, at”

Symfonisk Sal i Musikhuset Aarhus nu er

fuldendt med det nye koncertsalsorgel” – nu

mangler vi så bare, at Aarhus Symfoniorkester

udbygges til fuld symfonisk størrelse –

var det i 2017 det mål skulle nås?

Pressen skrev..

Klaisorglet blev meget positivt modtaget af

pressen. Efter åbningskoncerten skrev ”Stiften”

bl.a.: ”Lyden af det nye koncertorgel var

meget lovende. Magtfuldt er det naturligvis,

Ulrik Spang-Hanssen

men dets dynamik er imponerende og selv

meget svage passager står fint” - I Jyllands-

Posten hed det: ” Det nye koncertsalsorgel

har en klangrigdom, som ikke matches

andre steder i landet.” Efter en koncert

den 3. februar med domorganist Kristian

Krogsøe som solist skrev John Christiansen

i Jyllands-Posten: Det nye orkesterorgel

er med sin verden af klangskønhed

en berigelse for Symfonisk Sal… passer

perfekt i den givende akustik…

Orgel for børn – med Sigurd.

19. marts 2011 præsenteres Klaisorglet for

børn og deres familier ved en koncert med

Sigurd Barret med titlen: ”Tosset med tangenter”.

Michel Bojesen dirigerer Aarhus

Symfoniorkester – det bliver alt andet end

kedeligt!

Ulrik Spang-Hanssen er ofte blevet

betegnet som en musikalsk blæksprutte,

en der ”omfavner” mange forskellige

musikalske stilarter og gøremål. Han er

en af Danmarks hyppigst engagerede

orgelsolister, og har givet et stort antal

koncerter over hele verden både alene,

som kammermusiker, som solist med

orkester og som jazzmusiker.Han blev i

2005 udnævnt til professor på Det Jyske

Musikkonservatorium i Aarhus og giver

mange mesterkurser i Europa og USA,

og er desuden kendt for sine mange

markante CD-indspilninger, blandt disse

den første danske komplette indspilning

af Buxtehudes orgelværker.

Ulrik Spang-Hanssen må anses for at

være hovedarkitekten bag orgelprojektet

i Symfonisk Sal – han har formået siden

2005 vedholdende at etablere et konstruktivt

samarbejde mellem orgeleksperter

på højeste niveau, mellem musikchefer

og andre samarbejdspartnere.

Læs mere om den spændende byggeproces

i Ulrik Spang-Hanssens artikel ”

Om at genoplive en dinosaur” på Aarhus

Symfoniorkesters hjemmeside

Klaisorglet:

Ca. 3200 piber – 47 stemmer – 3

manualer – pedal – størrelse 8 x 4m

– vægt 16, 4 tons – Klais Orgelbau,

Bonn. Sponsoreret af A.P. Møller og

Hustru Chastine McKinney Møllers

Fond til almene formål.

basunen marts 2011

5


GENERALFORSAMLING I AARHUS

Af Lars Kiehn

Fra Grønnegade til Vestergade – fra

jubilæumsår til flytte år

6 basunen marts 2011

FRA GRØNNEGADE TIL VESTERGADE

Chill Out Coaching Seniortiltag

Året siden sidste generalforsamling har

især været præget af jagten på ny kontorlokaler

og flytningen af kontoret. Der

har dog også været tid til at repræsentere

DMF ved en række arrangementer.

Mange af dem stod vi selv for. Det blev

til en del ny medlemstiltag. Læs her i

Bestyrelsens Beretning en stribe historier

om året der gik.

Siden oktober 2009 var vi klar over, at

afdelingen skulle finde ny kontorlokaler

sammen med forbundet. Grønnegade

var opsagt og vi var på jagt efter en ny

adresse med egnede lokaler i midtbyen.

I sommeren 2010 gik vi mere målrettet i

gang med at finde ny kontorlokaler. Efter

at have kigget på 10-12 midtbyadresser

valgte vi Vestergade 19. Huslejen var acceptabel

i forhold til andre steder og der

var lige plads til vore kontorfaciliteter.

Dog måtte vi påregne at etablere et formandskontor

og et mødelokale for enden

af det store åbne kontorlokale, der skulle

huse alle de ansatte og deres arbejdsstationer.

Da pladsen er lige til den skrabede

side, har vi måtte lave aftaler ude i byen

om andre lokalemuligheder, som kan bruges

den dag det brænder på. Den dag der

eksempelvis skal afvikles to Workshops

eller kurser på samme tid. For det kan

lokalerne i Vestergade ikke rumme.

Vi lavede en huslejekontrakt og bandt

os for de næste 7 år. Til gengæld fik vi

et nedslag i huslejen. En anden vigtig

overvejelse i forhold til at vi bandt os for 7

år, var hovedsagelig, at en så opslidende

flytteproces, kan man simpelthen ikke

gøre jævnligt. Det slider på personale,

organisation og formand. Flytteprocessen

indeholder mange komponenter og

er langstrakt, og selvom flytning var en

konsekvens af forbundets salg og opsigelse

af Grønnegade, så har det desværre

hovedsagelig været afdelingen, der har

klaret og stået for flytning.

Vi flyttede mandag, den 28. september.

Flyttemanden stillede med 3 store lastbiler

og en kran. Og det var ikke en bil eller

kran for meget. Vi skulle flytte fra 398 kvm.

til 200 kvm. plus to lagerrum på højest 20

kvm.

Indflytningsreception

Torsdag, den 13. januar lavede forbund

og afdeling en reception for medlemmer,

samarbejdspartnere og venner af huset.

Vi havde sørget for mad og drikke og klassisk

guitarmusik ved Carsten Pedersen.

60 medlemmer og samarbejdspartnere

kiggede forbi.

Arrangementer

I 2010 lavede afdelingen en del arrangementer.

Eksempelvis kan vi nævne

følgende:

24 timers Jazzarrangementet i Festugen –

GymnasieSpot 10 på Bjerringbro Højskole

– Chill Out i egne lokaler – POPKOMM

i Berlin – Songwriter Summit i Berlin

– Kulturnatten 2010 – Vestergade 58 i

Festugen - Generalforsamling – reception

i Vestergade.

Nye seniortiltag

I 2010 prøvede vi at lave foredrag i seniorklub-regi.

Vi havde bl.a. forhenværende

bassist i Aarhus Symfoniorkester og

tegner Bent Grossen og Ole Koch Sø-

rensen, der er big band leder og dirigent

i Randers Big Band, foruden han har haft

et mangeårigt virke i Prinsens livregiment

som basunist.

Tilslutningen har ikke været tilfredsstillende.

Men vi prøver lidt endnu. Ude i

en endnu ikke fastsat fremtid har Anders

Errboe lovet at fortælle lidt om sit virke i

musikkens verden.

Coaching

Her i 2010 startede vi et forsøg sammen

med Jørgen Klok, der nu er uddannet

musikere og coach. Kombinationen af at

være musiker og coach, mente vi, var to

gode forudsætninger, som Jørgen Klok

havde. Så forudsætninger for at forstå

musikerne og deres specielle hverv burde

klart være der.

I takt med situationen i vores erhverv er

blevet sværere og sværere for det enkelte

medlem, er der mange, der sidder fast i

deres karriereforløb, og mangler inspiration

til at finde en vej ud af blindgyderne.

Det forsøger Jørgen Klok at afklare sammen

med medlemmet.

Chill Out arrangement

I 2010 startede vi vores første Chill Out

arrangement i afdelingen. Grundideen

til arrangementet hentede vi fra DMF

København, der havde kørt det arrangement

i flere år med stor succes. Nu ville vi

i Aarhus prøve at lave vores model af et

Chill Out-arrangement i samarbejde med

forbundet.

Indholdet i dagens faglige program, var

koncentreret om nogle emner, vi mente ville

være relevante og en hjælp for de fleste

af vores unge musikere. ”Grafik Workshop”

- ”Hjælp til at søge støtte” – ”Quickklik”

– ”Plakattryk” – ”DMF Promo Expressen”

var nogen af de spændende tilbud.


JAZZ I FESTUGEN KULTURNATTEN CHILL OUT

SONGWRITERS SUMMIT POPKOMM2010 SPOT10

Foruden vi havde et stort ekspertpanel,

som folk kunne konsultere, og et par stykker

af dem holdt ligeså oplæg/foredrag.

Ole Jørgensen og Jesper Mardahl fra

Århus Kommune og Promus. Steffen Rasmussen

fra Strange Ears, Mikael Højris og

Lasse Fischer fra hovedforbundet, Mette

Ellebye-Larsen fra Gateway, Carsten Bo

Larsen og Erik Martens fra henholdsvis

Gramex og Koda. Så der var en bred

vifte af folk, med stor og brugbar viden, vi

havde entret med. Vi regner med at lave

en ny omgang her i 2011. Læs artiklerne i

Basunen 1 & 2/2010

http://www.basunen.dk/basun101

Jazz i Festugen

I 2009 startede DMF og andre branche

organisationer som DJBFA og Artistforbundet

et samarbejde med Aarhus Festuge

om et stort 24 timers jazz-arrangement.

Arrangementet i 2009 var så flot en succes,

at alle samarbejdspartnerne besluttede

sig for at være del af en gentagelse af

arrangementet i 2010. Dog i en lidt ændret

og forbedret udgave. Der var meget større

publikumstilstrømning i 2010 end året før.

Læs artiklen i Basunen nr. 3/2010- findes

på hjemmesiden.

SPOT 10

Det er en tradition, at afdelingen sammen

med vores forbund er repræsenteret

ved den årlige SPOT festival. Det var vi

også igen i år. Vi uddelte gratis ørepropper

til festivaldeltagerne, foruden vi delte

adgangstegn til lørdag nats DMF’s ”Spot

Afterparty”. Arrangementet måtte flyttes fra

færgen Stubnitz til Godsbanen, på grund

af brandmyndighederne.

I år havde ROSA som noget ekstraordinært

lavet et stort seminar den første

SPOT-dag. Seminaret var om musikundervisningen

og dermed også den

manglende musikundervisning i den

danske folkeskole. Det er vigtigt, at man

får ændret på den dårlige musikundervisning

i folkeskolen? Det har nok nogen års

perspektiv, men fra vores synsvinkel kan

det kun gå for langsomt.

Kulturnatten 2010

Igen valgte vi at blive en del af Kulturnatten.

Det har vi ellers ikke været siden

2003. Men nu syntes vi igen, vi havde

overskud til at klare opgaven. I år havde

vi forskellige samarbejdsmuligheder. Vi

startede med øvelokaleforeningen Mono,

SkateMusicPark og Aarhus Took It. Med

den gruppe interessenter overvejede vi

at lave et stort arrangement nede i Mølleparken

sammen. Et arrangement med

skateramper og skatebaner, samt en stor

musikscene til de optrædende musikere.

På grund af årstiden, hvor det er svært at

lave udendørsarrangementer, valgte vi at

lave et samarbejde med øvelokaleforeningen

Mono og Instituttet For (X) omkring

Kulturnatten på Godsbanearealet.

Flere end 3-400 mennesker trodsede det

dårlige efterårsvejr, for at være en del

af den fest, som de programsatte bands

skabte. På plakaten var de musiske

indslag: Mimas – Critical Mass – JP And

the Yeti – Odd Man Out & One Love og

DJ Balkan Beat. Læs artiklen i Basunen

4/2010 – findes på hjemmesiden.

GymnasieSpot 10

I 2009 blev vi inviteret til at deltage i det

nye koncept Gynmasie Spot. Dengang

havde vi ikke overskud til at gå ind i

projektet, udover vi kunne rådgive og give

gode råd. Men her i 2010 havde projektet

udviklet sig. Bl.a. med DMF og Rosa

som samarbejdspartnere. At vi deltager i

sådanne arrangementer er en del af afdelingens

strategi i vores bestræbelser på at

hverve nye unge medlemmer.

POPKOMM 2010

Afdelingen var efter et års pause igen til

POPKOMM i Berlin. Dette samarbejde

med Københavns afdelingen startede i

2008, hvor vi første gang var af sted. Her i

2010 vendte festivalen tilbage med en lidt

anden udgave. Bl.a. sluttede man med en

stor to-dages festival midt inde i Berlin på

et gammelt lufthavnsområde. Et musikprogram

med store udenlandske og tyske

bands, der spillede for det talstærke lokale

publikum. Så den konkurrence var vi og

alle andre eksterne aktører oppe imod for

første gang.

Baggrunden for at drage til POPKOMM er

den, at vi prøve at give vores unge bands

en hjælpende hånd. Vi havde i år Ginger

Ninja, Lucky Bird, Heidi Mortenson, My

Evil Twin, Thorbjørn Risager og Hobbymor

med til Berlin. Det var dem, der

skulle udfylde aftens program. Vi startede

koncerterne på det lokale spillested

LoveLite kl. 18 fredag aften. Det er måske

en anelse optimistisk, at tro man kan få

den lokale berliner til at gå til rockkoncert

på det tidspunkt? Vi havde 6 forskellige

unge bands/solister med, så alene af den

grund, var arrangementet noget langstrakt.

Derfor måtte vi starte tidligt for at nå

hele programmet igennem inden lukketid.

Læs artiklen i Basunen 3/2010 – findes på

hjemmesiden.

http://www.basunen.dk/basun103

Songwriters Summit Berlin

Songwriters Summit Berlin er igen et arrangement,

som afdelingen laver i samarbejde

med DMF København. I oktober

sendte vi et par sangskrivere fra Århus

til Berlin i en uge. Sammen med 4 sangskrivere

fra København og 4 sangskrivere

fra Berlin, var det meningen, at disse 10

sangskrivere skulle lave noget co-writing

med hinanden, foruden de skulle deltage i

lidt undervisning. Samtidig skulle deltagerne

optræde på et lokalt spillested i Berlin

en af aftenerne.

I år havde vi sendt de to unge og meget

talentfulde medlemmer Martin Emil Zeppelin

og Ken Rai Schmidt af sted. De fandt

sammen i et samarbejde, der er fortsat

efter de er kommet tilbage til Aarhus. Læs

artiklen i Basunen nr. 4/2010

http://www.basunen.dk/basun104

basunen marts 2011

7


8 basunen marts 2011

Vi skal ha’ det sjovt

Tekst og foto: Jørgen Nielsen

I universet findes der punkter, hvor meget

store mængder energi er samlet på

ganske lidt plads, såkaldte sorte huller.

Der findes menneskelige modstykker, for

hvem det kan lade sig gøre at inkarnere

indtil flere sideløbende karrierer, have et

godt familieliv, og som gerne kaster sig

ud i nye projekter, samtidig med at de

spreder godt humør.

Det er så her hvor sammenligningen

med astrofysikken

alligevel halter, for

hvor et sort hul suger kraft

fra omgivelserne, er en

mand som Nikolai Bøgelund

(f. 1973) i besiddelse

af en udadrettet energi og

et talent, der i høj grad

engagerer omgivelserne.

Egenskaber, der – uden

bevidst at ville fornærme

ham – er koncentreret på

relativt lidt plads.

Siden han som 20-årig kom

med som basunist i Klüvers

Big Band har han skabt

sig et navn indenfor flere

discipliner. Basunspillet

udfoldes i både bigbands,

som studiemusiker, som

solist og som del af mindre

blæsergrupper i næsten alle tænkelige sammenhænge.

Som arrangør er han p.t. én af

landets mest benyttede, og gennem sit firma

All Of Music yder han en række services indenfor

nodeskrivning og har et kæmpe arkiv

med arrangementer, som bruges af en række

danseorkestre. Har han tid, spiller han selv

med live, ellers sætter han et godt blæserhold,

der spiller efter hans noder.

Han er hurtig til at smække et leadsheet op

til et band som fx Festmaskinen, der skal

spille med en ny solist. Musikken samt en

mp3 uploader han til en server, hvor musikerne

kan logge ind og hente materialet.

Nikolai og Rasmus Bøgelund

Sammen med sin lillebror Rasmus driver han

lydstudie, og på det seneste har de to etableret

en webshop, der formidler bl. a. High End

studiemikrofoner med eneret for det danske

marked. Og så er han for resten IT- ansvarlig

for plade- og entertainmentselskabet RecArt,

hvor han bl. a. kører et avanceret kalenderstyringssystem.

Spørger man hans kolleger,

er alle enige om hans professionelle kvaliteter,

men det første, folk kommer i tanke om,

er hans sprudlende humør.

Til bal i Billund

Hvis man allerede som blebarn kan foredrage

Gasolins ”Kvinde min,” bør omgivelserne

være opmærksomme på, at der er noget i

gære. Og det var omgivelserne i skikkelse

af Nikolais far, udviklingschef hos Legoland

og fritidsmusiker, der allerede meget tidligt

introducerede ham og lillebror Rasmus for

nogle af de instrumenter, som de viste sig at

have ualmindeligt let ved at tilegne sig.

”Blokfløjten fik jeg hurtigt styr på, og så gik

det løs på tværfløjte. Men hvad skulle man

bruge sådan én til i bandsammenhæng? På

den anden side – nu lever jeg af at spille

basun alle mulige steder, hvor man tænker –

hvad fanden skal en basun lave dér?” griner

Nikolai.

”Så begyndte jeg at spille klaver, og vi tog

ud og spillede til bal - mig, min lillebror på

trommer, min far på bas og en guitarist. Vi

var ikke ret gamle! Derudover spillede vi i et

folkemusikorkester, hvor jeg spillede fløjte

og Rasmus violin, og så var der Legoland

Garden, hvor han spillede trompet og jeg

basun”.

Garden var i mange år for Billund hvad

Tivoligarden er for hovedstaden: en blanding

af talentudvikling og masser af praktisk

erfaring, og det var her, Nikolai mødte de

musikere, der skulle komme til at indføre

ham i big bandverdenen. Det var også ved

den tid, han måtte beslutte sig for et hovedinstrument.

”Der var jo også business i at spille basun! Vi

tog ud og spillede morgenmusik til sølvbryllupper,

og havde en dixielandkvartet, der

spillede en masse jobs om sommeren i

Legoland. Tværfløjten var der ikke så meget

business i, ” griner Nikolai, som ikke desto

mindre i et parallelt univers på gymnasiet

kun var kendt som fløjtenist, der frygtløst

kastede sig ud som solist

med skolens big band.

”Min tværfløjtelærer sagde,

at nu måtte jeg beslutte mig,

fordi basunspillet ødelagde

min fløjteembrouchure. Jeg

syntes heller ikke man rigtig

kunne være spillemand på

fløjte, den var ligesom ikke

ramasjangagtig nok. Og så

blev det basunen”.

At vælge

Efter gymnasiet gik turen via

MGK i Kolding til fire år på

konservatoriet i Esbjerg.

”Konservatoriet er fedt, fordi

man bliver holdt fast i musik

hele døgnet, og fordi man

får et kæmpe netværk, som

jeg møder igen og igen i

mit professionelle virke.

Vores klasse blev jaget

rundt i manegen af lærerne

Carsten Dahl og Butch Lacy;

en vild og meget speciel oplevelse, der var

med til at give os et stærkt sammenhold.

Jeg tog også timer hos basunisten Steen

Hansen, som hjalp mig videre, da jeg på

et tidspunkt havde en krise, og ikke syntes

jeg kunne noget. Hvis man som jeg har haft

nemt ved det hele, og er kommet med i en

masse ting, hvor jeg i virkeligheden slet ikke

har været god nok, skal man tage nogle valg,

og det hjalp han mig med. Men jeg har stadig

svært ved at vælge og afgøre hvornår noget

er godt nok. Jeg når at skrive vildt mange

arrangementer i løbet af et år, men jeg har

ikke armene oppe særlig tit; man kan sidde

over det uendelig længe og heldigvis er der

en deadline, ellers ville jeg aldrig aflevere

noget som helst! Jeg synes ikke, jeg har

værktøjer nok, men alligevel bliver de ved

med at ringe!”

Store opgaver – korte deadlines

De seneste bedrifter på arrangørfronten var

DR TV´s store sportsgalla 8. januar 2011,

hvor Nikolai havde skrevet samtlige charts

fremført af DR Big Band, og kort tid efter den

store Danmarksindsamling på samme kanal.

Ingen, der hørte det store show fra Herning,


ville drømme om, at arrangøren først havde

fået opgaven to dage før jul. Men han har

lært at leve med korte deadlines og ændringer

i sidste øjeblik. Som da han en tirsdag

aften i Norge under turnéen med Klüvers Big

Band og Kurt Elling fik en mail fra Chris Minh

Doky om at Burhan G også skulle optræde i

TV-indsamlingsshowet:

”Torsdag morgen skulle de holde prøve med

ham, så jeg sad i bussen hele onsdagen

sammen med Jan Lynggaard og arrangerede,

så nummeret kunne skippes af sted.

Rimeligt mærkelige frister nogen gange,”

sukker han og påstår samtidig at han ikke er

særlig disciplineret.

”Der er ting, jeg har lavet, som jeg er godt

tilfreds med, som fx materiale til en CD med

Randy Brecker og DR Big Band og DR

Underholdningsorkestret, men tit og ofte

løser jeg bundne opgaver, der skal passe ind

i bestemte koncepter. Nogle gange er det

oplagt, at der skal bruges big band, andre

gange ikke. Som fx med Infernal,

Medina eller Carpark North.

De kører i forvejen hele deres

CD- backingtrack, og så skal

du lige finde plads til tyve mand

mere. Det kan være svært!

Heldigvis har jeg Festmaskinen,

hvor jeg arrangerer for tre horn.

Der kan jeg næsten altid finde på noget, og

musikken bliver mere funky af det. Et godt

riff, og så har folk armene over hovederne!

Et big band er som en stor garage, hvor man

åbner porten, og så vælter det ud med ting

og sager,” griner Nikolai.

Nikolai Bøgelund

Storbymusik i landsbyen

Basen for Nikolai, hans kone og tre børn er

et relativt anonymt gulstenshus med dobbelt

carport i den hyggelige landsby Borum vest

for Århus. Det er også her Nikolai har sit

indspilningsstudie sammen med lillebror

Rasmus. Og det er ikke småting, der

er kommet ud fra det lydisolerede rum

bag bryggerset. Her er Mike Andersens

DMA -nominerede ”Echoes” indspillet,

og det samme er fx blæserspor for Shu

Bi Dua.

”Min gode makker Jesper Riis har

mange kontakter og studiejobs, og i

stedet for at rejse til København, begyndte

vi at optage sporene her. Vores

entreprise lyder på at vi arrangerer,

indspiller og sender musikken af sted til

kunderne. Kandis, Cirkus Arena, Birthe

Kjær, tyske Freddy Breck; kunderne

kommer alle steder fra. Martin Brygman

kommer i næste uge, og Paw Lagerman

fra Infernal har været her for at indspille

blæs. Så kan de lære, hvor det er det

foregår! Der er sgu godt gang i biksen,

synes jeg, og skulle vi løbe tør for

opgaver, gør det ikke så meget, for huslejen

er allerede betalt, og vi skylder ikke noget.”

siger Nikolai med et tilfreds udtryk.

”Så begyndte jeg at spille klaver, og vi tog ud og

spillede til bal - mig, min lillebror på trommer, min

far på bas og en guitarist. Vi var ikke ret gamle!

Det var via studieaktiviteten og behovet for

bedre gear, at ideen til webshoppen opstod.

”Mike Andersen indsang sin vokal i en

Charter Oak SA 538, som ikke kan købes i

Danmark, og når jeg indspiller blæs, er det i

amerikanske AEA R84 båndmikrofoner, som

heller ikke kan købes her i landet, men som

vi kendte gennem forskellige nørdede fora

på nettet. Min lillebror ringer simpelthen til fabrikkerne

og får eksklusivaftaler på plads, og

nu har vi så forhandlingen via vores hjemmeside

www.luxuryaudiogear.com. Det er ikke

noget, der er stor avance på, så foreløbig er

det en slags service til andre lydnørder, mere

end det er forretning”.

Klovn eller kunstner

Som allerede nævnt er Nikolai kendt for sin

mildest talt uhøjtidelige tilgang til musikerjobbet,

selv om han ikke er bange for at køre

ned ad den sorte løjpe rent musikalsk. Men

er et image som musikalsk klovn foreneligt

med en profil som seriøs jazzmusiker, eller

kan det gå som fx Dirch Passer, som ikke

kunne spille karakterroller, fordi publikum

grinede, bare de så ham?

”Jeg kan mærke, at når jeg spiller med

Klüvers Big Band, med DR Big Band, The

Orchestra og moderne projekter, så bliver

jeg taget dybt seriøst, og er respekteret for

det jeg kan, men skulle jeg lave mit eget, så

er jeg så ”røvballeagtig” en person, at jeg

simpelthen har lyst til at underholde folk, og

har svært ved at se mig selv lave noget, der

ikke har et glimt i øjet”.

Efter at have krydset klinger med nogle af de

skarpeste internationale profiler i jazzverdenen,

og have backet alt hvad der findes af

notabiliteter – ingen nævnt, ingen glemt – i

den danske pop og rockverden, er det stadig

det musikalske arvegods fra den dybeste,

danske folkesjæl, der for alvor tænder

Nicolai:

”Jeg ved ikke hvad der

er galt med mig, men jeg

vender hele tiden tilbage til,

at jeg skal fortolke John Mogensen.

Det tænder mig, og

jeg har masser af koncepter,

hvor jeg kan bruge mine

orkestreringschops. Jeg kan

udtrykke mig meget frit og føler mig godt tilpas

i det repertoire. Måske skulle det hedde

”Bøgelund plays Mogensen”, og så kunne vi

fortsætte bagefter med Larsen, Heick osv.

Jeg tror lortet ville sælge!”

Spiritualitet og spilleglæde

Og så er der jo lige det med jazzen og den

guddommelige, kunstneriske inspiration:

”Jeg ved ikke hvor meget jeg tror på det,

men jeg husker fx en solo i det traditionelle

nummer ”Do You know what it means to miss

New Orleans” som vi spillede sammen med

trompetisten Wendell Brunious på Riverboat

Festival. Det havde jeg en gigantisk optur

over; det synes jeg var en meget spirituel

oplevelse!”

Det er stadig spilleglæden og hyggen med

kollegerne, der rangerer øverst i Nikolais

arbejdsliv:

”Klüvers Big Band er for mig en ud-af-huset

arbejdsplads med kolleger, og det er altafgørende.

Jeg skal have en fast omgangskreds

af mennesker, jeg godt kan lide at være sammen

med, og det er fedt at solisterne som

fx Kurt Elling kan mærke, at her er gode og

dedikerede folk der står sammen.

I alle de sammenhænge, jeg spiller i, går

jeg så højt op i at vi har det sjovt, og jeg vil

ikke finde mig i at stemningen er dårligt, og

jeg påtaler det gerne. Lad vær at brokke jer

i krogene, men kom frem med det. Jeg spekulerer

ikke på pengene, når jeg tager ud og

spille – det burde jeg nok gøre noget mere!

Jeg er rigtig i mit es, hvis jeg er med i en

sammenhæng, hvor der er plads til at synge,

pjatte, snakke til publikum, spille tema og jeg

får lov at spille en masse solo.” ”Så har jeg

det altså rart!”

basunen marts 2011

9


Silkeborg - tradition og fornyelse

Af Bo Johansen

Et kig i Ekstra Posten, den gratis og husstandsomdelte

ugeavis i Silkeborg, afslører,

at byen ikke kun er bilernes by, men

bestemt også har noget at byde på, hvad

musik- og kulturlivet angår. En lidt mere

dybdeborende research afslører desuden,

at byen ud over hæderkronede begivenheder

som Riverboat Festivalen, Regattaen

og Country Festival Silkeborg også

sagtens kan være med, når det handler

om nye initiativer og sågar også nye forretningsmodeller

i musikbranchen.

Ole Kock Sørensen - Formand i Silkeborg

Hvis man spørger DMF’s bestyrelsesformand

i Silkeborg Ole Koch Sørensen, så siger han,

at Silkeborg er en jazzby. ”Over halvdelen af

vores medlemmer er jazzfolk med tilknytning

til bl.a. Riverboat Festivalen” – udtaler han.

Der er naturligvis også en række solomusikere

og klassiske musikere i området, mens

den øvrige del af det rytmiske musikliv,

altså bortset fra den traditionelle jazz, står

lidt i skyggen af Aarhus. Men det er kun på

overfladen, at dette billede tegner sig. Graver

man et spadestik dybere, finder man både

en række velfungerende blues-, folk- og

countryforeninger og festivaler, samt sågar

månedlige salsakoncerter i Silkeborg. Vi har

snakket med nogle af de aktive folk i byen,

som er med til at sætte gang i musiklivet.

Food ’n’ Folk

Søren Christensen er formand for foreningen

Midtjysk Folkemusik Festival, som bl.a.

arrangerer en årlig festival i slutningen af

januar, hvor dansk folkemusik er omdrejningspunktet.

Han har for et par år siden

startet bookingbureauet folkbooking.dk og

er i den grad med til at sætte folkemusik på

plakaten, ikke bare i Silkeborg, men også

i resten af landet. Senest har han haft stor

succes med arrangementerne ”Food ’n’ Folk”

på Truust Kro i det midtjyske, og han arbejder

på at udbrede konceptet til andre egne af

landet. ”Jeg forsøger hele tiden at finde nye

spillesteder og opdyrke nye muligheder for

folkemusikken. Jeg har været nødt til at be-

10 basunen marts 2011

grænse indtaget af nye bands i mit bookingbureau.

Der er mange, der gerne vil have mig

til at booke koncerter til dem, men alt for få

steder at spille” – siger Søren Christensen.

Forretningsmodellen i folkbooking.dk er lidt

speciel, idet den traditionelle bookingaftale

med procenter og eksklusivaftaler anses for

unødvendig. Det er tilliden til hinanden, der

er det vigtigste. Der er tilsyneladende ingen

tvivl om, at det virker, og de tilknyttede bands

betaler ofte gebyret til bureauet, selvom arrangøren

har henvendt sig direkte til bandet.

Hvis man som band har en fornemmelse a,f

at man har fået jobbet ved bureauets mellemkomst

eller via bureauets hjemmeside,

så er man også villig til at betale for det. Det

kan man da kalde en ny forretningsmodel i

branchen!

Koen giver sur mælk

Mike H. Rasmussen er formand for kulturudvalget

i Silkeborg. Derudover er han selv

musiker, kendt under kunstnernavnet Mike

H og leder af pladeselskabet Math Records.

Selskabet har bl.a. udgivet albums med

lokale navne som The Sexicans og Kristian

Lilholt. Det er et forholdsvist nyt pladeselskab,

og forretningsmodellen er den, at 100%

af alle indtægter ved salg af CDer og downloads

går til kunstneren. Til gengæld betaler

man for den hjælp, man får fra selskabet i

form af f.eks. PR og markedsføring. Efter

eget udsagn ligger styrken i dette selskab på

den digitale side, hvor man bl.a. via direkte

aftaler med f.eks. Itunes kan gøre musikken

tilgængelig på få dage. Selv er Mike H aktiv

musiker i både rock-, blues- og salsasammenhænge.

Den anden torsdag i hver måned

er der cubansk aften på Café Picasso med

god mad og live salsa, med husbandet ”Vaca

de mala leche” – frit oversat betyder det

”Koen, der giver sur mælk” – måske skal man

være cubaner for at forstå ironien? Bandet

har primært fat i den traditionelle cubanske

stil a la ”Buena Vista Social Club”, men

spiller med en tydelig europæisk rock og

blues tilgang og det gør det lidt specielt, men

måske også lettere tilgængeligt. For mig at se

er en af de spændende ting ved dette initiativ,

Peter Smed Andersen

at man i en by som Silkeborg kan bygge et

stampublikum op ved selv at arrangere månedlige

koncerter på bandets egen stamcafé.

Ikke dårligt!

Drømmen bliver til virkelighed

På byens førende musikskole, Bjørnholt

Musik, finder vi guitarist og sanger Peter

Smed Andersen i fuld gang med at undervise

Henning Stærk

den nye generation i rockguitar. Selv er Peter

udøvende med motorvejsrockbandet E-45 og

har for et års tid siden udgivet countryalbummet

”Move it on Over” på det lokale selskab

Vinthermusic. Hans musik er blevet taget

godt imod, bl.a. på landets lokalradioer hvor

han flere steder har ligget højt på hitlisterne.

Singlen ”The Hangmans Law” blev sidste år

sendt ud internationalt og har fået airplay på

en række countrystationer i Europa og så

langt væk som Australien. Netop nu er der så

en ny single på vej ud i æteren. Men ellers

har Peter begge ben på jorden, og hans musikalske

drømme knytter sig foreløbigt mest

til Silkeborg. Han har for nyligt fået idéen til

at sætte en støttekoncert op på spillestedet

Rampelys og donere hele entréindtægten til

foreningen ”Danske Hospitalsklovne”. Med

hjælp fra gode kræfter i såvel Silkeborg som

Aarhus er det lykkedes at samle en række

lokale musikere og en håndfuld større navne,

som nok skal sikre, at billetterne bliver solgt.

”Det har længe været min drøm at spille

på Rampelys som opvarmning for Henning

Stærk” sagde Peter Smed Andersen til mig

for nogle måneder siden – nu ser det faktisk

ud, som om at drømmen går i opfyldelse.

Støttekoncerten løber af stabelen den 1.

april, og ud over Henning Stærk og Peter

Smed Andersen & E-45 finder man også

navne som Mek Pek, Frank Megabody, Stan

Urban, Kajsa Vala og Kristian Lilholt på plakaten.

Blandt sponsorerne, der støtter arrangementet

og dermed også Hospitalsklovnene,

er bl.a. PromoXon og DMF’s lokale afdeling i

Silkeborg.


asunen marts 2011

11


12 basunen marts 2011


TEMAAFTEN FOR

ØSTJYLLANDS SELSKABSMUSIKERE

DMF-Djursland arrangerer temaaften for selskabsmusikere onsdag den.

23.03.2011 kl. 19.00 på

Gæstgivergården, Banevej 3, Hornslet.

Alle er velkomne uanset om man er DMF medlem eller ej. Gratis adgang,

ingen tilmelding nødvendig.

Denne gang har vi sat fokus på duoer.

4 duoer stiller op og vil spille ca. ½ time hver. De vil fortælle lidt om deres musikudstyr og deres

måde at gøre tingene på. Yderligere har vi fået Torben Christensen ”ZENA” fra TT Booking til at

komme og fortælle lidt om, hvad der rører sig i branchen lige nu.

De fire duoer er:

Mezzo, som udspringer fra det populære danseorkester Montanaband. De består af

Jens Aage og Lars Erik på keyboard og guitar.

Up Town, fra Hornslet består af Tim og Claus på Keyboard og trommer.

Danseorkester Tee-Time med Robert Andersen og Svend Gylling på keyboard,

klarinet, tenor og alt saxofon.

Mogensen & Sax fra Grenå som består af Jesper Mogensen, keyboard og Jens Sax

på guitar.

Som sædvanligt skal vi have en hyggelig aften hvor den kollegiale snak og den gode

musik er i højsædet.

Tee-Time Up Town

Mezzo

Mogensen & Sax

Vi ses

DMF-Djursland

Torben Meldgaard og Kristian Danielsen

FINK REVISION & RÅDGIVNING

www.finkrevision.dk

Fink Revision

Ny Munkegade 8

8000 Århus C

tlf.: 61 60 62 67

info@finkrevision.dk

Gør det du er bedst til og lad mig

gøre resten. Jeg har specialiseret

mig i skatteregler og regnskab for

musikere.

Skal du have hjælp til selvangivelsen

så ring for en uforpligtende samtale.

Mvh

Uffe Fink Isaksen

basunen marts 2011

13


NYT OMTALE UDGIVELSER

Søren Bech: Danske sange med

jazzklange

Tilblivelsen af denne CD ligger i umiddelbar

forlængelse af Corona Music’s 2008 udgivelse

af to nodehæfter

med samme navn i

kor-serien ”Danmark

synger”. Det musikalske

sigte er at give et

bud på fornyelse af

de mest livskraftige

eksempler på folkelige,

danske sange gennem

tiden. CD’en er indholdsmæssigt omhyggeligt

tilrettelagt, så lytteren i løbet af de ti

skæringer føres musikalsk igennem de fire

årstider, fra ”I sne står urt og busk i skjul”

over ”Den gamle skærslippers forårssang” til

”En yndig og frydefuld sommertid” og ”Mørk

er november”.

Medvirkende: John Nehen-Hansen, Jesper

Falch, Ole Ulvedal, Lasse Thøgersen, Claus

Behrens, Søren Bech, Henrik Birk Aaboe,

14 basunen marts 2011

CD UDGIVELSER

Anna Thyssen Reinholdt, Mette Maagaard,

Charlotte Schultz, Maria Gaden, Anna Lindeløv

Vestergaard, Peter Mandrup Pedersen,

Andreas Bech, Simon Nielsen, Søren

Krybelund.

Mere info: www.coronamusic.dk.

Blaar: Ridser i lakken

Blaar er et nyt aarhusiansk rockorkester,

som trykker den af med hverdagspoetisk

pop. Musikalsk spænder

bandet fra det lette

og danseglade til det

melankolske og eftertænksomme.

På debutalbummet

”Ridser i

lakken” leverer Blaars

sanger og sangskriver

Søren A en stak

numre, der kradser under overfladen i store

og små temaer fra vores hverdag. Her kan

man tage en slapper med en hjertevarm

popsang, blive forkælet

med en råmelankolsk

tåreperser, lade sig rive

med af ferm funky frækhed,

revsende samfundskritik,

isnende mismod og

sarkastiske og undrende

analyser af menneskelig

dårskab. Sangene har titler

som ”Der findes ikke dårligt

vejr”, ”Nerver af stål” og

”Hvem kommer og redder

os nu”. For Søren A er

det vigtigt, at teksterne er

meningsfulde. ”De handler

om livets stærke øjeblikke

og om det, der kradser og

gør ondt,” siger han.

Medvirkende: Søren A,

Mikkel Uttrup, Johan B.

Ahrenfeldt, Mads D. Andersen,

Anna Brøndsted,

Shawn Chryan, Rasmus

Stenholm, Anton Johannes

Hejl, Mads Pinholt, Yossi

Karutchi.

Mere info: www.blaar.dk

Rye & Roed: Mainstream

Westcoast fra Østjylland.

Rye & Roed er et

nyt popprojekt, som blev

søsat i 2008 af guitarist og

sangskriver Jørgen Rye

fra Aarhus og sanger Lars

Roed fra Randers. Ambitionen

har været at skrive og

indspille iørefaldende pop/rock sange, og nu

er det første album klar med titlen ’Mainstream’.

Musikstilen er amerikansk

- skrevet og spillet

på østjysk. For fans

af Toto, Supertramp,

Earth, Wind & Fire etc.

De 12 numre handler

blandt andet om at

tænke og drømme

stort, om optimisme,

om gamle kærester, om musikken som

igangsætter, teenagere, om at sige farvel og

om trangen til at rejse ud i verden. Teksterne

er skrevet af Jørgen Rye med kyndig coaching

af Lone Niedziella. Mainstream udkom

13. januar 2011 på Gateway Music.

Medvirkende: Jørgen Rye, Lars Roed, Lars

Daugaard, Lars Reker, Henrik Birk Aaboe.

Mere info: www.ryeroed.dk.

Lars Fiil Quartet: Reconsideration

Aarhusianske Lars Fiil og hans kvartet blev

i april 2010 kåret som vinder af den prestigefyldte

konkurrence Ung Jazz. Sejren

resulterede i turneer i

både ind- og udland,

og kvartetten opnåede

yderligere succes, da

de i september 2010

deltog i den fællesnordiske

konkurrence

”Young Nordic Jazz

Comets” i Helsinki.

Her blev deres bassist Jens Mikkel Madsen

tildelt prisen som Bedste Solist, en ære der

tidligere er tilfaldet bl.a. den danske guitarist

Jakob Bro. Herefter gik gruppen i Thomas

Vang’s nye The Village Recording studie

og indspillede albummet Reconsideration.

Det indeholder ni numre komponeret af

kapelmester og pianist Lars Fiil, der blandt

meget andet trækker på inspirationer fra den

alternative, eksperimenterende jazzscene og

den mere nordiske, lyriske lyd. Reconsideration

er kvartettens første fuldlængde album,

men i 2009 udsendte de EP’en ”L.F.K.”, der

fik en god modtagelse og siden hen er blevet

spillet flittigt på DR’s P2.

Medvirkende: Lars Fiil, Lis Kruse, Jens Mikkel

Madsen og Andreas Skamby.

Mere info: www.myspace.com/larsfiilkvartet

HC: Don’t wear it out

HC, den aarhusianske trompetist Hans Christian

Erbs, har igennem en årrække optrådt

på andre kunstneres udgivelser. Nu springer

han ud med sit debutalbum, der stilmæssigt

ligger ovre i de pop-jazzede, soul og funky


genrer. For et par år tilbage besluttede HC

og trommeslager og producer Jens Kr. Dam

Pedersen sig for at forene deres forskelligheder

i et fælles

standpunkt. Det blev

til ”Don’t wear it out”,

hvor musikken hovedsageligt

er skrevet

af Hans Christian

Erbs med Jens Kr.

Dam Pedersen som

trommeslager og

producer. Konfrontationen

og samarbejdet udviklede sig ind i

en symbiotisk forståelse og indgangsvinkel

til jazzen.

Medvirkende: Hans Christian Erbs , Jens

Kr. Dam Pedersen, Kristian Fogh, Thomas

Sejthen, Indra, Perry Stenbäck, Morten

Elbæk, Mike Andersen, Ulrik Bust, Stefan

Ringive.

Mere info: www.hc-music.dk

Martin Scibb: Can’t find my way home

Martin Scibb har været med i mange studieproduktioner

både som trommeslager og

sanger samt som producer for navne som

Merzy, Scatman John,

Nice Little Penguins

med flere. Om dette

debutalbum, som indeholder

13 coverversioner

af navne som

Steve Winwood, Brian

Ferry, Neil Diamond m.

fl., siger Martin: ”For

mig er det ikke blot et coveralbum, men et

meget personligt projekt. Det er meget mere

end bare en kollektion af gode sange fra

forskellige sangskrivere. Der findes mange

eksempler på, at selv store kendte artister

har indspillet andres sange og derved gjort

sangene til deres egne, ofte store hits”.

Medvirkende: Costa Cekov, Ivailo Kraitchovski,

Mihail Shishkov, Roumen Aleksandrov,

Henrik Skriver, Thomas Engelhardt Rasmussen,

Per Bachmann, Tommy Hansen, Angelo

Malikov, Suzy SP, Petja Stancheva, Denitza

Peneva, Poly Genova.

Mere info: www.masc-music-production.eu.

Gunnertoft Gospel Singers:

Nobody but you

Aarhus baserede Gunnertoft Gospel Singers,

under ledelse af gospelpianisten Jakob Gunnertoft,

er et professionelt gospelkor bestående

af sangere fra hele landet. De fleste

har en konservatoriebaggrund som studerende

eller undervisere. Flere har optrådt som

solister eller korsangere i TV-shows, i etablerede

danske orkestre, på indspilninger m.m.

Koret blev etableret i

foråret 2009 og har en

ny CD på gaden med 11

sange skrevet af bl.a.

U2, Stevie Wonder og

Eric Clapton.

Medvirkende: Andreas

Hejslet, Bebiane Bøje,

Christina Boelskifte, Heidi Bisgaard, Jacob

Asmussen, Judith Hedager, Lene Johnsen,

Lise Petersen, Maja Joensen, Nanna

Khoury, Rune Funch, Rune Herholdt, Silje

Møller, Stinne Henriksen, Tone Rahbek,

Tuan Hoang, Jakob Gunnertoft, Josef og

Jakob Baumgartner, Joakim Hejslet, Preben

Raunsbjerg, Jacob Worm, Anders Ploug,

Mikkel Fisker, Jimmi Bech, Jesper Andersen,

Uffe Isaksen, Jacob Venndt, Søren Bærbak,

Samuel Hejslet.

Mere info: www.gospelmusik.dk

Mikkel Møl: Mikkel Møl

Mikkel Møl har siden han var knægt skrevet

og komponeret sine egne sange. På

denne debut- udgivelse forener han den

amerikanske sangskrivertradition med den

britiske popmusiks flair

for fængende melodier.

Musikken er indspillet

og produceret af Dennis

Ahlgren i hans Aaby

Road studie i Åbyhøj.

En del af sin musikalske

læretid har Mikkel Møl

blandt andet tilbragt

i USA, hvor han har spillet på en række

klubber og barer i både New York og Los

Angeles. Musikalsk kommer inspirationen fra

samme kilde som færøske Teitur, amerikanske

Ryan Adams, James Taylor og Bob

Dylan, The Beatles og Allan Olsen.

Medvirkende: Mikkel Møl, Max Kirkeby,

Dennis Ahlgren, Jesper Kirk, Andreas Bech,

Jakob Sørensen, Lasse Høj Jakobsen, Maria

Isabel Edlund.

Mere info: www.myspace.com/mikkelmol.

Claude Chichon:Sentiments

Mere end halvdelen

af sit liv

har Claude Chichon,

44, boet

i Aarhus, hvor

han jævnligt

spiller fransk

musik rundt

om på byens

restaurationer.

I 2005 udgav

han CD’en ”Pedre

Le Temps”,

en blanding af

den klassiske

franske sang-

tradition og salsa i bedste cubanske ånd.

Sangene på Sentiments er skrevet under et

månedlangt ophold i

Paris. Denne gang er

der blevet samarbejdet

med jazzmusiker Thomas

Clausen omkring

arrangementer, hvilket

ifølge Claude blandt

andet har givet en hel

ny dimension til hans

musik, således at følelserne i sangene for alvor

kommer frem i musikken. CD coveret er

fremstillet af 100 procent nedbrydelige økologiske

materialer og i øvrigt tilegnet en 13-årig

somalisk pige som blev stenet til døde.

Medvirkende: Thomas Clausen, Thomas

Fonnesbæk, Karsten Bagge, Francesco Cali,

Kristian Jørgensen, Claude Chichon.

Powersolo: Buzz Human

Som powersolister har bandet ti år på bagen,

og nu er brdr. Kim og Bo Hjort Jeppesen ude

med det femte album. Som sædvanligt kan

man ikke regne med det sædvanlige. Powersolo

er et band der

skriver sine egne regler

og går sine egne veje,

og med Buzz Human

udvider de igen deres

musikalske palette. På

pladen findes masser

af velkendte fixpunkter

for bandet såsom The

Cramps og god gammeldags rock og rul,

men også spoken word, poetisk syrerock,

dronende fuzz, gæsteoptrædener af Celina

Ozymandias og Joachim Leksell fra svenske

Dipper - og distortion tuba! Mange vil nok

sige at dette er Powersolos mest ”seriøse”

album til dato, men det er bestemt hverken

kedeligt eller ufarligt. Samtidigt med at

sangskrivningen er blevet mere fokuseret er

Buzz Human også brødrenes tilbagevenden

til samarbejdet med producerteamet Jesper

Reginal og The Great Nalna fra The Tremolo

Beer Gut, og en mere sprælsk tilgang til

studiearbejdet med soniske krydderier som

marimba, zither, slideviolin, den førnævnte

tuba og masser af dejlige damer.

Mere info: www.powersolo.dk

Cha-D: Er vi enig’?

24-årige Cha-D har palæstinensiske rødder

og er opvokset i Aarhus forstaden Gellerup.

En bydel hvor koncentrationen af indvandrere

tidligere var det, man

forbandt med området,

men hvor postnummeret

8210 og hip hop

musikken efterhånden

er et positivt brand,

som har overhalet

fortidens negative associationer

om stedet.

Cha-D har rappet og produceret musik, siden

han var ganske ung og blandt andet været

en del af rapcrewet Pimp-A-Lot, som også

omfatter Marwan, Jøden og Abu Malek.

På denne debut- skive kommer både opvæksten

i Gellerup og oplevelserne fra barndommen

til udtryk.

basunen marts 2011

15


16 basunen marts 2011

GATEWAY

I ÅRHUS

Mette Ellebye-Larsen fra

DMF’s egen musikdistribution

Gateway Music vil i 2011

være at træffe en dag om

måneden i Aarhus afdelingen.

Går du/I med planer om at udgive på

eget label, eller ønsker du / I blot

at afdække udgivelsesmulighederne

i det hele taget, så kom og få en snak

med Mette Ellebye-Larsen.

Kontakt Mette på tlf. 35 24 02 18

for en aftale.

www.gateway.dmf.dk

MySpace lukningstruet

For kun får år siden var My-

Space.com stedet, hvor man

mødte sine internetvenner og

tjekkede

den

nyeste

musik

ud. Sitet

var et af

de mest

populære,

men situationen er i dag

en helt anden, og MySpace

har for nylig måtte fyre omkring

halvdelen af sine 1000 ansatte.

Det er især Facebooks massive

succes, som er skyld i MySpaces

nedtur. ”Facebook er blevet

så dominerende, at der ikke

længere er plads til MySpace”,

vurderer DR’s nyhedsredaktør

Lars Damgaard Nielsen. ”Der er

særligt én bestemt årsag til, at

Facebook for længst har overhalet

MySpace: Facebook er

for alle, og Myspace er især for

dem, der er interesseret i musik

og populærkultur. Derudover har

forskelle i design gjort Facebook

til den helt store sejrherre. Med

Facebook blev alle vænnet til,

at alle kunne gå på nettet og få

en masse venner. Så let var det

ikke med MySpace. Her skulle

man næsten kunne programmere

hjemmesider for at kunne lave en

rigtig god og sjov MySpace-side,

sagde han til P3Nyhederne.

Instrumenter i flykabinen

Efter en dialog i mellem lavprisflyselskabet

easyJet og det britiske

musikerforbund om, hvordan

man bedst får plads til musikere

og deres instrumenter ombord på

flyene, meddelte easyJet i januar

måned, at man nu tilbyder en ny

og musikervenlig håndbagagepolitik.

Musikinstrumenter på op

til 30 x 117 x 38 cm, der passer

med hattehyldernes dimensioner,

må medbringes i kabinen. Instrumenter

i denne kategori er for

eksempel guitar, violin, bratsch,

fløjte, klarinet, buglehorn og

trompet. Større instrumenter som

cello kan også medbringes i kabinen

efter særlig aftale. Deborah

Annetts, direktør for Incorporated

Society of Musicians (ISM), siger:

“Vi er begejstrede for, at easyJet

har taget disse skridt til gavn for

professionelle musikere, og vi er

meget glade for de positive tilbagemeldinger

fra vores medlemmer

om den nye politik”.


SIDEN SIDST

CD UDGIVELSER NYHEDER OMTALER ANMELDELSER BØGER

TV2: Showtime

Manden og bandet, der altid formår at sætte

fingeren det helt rigtige sted, når temaer

som kærlighed og selviscenesættelse skal

kommenteres, er tilbage

med et nyt album. For

ikke mindre end 30 år

siden debuterede TV-2

med albummet Fantastiske

Toyota, og nu er

det igen ”Showtime”, på

bandets 22. udgivelse

af samme navn. Steffen Brandt sagde til

Jyllands Posten: ”Med sangene på den nye

plade satser vi hele butikken. Her er ikke noget

med at skrive om udsigten fra syvende

hul på en golfbane, der er ikke noget med

et forår, hvor pigerne slår smut med øjnene.

Ikke noget pis og pjat”. I producerstolen har

TV-2 igen haft unge Thomas Troelsen til at

styre det erfarne orkester.

Medvirkende: Steffen Brandt, Sven Gaul,

Hans Erik Lerchenfeld og Georg Olesen.

Mere info: www.tv-2.dk.

Europæisk bookingaftale til to Aarhus

bands

De to lokale rock/metal bands Boil og

Malrun tegner europæisk bookingaftale

med det etablerede tyske bookingbureau

Dragon Productions. Bureauet har booket

for Volbeat gennem flere år samt et væld af

internationale hardrock- og metalbands som

Ektomorf, Unsun, Pain of Salvation, Tyr,

Stuck Mojo og danske The Storm. Aftalen

giver adgang til europæiske koncerter,

festivaler og tours, hvilket for begge bands

betyder et skridt nærmere en mere international

karriere. Boil udtalte til Gaffa om

aftalen: ”Vi har længe vidst, at vore eksperimenterende

og skæve tilgang til metal

og rock formentlig ville gøre sig godt på

den europæiske scene. Nu er der pludselig

åbnet for eksponering og koncertaktivitet på

europæisk plan, så det er jo en stor sejr for

os og et kæmpe skridt”.

Pavillionen i Grenaa åben

Spillestedet Pavillonen har gennem efteråret

gennemgået en omfattende

ombygning, men

er nu åbnet igen. Leder,

Jesper Jul, udtaler:

”Pavillonen har i løbet

af efteråret 2010 været

igennem en fantastisk

ombygning af scene

og backstage faciliteter til kunstnerne. Vi

er blevet opdateret med større scene, nye

træk, der kan bære op til fem ton på scenen,

nye scenetæpper, mere strøm, nyt lydanlæg,

ny lydmikser, nye backstage faciliteter

med sminkerum, køkken, bad med mere.

Ombygningen har kostet 7,4 millioner, hvilket

viser politisk mod i en udkantskommune

til at satse på kulturel udvikling i en tid, hvor

mange melder om krise.

Gaffelprisen gik til Aarhus’ svar på Larry

Coryell

Den 5. februar blev årets Gaffelpris ved en

velbesøgt cafékoncert i Musikhuset Aarhus

givet til guitaristen Hans Jakob Sahlertz.

Jazz Selskabets formand, Jes Halding,

overrakte stemmegaflen til jazzveteranen.

Hans Jakob Sahlertz med Gaffelpris og en

check på 10.000 kr. Foto. Poul Nyholm

Gaffelprisen er Jazzselskabet i Århus pris

specielle jazzpris. I år blev den uddelt for

31. gang. Prisen er gennem årene givet til

en række af de personer, som har været

centrale for jazzen i Århus. Af uransalige

grunde er Hans Jakob Sahlertz aldrig blevet

givet Gaffelprisen, selvom han kunne have

været modtager igennem rigtig mange år.

Hans Jakob Sahlertz er århusianer og

starter kort efter sin konfirmation på sin

forstærkede guitar. En af de første grupper

var det lokale Southland Kiddies. Et par år

efter – i 1953 – bemærkes han af den unge

journalist Jørgen Leth, som i ”Demokraten”

efter en koncert i Østergades Hotel omtaler,

at unge Sahlertz udvikler sig med stormskridt.

Siden er Sahlertz aktiv i byens jazzliv

i og omkring Studenternes Jazzklub, Korovi,

Saratoga, Panama, Trinbrædtet og Tagskæget.

Ved sidstnævnte sted spillede han

ved åbningen sammen med Dexter Gordon.

Undervejs har han været på scenen med en

meget lang række af inden- og udenlandske

navne som Lee Konitz, Svend Asmussen,

Stuff Smith og Birgit Lystager. I Sahlertz’

seniorår gør han sig stadig i en række

sammenhænge fra Jesper Kleins Kosmiske

Kapel over Sct. Pauls Big Band til gruppen

Old Folks.

Også må det for god orden skyld nævnes,

at udover musikken var Hans Jacob Sahlertz

også i mange år en elsket boghandler i

Bruunsgade.

Musikeren og guitaristen Hans Jakob Sahlertz

er og har gennem årene været kendt

for sit virtuose guitarspil, som på en gang

er let tilgængeligt, komplekst, spontant og

inspirerende i sine improvisationer. Skulle

han sammenlignes med andre på guitaren,

kunne det være Larry Coryell.

Ved koncerten forud for overrækkelsen af

Gaffelprisen spillede Sahlertz sammen med

en gruppe, der var samlet til dagen. Den

bestod af saxofonisten Finn Odderskov,

pianisten Niels Erichsen, bassisten Ole

Ulvedal og trommeslageren Espen Laub

von Lillienskjold.

Sangskrivning er in

Århus Sangskriver Værksted, der gennem

flere år har haft til huse hos DMF, mærker

en stigende interesse for sangskrivningen.

Ligeledes har DR nu lanceret deres bud på

et virtuelt sangskriver værksted, på adressen

dr.dk/sangskriver, hvor bl.a. Steffen

Brandt, Tim Christensen, Simon Kvamm

og flere har været/vil agere musiklærer og

hjælpe med råd og vejledning. Yderligere

bliver det også muligt at blive bachelor i

sangskrivning i Aarhus. Rytmisk Musikkonservatorium

i København har allerede en

sangskriveruddannelse, men nu barsler Det

Jyske Musikkonservatorium altså også med

én, som vil optage tre til fem studerende

med start til efteråret 2011.

Musik giver byen vækst

Arrangørgruppen Århus og Promus har

fået foretaget en effektundersøgelse, der

påviste, at byens musikliv på flere måder

er en væsentlig faktor. Undersøgelsen, der

blev foretaget i uge 46 af et interviewkorps

på 17 personer, som besøgte en række

koncertarrangementer, påviste at 49% af

de adspurgte 520 koncertgængere mener,

at musikken er en vigtig grund til, at de bor

i byen. Merforbrug i alt til koncerter i uge 46

skønnes at være 2,2 mio. kr., svarende til

et gennemsnit på 252 kr. pr. koncertgæst.

Beløbet dækker over den afledte effekt og

inkluderer ikke koncertbilletter og barsalg til

koncerterne - men til gengæld cafébesøg og

lignende.

basunen marts 2011

17


Sange fra Sydhavnen

Af Lars Knudsen - fotos Kim Vestergaard

Vi hører om det dagligt i medierne.

Der skal spares og nedskæres. Den

nationale økonomiske slankekur er i

fuld gang, og der gispes og kæmpes i

særdeleshed også om redningsbådene

inden for kulturen. Midt i en kold tid

vil Basunen derfor gerne bringe en

lille solstrålehistorie fra musikkens

verden, om en virksomhed der trodser

nedgangstider og støt og roligt oplever

fremgang.

Nedtur i Danmark. Nej, ikke hos Aarhus

Lydstudie. Selv om vi er midt i en

finanskrise, og det generelt er svære

tider for kommercielle lydstudier på grund

af dalende salgstal på udgivelser samt

den teknologiske udvikling inden for

computerbaseret hjemmeoptage- grej, så

er stemningen helt stille og rolig omkring

kaffestuebordet i det hyggelige Aarhus

Lydstudie.

Studiet bor på førstesalen i en af de

gamle slagteribygninger på sydhavnen

for enden af Jægergårdsgade i Aarhus

C. Udenfor genner mænd i kedeldragter

kreaturer ud af en lastbil og ind af døren i

nabobygningen, hvor dyrene møder deres

endeligt og laves om til hakkebøffer. En

skærende kontrast til studieejer Asger

Christensens hyggelige og nærmest

trygge omgivelser i Aarhus Lydstudie,

hvor han dagligt agerer fødselshjælper og

hjælper nyt musik til verden.

Omkring bordet denne formiddag sidder

også Iris Marie Jakobsen, Asgers

kone, som også er musiker, producer

og medejer. Og Louise Fuursted - den

påskønnede praktikant, som er godt i

gang med at gøre sig uundværlig på PR-

og markedsføringsdelen. ”Jeg kan ikke

lige huske, hvornår det startede, men det

var omkring da Digi 002 (et lydkort. red.)

kom ud”, griner Asger: ”Altså for cirka

syv-otte år siden”. Det var med hjemme-

optagelser på det lille loftsværelse på 11

m2 på Vesterbro Torv. Men så begyndte

der at komme rockbands til. Tingene

begyndte lige så stille at gribe om sig, og

på et tidspunkt bliver sådan noget synd for

naboerne.

18 basunen marts 2011

Etableringen

Beslutningen om at gå ”all-in” og etablere

professionelt lydstudie blev taget for

godt fire år siden. I hvad der tidligere

fungerede som pølsemageri, havde

Aarhus kommune studiets nuværende

140 m2 lejemål stående tomt. Asger satte

sit navn på lejekontrakten og gik i flæsket

på opgaven med at få bygget, isoleret,

lydreguleret osv., så der i dag kan drives

kommerciel studievirksomhed. Foruden

køkken, toilet/bad og opholdsstuen rådes

der over Studie A, 27 m2 kontrol rum med

tilhørende seks m2 vokal/indspilningsrum.

Et større indspilningsrum på 37 m2 samt

Studie B, et mindre kontrol- og mixerrum,

der ligesom alle andre rum naturligvis

er kablet, så alle faciliteter kan benyttes

på kryds og tværs. ”Træ kan man aldrig

få nok af”, mener Asger og fremhæver

lyden specielt i det store indspilningsrum,

hvor øjet ikke kan undgå at tiltrækkes af

en række flækkede træstammer, som er

fastgjort på væggen. Dekorativt ja, men

også medvirkende til at give blandt andet

den gode live indspilningslyd.

Arbejde nok

Aarhus Lydstudie kører med Pro Tools og

listen af prof. amps, effekter, mikrofoner,

instrumenter, soft- og hardware samt

alskens tekniske fornødenheder er lang.

I indspilningsrummet står et nyt flygel

fra Pianokompagniet. ”Vi har lige købt

det. Det måtte hejses op med kran og

ind igennem hullet, hvor vi havde taget

vinduesrammerne ud, for at det kunne

komme ind på førstesalen”. Men alle

bestræbelser har været det værd hidtil.

Tidligere denne morgen har Asger

modtaget et opkald fra kommunen, med

meddelelsen om, at de fortsat kan blive

boende i de gamle bygninger foreløbig

frem til 2019.

Ud af døren fra Studie A kommer Kenn

Eskildsen, som lige skal tankes op

med mere kaffe. Når han ikke som

denne formiddag eksempelvis sidder og

producerer Mimas forsanger Snævar Njáll

Albertsson’s solo projekt, Dad Rocks!

spiller han selv – i øjeblikket med bl.a.

Superspark og The Broken Beats. Studiet

har tre professionelle musikere/teknikere/

producere tilknyttet. De er ikke ansat, men

arbejder på projektbasis. Ofte er dagene

delt op i holdskift, for der er sædvanligvis

nok at lave til alle.

Hvem kommer i studiet?

”Her er vi selv – både personligt som

musikere og som lydstudie - opvokset

med, at de fleste musikere har et lydkort.

De fleste musikere er jo økonomisk mere

eller mindre kronisk på spanden. Det

samme er pladeselskaberne. Så vi er

som lydstudie så at sige presset både for

neden og for oven. Vi har rigtigt mange

unge og up coming bands med korte

studieforløb. I stigende grad kommer også

bands som Marvel Hill, Powersolo, Broken

Beats og indspiller. Det, der gør, at vi kan

leve af det her professionelt, er, at vi har

mange bands inde. Det er typisk ikke de

lange forløb. Genre- og aldersmæssigt er

det stort set alt, fra energiske unge indie

musikere, til glade spillemænd på næsten

90”.

Og så ynder Asger - der også er en af

DMF’s dygtige undervisere i Pro Tools

– at tage kursusdeltagerne med ned i


studiet for også at få den dimension med

i sin undervisning af musikerforbundets

medlemmer.

Forklaringen på succes

”Når man skal finde et passende lydstudie

i Aarhus og går ind og ”googler” ordene

”Aarhus” og ”Lydstudie”, ja – så kan man

ikke undgå at se os”, smiler Asger. Vi er

gode til at markedsføre os på nettet og via

de sociale medier, MySpace, Facebook

osv. Vi er alle sammen musikere og spiller

selv en del (Asger og Iris spiller strygere

for Kellermensch. red), så det med, at vi

selv er derude på spillestederne, giver

også et stort netværk og en helt naturlig

kontakt og berøringsflade med mange

bands og musikere. Og så er en del

af forklaringen også, at vi sidder her i

døgndrift og derfor efterhånden har rigtigt

meget kendskab til og erfaring med vores

gear og grej”.

Studiepriser, kroner & ører osv., synes

Asger ikke, er relevant at bringe her. Han

sætter pris på det gode samarbejde,

som han synes, der er, studierne og

producerne i byen imellem. En stor del, af

hvad der kommer ind, bliver reinvesteret

i nyt gear. Asger siger med et glimt i øjet:

”Det her er et økonomisk sort hul, med

god akustik!”. Flyglet kommer nok ikke til

at betale sig ind foreløbigt. Men Asger og

Iris håber omvendt også på stadig at have

glæden af det om 20 år. Iris er ved at læse

til læge. Asger har en kandidatuddannelse

i Statskundskab bag sig. Alligevel har

de valgt at leve af at spille og producere

musik. At lægge al deres tid, kræfter,

økonomi og liv ind i at skabe et sted i

Aarhus, hvor der er hyggelige rammer og

et godt og frodigt væksthus for musikken

i byen.

Fremtiden

”Aarhus Lydstudie lægger vægt

på, at det er et musikerbaseret og

musikerorienteret studie. Det her er

hjerteblod. Vi vil ikke begynde at tage

polterabendarrangementer og lignende ind

for pengenes skyld. Hvis det var pengene,

jeg var ude efter, så havde det været

meget lettere at tjene dem ved at benytte

min uddannelse”. Aarhus Lydstudie

kender sin form og sin plads frem til

2019. Når kommunen står klar med en

ny lokalplan for området på sydhavnen,

der gør at studiet må flytte, kunne en af

drømmene være at arbejde på at etablere

et større fælles studiekompleks, hvor

større og mindre kommercielle lydstudier

kunne arbejde side om side og deles om

ressourcerne på den måde.

www.aarhuslydstudie.dk

basunen marts 2011

19


DMF-Aarhus foredrag:

”Sceneoptræden for selskabsmusikere”

Det kræver mange talenter at være

selskabsmusiker. At være god på

sit instrument er ofte ikke nok, hvis

man vil give en god oplevelse til sit

publikum.

Som selskabsmusiker tjener man

pengene ved at stå på scenen, men

underligt nok er det ofte det at stå på

scenen, der bliver brugt mindst tid på.

Det kan for mange selskabsmusikers

vedkommende have en del

konsekvenser, bl.a. at det ikke er en

god oplevelse – hverken for en selv

eller for publikum. I sidste ende kan det

betyde færre jobs.

Foredragsholder, musiker og coach

Kristian Koch er desuden uddannet

skuespiller. Mandag den 21. marts 2011

holder han et - til lejligheden specielt

skræddersyet - foredrag med titlen

”Sceneoptræden for selskabsmusikere”.

Her vil han gennemgå hvordan vi

kan levere musikken, samtidig med

at vi kommer udover scenekanten så

publikum kan føle og mærke det, - og

EFTERLØNSMØDE

FTF-A og DMF inviterer i fællesskab til fyraftensmøde. På

mødet vil vi give dig et samlet overblik over efterlønnen

og dine muligheder for at bruge den, f.eks:

Hvornår får jeg mit efterlønsbevis – og hvordan?

Hvorfor skal jeg have et efterlønsbevis?

Hvad er forskellen på at gå på efterløn som 60-årig

og som 62-årig?

Hvor meget må jeg arbejde på efterløn?

Hvad betyder min pension for efterlønnen?

Hvordan opnår jeg en skattefri præmie, og hvornår

udbetales den?

Mødet er uforpligtigende for dig, og du må gerne invitere

en ledsager med. Det foregår: Torsdag d. 9/6 kl. 16-18,

FTF-A, Vestergade 48 H, 8000 Aarhus C

Tilmelding sker pr. mail el@dmf.dk eller telefon 86 18 45

99 senest mandag d. 30/5

20 basunen marts 2011

det er uden at man behøver

lave skøre tricks og tage alt

opmærksomheden fra festen.

Kristian Koch kommer ind

på, hvad man kan gøre for

at blive bedre på scenen,

hvad man kan gøre mellem

numrene, og hvordan man

dramaturgisk kan opbygge en

koncert.

Helt konkret tager han

udgangspunkt i 50 forskellige

Kristian Kock

videoklip med div. kunstnere.

Ud fra de klip gennemgås

de klassiske “fejl”, som gælder for alle

ligegyldigt om de spiller selskabsmusik

eller om de står på en stor scene.

Foredraget passer både til solister og

grupper. Der vil være rig mulighed for at

stille spørgsmål.

Kom og oplev Kristian Koch, der faktisk

selv er søn af en selskabsmusiker – så

han ved godt hvad han snakker om!

Generalforsamling 2011

i DMF Aarhus afdelingen

Mandag den 28. marts 2011 kl. 19:00

afholdes generalforsamling i DMF Aarhus afdelingen

på spillestedet ”Vestergade 58”

Vestergade 58, 8000 Århus C.

Tid: Mandag den 21. marts 2011,

klokken 19:00-22:00.

Sted: Låsby Kro, Hovedgaden 49,

8670 Låsby.

Pris: Arrangementet er gratis for alle

medlemmer af DMF. Ikke medlemmer:

kr. 100,00.

Der er ikke forhåndstilmelding – mød

bare op. Afdelingen er vært ved en

forfriskning.

Dørene åbnes kl. 18:30 med musikalsk

underholdning.

Forslag, der ønskes behandlet på

generalforsamlingen, skal være afdelingen i hænde

senest onsdag den 23. marts 2011.

Efter endt generalforsamling er afdelingen vært ved

en hyggelig sammenkomst, hvor der serveres noget

dejligt mad og drikke tilsat musikalsk underholdning.


Læserundersøgelse

DMF Århus benytter sig i dag af

såvel internet og email som trykte

publikationer, til kommunikation

med medlemmerne. Lokalbladet

Basunen er udsendt i papirform

siden 1987 og på nettet siden 1996

(www.basunen.dk).

Vi vil gerne have dit input til en forbedring

af afdelingens kommunikation

med dig både når det drejet sig

om trykte som net-baserede medier.

Derfor vil vi være rigtig glade for at du

ikke blot svarer ja eller nej, men sætter

ord på din tanker, holdninger og

overvejelser derom.

Vi trækker lod blandt besvarelserne

d. 11. april 2011 - præmierne er:

6 x Mini Cruise Frederikshavn-Oslo

for 2 personer.

6 x 2 flasker rødvin.

For at vi kan kontakte dig, bedes

du oplyse dit navn og email (eller

medlemsnummer).

Disse oplysninger behandles med

diskretion og i overensstemmelse

med persondataloven.

Tak for dit input.

Det elektroniske skema

Hvis du vil bruge det elektroniske

skema kan du starte spørgeundersøgelsen

ved at klikke på:

http://www.surveymonkey.com/s/

R6GKGGM

Systemet ’husker’ dine besvarelser,

så du kan trygt bladre frem og tilbage

hvis du f.ex. kommer i tanke om et

spørgsmål du ønsker at uddybe/

ændre.

Vi håber du vil hjælpe os med undersøgelsen ved at udfylde vores spørgeskema.

Det letteste er at åbne det elektroniske skema og udfylde det direkte på skærmen.

Du kan også hente skemaet som en word-fil fra vores hjemmeside, som du derefter kan udfylde på din

computer og sende tilbage til os via mail til aarhus@dmf.dk

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du også bestille skemaet på papir

ved at ringe til kontoret på: 8618 4599.

basunen marts 2011

21


En musiker er en musiker -

eller hva’?

Af Michelle Birkballe Illustration: Djana Vallespir

Om fordomme og forståelse.

Jeg har ofte overvejet, hvad der dog

skal til, for at folk uden for musikverdenen

forstår, hvordan en tilværelse i

musikken hænger sammen. Jeg orker

næsten ikke at forklare og forsvare mit

erhverv mere, men…

Jeg ser efterhånden mig selv som

professionel. Jeg har levet udelukkende

af at spille siden 1997. Både

de gode, men desværre også tit, de

mindre gode jobs. Jeg har i perioder

måtte tage, hvad jeg kunne få af dårligt

betalte spillejobs. Simpelthen for

at få tingene til at hænge sammen.

Jeg har spillet i seriøse og mindre

seriøse bands, i mange forskellige

genrer. Og så har jeg spildt mange

kræfter på ikke at kunne sige ordentligt

fra. Alt dette udgør i sig selv

den ”uddannelse” jeg har. Jeg er

efterhånden ved at finde ud af, hvad

det er jeg vil. Men især hvad jeg

ikke vil mere. Vi møder som musikere

mange fordomme, misforståede

holdninger og manglende forståelse

over for vores erhverv og arbejdsområde.

Fire timers arbejdsuge

Der er ting, som jeg synes, ikke rigtig

ændrer sig. Folks syn på hvad en musiker

er. Jeg selv kommer fra landet og har ofte

debatteret med min familie og øvrige kontaktflade

omkring det liv og arbejdsfelt, jeg

nu en gang har valgt. Det kan være meget

svært for et menneske, der til dagligt laver

fysisk hårdt arbejde at forstå, at musik

også kan være et arbejde, til tider også et

hårdt job.

I manges øjne er jeg den slags musiker,

der ligger og zapper TV dagen lang.

Sidder konstant ved Facebook, snakker i

telefon med veninderne og nok ikke rigtig

laver andet. Og fredagen og lørdagen står

den så på musik, sjov, bajere og hor. Altså

en arbejdsuge på kun fire timer - de to

timer hvor man spiller fredag aften, og de

to timer man spiller lørdag aften. Egentlig

er det jo ikke et arbejde, for det er jo sjovt

at spille.

22 basunen marts 2011

Samfunds nasseri

Et arbejde er, i manges øjne, når man

kommer dødtræt hjem efter en lang dag

og næsten ikke kan hænge sammen

mere. Man glemmer bare lige, at et spillejob

sagtens kan tage mange timer, selvom

man kun spiller i to af dem. Timerne i bilen

til og fra job. Lydprøver og ventetiden til

man skal spille. Kommunikation og koordi-

Michelle Birkballe

nering med band medlemmer/arrangører/

lydfolk. Timerne hjemme i hverdagene

foran computeren, og i telefonen hvor man

”sælger” sig selv og sin musik til arrangører,

spillesteder, sommerens festivaler osv.

Alt pressearbejdet med bl.a. opdatering

af hjemmesider, plakater og CD’ere der

skal sendes ud. Sange der skal skrives.

Studietid og indspilning. Tiden i øvelokalet.

Alt sammen ulønnet! For man får jo kun

løn for de fire timer, man står på scenen i

weekenderne, altså de timer man er ”på”.

Skulle der så være en uge, hvor man ikke

er så aktiv, så er man bare ekstra aktiv

ugen efter. Jeg tjener kun mine penge

gennem musikken, så jeg er tvunget til at

holde mig i gang. Jeg har bestemt ikke

tid til hverken sofa eller TV i dagtimerne.

Jeg får boligstøtte, da jeg bor til leje. Samt

delvis friplads til mine børn - noget alle enlige

får, hvis man ikke tjener en rigtig god

løn. For eksempel svarer det i min families

øjne ikke 100% at kunne forsørge sig

selv til samfundsnasseri. Musikere på mit

plan er stemplet som samfundets tabere.

I manges øjne er en musiker en musiker.

Enten spiller man, som jeg gør og tager,

hvad man kan få - uanset hvilke slags spillejobs,

det måtte være. Eller også er man

så ”dygtig”, at man både er rig, kendt og

berømt, så man kan tillade sig at sige nej.

Er præster også bare nogle dovne hunde?

Jeg har en nabo, som jeg snakkede med

om disse ting. Hun sagde: ”Tag og

spørg din familie, om de også tror,

præster kun arbejder én time hver

søndag?”. Dén synes jeg egentlig

er meget god. For der er vel

næppe nogen, der tror, at præster

bare ligger og slapper af og så lige

smutter i kåben om søndagen, ordner

et bryllup, en enkelt barnedåb

og så daffer hjem igen med deres

smøger, Facebook og en flaske

whisky på sofaen, til det igen bliver

søndag, eller hva’? Så vidt jeg ved,

er præster da respekterede mennesker,

som arbejder hver eneste

dag, selvom det kun er i kirken om

søndagen, de er ”on stage”.

Kendt for enhver pris

Jeg blev for nyligt spurgt helt seriøst,

hvorfor jeg dog ikke stillede op i X factor?

Noget der blev ment i en god mening.

Jeg er før blevet stillet det spørgsmål,

venligt ment, men jeg bliver faktisk skide

fornærmet over det. Temmelig frustreret

og lidt ked af det. Jeg føler mig dybt

disrespekteret og bliver ked af, når folk,

der er tæt på mig, ikke har sat sig mere

ind i min verden, min musik og det, jeg

har valgt at lave. Jeg synes selv, jeg har

knoklet på i så lang tid og brænder for det.

Nogle tror, man spiller, for at blive kendt

og komme på TV. Men jeg ønsker ikke at

blive kendt for enhver pris. Man kan ikke

forstå, at det, jeg laver, er dét, jeg føler,

er det rigtige. Også selvom det gør, at jeg

ikke er i ugebladene og på TV og i diverse

underholdningsshows.

Hvis jeg provokerende kunne finde på at

svare, om man da tror, at Thomas Helmig

kunne finde på at stille sig op i X Factor,

ville man synes, jeg har alt for høje tanker

om mig selv. Vi er jo slet ikke i samme

liga, for Thomas Helmig og jeg kan jo slet


ikke sammenlignes. Han er jo professionel.

Han er da alt for dygtig og rutineret til

at skulle være med i sådan et show. Med

andre ord, må det betyde, at man ikke synes,

jeg er det, seriøs altså. I manges øjne

ligger seriøsiteten omkring musik i, hvor

mange penge der går ind på kontoen hver

måned, hvor tit man er i radio og fjernsyn

og hvor mange sange, man har lavet, som

andre kan synge med på.

Pauseklovn og prostitueret

Min egen familie kan have svært ved at

forstå, når vi sidder til den årlige familie-

og firma-julefrokost med selskabsmusikeren

i baggrunden, hvorfor jeg dog ikke går

op og synger med? Jeg siger jo selv, at

musik er mit liv, så jeg må jo elske at synge

hele tiden! Og det er jo gratis reklame

for mig, for hvem ved, måske er der nogle,

der hører mig, som skulle få lyst til at høre

mig igen. Jeg må ærlig talt indrømme, at

jeg føler mig åndssvag, når jeg står og

synger noget, som bare slet ikke ligger

mig nært. Jeg har nok ikke sagt tydeligt,

NEJ. Jeg er træt af, at folk altid forlanger

jeg tager guitaren med og viser deres

skuffede ansigt, hvis jeg ikke har. Folk tror,

jeg siger nej for at være ydmyg, og for at

de skal lokke lidt mere - for de ved, jeg jo

”æææælsker at synge og stille mig op og

være ”på”. Jeg føler mig faktisk lidt som en

blanding af en pauseklovn og en prostitueret,

når folk siger: ”Kom nuuuuuuu! Du vil

jo gerne!”. Nej, jeg vil sgu ikke!

Vild med at spille, bare ikke på den

måde

Jeg går generelt helst langt uden om

private fester, med mindre det er med

mine meget nære venner eller bandet. Jeg

har oplevet at være blevet inviteret med til

arrangementer, hvor jeg ikke engang rigtig

kendte værterne specielt godt. Hvorfor vil

de have mig med? For så at finde ud af

at meningen har været, at jeg vel står for

underholdningen. Så har de gratis musik,

for min løn er jo, at jeg er med til festen,

og så kan jeg jo ”tage nogle CD’ere med,

og sælge dem”.

Jeg er samtidig irriteret over, når folk vil

have mig til at komme og spille til deres

børns konfirmation/bryllup og lign. Jeg er

elendig til at sige nej til folk, jeg kender

privat. Og mere elendig til at forlange

penge for det, for så føler jeg mig grådig.

Jeg tror faktisk også, man tit håber på, at

jeg gør det gratis, nu vi kender hinanden,

for så kan jeg jo ”bare være med til festen

bagefter”. Jeg bliver faktisk forarget, når

folk overhovedet spørger om sådan noget.

Gad vide om de inderst inde virkelig tror,

jeg vil elske at komme og spille? Om jeg

virkelig udstråler, at jeg er en partytøs og

bare er helt vild med andre familiers fester,

siden jeg tit får tilbudt ”lønnen” at feste

med bagefter? Jeg ville ønske, jeg turde

sige, at de skal slå ”selskabsmusiker” op i

den blå avis.

Sidste sommer var jeg til et børnearrangement,

hvor vi skulle male en legeplads

til vores børn og sådanne praktiske ting.

De, der stod bag, kom med en guitar til

mig, for så kunne jeg sidde og spille for

børnene og de andre forældre, der gik og

arbejdede. Jeg ville faktisk hellere have

stået med en pensel i hånden. Men jeg

spillede, fordi jeg ikke kunne lide at sige

nej - for tænk nu, hvis jeg ødelagde den

gode stemning, eller de skulle synes, jeg

var højrøvet.

Tankeløse spørgsmål

Så dét der med at en musiker er en musiker,

og hvorfor jeg ikke bare melder mig

til X-Factor, har jeg her et par eksempler

på. De er endnu ikke afprøvet over for

de uforstående. Men måske kan de, der

laver noget helt andet, hermed forstå, at

en musiker ikke ”bare” er en musiker. At

selvom man arbejder inden for samme

fag, kan der være mange forskellige slags

musikere. Jeg har brugt Helmig som

eksempel, så ham bruger jeg lige igen til

at starte med:

1. Vil man spørge Thomas Helmig, om

han ikke godt kan spille et nummer med

”Bjørn og Okay”?

2. Vil man spørge kunstmaleren, om han

ikke også godt kan male gavlen på huset?

3. Vil man spørge violinbyggeren, om han

vil hjælpe med at bygge naboens garage,

- træ er jo træ?

4. Vil man spørge Kurt Westergaard, om

han ikke vil tegne naboens datter?

Eksempler som også kan kortes ned til

sætningen: ”Spiller paven pik?!”. Altså

med andre ord ting man nok ikke vil

spørge om, hvis man lige tænker lidt nærmere

over det.

BOKS:

Michelles ”10 bud på ting man

ikke skal sige til en musiker”

1. ”Vi havde da …… sidste år, hun gjorde det

til halv pris”.

2. ”Så spiller I seks timer for de penge, eller

hvad?”.

3. ”Ja, du lever jo godt af vores skattepenge,

eftersom du vel spiller de fleste jobs sort”.

4. ”Ejjj, hvorfor har du ikke taget din guitar

med?”.

5. ”Hvorfor skriver du ikke bare et hit?”.

6. ”Ja, vi forventer jo, at du giver et nummer

til vores fest”.

7. ”Hvorfor stiller du ikke op i X factor,

Scenen er din, Så det synger, Stjerne for

en aften, Melodi grand prix, så du kan blive

kendt?”.

8. ”Vi har en veninde, der synger helt vildt

godt, må hun ikke godt komme op og synge

”Summertime?”.

9. ”Er det så noget, man kan leve af? Hvad

laver du så ved siden af?”.

10. ”Jeg har lige tilladt mig at skrue på din

forstærker i pausen, den var simpelthen for

diskant”.

basunen marts 2011

23


Af Lars Knudsen

Nej, det er ikke en musikalsk telefon

service, men et såkaldt afklaringsforløb.

En del DMF’ere samt også unge

- forhåbentligt - kommende professionelle

musikere har deres gang på

adressen i Århus Nord.

Bassist Joakim Øster, 43, og guitarist

Niels Christian Simmelsgaard, 33 er

begge DMF’ere og har spillet med en lang

række navne som Poul Krebs, Leaving A

Small Town, AnniOne, Forvalterdrengene,

Western Stars, Mek Pek og Gregory Boyd.

Begge er de konservatorieuddannede

musiklærere, og sammen driver de dagligt

Musiklinien på Århus Produktionsskole.

Produktionsskolen er et tilbud

til unge mellem 15 og 25 år,

som ikke umiddelbart er klar

til en gængs ungdomsuddannelse.

Musik, en produktionslinie

”Vi driver en musikskole under

produktions virksomheds vilkår.

På godt og ondt”, lægger

Joakim for. ”Vi er på skolen

sammen med eleverne hver

dag fra 8.00-14.30, hvilket

betyder at man som lærer

ikke serverer alt for eleverne,

til gengæld har man et intenst

forløb hvor eleverne er inddraget

i alle processerne”.

Niels Chr. fortsætter: ”På Musiklinien

arbejder vi i undervisningen med

deadlines og helt konkrete studieprojekter,

koncert- og teater turnéer. Eleverne får

løn opgjort efter fremmøde, hvad der cirka

svarer til en S.U”. Der er løbende optag

på Musiklinien, kapaciteten er 22 elever,

som modtager undervisning i blandt andet

Bassist Joakim Øster og guitarist Niels

Christian Simmelsgaard

24 basunen marts 2011

Musiklinien

sammenspil, musikteori, sangskrivning og

musikproduktion i computerprogrammet

Logic.

Rugekasse

“I øjeblikket har vi 4 elever som sideløbende

med Musiklinien også går på MGK, og

går efter at komme ind på konservatoriet.

Og en del flere som også arbejder på at

blive professionelle musikere. For resten

af eleverne handler det i ligeså høj grad

om at være en del af projekterne og fællesskabet.

Idéen er at hvis man kan magte

det ansvar det er at være med på en turné

og aflevere en færdig musikproduktion til

tiden, kan man også efterfølgende magte

at starte på en traditionel ungdomsuddannelse”.

Gæstelærere

Joakim og Niels Chr. spiller og turnerer i

perioder en del selv ved siden af. Derfor

trækkes der også en række forskellige

musikere og gæstelærere indover. Det giver

fleksibilitet i jobbet, og mulighed for at

give lidt arbejde til deres musikerkollegaer.

Eksempelvis har lydmand Johs Stærk,

producerne Carsten Nielsen og Jacob

Bertelsen, sangerne Kirstine Birk, Ena

Egelund og Stinne Henriksen, sangskriverne

Johs Nørrelykke og Anni Ringgaard

samt trommeslagerne Mads Michelsen,

Peter Dombernowski og Søren Mehlsen

været forbi.

Samarbejde med sangskrivere

Et nyt tiltag på Musiklinien er et spænden-

Undervisning på Musiklinien

de samarbejde med lokale sangskrivere.

Det foregår på den måde at eleverne får

til opgave at lave en færdig

produktion af et nummer en

sangskriver har skrevet. ”Rent

praktisk foregår det på den

måde at man som sangskriver

kan komme med et nummer,

hvor der skal være en tydelig

vokal og akkordinstrument”,

fortæller Niels Chr.

”Vi lægger derefter opgaven

ud til eleverne, og lader en

håndfuld af dem byde ind på

opgaven, så sangskriveren

får nogle forskellige bud på

en produktion. Hvis sangskriveren

vælger at bruge en af

dem, indgår vi i et samarbejde

hvor han/hun for eksempel

kan komme herop og indspille

vokal, og så laver vi i fællesskab produktionen

helt færdig”. Eksempler på elevernes

produktioner kan høres på www.myspace.

com/aapssangskriverprojekt.

Fremtiden

I foråret turnérer musik- og teaterlinierne

sammen med teaterkoncerten “11 påstande

om kærlighed”, som er skrevet til

lejligheden af instruktør Kim Asmussen,

med musik skrevet af musikeleverne selv.

De kommer rundt i hele landet, og når

sidste tone er klinget ud er den opført 45

gange. Og uanset om eleverne satser på

en fremtid inden for musikbranchen eller

ej, er det Niels Chr. og Joakims håb at de

da vil være rustede til at møde den barske

virkelighed uden for skolens trygge rammer.


Aarhus har fået et Kulturium

Af Niels Mathiasen

I det tidligere Cafe Lobby under Archauz

- Center for Dans i Valdemarsgade

1, åbnede det nye ”HeadQuarters” d.

14. januar. Bag dette såkaldte ”Kulturium”

står to unge iværksættere.

Theis Smedegaard er ikke ny i branchen.

Han er hovedmanden bag den populære

Theis Smedegaard (tv) og Ole Løhde (th)

”Den Grimmeste Festival”, der hver sommer

afholdes i Brabrand ved Århus.

Ole Løhde er selv musiker og sanger i

bandet ”Odd Man Out and One Love” og

har desuden udgivet CD`en ”Dagbog” i

eget navn og på eget pladeselskab. Han

er uddannet på Det Danske Musicalakademi

i Fredericia.

Kulturium

Et Kulturium. Det er deres helt nye ord

for et meget alsidigt spillested/cafe/bar/

udstillingsrum. Theis og Ole drømte om at

skabe et sted, hvor der er hyggeligt som i

en dagligstue, og hvor man samtidig kan

høre live-musik, læse avis, gå gratis på

nettet og drikke kaffe og øl til en overkommelig

pris. Da lokalerne under Archauz

blev ledige, lavede Ole og Theis en aftale

med danseteateret om at forpagte stedet i

første omgang indtil den 1. juli. Det fungerer

så samtidig som indgang og foyer for

Archauz, og der er åbent tirsdag til lørdag

kl. 15.00 til 02.00. Til at hjælpe sig, har de

syv medarbejdere.

Indretningen

Det første, Theis og Ole gjorde, var at

male de postkasserøde vægge og lofter i

en mindre hidsig og mere 70`er-agtig lysebrun

farve. Dernæst

forbedrede de den

mildest talt rædselsfulde

akustik.

Plader på ca. 70 cm

blev beklædt med

rockwool og stof og

sat på væggene.

Tæpper blev lagt ud.

Et bagtæppe hængt

op bag scenen - og

det hjalp gevaldigt.

Inventaret er

genbrugsmøbler,

sofaer, klapstole og

borde blandt andet

fra et håndarbejdslokale.

Bardisken er

faktisk Danmarks

ældste. Det er den

originale, nænsomt

istandsatte bar fra

Cafe Sommersko, Danmarks første cafe.

Alt i alt er Headquaters retrostil og indretningen

faldet smagfuld, luftig og samtidig

meget hyggelig ud.

Musikken

Folkene bag HeadQuarters er åbne over

for alle musikgenrer, som synes passende

til lokalet. Da det også er en cafe, er det

som udgangspunkt nok ikke den hårdeste

rock og dødsmetal, der satses på. Indtil

videre har der blandt andet været releasekoncert

med den danske singer-songwriter

Lise Dres, tema-aftener med Balkanmusik,

Motown og koncerter med diverse bands

fra det store vækstlag i det århusianske

musikmiljø. Theis og Ole vil også gerne

samarbejde med Århus Jazzfestival og

Spotfestival, der jo begge foregår i Musikhuset

og Ridehuset lige ved siden af

HeadQuarters. På den hyggelige scene er

der foruden trommesæt, et akustisk klaver,

forstærkere, mikrofoner er et udmærket

Electro Voice lydanlæg med ekstra højtalere

rundt om i lokalet. Både musikere og

publikum har indtil videre givet sig positivt

til kende omkring lyden i HeadQuarters.

Når der ikke er live-musik, bliver der spillet

vinylplader i alle genrer. Om torsdagen er

der således ”Open Needle”, hvor alle kan

komme med deres favoritplader og spille

et par numre eller tre for de tilstedeværende.

basunen marts 2011

25


GENERALFORSAMLING I AARHUS

26 basunen marts 2011

SYMFONIORKESTER ATLAS V58 HEAD QUARTER

FAIRBAR VOXHALL HEAVY METAL

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus symfoniorkester kunne i 2010

fejre 75 års jubilæum. Det fejrede man så

med en række koncerter igennem året.

Koncertrækken startede med et brag af

en koncert den 14. januar. Dronningen og

byens honoratiores var mødt op for at fejre

orkesteret ved denne junilæumskoncert,

der også bød på en optakt med 2 bogudgivelser/jubilæumsbøger.

Den 2. december blev det nye orgel, der

er doneret af A. P. Møller Fonden, indviet

og orkesteret kunne starte en epoke med

ny repertoiremuligheder. (se side 5)

Orkesteret har ved flere lejligheder klaret

frisag, når kommunen skulle spare på

budgetterne. Men denne gang gik den

ikke længere. Man har så valgt, at der

skal spares 300.000 på administrationen,

reduktion i kammerkoncerterne og

foyerkoncerterne, nedlæggelse af en fast

musikerstilling, og forhøjelse af billetpriser-

Atlas - Jens Klüver & Dorthe Andersen

ne, foruden fremrykning af pris-

og lønudvikling. Det skulle give i

nabolaget af de 900.000 kroner

alle disse tiltag og besparelser/

forhøjelser.

Sammen med besparelserne kom

byens kulturrådmand med den

glædelige udmelding, at han vil

fremlægge en plan her til foråret

2011, om et fuldt udbygget Aarhus

Symfoniorkester frem til 2017. Det

vil betyde, at orkesteret til den tid

vil bestå af 96 musikere imod de

71 der i dag sidder i orkesteret.

Vi kan kun håbe, at rådmanden

lykkes med sit projekt.

Nye spillesteder i byen

Siden sidste generalforsamling har byen

fået 3 nye spillesteder. Det er Atlas, V.

58 & Head Quarter. Tre spillesteder som

man må forvente ville udfylde noget af

det tomrum og behov for musikscener,

der er i byen blandt byens mange spilløse

musikere.

Atlas

Atlas er blevet en del af Voxhall, og derfor

har stedet fået status af regionalt spillested.

Det er dog et regionalt spillested der

genremæssig skal dække jazzen, folkemusikken

og verdensmusikken. Man har

ansat Bjarke Svendsen som musikbooker.

Især bliver det spændende at følge udviklingen

her. For jazz, folke- og verdensmusikken

er i et tomrum og genrens musikere

har stort set ingen udfoldelses rum p.t. i

Aarhus.

V 58

V. 58 er startet af to musikere fra det

lokale miljø – Ejner Dam og Claus Reher-

Langberg. Da stedet er nystartet, er det

endnu ikke nomineret til offentlig støtte,

og må derfor klare sig ved hjælp af bar

indtægter, entre og opsparede kapital fra

de to herrer. Men det er 2 erfarne musikere,

så er der nogen der kan få det til at

lykkedes, så er det dem.

Head Quarter

Head Quarter er startet her i januar måned

2011. Igen er det to lokale folk Theis

Smedegaard og Ole Løhde. De to unge

fyre har indtil videre kun lejet stedet, som

Fatterpris og hædersprismodtager Flemming Bamse

Jørgensen døde nytårsaften

er det der før hed Lobby, indtil sommeren

2011. Hvad der så derefter skal ske, vides

ikke endnu. Men stedet skal køre fra 15

– 02, og med arrangementer fem dage

om ugen. Så stort aktivitetsniveau, og helt

sikkert med plads til den lokalescene. Læs

artiklen i Basunen nr. 1/2011 – findes på

hjemmesiden.

Spillestedsstatus

Som musiker i Aarhus, er det stadig svært

at skaffe betalte job på spillestederne. I

sommeren 2010 holdte DMF Aarhus et

par møder med nogle af de musikere, der

jævnligt spiller gratis på Fairbar. Det var

en konsekvens af den Leder i Basunen,

som bestyrelsesmedlem Mads Bærentzen

lavede i Basunen nr. 2/2010. Artiklen

skabte forskellige reaktioner blandt flere af

byens jazzmusikere og blandt de konservatoriestuderende.

Nogle var desværre

negativ over dette indlæg i debatten. Der

var ikke forståelse for indholdet i Mads

Bærentzens Basun-Leder ”Spil gratis – nej

tak”. Det resulterede bl.a. i, at der var et

indlæg der kommenterede Lederen. For at

nærme os miljøet prøvede vi at skabe en

dialog med de musikere.

Det er ikke nogen hemmelighed, at

afdelingen opfordrer alle sine medlemmer

til at stoppe den megen gratis musik på

Fairbar og på andre af byens spillesteder.

Gratis musik har aldrig ført noget positivt

med sig. Som eksempel kan man se

udviklingen i Musikhuset. Før Det Jyske

Musikkonservatorium og Musikhuset

flyttede sammen, og før de lavede deres

samarbejdsaftale. Der bl.a. medførte at


MONORAMA SANGSKRIVERVÆRKSTED SPOT10

GRAMEX KLÜVERS BIG BAND

konservatoriet og dets elever skulle levere

180 gratis koncerter om året i Musikhuset.

Før den tid var der jævnligt betalte job i

foyeren til de lokale musikere. De betalte

job er der vist ikke mange af tilbage? Læs

artiklen i Basunen nr. 1/2010 – findes på

hjemmesiden.

Metal miljøet

Vi har nu igennem et par år været i dialog

med det århusianske ”metal miljø”. Vi har

lavet forskellige møder med folk derfra og

et par workshops m.m. Det mest ambitiøse

af slagsen, lavede vi her i februar

måned 2011 under overskriften ”Talking

Metal” hvor vi havde samlet et par af

de gode metal-musikere, Ken Holst og

Thomas ”Obersten” Koefoed, som begge

er DMF-medlemmer, til at holde et par

oplæg. Sammen med forbundsansatte

Mikael Højris, der er vores specialist på

kontrakter i alle afskygninger m.m., skal

Ken og Obersten fortælle om muligheder,

svagheder ved mange af de forskellige

aspekter af metalbranchen. DMFs servicepakke

og medlemskab er som skræddersyet

til dette Metal-miljø.

Selskabsmusikerne

Sidste år forlod det mangeårige bestyrelsesmedlem

i Aarhus Axel Boel bestyrelsen.

Med ham forsvandt også en stor

igangsætter fra selskabsmusikermiljøet.

I mange år sammen med Erik Sletting,

men de seneste år alene. Carsten Bastrup

afløste Axel Boel ved sidste generalforsamling.

Han er nu i gang med at mobilisere

nogle friske tiltag, så vi kan bibeholde

et vist aktivitetsniveau i det miljø. Der er

nu lavet et kursus med skuespiller Kristian

Kock, som afvikles her i marts måned:

”sceneoptræden for selskabsmusikere”.

Monorama

Vi har igennem 2010 fortsat det gode

samarbejde med Monorama, Igennem

året har vi igen lavet forskellige kurser/

workshops sammen. I år havde vi lavet et

dobbeltarrangement med Lisbeth Rysgaard

og Mette Ellebye-Larsen hvor der bl.a.

blev snakket om Cd-udgivelser og Gateway.

Vi havde et ”Øjenåbner” foredrag m.

Lars Borup. Arrangementerne er afviklet

ude i Monoramas lokaler på Tomsagervej

i Åbyhøj.

Sangskriver værksted

Vi har igennem en del år være hjemsted

for Århus Sangskriver Værksted. De har

indtil videre afholdt deres klubaften og

aktiviteter i afdelingens lokaler i henholdsvis

Grønnegade og nu i Vestergade. Det

samarbejde har vi været glade for. Vi har

derfor investeret i et elektrisk piano, som

de kan bruge i forbindelse deres forskellige

internat-kurser og klubaftener i Vestergade.

Vi har tillige støttet et par af deres

arrangementer/workshops.

Basunen

Basunen kører nu på 24. årgang. Det er

vi faktisk lidt stolte af. Efter de mange år,

har bestyrelsen taget beslutning om, at

vi vil finde ud af medlemmernes mening

om bladet. Det har vi aldrig gjort tidligere.

Vi udsender derfor et spørgeskema med

Basunen. Spørgeskemaet indeholder en

række spørgsmål, som gerne skulle gøre

os klogere på bladets læsere og deres

behov, ønsker og vaner. Samtidig skulle vi

også gerne få information om medlemmernes

tilgang til nettet og hjemmesiden m.m.

Basunen er en ikke helt billig aktivitet.

Samtidig er det en arbejdskrævende

opgave. Selvom vi har fantastisk hjælp

fra flere af vores medlemmer, der leverer

artikler og materiale til bladet, så er det

stadigvæk en stor opgave. Der er ingen

tvivl om, at fremtiden ligger på nettet og

hjemmesiden. Basunen vil sikkert en dag

blive nedlagt, og nettet vil tage over. Det

er udviklingen. Spørgsmålet er om det er

nu eller om 10 år? Spørgeskemaet skulle

gerne afklare en del omkring dette aspekt

og Basunen.

Viborg afdelingen har forladt Basunsamarbejdet

her pr. 1. januar 2011. Så nu er

vi DMF afdelingerne Silkeborg, Randers,

Grenaa, Holstebro, Herning og Aarhus

tilbage.

Æresbevisning

I 2011 modtog det mangeårige bestyrelsesmedlem

i Århus afdelingen og afdelingens

nuværende kasserer Thorkild

Dalsgaard forbundets Waldepris. Dette

skete ved Hovedbestyrelsens møde i

maj måned på Gilleleje Badehotel. Læs

artiklen i Basunen nr. 2/2010 – findes på

hjemmesiden.

Gramexuddelingerne 2010

Vi uddelte igen i 2010 en masse penge til

musikfremmende tiltag i vores by. Vi havde

75.000 kroner til rådighed som blokbevilling

fra forbundet gramex-støtte-pulje.

Foruden de midler søgte vi særskilt på

flere andre store projekter. Eksempelvis

bevilgede forbundet 25.000 kroner til det

store jazzarrangement under Festugen.

Af blokbevillingen støttede vi: Royal Metal

Festival, Kammerkoncerter i Årslev, Blues

Night v. Jacob Baumgartner på Fatter

Eskil og V. 58. Århus Internationale Jazzfestival,

Melodica Festival, Kulturnatten,

Forestillingen Trust Off, Danmarks Grimmeste

Festival, Vestergade 58, arrangementet

”toner til lys & vice versa”, Aarhus

Musikskole.

Kurser/Workshops

Igen i år har vi afholdt en række kurser og

workshops. De fleste er udbudt af forbundet,

men som supplement har afdelingen

også selv stået bag bl.a. ”Alexander-teknik”

v. Tine Stender, ”Øjenåbneren” v. Lars

Borup, ”Hvordan udgiver man på Amazon.

com” v. Jon Gorrie.

Julestuen

Det er efterhånden en årlig juletradition i

afdelingen, at vi hvert år midt i december

måned holder julestue. De mange fremmødte

medlemmer hyggede sig gevaldigt

i vores lokaler, til lyden af crazy country

punk rockende Kim Kixx og med de forskellige

former for forfriskninger.

Kim Kix - Julestuen

basunen marts 2011

27


KONSERVATORIET AARHUS TEATER FREELANCERE

SENIORARRANGEMENTER KLÜVERS BIG BAND

Aarhus Teater

Aarhus Teateret har økonomisk været

i knæ. Det pres forplantede sig til alle

afdelinger i det gamle teater, og derfor

også til musikerne og deres kontrakter.

Grundet økonomien på forestillingen og en

svær musicalforestilling i Sweeney Todd,

som er musikalsk krævende har teatret

nu spillet ud med at kræve mulighed for

20 dages prolongation uden garanti for

disse arbejdsdage. Hvis forestillingen ikke

forlænges står musikerne med et hul i

kalenderen på 20 dage. Det er utilfredsstillende.

Med forringelserne på forringelser på hele

dagpengeområdet, ville det være rimeligt,

om man fra central side fik bragt dette

aspekt ind i overenskomsten ved næste

overenskomstforhandling?

Aarhus Teater har i året opført: Romeo og

Julie, Bob Dylan teaterkoncert, Sweeney

Todd.

Freelance området

Vi har løbende igennem året været i dialog

med medlemmer og forskellige teatre og

musicalforeninger om musiker-kontrakterne

til diverse forestillinger, hvor der har

været musikere involveret.

I år havde vi en genopstandelse af Tommy

Jarvidal og May Music og Drama Production

med forestillingen ”Guds gøgler

– Frans af Assisi”. En original musical

skrevet af Tommy og Tove Jarvidal. De har

med stort set egne midler og med lidt offentligt

støtte finansieret forestillingen med

tre opsætninger i Musikhuset.

Silkeborg Musikteater opførte ”Sommer i

Tyrol” med århusianske musikere. Fredericia

Teater opførte High School Musical 2.

Seniorarrangementer

Som så mange år før, så afholdte vi også

i år en sommerudflugt og en julefrokost

for vores seniormedlemmer og deres

ægtefæller. Sommerens udflugt gik til

Hornstrup ved Vejle. I det gamle forsamlingshus

- der er blevet til et museum - står

der bl.a. et funktionsdygtigt kinoorgel fra

biografen Palladium i København. Efter

denne demonstration af et kinoorgel, var

der efterfølgende frokost på Estakaden på

Vejle Lystbådehavn.

Julefrokosten forgik her i januar måned

i pianist Jacob Nielsens tidligere lokaler

28 basunen marts 2011

Salonen i Grønnegade 61 B. De lokaler er

nu overtaget af bassist Jacob Venndt.

Økonomien

Økonomien har været under et hårdt pres

fra forskellige sider her i 2010. Regnskabet

viser et underskud på 90.000 kroner

og det er ikke tilfredsstillende.

Grunden til det underskud, som var langt

fra det budgetterede, er det faktum, at vi

ikke havde medregnet en flytning i budgettet

for 2010. Foruden at afdelingens aktivitetsniveau

via forskellige arrangementer,

har været markant stigende i år 2010 og

langt over det budgetterede.

Vores medlemstal er faldende, hvilket vi

dog havde forudset i budgetterne. Kontingentet

er sort set vores eneste indtægtskilde.

Derfor ender vi med et regnskab

som dette. Vi kan samtidig konstatere, at

vi heller ikke har lavet en kontingentstigning

i afdelingen siden generalforsamlingen

2007. Se særskilt regnskab bagerst i

Basunen nr. 1/2011

Praktikanter

Vi har igennem året haft en del ansat under

praktikordningen. Det er ledige musikere,

der via jobcenteret søger en måneds

praktik. Vi har haft stor fornøjelse af et par

praktikanter, som har skrevet artikler til

Basunen, foruden vi havde et par stykker,

der hjalp med flytningen.

Citronhuset/Berlin lejlighed

Vi har igennem hele året sendt medlemmer

af sted til ferieboligen Citronhuset,

Monda i Spanien og til lejligheden i Berlin.

To gode og fornuftige afdelingsaktiviteter,

som vores medlemmer altid vender glade

og tilfredse hjem fra.

Klüvers Big Band

Klüvers Big Band har haft et begivenhedsrigt

år. På den kunstneriske front var

højdepunkterne bl.a. en Skandinaviensturne

med The Rolling Stones Project feat.

Marius Neset (N) og Bobo Moreno, hvor

orkesteret blandt flere steder spillede på

den velansete Kongsberg Festival i Norge.

Endvidere havde man i forbindelse med

Vinterjazz i januar/februar måned besøg

af den amerikanske saxofonist Donny

McCaslin. Spændende og musikalsk

bekendtskab og initiativer.

Musikudvalget under Statens Kunstfond

meddelte på baggrund af en særdeles

tilfredsstillende evaluering af orkestret og

dets aktiviteter, at man var parat til at øge

tilskuddet til orkestret under forudsætning

af, at kommunen fulgte trop med 50% af

beløbet.

Takket være en ihærdig indsats af de socialdemokratiske

medlemmer af Kulturelt

Udvalg, lykkedes det i sidste øjeblik at få

en aftale i hus. Aftalen betyder en mindre

forøgelse i musikernes ansættelse samt

indførelse af pension.

Konservatoriet

Her i 2010 skulle konservatorierne i Aalborg

og Aarhus slås sammen. Hensigten

var at skabe en fælles administration, for

at spare penge. Den er placeret i Aarhus.

Da læregruppen fik beskeden om sammenlægningen,

var man meget nervøse

ved de mulige konsekvenser. Eksempelvis

var mange undervisere bange for at ende

med en ublu kørsel frem og tilbage mellem

Aalborg og Aarhus, som det behagede

rektor. Heldigvis har det ikke udviklet sig

sådan. Rektor lovede at tage højde for

det i undervisnings-planlægningen, sådan

at der bliver taget hensyn til den enkelte

lærer, hvis det er muligt.

Spørg DMF

Her først på året blev vi kontaktet af en

ung konservatorieelev, der skulle spille et

betalt job i Musikhuset. Det unge menneske

havde fået at vide, at DMF og

konservatoriet havde lavet en aftale om en

studietarif. Den tarif ville Musikhuset gerne

bruge i afregningssituationen.

Den unge studerende kontaktede DMF,

da vedkommende ikke var bekendt med

sådan en ny tarif. Det var vi på kontoret i

Aarhus heller ikke. Derfor kontaktede vi

forbundet, hvor vi fik verificeret rigtigheden.

Der var nemlig ingen aftaler mellem

konservatoriet og DMF. Musikhuset skulle

betale en ganske ordinær tarifmæssig

betaling til den unge konservatorieelev.

Underligt hvordan sådan en ide kan ende

i administrationen i Musikhuset? Men fint

at den unge konservatorieelev var så kvik,

at vedkommende kontaktede DMF. Et fint

eksempel og et godt lærestykke til eftertiden.

Er man i tvivl – kontakt da DMF.


ØKONOMIEN RESULTATER UDGIFTER

RESULTATOPGØRELSE AKTIVITETER

basunen marts 2011

29


30 basunen marts 2011


Budget

basunen marts 2011

31


En konge er gået bort

Af Lars Kiehn – formand - DMF Aarhus

Det var med stor sorg, at jeg første

nytårsdag fik meddelelsen om Flemming

Bamse Jørgensens alt for tidlige død.

Bamse blev 63 år gammel. Med ham mistede

Aarhus en af sine store kunstnere,

og DMF mistede et dygtigt og værdsat

medlem.

Flemming Bamse Jørgensen var et meget

flittigt menneske. Han nåede at sælge i

omegnen af tre millioner plader/cdér. Hans

folkelige opbakning var enorm, og hans

sange var kendt af store og af små, høj og

lav i det ganske land. Med omkring 110 jobs

årligt var Flemming Bamse Jørgensen og

hans Venner kærkomne gæster i diverse

musikhuse, idrætshaller, markedspladser og

festivaler i hele landet.

I 1975 kom der for alvor gang i karrieren, for

da udsendte Bamses Venner sine første plader

med danske undersættelser af engelske

og amerikanske rocksange. Bamses Venner

blev et hitliste orkester, og fra da af var han

jævnlig gæst på de danske hitlister. Derved

kom Bamse til at tilhøre eliten i dansk underholdningsindustri,

og den plads i førersædet

beholdt han resten af sit liv og sin karriere.

Var der noget Flemming Bamse og Bamses

Venner kunne, så var det at underholde hr.

og fru Danmark, forstået i bedste forstand.

Der var helt sikkert fest og løssluppen stemning,

når orkesteret spillede ”Vil du danse

med mig”, ”I en lille båd der gynger”, ”Vimmersvej”,

”Tænker altid på dig”, ”Jeg har

kun tre tænder”, ”Er du langsom i nat”, ”Spil

whist igen”, ”Mig og mine venner” etc. etc.

Tilbage i sommeren 2003 havde jeg den

fornøjelse at deltage som inviteret gæst på

et job på Danmarks Smukkeste Festival. Jeg

fulgtes med bandet i deres store bandbus.

Der var stemning og en forventningsglæde

til jobbet. Jeg skal lige love for, at det blev

en sjælden og fornem oplevelse for mig.

Jeg har selv prøvet at stå på diverse store

festivalscener, og jeg har rejst med flere

større århusianske bands til forskellige

festivaler i sommerlandet. Men aldrig har

jeg dog deltaget i sådan en fest, som den

Bamse og hans venner fik banket op i de

halvanden time, de var på scenen. Da

åbenbarede det sig for mig, hvad det var for

en skat og et sangkatalog, Bamse og hans

orkester rejste rundt med. Det var en sjæl-

32 basunen marts 2011

den mindeværdig og følelsesladet oplevelse.

At se alle festivalgæsterne stå og skråle

med på den ene sang efter den anden fra

koncertstart til sidste ekstranummer. Det var

helt out standing – mageløst.

Sangene vil bestå lang tid efter Bamses

død. Mange af dem har status af danske

evergreens, og de vil blive spillet i mange

sammenhænge i en sikkert lang fremtid. Det

er få forundt og en meget stor kvalitet og

ærefuldt for en kunstner, at mange af hans

værker formår at leve ud over dennes egen

levetid.

Parallelt med sin karriere med Bamses Venner,

har Bamse kørt en produktiv solokarriere

med en del live-koncerter og cd-udgivelser.

Personligt synes jeg, at cd’en ”Be My

Guest” indeholdt utrolig megen kvalitet og

potentiale. CDén fik jeg foræret af Bamse,

og han var tydeligvis meget tilfreds og glad,

da han spillede numrene for mig, samtidig

med at han underholdt med anekdoter fra

indspilningerne. Han var stolt over resultatet

– og han var stolt over at synge sammen

med en lang række af de bedste sangere i

landet. ”Be My Guest” formåede at sælge i

150.000 eksemplarer, så absolut et pletskud

af de sjældne og et imponerende salgstal i

2005.

Bamses varemærke og særkende var stemmen.

Manden med den gyldne stemme,

kunne man kalde ham. Den havde spændvidde,

power, sjæl og den var insisterende.

Det var samtidig en stemme, man huskede

og genkendte. Bamse beherskede mange

genrer, men pop-, rock-, blues-, soul-, og

jazzmusikken var de genrer, der stod han

nærmest. Det var i det musikalske univers,

han hovedsagelig bevægede sig igennem

hele sin lange karriere, der strakte sig helt

tilbage fra midten af 60’erne og det århusianske

pigtrådsorkester Les Perkins.

Bamse har modtaget mange forskellige

æresbevisninger. Eksempelvis fik han i

1986 en Robert for sin filmrolle i Jon Bang

Carlsens ”Ofelia kommer til byen”. Skuespil

det kunne han også spille. Dansk Musiker

Forbunds ærespris modtog Bamse i 1998

for sin indsats og karriere i musikkens

verden, og i 1999 tildelte lokalafdelingen

ham ”Fatterprisen” for at sprede musik, liv

og glæde.

DMF Aarhus var glade for Bamses små 25

års medlemskab. I de ca. 15 af årene han

sad i afdelingens juletræsudvalg, ydede han

en flot og uegennyttig indsats for medlemmerne

og deres børn. I det hele taget var

Bamse en fin ambassadør for afdelingen og

DMF. Hans menneskelige og professionelle

kvaliteter var også medvirkende til, at han

havde kollegernes sympati og respekt.

Positiv og imødekommende var to andre

menneskelige kvaliteter, som var fremherskende

ved Bamse. Han var en rar og

gennemsympatisk mand, og der var ikke

meget hovski snovski over ham. Han var et

menneske med begge ben på jorden. Til at

hjælpe sig med ikke at flyve til de alt for høje

luftlag, havde han også sin elskelige kone

Käte. Hun var hans livs kærlighed og en

støtte og hjælp, lige fra de mødte hinanden

i 1968, til han lukkede sine øjne for sidste

gang i Egå nytårsnat.

Käte styrede hans solokarriere og hans forlag.

Hun var hans rådgiver og vejleder i alle

karrierespørgsmål sammen med manager

John Madsen. Det var også Käte, der gav

den første feedback på hans mange kompositioner,

der kom fra hans hånd mellem år

og dag. Hun passede og plejede samtidig

Bamse, familien og hjemmet og sørgede

for, at de alle var tilpasse og ved godt mod

- også efter børnene havde forladt hjemmet

og stiftet deres egne familier. Så hendes

rolle i Bamses liv kan næsten kun undervurderes.

Udover Käte efterlader Bamse sig to

voksne børn, Tina og Theis, og barnebarnet

Oliver.

Midt i den sorg, som vi er mange, der

oplever ved Bamses bortgang, må vi tillade

os at glædes over den nådige måde,

han forlod os på. Det kunne sagtens have

været endt på en anden måde. Men andre

scenarier ville have været uretfærdigt over

for en mand, der hele livet levede af og for

at glæde andre mennesker med sin sang og

sin musik. Ikke mange har spredt så megen

god energi som Flemming Bamse Jørgensen,

og vi er mange, der vil savne ham og

hans musik. Og mon ikke han har fået plads

i det store englekor? Jeg kan ikke forestille

mig andet.

De bedste tanker til de efterladte. Æret være

Bamses minde.


Mindeord for Bamse

Afdelingens æresmedlem Flemming Bamse Jørgensen er død.

Af Bjarne Gren, medlem af Bamses Venner 1973 - 1982

Flemming Bamse Jørgensen stillede

bassen tilbage i stativet nytårsnat.

Ved indgangen til det nye år 2011 sagde

Bamses hjerte stop. Midt i en karriere

som blomstrede og var fyldt med god

musik og nye ideer, meldte fysikken

pas og hans store og varme hjerte

måtte pludseligt give op.

Det kom som et chok for alle omkring

ham, for selv om vi godt vidste, at der undervejs

havde været lidt vrøvl med ”tikkeværket”

og også lidt rigelig sukker i blodet

i en periode, så var vi mange der syntes,

at han så ud til at være i sin fineste form.

Han udstrålede en indre ro og balance,

både kunstnerisk som sanger og musiker,

og i forhold til hans evne til at håndtere

hele det mediecirkus, som han måtte finde

sig i at være en del af.

Historien om Bamses Venner er fortalt

mange gange; om starten, der udsprang

af det århusianske pop/rock orkester Baronerne,

der fik Bamse med som sanger og

bassist i 1972. Inspireret af en populære

TV serie dengang, der hed Musikalske

Venner omdøbte vi orkestret til Bamses

Venner. Så fulgte et par lidt skøre singleplader,

Blodtud og Vil du danse med mig,

inden vi kom i Tocano-studiet i Hørve hvor

vi boede en hel uge på Lammefjords-kroen,

mens vi indspillede en LP-plade. Det

tog 4 dage plus en dag til mixning. Det gik

stærkt dengang.

Det blev starten på en karriere, der gjorde

Bamse til den vel nok hårdest arbejdende

musiker på den danske musikscene gennem

de næsten 35 år, han var på toppen.

Han var ude på de danske landeveje mellem

100 og 200 dage om året siden den

første ”LP”, som vi kaldte ”Bamses Venner”,

toppede salgslisterne i 1975. Jeg tror

vi spillede til Ringridderfest i Sønderborg

den eftermiddag, da vi første gang hørte,

at vi var røget ind på radioens Top20. Det

var stort for en flok musikere, der dengang

stadig havde borgerlige job ved siden af

musikken.

I 1980 deltog orkestret i Det Danske

Melodi GrandPrix, hvor de vandt med

”Tænker altid på dig”.

Bamse kunne sætte fut i en byfest på en

tivoliplads, spille til teltballer og halballer,

optræde i de fineste koncertsale og på TV,

og han evnede at passe ind alle steder.

Han sange kunne være banale, ironiske,

humoristiske, alvorlige, smukke, troværdige,

men det som præger alt hvad han lavede

var, at det altid var ægte. Han troede

på det han lavede og tog sine sange og

tekster alvorligt.

Han havde en utrolig energi, når han gik

på scenen, og han gav publikum alt hvad

han havde hver eneste gang. Selv efter

lange rejser og hårde job, somme tider

kunne det endda være 2 eller 3 job på

samme dag, så sang han både rock og rul

og sine smukke ballader med så meget

nerve, at selv os musikere på scenen, der

havde hørt ham fyre den af hundredevis af

gang, var imponerede over hans udstråling.

Og selv om han vel havde sunget

Vimmersvej adskillige tusinde gange, så

fik publikum den hver gang, hvis der var

ønske om det. Han så sig aldrig for fin til

at spille en publikumsopfordring

Bamse var elsket over det ganske land og

ikke mindst hans måde at styre begivenhederne

på i sidste års All Stars konkurrence

i TV, gav masser af nye fans i alle

aldersklasser. Han appellerede til både

unge og gamle, høj og lav og på tværs af

genrer og generationer. Han havde den

særlige evne og kvalitet, der kunne slå bro

mellem pop og rock og dansktop, fordi han

altid viste ægte troværdighed og respekt

over den musik han beskæftigede sig

med.

En af mine egne største musikalske

oplevelse med Bamse, og der har været

mange at vælge imellem, men jeg mindes

specielt en studieoptagelse en sen nat i

Sound Track Studiet, hvor jeg satte jeg

mig ind i indspilningsrummet og lyttede til

Bamse, der var i gang med at indsynge

Over The Rainbow. Musikken kørte i

hans hovedtelefon og jeg kunne kun høre

hans sangstemme. Det er et af den slags

sjældne øjeblikke, hvor gåsehuden stadig

dukker op bare ved at mindes lyden af

hans sang for så mange år siden. Find

CD’en frem og lyt selv til Regnbuen.

Vi kommer til at gå glip af en masse store

musikalske oplevelser, som nu ikke bliver

til mere end ideer og udkast på Bamses

skitseblokke, men heldigvis kan vi finde

mere end et par hundrede sange på de

godt 25 CD’er som Bamse alene eller

sammen med Vennerne nåede at producere

i de næsten 40 år han har været

på landevejen.

Vores tanker går til familien, som var det

vigtigste i dit liv.

Kære Flemming, tak fordi jeg fik lov at

være med til at opleve showet. Du vil blive

savnet.

FAKTA

Flemming Bamse Jørgensen modtog

Dansk Musiker Forbunds hæderspris i

1988.

Under stor pressebevågenhed fik Flemming

Bamse Jørgensen d. 22. november

overrakt DMF’s hæderspris 1998.

Prisen blev overrakt af forbundsformand

Anders Laursen, som motiverede

valget af prismodtageren med Bamses

mangeårige kollegiale indsats for den

levende musik og danske musikere.

Anders Laursen sagde bl.a.: ”Da Flemming

gik i skole, fik han at vide, at hvis

han ikke tog sig alvorligt sammen ville

han ende som musiker. Det er nu ikke

derfor du skal have prisen. Så ville det

nemlig være en trøstepræmie. Det er

heller ikke fordi du slog stortromme

i din tid i søværnet. Grunden til at

vi, dine kolleger, giver dig prisen, er

fordi du er en stor sanger med en stor

stemme med mange udtryk, og fordi

du med Bamses Venner har formået at

blive en national ejendom. Du har kommunikeret

med alle dele af riget og du

er blevet populær blandt mange i det

ganske land. Derfor, og fordi vi værdsætter

dig som en god kollega, skal du

have DMF’s hæderspris 1998”.

”At få sådan en pris af sine kolleger

i branchen er en særlig tilfredsstillelse.

Så kan man som musiker ikke

nå meget højere”, sagde Bamse ved

modtagelsen.

basunen marts 2011

33


Feriehus i Spanien

Forkæl dig selv og den/de nærmeste

med et skønt ophold i vores

sydspanske feriehus i bjergbyen

Monda. Er du medlem af Aarhus

afdelingen har du mulighed for at leje

huset, foreløbig frem til april 2012.

Huset er ikke så stort – men det er

hyggeligt! Og så ligger det i den lille

charmerende og autentiske spanske

bjerglandsby Monda, ikke langt fra

Marbella. Det kan lejes ud til 2 eller maks

3 personer. Der kan dog også være plads

til et par med 2 børn.

Prisen er 800 kr. pr. uge uafhængig af sæson.

Det er efter ”første til mølle” princippet muligt

at booke både én eller to sammenhængende

uger efter ønske.

Du kan læse mere om Citronhuset på

Basunens hjemmeside.

www.basunen.dk

Berlin lodtrækning for efteråret 2011

Så er der for DMF-Aarhus afdelingens medlemmer

igen mulighed for at lægge billet ind

på én uges ophold i vores fantastiske lejlighed,

beliggende i Prenzlauer Berg, Berlin.

Nu trækker vi lod om seks uger fordelt hen

over andet halvår af 2011. Så har du lyst til

at bo billigt i DMF lejligheden, samtidig med

at du oplever én af Europas mest spændende

storbyer - så kan du nu byde ind på

følgende uger: Uge 28, 32, 37, 41, 45 og

49.

Lejligheden er på 109 kvadratmeter, der er

seks faste sengepladser, og der er instrumenter

og gear til rådighed, så det til en

34 basunen marts 2011

Du kan også se, hvornår huset er ledigt og

finde mere information på

www.citronhuset.dk

Du kan ringe til DMF og tale med

Lars Knudsen på 86 18 45 99

Aftale med biludlejningsfirmaet

Helle Hollis

Som et ekstra plus er der indgået en

aftale med et af Costa del Sol’s førende

biludlejningsfirmaer Helle Hollis, som giver

DMF’s medlemmer 15% rabat på billeje.

Eneste betingelse er at reservationen sker

via DMF, som så formidler kontakten til

Helle Hollis i Malaga.

Følg Citronhuset på Facebook

vis grad er muligt at øve i lejligheden. Tjek

www.dmf-aarhus.dk.

Har du lyst til at byde ind med ønsket om at

leje lejligheden, skal det ske senest fredag

den 29. april 2011. Umiddelbart herefter vil

vi trække lod imellem de interesserede.

Vi oplever, at det er meget forskelligt, hvor

meget efterspørgsel der er på de uger, vi

lejer lejligheden ud i. Men man må gerne

byde ind på to forskellige uger, hvis man vil.

Prisen for et ugeophold er 2000 kr. Ugen

går fra mandag kl. 16.00 til næste mandag

kl. 13.00. Betaling for leje skal ske kontant

på DMF-Aarhus afdelingens kontor,

Mere information på

www.citronhuset.dk

hvor lejeaftale samtidig underskrives. Vær

opmærksom på, at der også lægges et

depositum på 1000 kr. Du har mulighed for

at søge om støtte til opholdet i Forbundet.

For tilmelding kontakt Aarhus afdelingen v/

Lars Knudsen enten på mail: lak@dmf.dk

eller ring på tlf. 86184599 mandage mellem

10-18 eller tirsdage til fredage mellem

10-14.

Læs mere om lejligheden, og se billeder og

videofilm dernede fra på afdelingens hjemmeside

www.dmf-aarhus.dk.

Velkommen til Berlin!


asunen marts 2011

35


36 basunen marts 2011

More magazines by this user
Similar magazines