Sløjfen nr. 45 - Kræftens Bekæmpelse

cancer.dk

Sløjfen nr. 45 - Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I August 2010

SLØJFEN

Læs side 6-7-8

19 ÅR OG FULD AF

ENGAGEMENT

Betina får kendte modebloggere

til at skrive om forebyggelse af

livmoderhalskræft


AKTIVITETER OG KAMPAGNER

Lav en solstand med den nye solkasse

AF LISBET SCHØNAU | PROJEKTLEDER

Solkampagnens solkasse indeholder materialer til

8 spændende forsøg og aktiviteter, som er designet

til at skabe dialog med danskerne om solbeskyttelse

og forebyggelse af kræft i huden. En del af

forsøgene kan også bruges til efterårets indendørs

sundhedsmesser. Du kan fx måle dagens UV-index,

få UV-perler til at skifte farve med en UV-lampe,

teste gæsternes viden med solhjulet eller vise, hvor

meget solcreme man egentlig skal bruge.

Fem af kasserne indeholder en ny model af

den populære ”hudtypepen”, som kan måle, hvor

AF SINE VIHOLT OXFELDT | STUDENTERMEDHJÆLPER , FOREBYGGELSESAFDELINGEN

2

lang tid testpersonen kan tåle at være i solen uden

solbeskyttelse.

Bestil en solstandspakke med gratis materialer

til at dele ud. Sammen med Solkassen er det en

god idé at bestille en gratis solstandspakke med

foldere, balloner og to fl asker solcreme. Når du bestiller

solstandspakken, kan du også bestille trøjer

og hatte til de frivillige, som skal stå på standen.

Bestil Solstandspakken på

www.skrunedforsolen.dk/frivillig

Den lokale solarieuge nærmer sig

Hjælp din kommune med at blive solsikker, når den lokale solarieuge løber af stablen i november.

For andet år i træk gennemfører Kræftens Bekæmpelse den lokale

solarieuge. Det gør vi for at påvirke kommunerne til en øget indsats

for solbeskyttelse, så kræft i huden kan forebygges. Som frivillig kan du

spille en vigtig rolle for at hjælpe din kommune på vej.

I 2009 arbejdede vi for at få slukket off entlige solarier. Det lykkedes

i 28 kommuner, ikke mindst fordi frivillige skabte opmærksomhed

lokalt om faren ved solarier, og opfordrede kommunerne til at slukke

dem. Samtidig meldte 31 kommuner tilbage, at de ikke havde solarier

i off entlige bygninger, mens fi re kommuner indførte forbud for unge

under 18 år.

Det arbejder vi for i 2010

I den lokale solarieuge 2010 vil der fortsat blive sat fokus på at få slukket

solariet i off entlige bygninger – både i de 14 kommuner, som stadig

debatterer sagen og i de kommuner, som endnu ikke har åbnet diskus-

sionen. Så har din kommune solarium i svømme- eller sportshallen, er

det oplagt at hjælpe dem til at slukke solariet.

Samtidig opfordrer Solkampagnen frivillige til på anden vis at hjælpe

kommunerne med at stille skarpt på solbeskyttelse og solarier. For eksempel

ved at vedtage en kommunal solpolitik, skrive solbeskyttelse ind i

sundhedspolitikken eller hjælpe institutioner og skoler til at vedtage en

solpolitik.

Den lokale solarieuge 2010 foregår i november i uge 44. Find mere

information og tilmeld dig på www.skrunedforsolen.dk/solarieuge

Kontakt: Louise Kronborg,

projektassistent. kronb@cancer.dk / 35257503


Sensommer i netbutikken

AF BIRTHE NIELSEN | WEBSHOPADMINISTRATOR

Den søde sommertid er ved at være ovre, men det forhindrer os ikke i stadig at nyde yde de lyse

aftener, hygge os med venner og familien og give os selv lidt velfortjent selvforkælelse. lelse.

Derfor er netbutikken et besøg værd. Hvem kan ikke bruge tørklæder, yndige smykker eller

en lun plaid til den sene grillaften? Netbutikken har et stort udvalg, og der kommer mer hele ti tiden

nye varer, så kig forbi og se alle nyhederne.

Se hele udvalget på www.cancer.dk/netbutik

cer.dk/netbutik

Sluk solariet

med mobiltelefonen nen

AF LISBET SCHØNAU | PROJEKTLEDER

Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og Lommefi lm.dk står for tredje

år i træk bag den landsdækkende Lommefi lmkonkurrence ’Sluk

solariet’.

Unge mellem 12 og 16 år inviteres til at optage en fi lm med

mobilen af max. 1 minuts varighed, der viser, hvorfor det er farligt

at gå i solarium. Konkurrencen kører fra den 13. september til den

1. oktober 2010. Der er præmier til de bedste forslag, og den person

eller gruppe, der løber med førstepræmien, får sin fi lm produceret

af et professionelt fi lmhold fra produktionsselskabet Deluca Film.

Senere på året bliver fi lmen vist som forfi lm i biograferne, og den vil

cirkulere på Facebook, Youtube og andre kanaler.

Se sidste års vinderfi lm ”Torturkælderen” og læs mere om konkurrencen på

www.skrunedforsolen.dk/lommefi lm

Børnehavebørn i Kolding med perlearmbånd, som skifter farve i solen

Den lokale soluge

vel overstået

AF LISBET SCHØNAU | PROJEKTLEDER

232 børnehaver over hele landet fi k i midten af maj besøg af frivillige

i den lokale soluge. Sammen med børnene lavede de armbånd af

perler, som skifter farve, når de kommer ud i solen og bliver påvirket

af UV-strålingen i luften. De frivillige talte også med børnehavelederen

om, hvordan institutionen kan beskytte børnene i solen for

at forebygge Danmarks hyppigste kræftform, kræft i huden.

I alt nåede kampagnen ud til cirka 13.000 børn og deres forældre.

Mange tak for den fl otte indsats!

Foto: Åse Damsgaard

3


FRIVILLIG I LOKALFORENINGEN

Stemmer fra Stafet for Livet i Fredericia

AF ANNA HENNEBERG | FRIVILLIG SKRIBENT

”Som kræftpatient kan man føle sig helt alene

i verden, men her var mange andre med kræft.

Om aftenen sendte vi lysposer op som en tanke

til dem, der tebte kampen. Jeg mistede en

veninde for 14 dage siden, så det gav anledning

til at fælde en tåre, også fordi jeg tænkte, at jeg

kan blive den næste. Men der stod så mange

rundt om mig med støttende ord, at jeg ikke

følte mig så fortabt, som man ellers kan gøre.”

”Jeg er med igen”

Lørdag den 9. oktober er Lyserød Lørdag. Her samler frivillige sammen med forretninger og

foreninger ind til brystkræftsagen. Sidste år var Irma Greve fra Middelfart med som kampagneleder

for første gang. Og det blev ikke den sidste. Irma er med igen i år.

4

Susan Larsen,

kræftpatient,

med for første gang

AF HEIDI HERMANSEN | PROJEKTASSISTENT

Henning Due Lorentzen,

60 år og byrådsmedlem (S),

deltager gennem de seneste

fi re år

”I år bestod ’Dueklanen’, som vi kalder os,

af 28 personer. Vi har det så sjovt, og det er

en kæmpe oplevelse at være med, fordi man

støtter en god sag samtidig med, at man er

sammen med en masse glade mennesker.”

Hvorfor meldte du dig til Lyserød Lørdag?

”Fordi vi i lokalforeningen gerne ville synliggøre vores

arbejde og for at støtte op om det gode formål.”

Hvordan var det at være kampagneleder?

”Det var en rigtig god oplevelse. Det var første gang,

vi deltog i Lyserød Lørdag, og vi blev rigtig godt

modtaget de steder, vi henvendte os.”

Hvad fi k du igangsat?

”Som det første kontaktede jeg formanden for

Handelsstandsforeningen. Hun sagde straks ja til at

deltage på medlemmernes vegne, og bestilte balloner

og streamers fra Kræftens Bekæmpelse, som butikkerne

kunne pynte op med. Og så lagde vi

hovederne i blød i forhold til, hvordan

vi kunne samle penge ind, og endte

faktisk med at indsamle lidt over

38.000 kr. Vi opstillede et telt

i gågaden, hvor vi solgte Støt

Brysterne kampagnevarer og

lodsedler, hvor præmierne

var kunstværker doneret af

Jeppe Bang, 16 år,

frivillig og deltager for

anden gang

”Jeg var med i stafetten, fordi min farfar havde

kræft for nogle år siden, og derudover er min

mormor lokalformand i Fredericia. Det er

specielt at være med, fordi så mange frivillige

hjælper til, og det er en god måde at være sammen

med familie og venner en hel dag.”

12-14 kunstnere. Vi havde også lavet en aftale med

biografen om, at den på dagen solgte kaff e for 25 kr.,

hvoraf de 20 kr. blev doneret til brystkræftsagen.

Og så fi k vi elever fra gymnasiet til at være frivillige

P-vagter et par steder. Normalt er det gratis at parkere,

men den lørdag betalte folk gladeligt. Det var en rigtig

god dag, hvor vi fi k talt med en masse mennesker,

og hvor vi fi k fl ot omtale i den lokale presse.”

Er du med igen i år?

”Ja, vi er med og har allerede holdt vores første møde

i arbejdsgruppen. Vi vil udvikle sidste års aktiviteter

og samtidig forsøge at involvere fl ere, fx restauranter

og kendte borgere.”

Irma Greve er 66 år og tidligere kræftpatient. Efter sit

sygdomsforløb valgte hun at gøre en indsats i lokalforeningen

i Middelfart. Det er 8 år siden, og

i dag er hun formand.

Læs mere om Lyserød Lørdag på

www.lyserødlørdag.dk og tilmeld dig som

kampagneleder.


AF ANNEMETTE GRANT LARSEN | KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Ambassadører

åbner døre

Kan kendte ansigter i lokalområdet gøre en forskel for Kræftens Bekæmpelse?

Ja, viser erfaringer fra Fredericia, hvor 11 ambassadører på hver deres måde gør

en indsats.

Diverse sponsorater og PR i forbindelse med Landsindsamlingen

og Stafet for Livet. Det er bare noget af det, som de

11 ambassadører for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i

Fredericia har bidraget med. Ti er nuværende eller tidligere

byrådsmedlemmer, fl ere af dem med sæde i enten social- eller

sundhedshedsudvalget. Den sidst tilkomne er redaktør på

Fredericia Dagblad. Og de er ikke bare kransekagefi gurer.

”Det har vi lagt meget vægt på, at de ikke skal være. Og

derfor har vi gjort os umage med at fortælle dem, hvilke

konkrete opgaver, vi gerne vil have deres hjælp til. Ellers kan

det hurtigt ende med, at man ikke rigtig ved, hvad man skal

gøre,” siger formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening

i Fredericia, Annemarie Mogensen.

Fire ambassadører er med i Stafet for Livet og hjælper

især med sponsorater, ligesom de går til fordel for Kræftens

Bekæmpelse på selve dagen. En anden er gået ind i bestyrelsen.

Endnu én er tilknyttet Solkampagnen og skal med ud i

børnehaver for at fortælle om solbeskyttelse. Og alle ambassadører

inviteres til det årlige pressemøde i forbindelse med

Landsindsamlingen, hvor fl ere også er ude med indsamlingsbøtten.

”Ja tak” fra ambassadørerne

Lokalforeningen startede med at opfordre kendte bysbørn

til at blive ambassadører for 13 år siden. Interessen har været

stor. Så stor, at ingen har sagt nej. Og kun en enkelt er stoppet,

fordi han blev valgt ind i Folketinget. Ambassadørerne er

valgt ud fra, at de er kendte i lokalområdet, har indfl ydelse og

har et stort netværk.

”Der er ingen tvivl om, at de åbner mange døre. For de

har rigtig mange kontakter, som vi ikke selv har. Det kan vi

mærke for eksempel i forhold til sponsorater, hvor de har

god kontakt til virksomheder i området,” siger Annemarie

Mogensen.

En af ambassadørerne er Bente Ankersen, der ud over sit

virke som politiker, også har et stort netværk gennem sit ar-

bejde. Et netværk hun gerne stiller til rådighed for kræftsagen.

Hun arbejder i Fredericia Messecenter og som gymnastikinstruktør

og sælger produkter til fordel for Kræftens Bekæmpelse,

både i centret og til gymnastikopvisninger.

Måske er der endnu en ambassadør på vej. For lokalforeningen

har øjnet en ny mulighed. Denne gang er det en

erhvervsleder, der er i kikkerten.

Annemarie Mogensens gode ambassadørråd:

• Personlig kontakt er vigtig, når I henvender jer til en ny

ambassadør. Ring eller spørg, når I møder personen, hvis

det er en, I har kontakt til i forvejen.

• Hav et konkret projekt og konkrete opgaver, og fortæl

hvor meget tid, det vil kræve. Fortæl også, hvorfor I

spørger netop ham/hende.

• Vælg folk, som er kendte i lokalområdet, og som har

indfl ydelse og et stort netværk.

• Vælger I lokalpolitikere, så hold jer partipolitisk uafhængige

ved at invitere fra hele det politiske landskab.

Ambassadør Bente Ankersen, som også er byrådsmedlem (S) og

gymnastikinstruktør, sælger hvert år rigtig mange af Kræftens

Bekæmpelses armbånd og T-shirts. Foto: Annemarie Mogensen

5


FRIVILLIGE I FOREBYGGELSEN

6


Foto: Das Büro / Ulrik Jantzen

Betina bruger nettet til at

få budskabet ud

Det bobler af engagement i Betina Brink Laursen. Hun holder oplæg på skoler og har fået kendte

modebloggere til at sprede det vigtige budskab om, at livmoderhalskræft kan forebygges.

AF IBEN BØGH NIELSEN | PRAKTIKANT | ANNEMETTE GRANT LARSEN | KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Hver tredje dag året rundt dør en kvinde af

livmoderhalskræft i Danmark. Med en ny vaccine

og regelmæssig deltagelse i screeningsprogrammer

kan sygdommen næsten udryddes.

For at sprede det vigtige budskab har Kræftens

Bekæmpelse uddannet 200 unge piger til at

formidle viden om sygdommen, og hvordan

man forebygger den. Betina Brink Laursen

er en af dem. Hun er 19 år, bor i den lille by

Bække i Sønderjylland, og er blevet student

denne sommer. Og da hun hørte om muligheden

for at blive ambassadør for Vidunderlivet,

der er Kræftens Bekæmpelses kampagne mod

livmoderhalskræft, var hun straks på. Både

fordi hun gerne vil fortælle andre unge om,

hvordan de kan forebygge sygdommen, men

også fordi hun gerne selv ville vide mere.

”Det ramte mig, at det var et emne, jeg

ikke vidste så meget om. Og jeg tænkte, at

det var værd at undersøge nærmere, fordi det

handler om forebyggelse til piger på min alder.

Jeg tror, at det er nemmere for mig at nå ud til

dem, fordi det handler om en seksuelt overført

sygdom,” siger Betina, der har været ambassadør

i to år.

Budskabet ud, der hvor pigerne er

Betina bruger internettet til at få budskabet

ud. Som mange andre piger på hendes alder

interesserer hun sig for mode og læser modeblogs.

Derfor kontaktede hun kendte danske

modebloggere for at få dem til at skrive om

Vidunderlivet og blogge om forebyggelse af

livmoderhalskræft på deres blogs. Alle sagde

ja til at skrive et indlæg og sætte kampagnens

badge på deres blog.

”Fordi mange piger læser modeblogs, er det

et godt sted at sprede budskabet om, hvordan

man beskytter sig,” siger Betina, der også selv

blogger om emnet, blandt andet på sin egen

modeblog, betina-blog.blogspot.com.

På de forskellige blogs kan Betina følge

indlæggene og se, at de har en eff ekt. F.eks. har

hun læst om en pige, som havde udskudt at

blive screenet for livmoderhalskræft, men som

straks bestilte en tid hos sin læge, da hun læste

bloggen. Det betyder meget.

”Bare jeg når ud til én person, har det været

det hele værd”, siger hun.

Piger med viden

Betina er sammen med de andre ambassadører

blevet håndplukket fra gymnasier og

erhvervsskoler over hele landet. Pigerne mødes

ca. hvert halve år for at blive opkvalifi cerede.

Både for at holde sig ajour med den nyeste

viden om HPV, som er det virus, der kan føre

til livmoderhalskræft, og for at få nye ideer til

at få budskabet om vaccinen endnu længere

ud. Det har Betina lært meget af. For inden

hun blev ambassadør, kunne hun ikke lide at

holde oplæg foran sin klasse, men sådan er

det ikke længere. I dag holder hun oplæg om

forebyggelse af livmoderhalskræft på nærlig-

gende skoler og ved, hvordan hun får lytternes

opmærksomhed.

”Jeg har lært at stille mig op foran en

forsamling. I dag kan jeg også lukke af, hvis

der er nogen, der sidder og fniser imens, jeg

fortæller,” siger Betina.

Klar til mere

Frivilligt arbejde er ikke nyt for Betina. I

folkeskolen var hun elevrådsformand, og hun

har arrangeret aktiviteter for unge i Bække. Og

Betina er klar til mere. For i dag har hun en

masse viden, og den har hun ikke tænkt sig at

give slip på.

”Jeg vil gerne fortsætte med at fortælle om

forebyggelse af livmoderhalskræft. For det er

det her emne, jeg ved noget om,” siger hun.

For alt imens Sløjfens udsendte taler med

Betina, siger hun: ”Jeg kan se, at der skal

være Stafet For Livet i Vejen, og jeg vil gerne

hjælpe. Men hvem skal jeg kontakte?”

Læs mere om Vidunderlivet på

www.vidunderlivet.dk

Se en modeblog med indlæg om

Vidunderlivet på:

http://www.sidneylise.com/2010/03/

sidneylise-og-vidunderlivet.html

7


FRIVILLIGE I FOREBYGGELSEN

8

Erhvervslivet støtter

Vidunderlivet

AF METTE MARIE ESPERSEN | PROJEKTLEDER

Igen i år har Vidunderlivet indgået et samarbejde med SuperBest og Symfoni.

Derfor kan man i uge 36 i hele landet købe produkter til fordel for

kampen mod livmoderhalskræft i SuperBests ca. 200 butikker.

Vidunderlivet samarbejder også med SF Film, og to gange om året kan

man købe dvd-fi lm med god samvittighed. Følg med i aktuelle kampagneaktiviteter

og samarbejder på vidunderlivet.dk eller på facebook.com/

vidunderlivet, hvor 6.000 danskere i øjeblikket støtter og holder sig ajour

med kampagnen.

AF CAROLINE WINKEL | PROJEKTLEDER

Myter og fakta

om forebyggelse af

livmoderhalskræft

Myte

Kondom beskytter 100 pct. mod HPV, som er

det virus, der kan føre til livmoderhalskræft.

Piger har ikke gavn af HPV-vaccinen efter

seksuel debut.

Vaccinerede kvinder behøver ikke at deltage

i screening.

Man kan mærke, om man er smittet med HPV.

Kvinder bør gå til screening for livmoderhalskræft

en gang om året.

Fakta

Kondom beskytter ikke 100 pct. mod HPV, da virus kan

sidde både på og omkring kønsorganerne.

Undersøgelser viser, at mellem 75 og 90 pct. vil have fuld

gavn af vaccinen efter seksuel debut.

Vaccinen beskytter ikke mod alle typer HPV, der kan

give livmoderhalskræft. Derfor skal vaccinerede kvinder

stadig screenes regelmæssigt.

En HPV-infektion giver ingen symptomer. Man kan derfor

ikke mærke, om man er smittet.

Det er tilstrækkeligt at blive screenet hvert 3. år, hvis man er

mellem 23 og 45 år. Og hvert 5. år, hvis man er over 45 år.


FRIVILLIGE I PATIENTSTØTTEARBEJDET

”Ved du, at du er en skat?”

Kirsten Reese hjælper familier ramt af alvorlig sygdom. Hun er frivillig i Projekt Medmennesker i

Haderslev – et nyt projekt, hvor en frivilligkoordinator gør det enklere at få frivillighjælp.

AF NANNA KATHRINE KRISTENSEN | KOMMUNIKATIONSKONSULENT | FOTO: THOMAS JOHANSEN

Da Kirsten Reese gik på efterløn for et par år siden, havde hun lyst til

at bruge noget af sin nyvundne tid på at hjælpe andre mennesker. Hun

begyndte at arbejde som frivillig på Hospice Sønderjylland, og i dag er

hun derudover blandt de første 13 frivillige i Projekt Medmennesker.

Et nyt sønderjysk tiltag, hvor projektlederen er koordinator for hjem

i hjemmet-frivillige, der hjælper og støtter familier ramt af alvorlig

sygdom.

”Vi er et supplement til det etablerede sundhedsvæsen, som ikke

altid har tiden til at snakke og bare være til stede. Vi kan give et frirum,

også til den pårørende, som så kan gå ud at handle, tage på cafe eller

hvad man nu trænger til,” fortæller Kirsten Reese.

De frivillige i Projekt Medmennesker hjælper med alt fra praktiske

gøremål som tøjvask og indkøb til at sidde hos den syge og tale med

patienten og de pårørende. Koordinatoren er bindeled mellem frivillige

og sundhedsvæsen, og er ikke knyttet til én bestemt patientforening

eller off entlig instans. Det er en helt ny måde at sammentænke frivilligt

arbejde med det etablerede sundhedssystems tilbud, som betyder, at

alle – uanset hvilken sygdom, de har – kan kontakte Projekt Medmennesker

for at få hjælp.

Livet i perspektiv

Kirsten Reese har erfaring med, og stor forståelse for, at være i familier,

hvor patienten er meget syg, og døden måske er tæt på.

”Jeg har altid haft et omsorgsgen. Jeg bliver berørt, når jeg hører om

alvorligt syge og om familier, der står midt i en svær situation. Jeg får

lyst til at hjælpe, og det kan jeg som frivillig,” siger Kirsten Reese.

”Det giver mening at hjælpe. Jeg kan se, det gør en forskel for dem,

jeg møder, og det giver også noget til min personlige udvikling. Som

frivillig får man sat livet i perspektiv. Og man opdager, at man med en

relativt lille indsats kan gøre en stor forskel for andre mennesker.”

Kirsten Reese husker en kvinde på hospice, som snart skulle dø men

havde svært ved at tale om det.

”Jeg sad hos hende lidt tid og spurgte så, om jeg måtte holde hende

i hånden. Hun rakte mig sin hånd, og så sad vi sådan lidt. Pludselig

sagde hun: Ved du, at du er en skat?”

Kirsten Reese er stille et øjeblik, så ordene bliver hængende i luften.

”Den oplevelse gjorde mig simpelthen så glad. Og det er sådan

noget, der gør, at jeg har rigtig meget lyst til at lave det her arbejde. Når

folk rækker mig deres hånd, ved jeg, at jeg er velkommen. Så ved jeg, at

det gør en forskel.”

Uddannelse og sparring

Frivilligkoordinator Ingeborg Kastberg, der står for projekt Medmennesker,

sørger for at uddanne og udvikle de frivilliges arbejde gennem

kurser, supervision og erfaringsudveksling. For der skal være noget at

komme efter som frivillig. Det sætter Kirsten Reese stor pris på, for det

giver inspiration og motivation i arbejdet.

Projekt Medmennesker skal i første omgang fortsætte de næste tre år

i Haderslev. Håbet er, at det efter projektperioden kan

bredes ud til resten af Sønderjylland.

Kræftens Bekæmpelses

lokalforening i Haderslev

bakker op om

projektet.

Kirsten Reese

hjælper familier,

der har sygdom

og død tæt inde

på livet.

Læs mere på

www.medmennesker.dk

9


GODE RÅD TIL DET FRIVILLIGE ARBEJDE

10

Har I hørt ...

=

Har I hørt ...

Har I hørt ...

=

=

Har I hørt, at Kræftens Bekæmpelse

mangler frivillige? SÅDAN SKAFFER GREVE

LOKALFORENING FRIVILLIGE

=

• Udpeg en, der er ansvarlig for rekruttering.

• Tænk rekruttering ind ved alle arrangementer.

Tag fx. jobopslag på frivilligjobs med.

• Registrer frivillige og henvendelser fra nye frivillige

ét sted, så I hurtigt kan komme i kontakt med folk.

• Beskriv arbejdsopgaver så konkret som muligt,

også i forhold til tidsforbrug.

• Spørg blandt folk, I før har haft kontakt til.

• Tænk på, hvad I kan gøre for at knytte folk tættere

til lokalforeningen. Lav fx tilfredshedsmålinger, nyhedsbreve

og inviter dem, I har haft kontakt til, med

til arrangementer.


Sådan får du

fl ere frivillige

Greve Lokalforening har lagt en plan for at skaffe fl ere frivillige og holde på dem, som allerede er der.

Bedre registrering af frivillige er et vigtigt element. Et andet er rekruttering ved alle arrangementer.

AF ANNEMETTE GRANT LARSEN | KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Gør du det, eller skal jeg? Det spørgsmål stillede

en træt og opslidt bestyrelse i Kræftens

Bekæmpelses lokalforening i Greve hinanden

igen og igen, indtil det en dag i sommeren

2009 blev for meget. To bestyrelsesmedlemmer

orkede ikke længere de mange opgaver og

besluttede at stoppe. Det fi k de øvrige bestyrelsesmedlemmer

til at tænke i nye baner.

”Vi fi k øjnene op for, at vi ikke kunne fortsætte

på samme måde. At det ikke ville være

en holdbar løsning bare at fi nde to nye bestyrelsesmedlemmer,

men at vi i stedet skulle

tænke mere i at uddelegere opgaver. Ellers

ville vi jo bare brænde sammen igen,” fortæller

Michael Jensen fra lokalforeningen.

Han er tidligere formand og i dag lokal

kampagneleder for Landsindsamlingen og

rekrutteringsansvarlig. Og den post er ny.

”Tidligere var vi ikke så opmærksomme på

rekruttering af frivillige, og der var ingen, som

var ansvarlig for det. Men pludselig stod vi i

en situation, hvor vi måtte erkende, at rekruttering

og fastholdelse af frivillige i virkeligheden

er det vigtigste i forhold til at være en

aktiv og synlig forening,” siger Michael Jensen.

Derfor tog bestyrelsen kontakt til Kræftens

Bekæmpelses regionskonsulent i Region Sjælland,

Kim Høegh Karlsen, og sammen med

ham udarbejdede de en strategi.

Styr på de frivillige betaler sig

Mere systematik er et nøgleord i den nye plan.

”Førhen var det tilfældigt, hvor henvendelser

fra nye interesserede frivillige blev registreret,

og vi havde heller ikke en liste over de

frivillige, som allerede er i foreningen. Den

bedre registrering gør, at vi nu hurtigt kan

kontakte folk og høre, om de har lyst til at

hjælpe med en opgave,” siger Michael Jensen.

Samtidig har Greve Lokalforening sat

hvervningen mere i system:

”I dag arbejder vi på at tænke rekruttering

ind i alle vores aktiviteter. For eksempel er vi

begyndt at spørge indsamlere ved Landsindsamlingen,

om vi må kontakte dem i forhold

til andre frivilligopgaver. Og i det hele taget

er det en del af vores plan at rekruttere blandt

folk, som vi i forvejen har kontakt til. For

det er jo folk, som selv har henvendt sig, og

som i forvejen har sympati for kræftsagen og

foreningen. Derfor ligger det lige for at spørge

dem frem for at fi nde nye frivillige,” siger han.

Foreløbig har den strategi været en succes.

Ud af de 200, der var involveret i Landsindsamlingen

i Greve, har 28 takket ja til at blive

kontaktet i forhold til nye opgaver.

Fra indsamler til bestyrelsesmedlem

Og egentlig er der mange, der gerne vil hjælpe

med praktiske opgaver, viser erfaringerne fra

Greve. Til gengæld kniber det med at fi nde

frivillige, der har lyst til at tage ansvar for planlægning

og budgetter, og som har lyst til at

sidde i bestyrelsen. Men også her har lokalforeningen

en plan.

”Vi satser på at lade frivillige starte i det

små og udvikle sig derfra. Men samtidig arbejder

vi på at knytte dem tættere til foreningen,

så de har lyst til at blive, og gradvist får lyst

til mere og mere forpligtende opgaver,” siger

Michael Jensen.

Sammen med Kim Høegh Karlsen har

lokalforeningen derfor været i tænkeboks for

i praksis at fi nde måder at skærpe frivilliges

interesse for foreningen. Valget er faldet på

nyhedsbreve, tilfredshedsmålinger og et øget

fokus på opgaver, som passer til den enkelte.

”Det er endnu for tidligt at sige, om det

lykkes at gøre de frivillige så interesserede i os,

at de fx går fra at være indsamlere til at blive

kampagneledere. Men vi er også nået langt,

hvis vi bare kan fastholde et netværk af frivillige,

vi kan trække på i ny og næ. Det kan afl aste

bestyrelsen meget, og vi ved jo fra tidligere,

hvor vigtigt det er,” siger Michael Jensen.

FIRE GODE RÅD

FRA REGIONSKONSULENTEN

• Overvej hvor mange nye frivillige, I har

brug for, og hvad de skal kunne. Vælg

måden at rekruttere på derudfra. Er I fx

på udkig efter specifi kke kompetencer, så

rekrutter målrettet og personligt. Snak om,

hvem der er i feltet, og spørg de typer, I er

på jagt efter. Har I brug for mange frivillige,

kan I fx sætte en annonce i avisen.

• Find nye frivillige der, hvor de er. Fx også

på frivilligmarkeder eller i Frivillighuset.

• Husk ekstra opmærksomhed på nye frivillige

i starten, så de oplever, at de er blevet

en del af et fællesskab. Og husk løbende at

anerkende deres indsats.

• Inviter til sociale og faglige arrangementer,

gerne hvor frivillige møder frivillige fra

andre lokalforeninger.

Kilde : Lone Olsen, Kræftens Bekæmpelses regionskonsulent i Ålborg

Du kan få fl ere gode råd til at få fl ere

frivillige på

www.cancer.dk/hjaelp+til+frivillige

11


KRÆFTENS BEKÆMPELSE

En krone

bliver til fem For

12

De penge, Kræftens Bekæmpelse bruger på solfrivillige,

er rigtig godt givet ud. For når man opgør

værdien af de frivilliges arbejde, viser den sig at

være fem gange højere end omkostningerne. Det

viser en ny undersøgelse fra Kræftens

Bekæmpelse, der har opgjort værdien af

de solfrivilliges arbejde. Den slår fast,

hvad der længe har været antagelsen,

nemlig at selvom det koster at have en

organisation med mange solfrivillige,

er gevinsten langt større.

Undersøgelsen viser, at skulle

ansatte i Kræftens Bekæmpelse stå for

alle forebyggelsesaktiviteter

på solområdet selv, ville der

være behov for to millioner

ekstra. For i 2009 brugte

Det laver solfrivillige

AF IB LINDSTRØM | ANALYSE- OG DOKUMENTATIONSKONSULENT

hver krone Kræftens Bekæmpelse

investerer i en solfrivillig,

kommer pengene fem gange igen.

Det viser en ny undersøgelse.

Kræftens Bekæmpelse nemlig medarbejdertimer for

en værdi af 492.453 kroner i forbindelse med de frivilliges

aktiviteter på solområdet. Medarbejdertimer,

som går til f.eks. rekruttering og uddannelse af frivillige.

Men ser man på, hvor meget arbejde solfrivillige

får fra hånden, er det 2.453.234 kroner værd.

Meget mere end økonomi

Ser man bort fra de økonomiske beregninger, er der

også mange andre fordele ved de frivilliges arbejde.

For det arbejde er hovedårsagen til, at Kræftens Bekæmpelse

når ud til så mange med solbudskaberne,

og dermed sparer mange danskere for de lidelser,

som knytter sig til en hudkræftdiagnose.

Det er første gang, Kræftens Bekæmpelse opgør

de udgifter og den værdi, der knytter sig til at involvere

frivillige i en forebyggelsesaktivitet.

• Informerer om solsikkerhed i børnehaver

• Står i solstande til festivaler, dyrskuer, markedsdage m.v.

• Deltager i den lokale sol- og solarie-kampagne, hvor de blandt andet påvirker

kommunerne til en øget indsats for solbeskyttelse.

• Laver fi lm og musik-video, der sætter fokus på hudkræft.

• Tager budskaberne med ud i egne netværk.

Kontakt: Ib Lindstrøm, 35257505, ibl@cancer.dk

Så mange timer bruger ansatte på solfrivillige 2.157

Så mange timer arbejder solfrivillige 11.815


Oplev Københavns befæstning på to hjul søndag den 29. august. Foto: Camilla Liv Andersen, projektleder

Nyt cykelløb med historisk vingesus

Søndag den 29. august kl. 9.00 lyder startskuddet til et cykelløb gennem Københavns Befæstning.

Hop op på cyklen og oplev et stykke danmarkshistorie fra sin bedste side. Alle kan deltage.

AF ANNEMETTE GRANT LARSEN | KOMMUNIKATIONSKONSULENT

Når de første motionister i ’Befæstningsløbet’

sidst i august triller forbi Kastrup Fortet og

andre gamle københavnske befæstningsanlæg,

er det med Kræftens Bekæmpelse som medarrangør.

”Vi skal have fl ere op på cyklen, for motion

forebygger kræft, og vi ved, at cykling er den

mest oplagte måde at få folk til at bevæge sig

mere i hverdagen. Motionsløbet er en god

mulighed både for at være aktiv den dag, men

også for at opdage de fantastiske cykelruter

langs Vestvolden, som kan bruges til transport

hver dag året rundt, eller i fritiden med

Tid og sted

Søndag den 29. august kl. 9.00.

Start- og målområde på Slotsholmen

ved Christiansborg

Rute: 68 km gennem Københavns historiske

befæstning. Du kører i dit eget tempo og

kommer helt tæt på Charlottenlund Fort,

Garderhøj Fort, Lyngby Fort, Bagsværd Fort,

Gladsaxe Fort og Kastrup Fort. Undervejs

køres på den 14 km lange Vestvold, der går

igennem Brøndby, Hvidovre og Rødovre. En

smuk rute, der forener motion og et stykke

familien,” siger Camilla Liv Andersen, der er

projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

Hun har i samarbejde med de ni kommuner,

som befæstningsringen løber igennem,

arbejdet på at skabe de gode cykelruter og

skaff e fi nansiering.

En rute skabt til cyklister

Cykelruterne gennem Københavns historiske

forsvarsværker er en del af et større projekt, der

skal give befæstningen tilbage til borgerne og

de besøgende. For indtil nu har befæstningen

ligget godt camoufl eret af den vildtvoksende

danmarkshistorie med enestående naturoplevelser.

Hele ruten køres på cykelstier.

Online tilmelding på

www.copenhagencycling.dk

Det koster 295 kr. at deltage. 60 kroner går til

Kræftens Bekæmpelse.

Bliv frivillig

Som frivillig kan du blive en del af en stor

event og samtidig støtte Kræftens Bekæmpelse.

For hver frivillig, der hjælper til, modtager

natur og også godt gemt bagest i de fl estes bevidsthed.

Det håber Camilla Liv Andersen, at

’Befæstningsløbet’ vil være med til at ændre på.

”Jeg tror, at mange vil opleve de gamle

fortidsminder fra en helt ny side. For på

cykelruten ledes cyklisterne fra fort til fort

gennem fl ot natur på strækninger, hvor der

ikke må køre biler. Den bedste måde at opleve

Københavns Befæstning er simpelthen på

cykel,” siger Camilla Liv Andersen.

Kræftens Bekæmpelse 200 kroner. Du skal

være over 15 år for at være frivillig.

Opgaver: Uddeling af vand og mad. Vise vej.

Mødetid: Søndag den 29. august fra kl. 8.00

til cirka 14.00.

Tilmeld dig som frivillig hos

Kræftens Bekæmpelse hos

Jannie Lund på jlu@cancer.dk

jlu@cancer.dk – 32 25 74 15.

Tilmelding senest den 13. august.

13


LANDET RUNDT

BRINGER HISTORIER FRA AKTIVITETER OVER HELE LANDET

14

Stor tilslutning til kursus

for Igen-frivillige

Alle frivillige medarbejdere i Igen-butikkerne,

Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker,

har fået tilbudt et kursus

i teamwork og samarbejde. Kurset er

foreløbig afholdt i syv ud af ti butikker,

og interessen har været stor. Mellem 70 og

80% i hver butik har sagt ja tak. Tilbagemeldingerne

har været gode. Oplevelserne

er, at det har været både tænksomme og

sjove dage, og at kurset har styrket sammenholdet.

De sidste kurser bliver holdt

midt i august.

Tune Friis, salgschef

– tf@cancer.dk – 35257585

Ny kræftrådgivning

Hillerød Hospital har i samarbejde

med Kræftens Bekæmpelse oprettet

en kræftrådgivning, der står åben

for kræftpatienter – både ambulante

og indlagte – og deres pårørende.

Rådgivningen, der bliver drevet af

Kræftens Bekæmpelses professionelle

rådgivere, er placeret i Brugerbutikken

ved hospitalets hovedindgang.

Åbningstiden er tirsdag 10-17 og

fredag 10-15.

Else Carlstedt, rådgivningsleder

– eca@cancer.dk / 4822 0282.

140 dagplejebørn

hyggede sig i Erritsø

Onsdag den 12. maj var Dagplejens

Dag, og det blev fejret over hele landet.

På Bakkeskolen i Erritsø ved Fredericia

tog ’De unges kræfter’, som er Kræftens

Bekæmpelses lokale ungdomsgruppe,

imod 140 dagplejebørn og 40 dagplejere.

Temaet for dagen var ’Sund mad

og motion’, og mange dagplejere havde

pyntet deres barnevogne med grøntsager.

Inde i Bakkeskolens hal var der linet op

med hoppepude, faldskærm, tegneværksted

og legebane. Der var også et

lille foredrag om at spise grønt og groft.

Børnene legede og morede sig. Især hoppepuden

var et hit. ’De unges kræfter’

havde søgt sponsorater og kunne derfor

byde på sunde sandwich og frugt, og

hver dagplejer fi k en bold med hjem.

Line Basse Laursen,

PR-medarbejder for De unges kræfter.

– line@hotmail.com / 61334452

Løb og indsamling

i Silkeborg

Den 31. maj tog en fl ok kvinder turen fra

Brande til Silkeborg for at deltage i Alt for

Damernes Kvindeløb. I bussen hjem annoncerede

Inga Nygaard Nielsen fra lokalforeningen

i Ikast-Brande, at hun ville donere 2 kroner

til Kræftens Bekæmpelse for hvert minut, hun

havde brugt til at gennemføre de 5 km, ruten

var på. Flere fi k lyst til at gøre det samme,

og inden der var gået et kvarter, havde et par

kvinder indsamlet 2.267 kroner.

Inga Nygaard Nielsen,

Ikast-Brande Lokalforening

– k.borup.n@pc.dk – 97183306

”Skru ned for solen”

på Hals bibliotek

I maj og juni kunne man ikke bare låne bøger

på Hals Bibliotek. Bøllehatte, armbånd og

nøglesnore var også til salg. Produkterne er

en del af Kræftens Bekæmpelses solkampagne

”Skru ned for solen”, og det var lokalforeningen

i byen, som stod bag initiativet, der også

omfattede en udstilling om ”Skru ned for

solen”.

”Hals bibliotek er meget besøgt, både af

fastboende og turister, så det er et fi nt udstillingsvindue,

biblioteket har stillet til rådighed

for Kræftens Bekæmpelse,” siger Tove Pedersen

fra Hals Lokalforening.

Tove Pedersen, Hals Lokalforening

tovep@pedersen.mail.dk – 30132165


232 børnehaver fi k besøg

Frivillige over hele landet var på pletten i den lokale

soluge, hvor de informerede børn og personale i

børnehaver om solsikkerhed.

I Hellebæk havde lokalforeningen fået sponsoreret solhatte

til børnehavebørnene. Her er det 5 seje piger, der

prøver de nye hatte.

Birgitte Othel-Jacobsen, Helsingør Lokalforening

boj@othel.dk – 49707279

Ny viden om sorg og tab

i Ålborg

En aften i maj med rådgivningsleder Inge

Friberg, Kræftrådgivningen i Ålborg, gav ny

inspiration og viden til de mange frivillige, der

var mødt op. Inspiration og viden, som kan

komme patienter og pårørende til gavn i det

fremtidige frivillige arbejde. Inge Friberg fortalte

om, hvor forskelligt vi reagerer på sorg og

tab og kom med eksempler på, hvordan hun

ved familiesamtaler arbejder med mennesker,

der skal miste eller har mistet. Hun fortalte om

nye måder at tale om sorg og tab – fx om at

give kærligheden til mennesker, vi har kendt,

et ”nyt hjem”. Samtidig udfordrede hun ideen

om at sige farvel og i stedet sige ”goddag igen”

til vores afdøde.

Tove Pedersen, Hals Lokalforening

– tovep@pedersen.mail.dk – 30132165

I Hvide Sande var forældre og børn glade

for at få besøg i den lokale soluge. Børnene

lavede armbånd af perler, som skifter

farve, når de kommer ud i solen og bliver

påvirket af UV-strålingen i luften. Perlerne

gjorde stor lykke, og de frivillige var nødt

til at købe fl ere, fordi børnenes søskende

også ville lave armbånd.

Vera Kristensen, Hvide Sande Lokalforening

– 6162 0588

Hals Lokalforening besøgte

to børnehaver, og det blev en

succes. Den ene børnehave

har allerede udarbejdet en

solpolitik.

Inga Garn,

Hals Lokalforening

– njg@c.dk – 98256780

Forfatter og tidligere kræftpatient holder gratis foredrag

Tina Brændgaard er tidligere kræftpatient og forfatter af bogen ”Klædt af – en fortælling

om kræft, håb og kærlighed”, der udkom 26. marts. Året ud tilbyder hun gratis foredrag

til Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger om sin kamp mod kræften. Tina Brændgaard fi k

konstateret brystkræft som 30-årig og er i dag rask, men hun har været gennem et opslidende

behandlingsforløb. Tina Brændgaard holder gratis foredrag fra midten af september og året

ud, men kan bookes allerede nu. Der skal betales for transport og eventuelt ophold.

tinabraendgaard@gmail.com – 21762698

Stor opbakning til sommerens tre første stafetter

Stafet For Livet afholdes i 9 byer i Danmark i år. De første tre stafetter blev afholdt i juni i

Fredericia, Randers og Gribskov med stor opbakning lokalt. Knap 1500 deltagere var med,

fordelt på 64 hold, og de stod sammen om at holde stafetten i gang i det døgn, stafetterne

varer. Det blev et døgn med mange indtryk, fra underholdning og hygge til håb, eftertanke,

kampgejst, sammenhold og fællesskab. I august og september afholdes stafetter i Frederikshavn,

Næstved, Svendborg, Syddjurs og Sønderborg. Du kan læse mere om Stafet For Livet

og tilmelde dig på www.stafetforlivet.dk.

Pernille Ibsen Hauge, udviklingskonsulent – hauge@cancer.dk – 3525 7523

15


Magasinpost

IDNR 12757

Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø

En kraftfuld medspiller i den

sundhedspolitiske debat

Vi skal fortsat være en kraftfuld medspiller – og en insisterende modspiller

– i den sundhedspolitiske debat. Frivillige spiller en meget

vigtig rolle i den kamp, siger Leif Vestergaard Pedersen, der er ny

administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

For 14 dage siden satte jeg mig for første gang i

stolen som administrerende direktør for Kræftens

Bekæmpelse. Alt er nyt, og jeg glæder mig meget til

at komme rigtigt i gang med arbejdet. Jeg vil bruge

al min energi på at løfte de vigtige opgaver, som

foreningen har. Jeg vil gøre det med stor ydmyghed

og respekt for sagen, for personalet og ikke mindst

for alle de mange frivillige.

I befolkningen er der en kæmpe respekt om

Kræftens Bekæmpelse og om den opgave, vi løfter.

Uden os var kræftpakkerne for eksempel ikke blevet

til noget. Uden os ville den sundhedspolitiske

debat være en helt anden. Uden os ville kræftpatienter

hver dag vågne op til en anden hverdag. Vi

er her for patienterne. Og det, vi gør for kræftpatienterne,

har langt større betydning, end vi tror.

Vi skal fortsat være en kraftfuld medspiller i den

sundhedspolitiske debat. Og gerne en irriterende,

insisterende modspiller, der råber højt, når noget

ikke går, som det skal. Det skal vi gøre på den

troværdige måde, som har kendetegnet foreningen

gennem mange år.

Jeg glæder mig meget til at komme i gang med

samarbejdet med jer alle sammen. På repræsentantskabsmødet

fornemmede jeg med det samme

det store frivillige engagement. De mange ideer og

visioner. I er med til at sikre, at vi er aktive i hele

landet, og jeg glæder mig til at lære jer endnu bedre

at kende.

Fakta:

Leif Vestergaard Pedersen er 54 år. Han er cand.

oecon. fra Århus Universitet, bor i Jelling, er gift

og har tre voksne børn.

Han kommer til Kræftens Bekæmpelse fra en stilling

som sundhedsdirektør i Region Midtjylland

og har tidligere også været amtssundhedsdirektør i

Vejle og Århus Amt.

SLØJFEN45

Sløjfen udsendes til alle frivillige

i Kræftens Bekæmpelse.

Redaktion

Charlotte Taarnhøj,

Patientstøtteafdelingen,

Karin Mejding,

Forebyggelsesafdelingen,

Kristina Ilsøe Métral,

Lokalforeningsafdelingen,

Nanna Kathrine Kristensen,

patientstøtteafdelingen

Annemette Grant Larsen, redaktør

(barselsvikar),

Enheden for kvalifi cering af

frivillige.

Kontakt redaktionen på 35 25 79 71

E-mail: sloejfen@cancer.dk

Ønsker du at læse Sløjfen på nettet:

www.cancer.dk/frivillig

Artikler til Sløjfen

Send en historie om et arrangement

som er foregået eller ideer til artikler

til sloejfen@cancer.dk. Send

også gerne foto. Foto skal være

minimum 1000 pixel i bredden.

Modtag FrivilligNyt

Du har mulighed for at modtage et

elektronisk nyhedsbrev til frivillige,

som Kræftens Bekæmpelse udsender

hver 14. dag. FrivilligNyt,

som nyhedsbrevet hedder, omtaler

aktiviteter for og med frivillige i

Kræftens Bekæmpelse.

Bliv inspireret og hold dig opdateret

www.cancer.dk/frivillignyt

Layout: Quote Grafi k

Foto: Quote Grafi k og Das Büro

Tryk: Litotryk København A/S

Oplag: 3.000

More magazines by this user
Similar magazines