Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

3100.dk

Hornbæk Idrætsforening - TIL 3100.DK

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD

Side 19 – 22

Hornbæk Idrætsforening

I N F O R M E R E R

Stiftet 9. april 1908 • Nr. 9 november 2003 • 28. årgang


Hovedafdelingen

HIF Hovedbestyrelse

Formand

Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11 03

Løvvænget 16, 3100 Hornbæk

E-mail: peterp@danskmetal.dk

Næstformand

H.H. Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1, 3100 Hornbæk

E-mail: hatten 1@mail.dk

Kasserer

Jørn Lien Tlf.: 49 70 48 28

Sauntevej 111, 3100 Hornbæk

E-mail: revision@lien.dk

Sekretær

Dorthe Lykkegaard Tlf.: 49 70 35 80

Holmegårdsvej 3, 3100 Hornbæk

E-mail: lykkegaard@pc.dk

Suppleant

Anne Marie Jørgensen

Tlf.: 49 70 28 48

Kleinsmedevej 6, 3100 Hornbæk

E-mail: mums.@stofanet.dk

– samt

Afdelingsformændene

Nye klubhus &

Hornbækhallen

Tlf.:49 70 27 91 fax: 49 70 25 03

kontortid: hverdage kl.9-11

Carl Bødker Nielsens Vej

3100 Hornbæk

Gamle klubhus

Tlf.: 49 70 27 25

Halinspektør

Stig Petersen

Mobil 40 25 58 64

Drejervej 15, 3100 Hornbæk

Hjemmeside: www.3100.dk

jb@bc-solution.dk

Redaktør:

Lone Schmidt Tlf.: 49 70 09 84

Hattemagervej 1

3100 Hornbæk

E-mail: hif-info@mail.dk

Layout og tryk:

Hafnia Tryk A/S

2620 Albertslund

Tlf.: 43 22 52 00

Oplag: 3710

Stof til næste nummer

senest ons. d. 26. nov. kl. 22.

2 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Nyt Æresmedlem af

Hornbæk idrætsforening

Lørdag den 18. oktober 2003 blev tidligere formand for fodboldafdelingen

Henning Andersen udnævnt som Æresmedlem af Hornbæk

Idrætsforening.

I 1994 trådte Henning tilbage som formand for fodboldafdelingen, hvor

han havde været formand siden 1988 og forinden, siden begyndelsen af

70’erne, havde været menigt bestyrelsesmedlem, sekretær, kasserer,

seniorformand, holdleder og arrangeret USA ture for fodboldungdommen

og meget andet i fodboldafdelingen – Henning har i alle de mange

år ydet en formidabel indsats for især fodboldafdelingen men så sandelig

også for hele Hornbæk Idrætsforening.

Henning har siden 1984 været med i halbestyrelsen og været med i hele

den periode, hvor hallen og idrætsanlægget blev en realitet og senere

den nødvendig udvidelse af Hornbæk Idrætsanlæg. I forbindelse med

projekteringen og opførelsen af det nye klubhus og nye omklædningsrum

har han udført et formidabelt stykke arbejde og hermed også været

med til at skabe de perfekte rammer til idrætsudøvelse og kulturelle formål,

ikke mindst til gavn og glæde for børn og unge i Hornbæk området.

– Henning har nu valgt at udtræde af halbestyrelsen med årets udgang

for at give plads til yngre kræfter, som han selv udtrykker det.

Henning Andersen har også i mange år været fast speaker til 1. holdets

kampe i fodbold samt ved kræmmermarkedet, og han har også i mange

år været opråber ved Fodboldens Venners bingo.

Henning Andersen har siden 1999 været med i golfklubbens bestyrelse,

hvor han også fortsat er PR mand m.v. – Henning har her sammen med

andre gode kræfter været med til at skabe en meget velfungerende golfklub

med i dag 1000 medlemmer.

Jeg vil derfor gerne på Hovedbestyrelsens vegne takke Henning Andersen

for sit store arbejde og den indsats, han har gjort for Hornbæk

Idrætsforening og for Hornbæk som helhed – Og så har jeg jo kun nævnt

en lille del af de mange frivillige lederopgaver, Henning har påtaget sig i

Hornbæk Idrætsforening – mange af dem jeg har talt med siger, at en af

Hennings store styrker er hans trofasthed, og at han er en mand, der holder

hvad han lover, og det kan jeg kun være 100 % enig i.

Henning Andersen er også efter min opfattelse indbegrebet af en frivillig og

ulønnet idrætsleder, og han altid gjort tingene for foreningens skyld og ikke

for sin egen – Hvis vi havde flere af Hennings type, ville vi ikke til stadighed

have problemer med at finde nye frivillige idrætsledere.

Jeg håber selvfølgelig, at vi stadig kan trække på Hennings erfaring i bl.a.

Halfonden og andre steder, hvor vi kan bruge hans store viden og erfaring.

Det var derfor en overordentlig stor glæde for mig og alle andre i

Hornbæk Idrætsforening, at vi lørdag den 18. oktober kunne udnævne

Henning Andersen som ÆRESMEDLEM af Hornbæk Idrætsforening,

en udnævnelse han så absolut har fortjent for alt det, han har gjort for og

Forsidefoto: En glad Henning Andersem “Nuller” der blev ny æresmedlem i HIF.


skabt i Hornbæk Idrætsforening – Endnu engang

til lykke med det, og jeg vil ønske dig og Kirsten

alt godt fremover. Henning Andersen er nu det

9. Æresmedlem i Hornbæk Idrætsforening – de 8

andre er: Dan Lipczak, Ralf Nielsen, Bent Bæk,

Thomas Jørgensen, Elli Jørgensen, Henrik

Vindahl Andersen, Henrik Behrend og Peter

Storminger.

Johannes Frederiksen død

Der bredte sig en trykket

stemning på kræmmermarkedet

i Hornbækhallen

søndag 2.

november, da meddelelsen

om Johannes

Frederiksens død dagen

før bredte sig. Johannes

Frederiksen, der blev

85 år, var noget af det

mest hornbækske, man

kunne forestille sig, selvom

han først indvandrede

til byen fra Liseleje,

da han havde passeret de 30. Hans engagement

i idrætsforeningen var stort. Efter han lod sig deltidspensionere

i midten af 1980´erne og overlod

slagterforretningen i hovedgaden til sin søn

Mogens, kastede han sin utrættelige arbejdskraft

ind i bl.a. Hornbæk IF. Her var han en flittig og

trofast hjælper, når Gurli Lauth og senere Elle

Svendsen skulle bruge personale til de mange

sammenkomster en idrætsforening og dens

klubhus byder på. Johannes gik man aldrig forgæves

til – og han var ankermand, når førsteholdet

i fodbold spillede hjemmekampe og når der

blev afholdt fester. Ingen havnefest og intet

kræmmermarked uden Johannes´ medvirken.

Indtil det sidste tjente han foreningen, selvom

sygdom ramte ham. Blot et par uger før sin død

opvartede han i klubhuset – og han havde bebudet,

at han ville give en hjælpende hånd med ved

kræmmermarkedet i den første weekend i

november. Sådan skulle det ikke være. Med

Johannes Frederiksens død har Hornbæk

Idrætsforening ikke blot mistet en af den slags

uvurderlige ildsjæle, som en forening som vor

ikke kan leve uden, men også en god ven, der på

sin egen stille og imødekommende facon var en

uundværlig grundpille i foreningslivet.

Peter Poulsen

Juletræsfest i Hallen

HIF afholder juletræsfest for hele familien i

Hornbæk Hallen, lørdag den 6. december 2003

kl. 13.30 – 16.00. Billetter til børnene kan købes

hos Hornbæk Turistinformation eller i Super

Brugsen i Hornbæk indtil den 2. december. For

en pris af 30 kr. pr. billet får man en godtepose og

en sodavand samt børneunderholdning.

Om aftenen afholder gymnastik, fodbold, håndbold

og badminton afdelingen igen i år en voksen

julefrokost med stor julebuffét, musik og dans til

orkestret Winter by Oyster, der spiller populær

musik fra bl.a. 70’erne samt underholdning med

Johnny Reimar. Pris pr. couvert er 250 kr., og alle

kan deltage såvel private og/eller firmaer.

Billetter kan købes i Matas og i Turistinformationen

på biblioteket i Hornbæk indtil den 21. nov.

Nærmere oplysninger kan ske ved henvendelse

til Jens Ole Berthelsen på tlf. 49700616.

Idrætsskole

Den i efterårsferien afholdte idrætsskole blev

atter en kæmpe succes, hvor 86 børn, hvilket er

rekord for deltagelse, og 15 instruktører og trænere

samt ledere fik en rigtig god, spændende og

anderledes oplevelse, og tilbagemeldingerne fra

deltagerne og mange forældre har igen overbevist

os om, at denne succes er kommet for at

blive, og derfor afholder vi idrætsskolen igen for

5. gang næste år i efterårsferien.

Der skal lyde en stor tak til alle, der på en eller

anden måde var involveret i idrætsskolen, dog

skal der lyde en særlig tak til Kirsten Grønlund og

Ole Raslow samt til DGI Frederiksborg Amt.

Peter Poulsen, Hovedformand

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 3


Badminton

Bestyrelsen:

Formand

Niels Fritzbøger, Tlf.:49 70 07 73

Rødtjørnevej 8, 3100 Hornbæk

e-mail: nfr@nccrs.dk

Næstformand

Kjeld Hansen, Tlf.: 49 70 24 77

Jupitervej 67, 3100 Hornbæk

e-mail: keldh@mobilixnet.dk

Sekretær

Liselotte Kartman

Mobil: 28 90 69 14

Holmevænget 2C,

3100 Hornbæk

e-mail: lika@buksesnedkeren.dk

Kasserer

Karin Mathiesen, Tlf.:49 70 04 40

Havreholmvej, 3100 Hornbæk

e-mail: kasm@bgbank.dk

Banefordeler

Margit Fritzbøger

Tlf.: 49 70 01 98

Tlf.: 49 70 01 83

Bødkervej 18, 3100 Hornbæk

Suppleant

Spilleudvalg:

Motionistformand

Hans Jørgen Beck

Tlf.: 49 70 22 30

Ole Piis Vej 4, 3100 Hornbæk

e-mail: hjb@bc-solution.dk

Seniorformand

Mette Fritzbøger,

Tlf.: 39 18 06 26

Lyngbyvej 136 4.tv.

København Ø

e-mail:

mettefritzboeger@

hotmail.com

Juniorformand

Christine Bogattke

3000 Helsingør

Mobil: 22 54 43 21

e-mail:

bogatteservice@mail.tele.dk

Turneringsudvalg

Hanne Bredesen

Tlf.: 49 75 01 81

Saunte Bygade 15

3100 Hornbæk

4 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Ledige baner:

Der er enkelte ledige baner lørdage kl. 15-16, 16-17 og søndage 9.30-

10.30. Kontakt Margit Fritzbøger tlf. 49700198.

Motionisthold:

Både Motionist 1(Anni’s hold) og Motionist 3 (Klaus’ hold) har nu indset

at der er koldt i serie 3, hvor boldene ikke bare returneres oftere, men

også langt hurtigere. Efter at begge hold nu har startet intensiv løbetræning,

håber vi at de kommer bedre med, og kan overleve i denne fornemme

serie.

Turneringer:

Lørdag d. 29 nov. er der cocktail-turnering hvor alle er velkomne til lidt

badminton, mad/drikke og hygge. Husk at tilmelde jer på opslag i hallen.

Lørdag/søndag 17/18 januar er der Amtsmesterskaber for motionister

i Værløsehallerne. Tilmeld jer på opslaget i hallen. Lørdag/søndag 24/25

januar er der Klubmesterskaber i Hornbæk. Tilmeld jer på opslaget i hallen.

Lørdag/søndag 31 januar/1 februar er Pool-cup turnering for motionister

i Ganløse hallen. Tilmeld jer på opslaget i hallen.

Husk:

Husk på www.3100.dk/HIF-Badminton finder du alle informationer om

klubbens aktiviteter, datoer, resultater mv.

En bøn fra Hafnia Tryk A/S

Når I afleverer materiale til Horbæk Idrætsforening, vil det

lette arbejdet en del for os, hvis I følger disse få retningslinjer:

• Lav korte og præcise navne på tekstfiler: i stedet for “indlæg

fra bådklub til hornbæk bladet 11/2003.doc”, kald da f.eks.

filen “indlæg båd.doc”. De lange navne giver problemer

ved konvertering fra PC til Mac. Undgå desuden tegn som

/ - “” + ^ og andre lignende tegn i navnet på filen.

• Gem helst billedfiler som jpg-, eps- eller tif-filer og i så høj

opløsning som mulig, helst 300 dpi. Mindre giver dårligt

resultat i tryk.

• Kopier/indsæt helst ikke billeder ind i Word. Billeder sat ind

i Word får som regel for dårlig opløsning til brug i tryk, med

mindre de er sat ind i en meget stor størrelse.

• Når I afleverer fotos til scanning, lad da endelig være med at

klippe/skære i dem, skrive bag på dem med kuglepen eller

på anden måde forringe kvaliteten. Vedlæg hellere en seddel

med besked om eventuel instruktion til layouteren.


Hornbæk bådeklub

Nyt fra Formanden

Ombygningen af klubhuset er nu snart færdig indvendig, så vi kan

begynde, at anvende det i fuld skala. De udvendige dele kommer nok til

at tage et par måneder mere.

Første større møde vil være afholdelsen af vor generalforsamling, som

finder sted fredag den 28. November kl 19.30. Der kommer separat indkaldelse

hertil ih.t.vore vedtægter.

I 2004 fylder vor klub 40 år, så udover indvielsen af vort ombyggede klubhus,

vil der også blive en større fødselsdag midt på året. Herudover planlægges

et større sejladsarrangement, idet vi arbejder med at arrangere 25

års jubilæum/åbent DM for X79 klassen fra den 30. Juni – 3. Juli. Her forventes

ca 35 både fra Danmark, Sverrige og Tyskland at deltage. Klassen

er kendt for at være en af de rigtig skarpe klasser med tilsvarende sejlere.

Vi er derfor allerede igang med formering af baneledelse og protestkomite,

der kan matche disse, da man her normalt har 3 – 4 protester

hver dag, hvilket vi jo ikke har haft ved de senere store stævner.

Tilslut vil jeg gerne på Hornbæk Bådeklubs vegne takke specielt vore 3

store sponsorer i 2003 Peter Leander, SparNord banken samt

DKtanken i Hornbæk for deres bidrag på tilsammen kr 67.000, uden

hvilke penge, vi ikke ville have kunnet drive ungdomsafdelingen og vore

nødvendige følgebåde. De skal vide, at vi er meget taknemmelige herfor,

og jeg håber alle klubbens medlemmer ligeledes støtter dem, så vi kan

regne med deres sponsorstøtte også i det nye år. Herudover er vi blevet

støttet i af et antal firmaer med naturalier, varer til kostpris m.v., som vi

ligeledes har været meget taknemmelige for.

William Leedgaard

Kølbådsafdelingen

Så er sæsonen slut, og vi kan se tilbage på en række dejlige sejladser

med en fin tilslutning.

Klubmesterskabet blev gennemført med Viola og Sifon på 1. og 2. pladsen

i løb 1, og i løb 2 gik de tilsvarende placeringer til Smil og Fire Hoff.

Den komplette resultatliste kan ses på www.hornbaekbaadeklub.dk

i afsnittet for kølbåde.

Ifølge traditionen skulle vi have sluttet sejladserne af med kølbådsfesten,

men det må vi i år udsætte indtil videre p.g.a. ombygningen af klubhuset.

Efterårets kølbådsmøde afholder vi i klubhuset:

Søndag den 23. november 2003 kl. 11.00

med følgende dagsorden:

• Evaluering af aktiviteterne i 2003

• Nye tiltag/ændringer i 2004

• Valg af kølbådsformand

• Præmieuddeling

• Eventuelt

Vel mødt!

Thorkil Ratzlaff

Formand

William Leedgaard

Tlf.: 49 70 49 45

Skovvænget 7, 3100 Hornbæk

e-mail: william@leedgaard.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Sudergade 12D-2.tv

3000 Helsingør

Sekretær/PR

Jonna Fritzen

Tlf.. 49 70 23 61

Willmoesvej 11

e-mail: jonnaf@privat.tele.dk

Kølbåde

Thorkil Ratzlaff

Tlf.: 49 70 14 19

Borsholmvænget 8 F

3100 Hornbæk

e-mail:

thorkilratzlaff@hotmail.com

Motorbåde

Hans Erik Nørgaard

Tlf.: 49 70 17 42

Sauntevænget 13 B

Optimister

Jens Pedersen

Stolemagervej 12

Tlf.: 49 70 09 69

Joller

Michael Kørner

Tlf.: 49 70 10 82

Løvvænget 18 B

Stævner/kapsejladser

Henrik „Hønse“ Paulsen

Tlf.: 45 65 19 35

Gøngehusvej 217

2950 Vedbæk

e-mail: plaun@ADSI Home.dk

Mini 12:

Ove Hansen · Tlf.: 49 70 28 14

Rødtjørnevej 6, 3100 Hornbæk

Hornbæk Bådeklub

Tlf.: 49 70 23 98

Havnevej 30

Kantine/klubhus udlejning

nøgleudlevering & afregning

Nis Kragelund

Tlf.: 49 70 12 76

Skovvænget 16C

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 5


hornbæk

materialhandel

ndr. strandvej 342a

3100 hornbæk

tlf.: 49 70 00 26

MATAS støtter

idrætten i

Hornbæk

DanBolig

– samarbejder med Unibank

Vi har altid

mange

bolde

i luften!

Ndr. Strandvej 341 B

3100 Hornbæk

Telefon 49 70 45 05

Fax 49 70 32 06

E-mail: Info@hornbaeck.danbolig.dk

DanBolig - Hornbæk

• Træfældning

• Flishugning

• Hegnsopsætning

(Folde, dyre

& raftehegn)

• Nyplantning

• Brænde

V/Claus Meulengracht & Jesper Sandager

Hornbækvej 708 – “Abellund”

3100 Hornbæk

Tlf. 4975 8355

Mobil: 2044 7133

E-mail: Lumberjacks@get2net.dk

www.lumberjacks.dk

DRACHMANN

ADVOKATER

AUT. BOBESTYRER

Læs mere om os på:

WWW

drachmann-advokater.dk

NORDHAVNSVEJ 1 · 3000 HELSINGØR

FAX 49 21 46 10 · TEL. 49 21 01 80

DA@DRACHMANN-ADVOKATER.DK


Fodbold

Fodboldåret 2003 er ved at rinde ud

Afslutningsfesterne er i gang med hvad dertil hører

Året har været fuldt af aktivitet i ungdomsrækkerne. Vi oplevet tilgang af

nye spillere i en sådan grad, at det langt opvejer den afgang vi selvfølgelig

også har haft. Der er mange tilbud at vælge imellem – og med den

surferkultur mange unge mennesker i dag er i besiddelse af, så er jeg

egentlig lidt stolt af, at vi trods alt fastholder mere end 95% af dem som

starter på fodbold.

Vi har haft fodboldskoler med sædvanlig succes, vores hold og ikke

mindst de enkelte spillere udvikler sig såvel på det sportslige som på det

personlige plan. Hvad mere kan vi forlange.

Jeg vil gerne rette en tak til de trænere/ledere som laver et enormt stykke

frivilligt og næsten ulønnet arbejde i vores klub. En tak til jer forældre

som bakker op omkring vores aktiviteter – møder op til kampene – kører

til udekampe osv.

Lørdag 25. oktober afholdte vi den første af to ungdomsafslutninger. Jeg

havde den store ære at deltage i en times tid – og opleve dette enorme

“leben”. Hornbæk IF´s fodboldbestyrelse havde samstemmigt valgt årets

leder. Det blev Carsten Nielsen – træner for årgang 94. Carsten har lavet

et enormt arbejde og er i den forbindelse meget vellidt af forældre, børn

og trænerkolleger. Carsten siger aldrig nej, hvis der skal ydes et stykke

ekstra arbejde, trods mange timer på træningsbanen, plus fuldtidsarbejde.

Endnu engang tak – og tillykke med prisen til Carsten.

Desværre har vores ungdomsformand Steen Nilsson valgt at trække sig

ved næste generalforsamling. Lad dette være en opfordring, hvis der

skulle være en læser, som har lyst – eller kender en som kunne være

emne til en kommende ungdomsformand. Vi har et velfungerende ungdomsteam,

hvor Steen har været sportschef, med støtte fra Ivan Jensen

og Henrik Olsen.

På seniorfronten har året været resultatmæssigt tyndt – nedrykning for

både 1. – og 2. holdet, men som det blev sagt af spillere og trænere til

afslutningsfesten, tror vi på, at vi alligevel er gået styrket ud af denne

sæson. Ingen omkring 1. holdet kan huske, at stemningen har været så

god i mange år, som den er på nuværende tidspunkt. Vi har en tro på,

at vi kan fastholde de fleste af vores spillere til næste år, og hvis alt går

vel vender forhåbentligt et par stykker tilbage til deres barndomsklub, for

at tage et nap.

Vi har en ung trup med mange talentfulde spillere, som med seriøs kontinuerlig

træning, ganske givet vil kunne gøre sig gældende i de øverste

lag i næste års serie 3. Dette er også grunden til at vi vælger at have et

U/21 hold til næste år med undertegnede som træner.

Vi fastholder vores trænere (Kim Porsgaard og Morten Nygaard) for førsteholds-truppen

. I skrivende stund mangler vi dog en træner til vores

2. hold, da Peter Østbjerg holder et sabbatår. Vi modtager gerne tips og

hints til at finde en ny træner for vores 2. hold.

Peter Østbjerg har været beskæftiget med fodbold i rigtig rigtig mange

år – de fleste her i Hornbæk. Endnu engang tak til Peter, for det store

arbejde du har udført i Hornbæk IF.

Det var med bekymring jeg erfarede den ringe tilslutning vi havde til vores

afslutningsfest for seniorspillere. 46 deltagere var hvad det kunne blive til.

Postadresse

Hornbæk IF – fodbold

Postbox 48, 3100 Hornbæk

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

e-mail: peter.clausen@

tipsbladet.dk

Formand

Kaj Flyger

Ndr.Strandvej 285 B,

3140 Ålsgårde

Tlf.: 49 76 39 37 – 36 14 47 51

– 29 23 47 51

e-mail: k.flyger@stofanet.dk

kflyger@csc.com

Kasserer

Betina Porsgaard

Søvænget 29, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 11 78 – 49 70 45 05

– 40 72 52 55

e-mail:

info@hornbaek.danbolig.dk

Styregruppe, ungdom

Steen Nilsson (Sportschef)

Løvvænget 29 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 17 09 – 49 28 37 13

e-mail: sni14@helsingor.dk

Ivan S. Jensen (Formand)

Smedevænget 8, Saunte,

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 76 50 55 – 20 80 32 00

e-mail: danijos@mail.dk

Henrik Olsen (Administrator)

Drejervej 17, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 45 47

e-mail: ho@ferieifrankrig.dk

ho@helsinge-kommune.dk

Piger

Bjørn Hoffmann

Hornebyvej 7, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 07 07 – 26 24 66 90

e-mail: benhoffdk@msn.com

Seniorformand

Thomas Lynge

Sauntevej 55 B, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 44 28 – 26 10 07 75

– 21 43 60 60

e-mail: thomaslynge@mailme.dk

Sekretær

Peter Clausen

Saturnvej 24, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 83 – 49 70 89 00

– 22 55 00 25

e-mail: peter.clausen@mail.tele.dk

peter.clausen@tipsbladet.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 7


Fodbold

Det er ikke mere end 5 år siden vi havde over 100

deltagere til en sådan afslutningsfest. Dem af jer

som ikke mødte op, lad os vide hvad grunden

dertil er, således at vi evt. kan justere vores forberedelser

til denne årets fest i fodboldafdelingen.

Det er i hvert fald vigtigt, at ”gamle” medlemmer

tropper op sådan en aften. Historikken i

klubber som vores er alt afgørende – og den kan

bl.a. erhverves på aftener som denne.

Vi har mange aktiviteter i gang i klubben. P.t.

arbejder vi med at udforme et værdigrundlag for

fodboldafdelingen, som først og fremmest laves

for vores medlemmer skyld – ung som gammel –

men de skal forhåbentligt også gøre det lettere at

være træner/leder i klubben, samt give os et

bedre grundlag for at kunne erhverve yderligere

sponsorere.

Information fra ungdomsafdelingen

Den 25. oktober blev ungdomsafslutningen for

de yngste hold afviklet i Hornbækhallen. Ca. 100

drenge og piger deltog + en masse forældre og

søskende. Årets spiller for de forskellige hold blev

kåret med pokaler og gavekort fra FODBOL-

DENS VENNER.

Årets spillere:

Miniput 93 – Mads Frodegaard

Miniput 93 – Laurits Brorsen

Miniput 94 – Thomas Olsen

Miniput 94 – Simon Svensson

Miniput 94 – Victor Pilely

Mikroput 95 – Mikkel Christensen

Lilleput piger – Simone Gregersen

TILLYKKE TIL ALLE

Valget af årets leder faldt igen i år på en leder fra

ungdomsafdelingen nemlig Carsten Nielsen, som

træner årgang 94.

På vores hjemmeside www.3100.dk kan man se

en masse billeder fra ungdomsafslutningen.

Lørdag den 8. november holder vi ungdomsafslutning

for de ældste årgange (lilleput – junior).

8 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Steen Nilsson

Vi arbejder med et projekt, således at vi kan indkøbe

bander til Hornbæk Hallen, således at alle

vores hold kan spille indendørsfodbold med bander,

men som også giver os mulighed for at

arrangere indendørs stævner.

Fodboldens Venner laver et kanon arbejde for

såvel ungdoms- som seniorspillere. Vi arbejder

på nogle initiativer, så vi kan blive bedre til at støtte

op omkring det kæmpe frivillige arbejde

Fodboldens Venner udfører.

Som beskrevet foregår der mange aktiviteter i

klubben og vi er altid lydhør overfor nye ideer mv.

Skulle du sidde inde med sådanne, så lad os

endelig høre fra dig.

Årets leder 2003 blev fortjent Carsten Nielsen.

Kaj Flyger,

Fodboldformand

Fra venstre Årets Seniorspiller Jakob Frederiksen,

de to seniortrænere Kim Porsgaard og Morten Nygaard,

toastmaster Thomas Holm og førsteholdsleder

Lars Christensen.


FØRSTEHOLDSSPILLERNE I 2003 Efter alle 24 kampe (inkl. 2 pokalkampe)

2003 I ALT STEMMER

NAVN K M K M

Jack Andersen 12 0 125 12 10

Christian Braunstein 1 0 21 0 0

Bo Christensen 17 0 17 0 6

Jan Christensen 12 0 13 1 1

Mads Christiansen 4 4 244 212 3

Jannik Dobusz 15 0 15 0 18

Morten Egerup 16 7 25 8 6

Tony Engvej 1 0 1 0 0

Gunnar Faxe 24 0 63 0 17

Jakob Frederiksen 21 2 176 20 25

Peter Marker Frederiksen 4 0 28 3 11

Jacob Hansen 3 0 27 7 0

Jimmie Henriksen 6 0 6 0 17

Thomas Holm 10 0 112 5 2

Christian >TJ< Jacobsen 1 0 1 0 1

Steen Jørgensen 2 0 28 5 0

Jørgen Kamstrup 1 0 58 0 4

Jesper Koch 8 0 56 5 19

Rasmus Kørner 17 0 75 1 18

Magnus Meulengracht 12 2 58 6 14

Søren Mortensen 23 0 129 1 47

Kasper Müller 2 0 2 0 0

Dennis Nielsen 24 13 94 50 22

Kim Nielsen 10 0 151 35 14

Morten Nygaard 21 4 89 6 30

Marco Panada 17 0 190 5 9

Kim Porsgaard 3 0 408 61 0

Morten Rasmussen 1 0 1 0 0

Kristian ”Krølle” Rømer 22 5 26 7 30

Lars Saggau 11 1 11 1 2

Målkortvindere

Førsteholdet scorede 37 mål i sæsonen 2003, og

dermed er girokortene klar til årets målkortindehavere.

Blandt de indbetalte kort udtrækker vi de

fire hovedgevinster, og vinderne offentliggøres i et

senere klubblad.

Årets vindere af gavekort i forbindelse med

hjemmekampene blev:

5/4 Rasmus Christensen,

Løvvænget 39 B, 3100 Hornbæk

19/4 Erik Ljungbeck, Lille Odinshøj 18, lejl. 108,

3140 Ålsgårde

10/5 Poul Larsen, Hjortevænget 7,

3100 Hornbæk

3/6 Jane Sørensen, Klokkestøbervej 4,

3100 Hornbæk

7/6 Ellen Jørgensen, Skovvej 2, 3100 Hornbæk

16/8 Saunte Smedje v/Per Nielsen,

Smedevænget 4, 3100 Hornbæk

19/8 Ninna Sørensen,

Toftemosevej 7 A, 3100 Hornbæk

30/8 Ole Raslow, Gørtlervej 64,

3100 Hornbæk (3 kr. pr. mål)

6/9 Lillian Hesselholt, Gørtlervej 58,

3100 Hornbæk

4/10 Helle Lundgren, Høje Gladsaxe 82,

2 th., 2860 Søborg

18/10 Martin Olsen, Bødkervej 2,

3100 Hornbæk

Jakob Frederiksen blev Årets Spiller.

I forbindelse med afslutningsfesten blev

Årets Hædersbevisninger uddelt:

Jakob Frederiksen (Årets Spiller)

Jannik Dobusz (Årets Ungsenior)

Dennis Nielsen (Årets topscorer)

Søren Mortensen (Årets stemmesluger)

Endvidere havde Peter Østbjerg valgt Christian

Braunstein som andetholdets bedste spiller.

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 9


Fodbold

Indendørs træningstider 2003/2004

Hornbækhallen

Fredag 17.00 – 18.30 Piger/lilleputpiger

18.30 – 19.30 Lilleput 91

19.30 – 21.00 Drenger 89/90

21.00 – 23.00 Junior og Senior

Lørdag 8.00 – 9.00 Veteran/oldboys

9.00 – 11.00 Miniput 93

11.00 – 13.00 Miniput 94

13.00 – 15.00 Lilleput 92

Ændringer på grund af særarrangementer

25/10 Ungdomsafslutning

31/10 + 1/11 Kræmmermarked

8/11 Ungdomsafslutning

22/11 Slut kl. 14

28/11 Træning 17 – 19

flyttet til onsdag

den 26/11, 17 – 19

29/11 Slut kl. 13.00

Det er med stor beklagelse:

Det er med stor beklagelse at jeg læser den dialog

– eller mangel på samme – der finder sted i

Helsingør Dagblad d. 18. oktober 2003 imellem

ungdomsformand Vibeke Nørly og fodboldformand

Gert Brandes fra Espergærde Idrætsforening,

fodboldformand Kim Pedersen, Helsingør

Idrætsforening og ikke mindst idrætschef

Erling Persson fra Helsingør Kommune.

Lad mig gøre det klart fra starten af, min og

Hornbæk Idrætsforenings fodboldafdelings sympati

ligger uden tvivl hos Vibeke Nørly og Gert

Brandes – og den er ikke blevet mindre af at læse

det svar, og i øvrigt mangel på respekt, Erling

Persson fremviser over for os frivillige ledere i

omegnsklubberne. Det er dybt beklageligt at en

embedsmand, lønnet af borgernes skatter, fører

sig frem på en så uheldig måde, total uden

respekt for meninger og holdninger, som ikke lige

passer ind i hr. Perssons verden. Vi har haft en

lang dialog i Hornbæk IF´s fodboldbestyrelse og

var mere eller mindre blevet enige om, at vi lader

tvivlen være hr. Persson til gode. Men nu er jeg

nødt til at spørge Hr. Persson, om dette er

måden han definerer et godt og frugtbart samarbejde?

Svar dog på det der bliver spurgt om –

frem for at fremkomme med diverse sarkastiske

10 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Ændringer på grund af særarrangementer

5 + 6/12 Juletræ/frokost

17/1 Slut kl. 14

24/1 Aflyst kl. 9 – 15

21/2 Aflyst 10 – 14

28/2 Slut kl. 14

27/3 Aflyst

3/4 Aflyst

Hornbæk Skole

Onsdag 17.00 – 18.00 Poder 98

18.00 – 19.00 Poder 97

Fredag 17.00 – 19.00 Mikroput 96

Lørdag 10.00 – 12.00 Mikroput 95

12.00 – 14.00 Ledig

Ændringer på grund af særarrangementer:

2 + 3/4 Aflyst • Uge 42 • 20/12 – 5/1 •

Uge 7 • Uge 15

kommentarer overfor Vibeke Nørly og Gert

Brandes. Det var med stor forundring jeg tirsdag

aften, 2. september, til bestyrelsesmødet I

Hornbæk IF´s fodboldafdeling, erfarede igennem

ungdomsformanden, Helsingør Kommunes nye

tiltag, i samarbejde med Flemming – og Henrik

Pedersen. Til et møde imellem Helsingør

Kommunes repræsentant Erling Persson, repræsentanter

for Helsingør IF´s fodboldafdeling samt

frivillige ledere fra omegnsklubberne, blev det

meddelt, at man allerede, i øvrigt igennem

Helsingør Skolevæsen, havde inviteret alle talentfulde

årgang 93 drengebørn til fællestræning

rundt omkring på kommunens Idrætsanlæg.

Erling Persson meddeler selv, at ca. 250 drengebørn

har tilmeldt sig disse samlinger, hvoraf 76 er

kommet igennem nåleøjet – det endda med en

såkaldt rimelig rund hånd, hvad hr. Persson så

mener med det. Flere advarselslamper lyser når

jeg hører om dette projekt!

Hvor er hele DBU’s værdigrundlag for børnefodbold

henne i dette projekt. Til hr. Perssons orientering

opererer DBU med aldersgrupperne:

Mikrofodbold op til 6 år, Børnefodbold 7 – 12 år.

I forhold til hr. Perssons projekt er specielt den

sidste aldersklasse interessant. Værdigrundlaget

for DBU er: Glæde, fællesskab, sundhed og


ærlighed. Begreber, som klart tager udgangspunkt

i at de unge mennesker befinder sig i deres

nærmiljøet, spiller fodbold med gode – og mindre

gode spillere. Spillerne skal lære at vi er forskellige

og at der er plads til os alle. Først i i kategorien

Ungdomsfodbold (13 – 16 år ) taler DBU om,

at vi i samarbejde skal tilrettelægge eksempelvis

flere træningspas,hvis vi har med spillere at gøre

som er ambitiøse med deres idræt. DBU taler om

differentiering – hvor det betyder, at har vi spillere,

hvis ambitionsniveau vi små klubber ikke kan

leve op til, skal vi selvfølgelig hjælpe dem til større

klubber, eksempelvis Helsingør IF. Hornbæk IF

bifalder Helsingør Kommunes projekt Elite3000,

men i denne forbindelse er hr. Persson al al for

tidligt ude. Jeg håber meget på, at de ansvarlige

ledere omkring dette projekt, er helt bevidste om,

hvordan man har tænkt sig at samle evt. frasorterede

børn ordentligt op. Jeg tror ikke, det er

specielt sjovt, når man er 10 år og ens bedste

kammerat er “talentfuld” og derfor har adgang til

den videre træning – og man ikke selv er ”talentfuld”

og derfor ikke har adgang til disse fællestræninger.

I den alder drejer det primært om at

bevare og udbygge børnenes glæde ved spillet

og ikke så meget om at skabe forskelle, der kan

skade børnenes glæde ved spillet. Jeg synes, at

det er i en meget meget tidlig alder man begynder

at spotte talenterne og i den forbindelse sætter

ind med yderligere træning. Hvad er det vi vil?

Lur mig om ikke Helsingør bevidst eller ubevidst

vil hente ekstremt talentfulde spillere ind til

Helsingør, når de helt givet dukker op rundt

omkring til lokalsamlingerne. Jeg er helt enig med

Erling Persson og Kim Pedersen i, at vi skal

samle de talentfulde spillere i de klubber, hvor

mulighederne er tilstede for talentpleje. Jeg

synes, det er helt fint, at man hiver dem ind til

eksempelvis Helsingør Idrætsforening i 13 – 15

års alderen, men sandelig heller ikke før. Der

foregår megen god træning rundt omkring i de

små klubber, hvor de yngre spillere fuldt ud kan

udvikle sig. Vigtigst af alt er dog, at børn i 10 års

alderen har brug for tryghed og sociale relationer

i nærområdet. De har rigeligt at se til i deres klub.

På dette alderstrin er spillerne ved at skifte fra 7mandsfodbold

til “rigtig” 11-mands fodbold, og

det betyder ofte ekstra aktiviteter for børnene.

Jeg tror og håber på, at Erling Persson kan

opbygge så megen tillid til os i de mindre klubber,

at han vil vide, at har vi meget talentfulde spillere i

omegnsklubberne, har vi ingen intentioner om at

holde på dem for enhver pris. Fra Hornbæk er der

igennem årene kommet en stribe talenter, typisk i

junior- eller ynglingealderen, og de har på helt

naturlig vis bidraget til kommunens elitefodbold.

Vores pointe i Hornbæk er faktisk, at man ikke

behøver lave et tiltag som dette. Hvis spillerne er

talentfulde nok, skifter de helt automatisk til kommunens

flagskib, hvor de kan prøve deres talent af.

Helsingør IF skal så sørge for, at man fortsat har

det rigtige tilbud til de unge mennesker, så de

fodboldmæssigt bliver i Helsingør Kommune.

Jeg har svært ved at betragte de ansvarlige ledere

omkring dette projekt som ligeværdige samarbejdspartnere,

som ønsker dialog i forhold til at

promovere Helsingør Kommune på landkortet, i

denne forbindelse sportsligt. Elite 3000 er et efter

min mening et rigtig godt initiativ – men bliver

amatøragtigt, når en person som Erling Persson

agerer, som han gør overfor eksempelvis den kritik,

Espergærde IF fremførte. Jeg tror, vi hurtigt

kan blive enige om, at intet er for godt for vores

børn, at der skal være plads til både dem, som

ønsker at spille elite fodbold, men også dem som

bare har det sjovt ved at spille bold og være sammen

med deres kammerater. Jeg tror på, at man

kan nå meget langt via dialog og samarbejde

klubberne imellem i vores område. Jeg ved at

Flemming Pedersen og de øvrige ledere i HIF gør

et fantastisk flot stykke arbejde for de unge mennesker

i og omkring Helsingør Idrætsforening.

Det arbejde tager jeg hatten af for. Jeg ved dog

også, at Flemming har stor respekt for det stykke

arbejde, vi gør rundt omkring i de mindre klubber.

Dette indlæg er ikke skrevet for at så splid

imellem Hornbæk IF - fodbold og Helsingør

Kommune. Nu er initiativet sat i gang – og kan vel

ikke stoppes, men det skal ikke være en hemmelighed,

at jeg håber på et bedre og mere konstruktivt

samarbejde i fremtiden, hvor vi bliver

hørt og ikke bare orienteret.

En afsluttende bemærkning til Erling Persson.

Det ville klæde dig, hvis du blot erkendte, at du

måske ikke har båret dig for elegant ad i denne

sag, i stedet for at kaste med mudder mod

eksempelvis Espergærde IF´s frivillige ledere.

En sidste lille malurt i bægeret – Kvindefodbold er

på kraftig fremmarch - hvor er pige-fodboldspillerne

henne i hele dette projekt, når nu det er et

kommunalt initiativ.

Kaj Flyger, Fodboldform. I Hornbæk Idrætsfore.

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 11


Gedden

Klubhus :

Per Bjørnsvej 20

3100 Hornbæk

Bestyrelse:

Formand

Thomas Ratzlaff

Tlf.: 49 25 13 20

Mobil: 23 39 23 08

Lindehøj 1.

3000 Helsingør

(Adm. & koordination )

T.Ratzlaff@12move.dk

Kasserer

Flemming Nielsen

Tlf.: 48 28 78 05

Kagerupvej 13

3400 Hillerød

(Økonomi)

Flemmingogbirgit@mail.dk

Best. medl.

Erik Ibsen

Tlf.: 49 70 22 99

Ll. Ewaldsvej 3

3100 Hornbæk

(Klubhus)

Ibsenhornbk@get2net.dk

Best. medl.

Bjørn Andersen

Tlf.: 49 70 13 95

Mobil: 23 23 56 77

Søvænget 23

3100 Hornbæk

(Klubture)

Best. medl.

Michael Ogilvie-Bronee

Tlf.: 40 82 24 49

Per Bjørnsvej 20 kld.

3100 Hornbæk

Ogilvie@ofir.dk

Best. medl.

Børge Nilsson

Tlf.: 49 70 11 34

Karetmagervej 34

3100 Hornbæk

Best. medl.

Henrik Willum Petersen

Tlf.: 21 27 15 08

Karetmagervej 23

3100 Hornbæk

Hwp@mailtdcadsl.dk

www.3100.dk/gedden

e-mail: gedden@dk2net.dk

12 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Julefrokost(er)

Vi har besluttet i år kun at afholde én julefrokost i foreningens lokaler. Den

afholdes formegentlig i december, men datoen er ikke fastlagt endnu.

Alle medlemmer er velkomne.

Der vil komme et opslag vedr. Julefrokosten i klubhuset, hvorpå man så

kan tilmelde sig.

Der vil altså ikke denne gang blive udsendt invitationer.

Hold i stedet øje med opslagstavlen i klubhuset.

Derudover afholder HIF fælles julefrokost lørdag d. 6. december i hallen.

Interesserede i dette arrangement kan henvende sig til Bjørn, som i tilfælde

af tilslutning vil reservere et langbord til Gedden.

Vi håber på stor tilslutning til begge arrangementer.

pbv. Formanden.

Fangstrapporter

Jeg har været en hel del ude ar fiske på det sidste, men desværre er min

PC brudt sammen efter mange års tro tjeneste og før økonomien tillader

en ny investering kniber det med opdateringer af især hjemmesiden.

I august var Camilla og jeg på karpetur med det helt klare mål, at Camilla

skulle fange en stor karpe. Midt om natten var der hug og efter en god

fight i nattemørket fik Camilla presset en flot græskarpe på ca. 7 kg. i

nettet. Selv fangede jeg ikke noget, men glæden hos Camilla var det hele

værd. I september var det så Christoffer Jørgensens tur til at blive luftet.

Efter en fodring på ca. 1 uges varighed var vi på plads og fik lagt nogle

rigs med fodermejs i suppen. Det tog derefter ca. 2 timer før Christoffer

krogede en god fisk. I nettet viste den sig at være mere end god, for det

var en kæmpe græskarpe som var blevet narret af en af formandens

hjemmelavede jordbær/fik boillie. På vægten viste den sig at veje hele

11,35 kg. fordelt på 94 cm. Ny personlig rekord!!

Natten efter fik vi begge fisk på

land. En spejlkarpe til mig og en

skælkarpe til Christoffer. Om morgenen

kom pigerne ned og vi fik

nogle gode billeder. På turen oplevede

vi flere dobbelthug, så der var

drøn på!

Ind imellem blev det dog også til en

stille pilsner i ventetiden, så det var

en dejlig weekend og en fornem

introduktion til karpefiskeriet til

Christoffer, Formanden.


Golf

Hornbæk Golfklub

Bøtterupvej 2C

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 75 95 70

Fax: 49 75 95 71

e-mail: hgolf@worldonline.dk

Sekretariat:

Forretningsfører:

Steen Andersen

Sekretær:

Birgit Aaholm

Web-adresse:

www.hornbaekgolf.dk

Web-master:

Kim Porsberg Jacobsen

Greenkeeper:

Louis Jakobsen

Tlf.: 49 75 95 74

Restaurantchef:

Gunilla Holm

Tlf.: 49 75 95 78

Shoppen:

Tlf.: 49 75 95 72

Bestyrelsen:

Formand

K.A.Søgaard tlf.: 49 13 18 99

Vinderholdet på vej ud på

7. hul under takkematchen.

Stemningsbilled

fra takkematchen.

14 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

The last senior golf promenade

Mandag d. 6. oktober holdt seniorklubben sin sidste mandagsmatch i år.

Traditionen tro med afsluttende festlig middag og show med præmieoverrækkelse,

garnering med vitser og en stemning der ikke halter efter

det berømte engelske forbillede (i overskriften) - og ledet af en virtuos

dirigent.

Tak Kalle, det var en dejlig aften. Nu må vi tålmodigt vente til april 2004,

når seniorklubben atter starter en ny sæson.

Peter Frisk

Rettelse

Vi fortalte i sidste måned, at Per Greve havde lavet Hole in One på vores

bane, det har han altså ikke, det var Peter Greve der d. 16. sept. lavede

Hole in One med sin PW på 17. hul. Undskyld Peter, og endnu en gang

tillykke med præstationen.

Hornbæk golfklubs Junior-Cup 2003

Så har vi afsluttet Hornbæk Golfklubs Junior-Cup 2003. Der er blevet

afviklet 6 matcher på den sidste fredag i månederne fra april til september,

hvor en engageret flok af klubbens håbefulde unge talenter har fået

prøvet spændingen ved at spille match.

Antallet af deltagere har varieret, men det er helt sikkert, at de som kom

og kæmpede, har haft en hyggelig oplevelse med god golf og gode venner.

Den samlede Junior-Cup blev afgjort som 4 tællende matcher ud af

de 6. Der blev givet 100 point til vinderen af hver match og fratrukket 1

point for hvert stabelfordpoint man var efter vinderen.

Det samlede resultat blev;

Anton Douglas Nielsen: 397 point

Victor Wall – Gremstrup: 388 point

Christian Dyngbo: 378 point

De dygtige match vindere og de samlede Cup vindere er blevet hyldet

og har fået deres præmier ved årets efterårslejr.

Det er besluttet, at vi også i 2004 afvikler Hornbæk Golfklubs Junior-

Cup. Så reserver allerede nu den sidste fredag i månederne fra april til

september. Men for at du ikke helt skal glemme golfformen, vil der i vinterens

løb blive afviklet nogle juniormatcher, hvor vi på vinterbanen vil forsøge

at finde ud af, hvem der er stærkest - børnene eller deres forældre

!! Hold øje med ungdomstavlen i klubhuset. Her vil snarest blive opsat

en liste med nogle datoer.

Vi ses på banen, Jens – Matchleder

Nyt fra ungdoms- og begynderudvalget .

Efterårslejr og kåringen af årets juniorspiller.

21 juniorer deltog i klubbens efterårslejr ledet af Ulrich Marcher bistået af

frivillige hjælpere.

Træningslejren var en god blanding af intensiv træning, spil på banen,

nydelse af Gunillas lækre mad og afsluttende med præmieoverrækkelser.

Nicoline Engstrøm blev ved afslutningen af efterårslejren kåret til årets

juniorspiller, og blev af juniorafdelingens sponsor, murefirmaet P .E. Larsen,

begavet med golfudstyr efter eget valg .


Ang. bagmærke

Fra den 01-01-04 kan man ikke mere få bagmærke, når man spiller på

vinterbane . Fra samme dato kan man kun få bagmærket ved at deltage

i kaninmatcherne, eller gå med guide fra fadderlisten. Kravene til færdighederne,

som skal kunnes, når man skal erhverve ’det grønne kort’

(tilladelse til at spille på stor bane), vil også blive skærpet i det nye år.

F.V.A.

Turneringsresultater.

Den 5.okt. holdt klubben sin årlige takketurnering, som er forbeholdt de

mange hjælpere der i årets løb har bidraget med hjælp til kaniner, juniorer,

seniorer, startere, banekontrol m.m.m. Klubben giver morgenmad,

frokost og alle præmierne. Turneringsformen var en holdturnering, hvor

de to bedste scores på hvert hul talte. Der var også præmier til længste

drive på 7. hul og for at være nærmest flaget på 4.

Vinderholdet blev: Elsebeth Schibby, Jørgen Haagen Nielsen og Tage

Borvang med 86 point.

2. Finn Postma, Karl A. Søgaard og Jens Peter Nielsen 81 p.

3. Tage Nielsen, Niels Peter Lundgaard og Torben Kinch 77 p.

Længste drive på 7. hul: Ane Rytter og Jens Peter Nielsen.

Nærmest flaget på 4. hul: Kristina Grumstrup og Steen Worm.

Endnu engang tak til alle frivillige hjælpere i klubben, også de der var

forhindret i at deltage i takketurneringen.

Efterårsturneringen blev afviklet d. 26. okt. med max. antal deltagere. M

& T Byg var sponsor for matchen og Nyhavn Rejser og Døssing og

Partnere var Hole in One sponsorer.

Turneringsformen var netto slagspil for gruppe 1-2, og Stableford for

grupperne 3 – 5.

Resultaterne:

Gruppe 1-2:

1. Jesper Norgart 71 slag nt.

2. Finn Reinstrup 76 nt.

3. Jesper Martin Jørgensen 76 nt.

Gruppe 3:

1. Erik Eriksen 34 p.

2. Bjarne Olsen 34 p.

3. Claus Meulengracht 32 p.

Gruppe 4:

1. Hans Ulrich Olsen 38 p.

2. Stig Sune Andersen 34 p.

3. Steen Rasmussen 34 p.

Gruppe 5:

1. Peder Ewald Hansen 35 p.

2. Max Bjerre Hansen 34 p.

3. Preben Bigum 33 p.

Præsentation af sponsorer

SCANI A/S

Scani A/S er et dansk ejet selskab, der, siden starten i 1964, har været

markedsførende indenfor salg og service af udstyr til post- og papirbe-

Næstformand/hon.sekretær

Niels E. Clausen

Tlf.: 49 70 11 11/36 14 41 86

Kasserer

Alice Nielsen

Tlf.: 49 70 82 68

Beg. –og ungd.udvalg

Flemming Andersen

Tlf.: 49 70 26 48

Match – og hcp.udvalg

Klaus Hansen

Tlf.: 49 71 91 27

Husudvalg/festudvalg

Marianne Schubert

Tlfl: 45 80 30 09/45 26 02 23

Baneudvalg

Jørgen Jensen

Tlf.: 49 70 30 58/46 30 01 43

Mob.: 40 64 66 88

Bygningsudvalg

Peter Rasmussen

4970 0988

PR-udvalg

Henning Andersen

Tlf.: 49 70 24 74/46 30 01 40

Mob.: 40 85 08 58

E.mail: ha@jjstenoggrus.dk

Alle juniorerne ved efterårslejren

i Hornbæk Golfklub

Årets juniorspiller

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 15


handling. Gennem 38 år har Scani opbygget et

godt og solidt kendskab til branchen og dens

nicher.

Scani A/S repræsenterer markedets betydeligste

producenter inden for post- og papirbehandling

med produkter fra næsten hele verden.

Scani A/S beskæftiger 48 medarbejdere, heraf

29 professionelle teknikere, der kan sikre 24

timers døgnservice samt 9 sælgere med hver

deres speciale og mange års erfaring.

Både teknikere og sælgere holder sig løbende

orienteret om de nyeste teknologier og nyheder

i deres branche gennem information samt træningsophold

hos leverandører. Målet er at give

kunderne en god og tillidsfuld oplevelse – både

hvad angår salg og service.

Med kontor og værksted både på Sjælland og

i Jylland kan Scani A/S trygt tilbyde deres kunder

over hele landet individuel salgsrådgivning samt

en effektiv service.

Scani A/S’s vision er at være markedets førende

udbyder af intelligente løsninger til dokumenthåndtering.

Scani A/S sponserer hul 7.

Læs mere om Scani A/S’s Task force på:

www.scani.dk.

Husk korrekt handicapregulering,

også i vinterhalvåret

Du kan hverken blive reguleret op eller ned hvis

• banelængden er mere end 100 m kortere end

anført på konverteringstabellen

• der er vintergreen eller provisorisk green på

mere end to huller (9-hullers runder dog ét

hul)

• der anvendes andre hulkopper end de normale

• der er lejeforbedring i sommerperioden 1/5 –

31/10

• der er lejeforbedring uden for fairway eller

anderledes end foreskrevet i Golfreglerne.

Du kan blive reguleret ned, men ikke op hvis

• banelængden er mere end 100 meter længere

end anført på konverteringstabellen

• Handicapkomiteen har besluttet, at turneringsrunden

på grund af ekstreme vejrforhold

ikke er tællende

• datoen er senere end 31/10, men før 1/5, og

turneringen er spillet i Danmark (max

sænkning til 4,5)

Lejeforbedring i vinterperioden 1/11 – 31/4 er

ikke til hinder for normal handicapregulering.

16 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Spil under varme himmelstrøg:

Hvis en spiller har spillet på en SSS-bane i udlandet,

anvendes ved handicapregulering i hjemmeklubben

spillerens handicap som tildelte slag. Et

resultat lig med 36 Stablefordpoint plus banens

par minus SSS under disse betingelser er til handicap.

Og husk

for at handicap kan følge spillerens aktuelle form,

sker der løbende en regulering, som foretages af

spillerens hjemmeklub. Indtil dette er sket, skal

spilleren regulere sig selv ned i handicap, men

aldrig op. Er du i tvivl, finder du på DGU’s hjemmeside

en side med DGU’s regler for handicapregulering,

eller kontakt Birgit i sekretariatet.

Klubsekretær Birgit Aaholm orienterer.

Restauranten:

Fra 1. november har restauranten kun åbent

lør./søn. fra kl. 12.00 – 18.00. I December, januar

og februar er restauranten lukket. Førstesalen

er åben hele vinteren, varme og kolde drikke kan

købes i automaterne i hall’en.

Kontingent 2004:

Kontingentopkrævninger udsendes via PBS i

midten af november, og forfalder til betaling d.

30. december 2003. Vi opfordrer de medlemmer,

der ikke allerede har tilmeldt sig PBS, om at gøre

dette.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen bliver den 4. marts 2004

i Hornbækhallen. Forslag fra medlemmerne skal,

iflg. vedtægterne, være bestyrelsen (sekretariatet)

i hænde skriftligt senest d. 15. januar 2004.

Glemte sager:

Hvis du mangler noget, så kik i kurven i bagrummet,

om du evt. har forlagt det i golfklubben.

Glemte sager ligger fremme til d. 31. december,

herefter vil de blive skænket til velgørende formål.

Tidsbestilling:

Tidsbestillingen er i vintersæsonen ude af kraft,

og i stedet er der manuel boldrende. Tidsbestillingen

genindføres ved sæsonstart omkring

den 1. april. Bestyrelsen vil, på grundlag af evaluering

fra starterteamet og forslag fra mange medlemmer,

i vinterens løb beslutte om der skal

ændres på måden, der kan bookes på. Hornbæk

Golfklub har i 2003 været den klub, der har brugt

booking-systemet flittigst.


HIF

JULETRÆS FEST

-for hele familien

LØRDAG DEN 6. DECEMBER 2003

PROGRAM

KL. 13.30-16.00

i Hornbæk Hallen

kl. 13.30 Juletræsfesten starter

kl. 14.00 Julemanden kommer og der

danses om juletræet

kl. 14.45 Børneunderholdning

kl. 15.30 Uddeling af godteposer og

sodavand

kl. 16.00 HIF- siger tak for i dag

og ønsker alle en glædelig jul

ENTRE:

BØRN 30 kr.

for godtepose

& sodavand

Billetter skal

købes hos Super

Brugsen eller

Hornbæk

Turistinformation

senest den 2. dec.

HIF

Arrangør:

Hornbæk Idrætsforening

Vi siger tak til Wiibroe & SuperBrugsen i Hornbæk

HIF


Viden er god

medicin

– spørg på

apoteket

Sauntevej 2 · 3100 Hornbæk · 49 70 00 62

49 70 25 48

Mad ud af huset / Seher’s just the best…!

Kim Lykkegaard

Bygningskonstruktør

Blomsterværkstedet

Jensen Jensen

Havnevej 20

3100 Hornbæk

49 75 50 90

Rådgivning · Renovering

Om- og tilbygninger · Byggestyring

Døre og vinduer

Holmegårdsvej 3 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 3580 / 2163 2188 · E-mail: lykkegaard@pc.dk

DYHL ELECTRIC

• Lys

• Kraft

• EDB

• Nybygning/ombygning

HORNBÆK

49261563 - 2711 7700

KØRESKOLE

Små hold

DVD undervisningsudstyr

Engholmvej 3

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 49 25

Fax 49 70 49 23

Kirsten Stilling

Lodsensvej 5

3100 Hornbæk

www.hornbaekkoereskole.dk

Medlem af DKU


NYT

FRA

Hornbæk Kirke & Sogn

Gudstjenester i Hornbæk kirke:

November:

16. November. 22. s. e. trin. Kl. 10.

Kristian Hein

20. November. Kl. 19.30. Gudstjeneste med

“brugervejledning” ved Kristian Hein og

Bodil Olesen. Se omtalen i bladet.

23. November. Sidste søndag i kirkeåret. Kl. 10.

Bodil Olesen

30. November. 1. s. i advent. Kl. 10.

Bodil Olesen

Kl. 14. Børnegudstjeneste. Bodil Olesen

December:

7. December. 2. s. i advent kl. 10. Bodil Olesen

Hvorfor synger man ikke

mere gospel i kirken?

Hvorfor synger man ikke mere gospel

i kirken?

Hvorfor spiller man ikke rockmusik i kirken?

Hvorfor er der ikke røgelse?

Det er nogle af de spørgsmål, man som præst ofte

bliver stillet af folk, der – som de siger – gerne vil

have lidt mere “gang i den” i kirken. Og det er jo

også ganske rigtig, at der som regel hverken er

gospel, rockmusik eller røgelse i Hornbæk Kirke.

Men det betyder faktisk ikke, at der ikke er gang

i den.

Tværtimod.

Der sker i virkeligheden en hel masse i kirken

gennem de ritualer der bruges, i de ord der siges

og ikke mindst i de mange salmer, der synges.

Men hvad er det så, der sker ved gudstjenesten?

Ja, der er uden tvivl mange, som, når de har været

til gudstjeneste, har tænkt: “Hvorfor mon de dog

siger og gør, som de gør her i kirken?”. Hvad

betyder de mange, til tider meget fremmedartede

ord og ritualer? Hvad er meningen med at præsten

vender sig rundt ved alteret under gudstjenesten

så mange gange? Hvilken betydning har

nadveren? Hvorfor sidder man, som man gør,

med ryggen til hinanden? Hvorfor er musikken

som den er? Og mange andre spørgsmål er måske

dukket op, mens man har siddet i kirken.

Hvorfor gør vi

som vi gør i vores kirke?

Det er temaet for den gudstjeneste med “bru-

gervejledning”, som afholdes i Hornbæk Kirke

torsdag den 20. november kl. 19.30.

Gudstjenesten vil have karakter af “forklaringsgudstjeneste”

idet præsterne vil forklare og

begrunde nogle af de enkelte led i gudstjenesten

og således forhåbentlig medvirke til at skabe både

forståelse og interesse for gudstjenesten i den folkekirke,

som 85% af befolkningen tilhører, uanset,

om man gør brug af den til daglig eller ej.

Gudstjeneste på Bøgehøjgård:

Torsdag d. 4. december kl. 14.30 er der gudstjeneste

med nadver i pejsestuen på Bøgebøjgård.

Julemøde for sognets ældre:

Torsdag d. 11. december kl. 14 – 16 er der julemøde

i Hornbæk præstegård, hvor alle sognets

ældre er velkomne. Der serveres kaffe og æbleskiver

og der vil være underholdning ved kirkens

sanger, Jannie Høeg, som, akkompagneret af

organist Jan Reich, vil synge forskellige populære

melodier fra “der var engang”.

Kirkebil kan bestilles på kordegnekontoret senest

tirsdag d. 10. december kl. 12.

Syng min salme:

Tirsdag d. 25. november kl. 19.30 synger vi,

traditionen tro, julen ind med arrangementet

“Syng min salme”. Igen i år har Hornbækkere fra

forskellige sammenhænge i byen givet tilsagn om

at komme i kirken og præsentere deres yndlingsjulesalme.

Hornbækkoret medvirker og synger

for, når salmerne skal synges, ligesom vi håber at

få nogle numre fra korets julerepertoire at høre.

Der kan bestilles kirkebil hos kordegnen senest

mandag d. 24. kl. 12.

Julekoncert

i Hornbæk Kirke

Søndag den 14. december kl. 19.30 kan man

høre flot kormusik i Hornbæk kirke. Medvirkende

er Det danske Drengekor under ledelse af

Steen Lindholm. Drengekoret blev stiftet i 1943,

men hed indtil 1972 Parkdrengekoret. Drengene,

i alderen 8-15 år, er delt i to kor, Juniorkoret og

Koncertkoret. Juniorkoret fungerer med sine ca.

60 medlemmer som aspirantkor til det egentlige

Koncertkor på ca. 32 medlemmer. Det er de sidste

32 drenge, vi får fornøjelsen af at høre.

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 19


Drengekoret har i årenes løb præsteret et betydeligt

antal koncerter både i Danmark og i Japan,

USA, Canada, Israel, Grønland og Rusland, foruden

de fleste europæiske lande. I Danmark har

koret desuden i 15 år haft engagement på Det

kongelige Teater i de operaer, som kræver børnestemmer.

Koret har blandt andet medvirket i

Tosca, Carmen, Boris Godunov, Rosenkavaleren

og La Bohème.

Programmet i Hornbæk Kirke består af fire poser

“blandede bolcher”. Første afdeling indeholder

en række kendt engelske “Christmas Carols”.

Derefter følger en suite af julesange fra middelalderen

sat i musik af den svenske komponist

Anders Öhrwall. Efter en fællessalme synger en

Fra Hornbæk Menighedsråd

vedrørende Sognehus

Der var engang, og der er stadig et sognehus.

Det er næsten som om, der er lidt eventyragtigt

over sognehusets historie, og man må jo fristes til

at sige som H.C. Andersen, i eventyret den grimme

ælling, at så megen lykke drømte vi ikke om,

da vi var de grimme ællinger.

Tilbage i 1999 startede ideen omkring muligheden

for at bygge et sognehus tæt på kirken. En ide

der længe havde ligget til grund, ibg et stort

behov for et sådant hus, og samtidig en åbenlys

ide, da Menighedsrådet ejer en grund meget tæt

på kirken. Landinspektørkontoret og kommunen

blev herefter inddraget, med det formål at modtage

en principiel tilladelse til opførelse af et sognehus

ved Hornbæk Kirke. Dengang som nu er

ideerne omkring, hvad vi som beboere i sognet

kan anvende dette hus til mangfoldige, og formålet

med huset har hele tiden været at det skal blive

et meget levende hus der kan anvendes til glæde

og gavn for mange.

Fra 1999 til 2003 er lang tid at have en verserende

byggesag, uden at der endnu er sat en skovl

i jorden, men at bygge et sognehus tæt på en kirke

i et gammelt fiskerleje sætter mange følelser i

gang hos mange mennesker. Derfor er det også

meget forståeligt, at beboerne omkring kirken er

bekymrede i forhold til de fremtidige parkeringsforhold

ved kirken. Dette problem er et generelt

problem, der berører alle i Fiskerlejet, men ikke et

problem der på en særlig måde skulle forpligte

Menighedsrådet, når dette som privat bygherre

vil opføre et sognehus på sin egen byggegrund.

20 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

af drengene to julesange af Johan Sebastian Bach,

og sidste afdeling byder på nogle af vores egne

danske julesalmer.

Der er gratis adgang til koncerten, som ventes at

vare lidt over en time. Jan Reich

Et menighedsråd kan ikke gøres ansvarlig for

lokale parkeringsproblemer eller pålægges en

pligt til at skaffe flere.

Fredningssagen (Exner-kendelsen) har Menighedsrådet

haft kendskab til under hele forløbet.

Landinspektørkontoret har tilbage i 1999 udtalt

sig til både Helsingør Kommune og Menighedsrådet

omkring denne kendelse, hvori de klart

beskriver det som en kendelse der ikke forhindre

bebyggelse på grunden.

Denne udtalelse har under byggesagens forløb

været indklaget for Fredningsnævnet for

Frederiksborg Amt og derefter anket til

Naturklagenævnet. Begge disse instanser har

stadfæstet Landinspektørkontorets oprindelige

udtalelse.

Parkeringsforholdene og grundens omfang vil

blive tydeligt afmærket, således at Kirkestien bliver

væsentlig mere synlig end den er i dag. Det er

Her tager Jytte Berthelsen et af de første spadestik til det

nye menighedshus.


derfor vores opfattelse, at de eksisterende parkeringsproblemer

omkring kirken kunne ende med

at blive reduceret.

Det har været en lang byggesag, men det gør ikke

glæden mindre når vi tirsdag den 7. oktober 2003

sætter skovlen (læs gravko) i jorden for at påbegynde

byggeriet på sognehuset. Huset vil takket

være vores meget dygtige arkitekt Ebbe Kindt-

Larsen, blive et smukt hus der i allerhøjeste grad

er tilpasset omgivelserne.

Vi ser meget frem til at kunne byde sognets beboere

velkommen til indvielsen af sognehuset i maj

måned 2003.

Susanne Christoffersen, Form. for byggeudvalget

Historisk Kirkeopgør – fup eller fakta?

Af sognepræst Kristian Hein.

Man har i den senere tid igen og igen kunnet læse

og høre om, at presset mod vores folkekirke vokser

og at behovet for en adskillelse af stat og kirke

bliver stadig større. For eksempel kunne man i

Kristeligt Dagblad onsdag den 25. juni 2003 på

forsiden læse at et “historisk kirkeopgør” er ved at

tage form, hvor “hele det kirkelige landskab er

klar til historisk rådslagning om folkekirkens forhold

til staten”. “Overalt i folkekirken sidder man

lige nu og forbereder sig på en hidtil uset fælles

kirkedrøftelse, som alle forventer vil begynde i

løbet af august eller september”, hed det videre.

Den konkrete anledning til det påståede opgør

med den nuværende folkekirkeordning var et

udgifts- og ansættelsesstop i folkekirken, som

Kirkeministeriet har fastsat til gælde indtil nytår

for at rette lidt op på Folkekirkens økonomi.

Denne overskrift i Kristelig Dagblad er typisk for

den beskrivelse af folkekirkens tilstand, som man

finder mange steder. Det er ikke bare i Kristelig

Dagblad, at de folkekirkelige forhold i den senere

tid kunnet trække store overskrifter. Også i

andre aviser og i fjernsynets nyhedsudsendelser

har folkekirken af forskellige grunde været i søgelyset

og her er det ofte blevet udlagt som om, at

der nu er et stort, bredt og dybtfølt ønske om at

skille stat og kirke ad eller i hvert fald ændre den

nuværende kirkeordning radikalt.

Nu er der så gået en rum tid siden den pågældende

overskrift i Kristeligt Dagblad kom på

gaden. Og indtil videre synes jeg, at det har været

meget svært at få øje på dette historiske kirkeopgør.

Et møde eller to er blevet holdt, hvor en snæ-

ver kreds af kirkefolk samledes for at drøfte folkekirkens

ordning og så har man såmænd ikke hørt

så meget mere til det. Ellers er det svært – synes

jeg – at få øje på, at hele del kirkelige landskab

skulle gå rundt og arbejde aktivt på, at folkekirken

som vi kender den skal afskaffes. Og når man nu

som medlem af folkekirken (og præst i den) gang

på gang præsenteres for opfattelsen af, at folkekirken

virkelig er i krise og der må en markant

ændring til, men samtidig ikke kan få øje alle de,

der skulle ønske denne ændring blandt de

almindelige folkekirkemedlemmer, så må man

stille sig selv spørgsmålet: Er der nu også sådan et

stort, bredt og dybtfølt ønske om en adskillelse af

stat og kirke eller om en radikal ændring af den

nuværende folkekirkeordning i den danske

befolkning? Selv tvivler jeg stærkt på det. Og jeg

mener, at overskriften i Kristelig Dagblad ligeledes

er typisk for en tendens, der bliver mere og

mere tydelig, nemlig tendensen til at gøre dette

ønske om en ændring af folkekirkeordningen

større end det i realiteten er.

Hvis man med udgangspunkt i selv samme artikel

i Kristelig Dagblad ser på de udmeldinger

der er kommet fra det man kan kalde for de brede

kredse indenfor folkekirken – Landsforeningen

af Menighedsrådsmedlemmer, der i realiteten

repræsenterer alle folkekirkemedlemmer i Danmark

og Præsteforeningen, der repræsenterer

stort set alle præster i Danmark – så ser det faktisk

ud til, at man her ikke ser den store, dybtgående

krise i forholdet mellem stat og kirke, men

tværtimod maner til ro og besindelse.

Nej, dem der i realiteten ønsker et opgør med folkekirkens

ordning viser sig at være nogle enkelte

kirkelige organisationer indenfor folkekirken og

nogle enkelte biskopper. På den baggrund er det

nærliggende at overveje i hvor høj grad de aktuelle

problemer i folkekirken bliver brugt tilat promovere

kirkepolitiske synspunkter hos visse kirkelige

kredse og biskoppelige enkeltpersoner? Og

derfor bør man være på vagt. For hvis man nemlig

får det indtryk, at det er biskopperne eller

nogle enkelte grupper, der tegner folkekirken og

bliver kirkens stemme udadtil, er det helt ude af

trit med hvad folkekirken er. Folkekirken er nemlig

en kirke, der ikke har nogen egentlig politisk

mening om hverken dette eller hiint. Og det er vi

mange, der er meget glade for, fordi det betyder,

at der i folkekirken hersker en umådelig frihed og

rummelighed for den store forskellighed af men-

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 21


nesker og politiske meninger, der findes blandt de

danske folkekirkemedlemmer og præster.

Måske handler en stor del af balladen i folkekirken

i virkeligheden om, at der foregår nogle

magtkampe mellem enkelte biskopper og kirkeministeren,

samt om bestemte kirkelige kredses

ønske om, at kunne promovere deres sag bedre.

Og om, at medierne i høj grad bliver brugt som

Praktisk Information

Sognepræst, kbf.

Bodil Olesen, Hornebyvej 10 A,

3100 Hornbæk. Træffes i Hornbæk

Præstegård kl. 11-12 tirsdag til

Fredag samt torsdag kl.17-18

Tlf. 49 70 00 35.

Sognepræst

Kristian Hein. Træffes på kontoret Orøvej 24,

3140 Ålsgårde. Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11 samt torsdag kl. 16-18 Tlf. 4970 71 65.

Kordegn

Helle Winter, kontor Hornebyvej 4,

3100 Hornbæk. Træffes mandag-fredag

kl. 10-13, samt torsdag kl. 16-18.

Tlf. 49 76 19 60

Organist

Jan Reich, Saunte Bygade 32, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 75 04 00

Kirkesanger

Jannie Høeg, Marienlyst Allè 17 C,

3000 Helsingør Tlf. 49 21 96 73

Kirketjener

Lone Bregning, Solhøj 1, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 06 83

Menighedsrådet

Formand

Jytte Berthelsen, Bøgevej 56, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 04 31

Kirkeværge

Lars Dahl, Søvænget 1 B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 49 02

Gaver til kirkebladet modtages med tak:

Giro 5188733

22 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

slagmark for disse magtkampe, der har præget

folkekirken det sidste halvandet år.

Derfor bør vi også som medlemmer af folkekirken

– inden vi lader os besnakke af store ord og

dramatiske avisoverskrifter - lige standse op og

overveje om præster og menigheder generelt

overhovedet er interesserede i en gennemgribende

ændring af den nuværende kirkeordning?

Praktiske oplysninger

Fødsler

skal registreres i det sogn, hvor moderen

bor, d.v.s. at alle, uanset kirkeligt tilhørsforhold,

skal anmelde fødslen til kordegnen, uanset hvor

fødslen har fundet sted.

Forældreanmeldelsen, som af jordmoderen bliver

udleveret ved fødslen, skal i udfyldt stand

afleveres til kordegnen inden 2 døgn, sammen

med forældrenes dåbs-/navneattester. Evt. vielsesattest

eller ansvars- og omsorgserklæring

medbringes.

Navngivning ved dåb

sker efter henvendelse til præsten i det sogn,

hvor dåben skal finde sted.

Oplysninger om navne og adresser på tre til fem

dåbsvidner (barnets fadere), sendes til kordegnen

Navngivning uden dåb

Ske ved den/de, der har forældremyndighede

henvender sig til kordegnen og udfylder en

særlig formular.

Husk, at ifølge navneloven skal barnet

Have et navn inden 6 måneder efter fødslen.

Vielse

Man henvender sig først til vielseskontoret i

brudens bopælskommune, hvor man får udstedt

en prøvelsesattest, der sammen med parrets

dåbsattester afleveres til kordegnen.

Man aftaler vielsens dato og tid med præsten.

Begravelse

Aftales med præst og kirkegårdsleder, samt

Begravelsesforretning/bedemand.

Dødsfald i Hornbæk sogn anmeldes til kor –

degnen, også selvom begravelsen skal foregå

andetsteds.


Din motor er i orden, den starter hver gang –

Også når du har allermest brug for den.

Vi er eksperter i nye og brugte motorer.

• Salg

• Service

• Reservedele

Vore service vogne kommer

over hele Sjælland.

Kontakt os for information om:

• Ny motor

• Reservedele og tilbehør

• Reparation

Tel. 48 30 01 36 • info@BrdrPetersen.dk

www.BrdrPetersen.dk • Havnevej 19 • 3250 Gilleleje

Forsikringsarbejde

Alm. termoruder

Energi termoruder

Reparationsarbejde

Forsatsruder

Alm. glassalg

Kvistgaard Tæppemarked

Kongevejen 322

3490 Kvistgård

Tlf. 49 13 94 94

Inspiration til gulve

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 23


Gymnastik

Bestyrelse:

Formand

Kirsten Grønlund

Tlf. 49 70 11 03

Kasserer

Sussie Outzen

Tlf. 49 70 19 67

Sekretær

Anne-Marie Jørgensen

Tlf. 49 70 28 48

Bestyrelsesmedlem

Karin Hvid

Tlf. 49 70 24 15

Bestyrelsesmedlem

Malene Ølbye

Tlf. 49 75 17 10

Bestyrelsesmedlem

Ulla Larsen

Tlf. 49 70 06 36

Bestyrelsesmedlem

Helle Andersen

Tlf. 49 70 12 05

Bestyrelsesmedlem

Hanne Gordon Jensen

Tlf. 49 70 01 61

Nyt fra Gang & Løb:

Nye træningstider for GANGERNE gældende

for vinterhalvåret:

TORSDAGE kl. 14.00

samt efter aftale og med start fra Hornbækhallen.

Nye gangere er meget velkommen til at være

med på ture i Plantagen.

Henvendelse til Hanne K. på tlf. 49700857.

LØBERNE træner i vinterhalvåret

SØNDAGE kl. 08.30

TIRSDAGE efter aftale

TORSDAGE kl. 16.30

Også med start fra Hornbækhallen.

Henvendelse til Hanne G.J. tlf. 49700161

24 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Så er sæson 2003-04 godt i gang med flot tilslutning på alle hold. Lidt

vanskeligheder omkring opstarten kan vel næppe undgås, men vi beklager

meget, at der har været problemer med starttidspunktet for Lise

Skjolds tirsdagshold. Der skulle nu være fundet en løsning.

Størst tilslutning må man sig, der har været til begynderspringholdet

”Springfrøene”. Over 40 børn tumler hver torsdag med kolbøtter og vejrmøller

m.m., og giver Malene & Co. nok at se til. Vi overvejer begrænsning

på holdet næste sæson!

En lige så stor overraskelse var det for Lise Fritzbøger, da hun havde

sæsonstart på sit aerobic-stephold. Der var fuldt hus. Vi måtte indkøbe

8 nye stepbænke og Lise har målt multisalen op, for at se, om der er

plads til alle!!

Vi glæder os meget over den store tilslutning på alle holdene, men jeg

skal da ikke undlade at bruge lejligheden til – igen – at gøre hovedbestyrelsen

og halbestyrelsen opmærksom på, at vi er en stor afdelingen

med pladsproblemer – så vi må og skal have mere træningstid.

Efter efterårsferien er Helle igen klar til at starte sit hold op. “Spillopperne”

(børn 5 år+bh.kl.) tumler hver tirsdag i skolens store gymnastiksal fra

kl. 16.45 til kl. 17.45. Tilmelding sker ved første træning.

Vores “Andebanko” afholder vi fredag d. 7. november i skolens kantine

– lige tids nok til, at man kan nå at vinde anden til Mortens Aften. Der vil

være fine præmier fra mange gavmilde sponsorer at spille om, og overskuddet

vil gøre det muligt for gymnastikafdelingen at sende nogle af

vore yngre gymnaster til stævner og indkøbe nyudviklede redskaber til

vores springere, så de alle bliver endnu dygtigere. Vi håber at se Jer til

en rigtig hyggelig aften.

Rigtig god gymnastiksæson til alle.

Kirsten Grønlund, formand.

Samtlige medlemmer!

JULEKALAS

Torsdag, den 4. december i Hornbæk

Vi skal hygge, spise, spille, grine o.s.v. Efter

træningen kl. 16.30 er der bad og omklædning

i hallen, så går vi op i det gl. klubhus for at

dække borde, lave kaffe m.m.

Vi skal også kåre årets motionist.

Husk en indpakket gave til ca. 25,- kr. og ellers

dit gode humør.

OBS! Tilmeld dig på listen på opslagstavlen

i hallen eller pr. telefon 49 70 01 61.

Gangere som Løbere – lad os gentage succesen

fra tidligere år! Kom og vær med også selv

om du måske ikke får motioneret så meget lige

nu. På gensyn, Hanne.


Håndbold

Julekalendere

Om kort tid starter håndboldafdelingen salget af

dette års julekalender. Prisen er 20 kr. Vi håber at

rigtig mange igen i år vil støtte vores ungdomsarbejde

ved at købe en kalender!

Der er flotte præmier, i form af gavekort til rødvin,

ænder, og gavekort til sponsorerne.

Tak til sponsorerne fordi I altid er villige til at hjælpe os. Og tak til Indoor

– Outdoor for at ville stå for dette års udlevering af gavekort.

JULEFIDUS i ungdomsafdelingen

Tiden nærmer sig hvor julen står for døren. Og som de

tidligere år holder vi julefidus i ungdomsafdelingen.

Det er fredag den 28.november kl. 17-21.

I klubhuset. Pris 25 kr. Indbydelser/tilmeldinger udleveres

af din træner i uge 46.

Men sæt allerede nu X i kalenderen, så du er sikker på at kunne deltage.

Ungdom:

Sæsonen er gået i gang, og de første hold har allerede nu spilleret

kampe. Pigerne, drengene, damejunior og vores Team Nordsjællandhold

herrejunior og herreynglingehold, har spillet kvalifikationskampe til Øst/-

Eliterækkerne. Efter nogle weekender hvor vi skulle se det meste af

Sjælland, endte pigerne og damejuniorne i række A, drengene i Elite B,

og Team Nordsjælland Herrejunior i Elite A.

Herreynglingeholdet har valgt at stoppe, da der ikke var spillere nok.

Vores yngste hold har spillet deres 1. runde i H2O-cup, hvor vores lilleputdrenge

vandt deres første kamp 4-3. Tillykke!

Vores puspiger og pigeholdet har også spillet kamp i H2O-cup, men

begge hold blev desværre slået ud i første runde med bare et mål! Men

nogle spændende kampe, som tyder på, at det bliver spændende at

følge holdene i den kommende SHF-turnering, som for mange holds

vedkommende startede 1. weekend i oktober.

I bladet kan I se hvornår holdene spiller på hjemmebane, så mød op

og støt jeres børn og deres hold, det vil både trænere og spillere blive

mægtig glade for. Mona Høst

Tirsdag Hold Onsdag Hold Torsdag Hold

15.00-16.00

16.00-17.00

Puspiger

/drenge

16.30-17.15

Puspiger

/drenge

17.00-18.00 Drenge 17.00-18.00 Lilleput 17.15-18.00 Piger

18.00-19.00 Piger 18.00-19.00 Minier 18.00-19.00

19.00-20.00 Damejunior 19.00-20.00

Team NS

herrejun.

Drenge

/damejunior

20.00-21.15 Herresenior 20.00-21.00 Herresenior

21.15- 22.00 Motionsdamer 21.00-22.30 Damesenior

Bestyrelsen 2003 / 2004

Formand

Frank Fager

Bøtterupvej 22

Tlf.: 49 70 28 44

frank.fager@globalconnect.dk

Næstformand

Lise Bertram

Solvej 23

Tlf.: 49700703

Mobil: 20291003

l.bertram@get2net.dk

Kasserer

Per Holst

Holmevænget 2 D

Tlf.: 49701508

Sekretær

Marianne Vinther

Ndr. Strandvej 341 C

Tlf.: 49700616

Mobil: 51887189

m.vinther-hif@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Caroline Schrøder

Kystvej 7

Tlf.: 49701809

Mobil: 40917917

carooliine@ofir.dk

Jørgen Mortensen

Hattemagervej 5

Tlf.: 49703051

Carsten Skaarup

Saturnvej 42

Tlf.: 49700767

cskaarup@jubiimail.dk

Ungdomsudvalg

Ungdomsformand

Mona Høst

Løvvænget 29 B

Tlf.: 49701709

moh@jubiimail.dk

Karina Nikolajsen

Hornebyvej 36

Mobil: 23802106

karina.nikolajsen@wanadoo.dk

Conny Friis

Holmegårdsvej 22 A

Tlf.: 49704955

nsf@tdcadsl.dk

www.3100.dk/hand/

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 25


Vi gør forskel!

Sten Nielsen

Ndr. Strandvej 355

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 1312

e-mail:

hornbaek@home.dk

www.home.dk

Tilbud på Bilvask!

Vaskekort værdi 1.000,-

Rabat ÷40%

Nu kun 600,-

Tilbuddet gælder hele maj måned

Shell Hornbæk

Ndr. Strandvej 359

3100 Hornbæk

Tlf. 4970 0022

Hornbæk Sol & Negleklinik tilbyder

opbygning af kunstige negle, som er

holdbare og præsentable

Hornbæk

Sol & Negleklinik

Pilevej 2 (bag Shell-tanken)

40 28 84 44

Dansk/fransk a la carte

Selskaber op til 50 personer

Mad ud af huset

Bordbestilling

4970 0479

www.hansenscafe.dk

Havnevej 19 · 3100 Hornbæk

DANSK SIKKERHEDS SERVICE

Nordsjællands største Vagt og Alarm firma

Vagtsikring · Tyverisikring

tlf. 7022 2054

Email: vagt@dss.nu www.dss.nu


Karate

Nye medlemmer

Der har været indmeldelse af nye medlemmer, både børn & voksne i hele

oktober måned, og det ser ud til at vi nu er nok til et nyt hold.

Velkommen til jer alle!

Næste graduering: December nærmere dato kommer senere.

Julehygge bliver afholdt i december, nærmere dato kommer senere.

Karaten holder lukket fra den 22/12 til den 5/1-2004 begge dage inkl.

4F Foreningen for forhenværende formænd

Fredag den 28. november.

Juleafslutning i det gamle

klubhus.

Program herom senere.

Lørdag den 30. januar 2004.

Årsfest.

Program herom senere.

På gensyn, bestyrelsen.

Næstformand

Ellen Jørgensen

4970 1476

Skovvej 2

3100 Hornbæk

Kasserer

Michael Kørner

4970 1082

Løvvænget 18 B

3100 Hornbæk

Sekretær

Thomas Jørgensen

4970 0157

Holmegårdsvej 21

3100 Hornbæk

Formand

Claus linnè

Klyveren 45

3070 Snekkersten.

Tlf.: 26 22 67 08

E-mail: cll@hur.dk

Næstformand

Jens Børgesen

Hejreskovvej 18c

Tlf.: 21 42 43 46

E-mail: jens@dss.nu

Sekretær

Joan Timmner

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 49 76 12 35

Mobil: 30 20 00 23

E-mail: timmner@mail.dk

Kasserer

Henrik Timmner.

Månevej 21

3100 Hornbæk.

Tlf.: 49 76 12 35

Mobil: 40 50 16 98

E-mail: timmner@mail.dk

Best. Medlem

Lone Bruun

4970 2446

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Best. Medlem

Henning Andersen

4970 2474

Hornebyvej 59

3100 Hornbæk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 27


Petanque

Président

Henning Jørgensen

Kleinsmedevej 6

49 70 28 48

e-mail: mums.@stofanet.dk

Næstformand

Irene Serup

Holmegaardsvej 23

49 70 30 26

e-mail: seruph@mail.tele.dk

Kasserer

Alice Ibsen

Lille Ewaldsvej 3

4970 2299

e-mail: ibsenhornbk@get2net.dk

Sekretær (og klubblad)

Svend Hermansen

Rødtjørnevej 19

4970 1445

e-mail:

hermansen@dj-freelance.dk

Bestyrelsesmedlem

Lasse Christensen

Løvvænget 39 B

4970 1212

e-mail: ikm@tdc.dk

28 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Klar til den store finale

Petanquesæsonen lakker mod enden. Tilbage står faktisk kun at kåre

årets samlede vinder af rødvinsturneringerne. På lørdag 15. november

kl. 10 afvikles årets næstsidste turnering og den store finale finder traditionen

tro sted første søndag i advent, der i år er 30. november.

I oktober blev der afviklet to rødvinsturneringer. Inden Danmark den

11. skulle spille den afgørende EM-fodboldlandskamp i Sarajevo, vandt

sidste års mester Jørgen Timmann sin første turnering i år. Det betød, at

han i den samlede stilling overhalede Henning Serup, der ellers har ført

siden den første turnering midt i marts.

To uger senere blev årets tiende turnering spillet og her blev Erik Ibsen

vinder. Han blev dermed den første spiller, der har vundet to turneringer

i år. Samtidig rykkede han op på en delt tredjeplads efter Jørgen

Timmann og Henning Serup.

I rødvinsturneringerne får man også point for at stille op, og havde Erik

Ibsen ikke droppet tre turneringer i foråret, havde han i dag været mindst

nr. 2.

Mens Henning Serup har måttet afgive førstepladsen, er fru Irene hoppet

gevaldigt opad i tabellen. Via en tredje- og andenplads i oktober er

hun hoppet fra 12. til 5. pladsen – og chancen for at vinde samlet eksisterer

stadig på papiret. Der er henholdsvis fire, tre, to og ét point til de

fire første samt yderligere ét point for at stille op.

Syv spillere har før de sidste to været med i samtlige sæsonens turneringer.

Det er Grethe og Karl Wiedemann, Jørgen Timmann, Kirsten

Madsen samt de tre Serup´er: Irene, Henning og Niels. I fjor var blot tre

med i alle turneringer.

Turneringerne i oktober har været velbesøgte. Den 11. mødte 25 op,

hvilket var en tangering af sæsonrekorden, mens 22 deltog 14 dage

senere.

Hvis vejret ellers arter sig, bør der komme rigtig mange søndag 30.

november, hvor der foruden flotte præmier bydes på gløgg og kage –

samt mulighed for at varme petanquekugler og frosne fingre over årets

sidste rester af grillkul.

Stillingen inden turneringerne 15. og 30. november:

Jørgen Timmann . . . . . . . . . . . . 21

Henning Serup . . . . . . . . . . . . . 20

Kirsten Madsen . . . . . . . . . . . . 17

Erik Ibsen . . . . . . . . . . . . . . . 17

Karl Wiedemann . . . . . . . . . . . . 15

Irene Serup . . . . . . . . . . . . . . 15

Jørgen Bo Wind . . . . . . . . . . . . 14

Lars DK Hansen . . . . . . . . . . . . 14

Svend Hermansen . . . . . . . . . . 14

Hans Holten . . . . . . . . . . . . . . 13

Niels Serup . . . . . . . . . . . . . . 13

Grethe Wiedemann . . . . . . . . . . 12

Joe Johnston . . . . . . . . . . . . . 11

Ingrid Korsholm . . . . . . . . . . . . 11

Inger Skaarup . . . . . . . . . . . . . 8

Kirsten DK Hansen . . . . . . . . . . 8


Søren Duus . . . . . . . . . . . . . . 8

Alice Ibsen . . . . . . . . . . . . . . . 8

Erik Helmer Pedersen . . . . . . . . . 6

Runa Brokær . . . . . . . . . . . . . 6

Gerda Laugesen . . . . . . . . . . . . 6

Jeanne Simonsen . . . . . . . . . . . 6

Anni Poulsen . . . . . . . . . . . . . . 6

Henning Jørgensen . . . . . . . . . . 5

Rasmus K. Christensen . . . . . . . . 5

Steen Andersen . . . . . . . . . . . . 4

Harry Duus . . . . . . . . . . . . . . 4

Lasse Christensen . . . . . . . . . . . 3

Gitte H. Pedersen . . . . . . . . . . . 2

Werner Schmidt . . . . . . . . . . . . 2

Jørgen Olsen . . . . . . . . . . . . . 2

Connie Nyborg . . . . . . . . . . . . 2

Per Gullberg . . . . . . . . . . . . . . 2

Bob Emmonds . . . . . . . . . . . . 2

Erik Jessen . . . . . . . . . . . . . . 1

Martin H. Pedersen . . . . . . . . . . 1

Peter Hansen . . . . . . . . . . . . . 1

Tage Skaarup . . . . . . . . . . . . . 1

Bodil Frederiksen . . . . . . . . . . . 1

Bjørn Andersen . . . . . . . . . . . . 1

Bjørn Mogensen . . . . . . . . . . . . 1

Torben Hansen . . . . . . . . . . . . 1

Susan Nicolaisen . . . . . . . . . . . 1

Tidligere vindere:

1995: Peder Viggo Andersen

1996: Per Andersen

1997: Runa Brokær

1998: Joe Johnston

1999: Joe Johnston

2000: Kirsten Madsen

2001: Lasse Christensen

2002: Jørgen Timmann

Næstbedst øst for Store Bælt

Hornbæk 1 besatte andenpladsen i den såkaldte

interamts-finale under DGI, der populært sagt er

et østdansk DGI-mesterskab i petanque. Otte

hold deltog, nemlig amtsvinderne fra Frederiksborg

(Hornbæk), Storkøbenhavn (Jonstrup),

Roskilde (Køge), Sorø (Fuglebjerg), Præstø

(Tappernøje), Nordvestsjælland (Hjembæk),

Sydhavsøerne (Nykøbing F.) og Bornholm

(Aakirkeby).

Der blev spillet i to puljer á fire hold. Hornbæk

blev nr. 2 i sin efter Jonstrup, men foran

Aakirkeby og Fuglebjerg. Dermed var holdet i

semifinalen, hvor det blev til sejr over Nykøbing

Falster.

I finalen ventede på ny Jonstrup, der vandt med

4-2. Men en andenplads er ikke at kimse af.

Finalestævnet blev afviklet på Amager hos P 96,

hvor eneste generende faktor var de mange

opstigende fly fra den nærliggende lufthavns

berygtede bane 12/30.

Næste opgave for holdet bliver Danmarksmesterskabet

for DGI hold. Det afvikles i maj

næste år i København.

Hornbæk 1 blev i september amtsmester foran

35 hold i Frederiksborg. Totalt har 223 hold deltaget

i de otte øst-amters turneringer.

Hvad skal der ske i 2004?

Det er ved at være på tide for petanquespillerne

at tænke på sæsonen 2004. Omkring 1. december

skal der tilmeldes hold til Dansk Petanque

Forbunds turneringer.

I de seneste år har Hornbæk deltaget med to

hold i regionalspillet, men spørgsmålet er, om vi

er i stand til det i 2004. Reglerne er nemlig blevet

lavet om, så hold i det nye år skal bestå af ni spillere

i stedet for syv. Vi har i 2003 været 25 spillere

med licens til DPF. Et par stykker har bebudet,

at de ikke er interesseret i at være med til næste

år. Kommer der ikke nye licensspillere til, må vi

nøjes med at stille med ét hold. I år har vi – trods

11 spillere i reserve – haft svært ved at stille med

et andethold på grund af masseafbud.

DPF-turneringen afvikles i 2004 sandsynligvis

over fire spilledage, der alle ligger på lørdage eller

søndage. Datoerne kendes ikke endnu.

For at deltage i kampene under DPF skal man

tegne spillelicens. Den kostede i 2003 140 kr.

Licensen giver (foruden turneringskampene)

adgang til alle DPF`s stævner landet over.

Endvidere modtager man automatisk forbundsbladet

“Petanque”.

Lidt bedre tid har man til at overveje deltagelse i

DGI’s amtsturnering. Her er der først tilmeldingsfrist

i februar.

Annoncer 49 70 09 84

e-mail: hif-info@mail.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 29


Skiklub

Formand

Peter Anderskou

Tlf.: 49 70 05 79

Kasserer

June Kring

Tlf.: 49 70 00 25

Sekretær

Marie-Louise Krabbe

Fasanvænget 303

2980 Kokkedal

Tlf.: 51 62 15 42

Best. Medlemmer

Merete Faltz

Tlf.: 49 70 31 00

Finn Larsen

Tlf.: 49 70 29 88

Klubadresse

Hornebyvej 4

3100 Hornbæk

E-mail:

kiosk@post11.tele.dk

Internet:

www.infosport.dk

Brugernavn.: 10487

Brugerkode.: skib85

NærKØB

30 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Klubturen

I skrivende stund har 17 medlemmer booket sig til en herlig oplevelse

i Val d’Isére i uge 10/2004 med Hornbæk Skiklub. Det er naturligvis langt

fra nok, men vi véd af erfaring fra tidligere år, at en hel masse lige skal

have lidt længere betænkningstid. Dog skal man ikke trække den alt for

længe, for lige pludselig opstår situationen hvor vi mangler værelser eller

transportmuligheder. Så igen her skal der lyde en opfordring til jer:

Skynd dig ned i banken og indbetal depositum på kr. 1.000,- på vor

rejsekonto: Nordea Bank i Hornbæk, konto-nr. 7552 906 777.

Husk at opgive dit navn og evt. transportønske.

Nedenfor en lille reminder omkring priser m.v.

Prisen Bus Fly

Grundpris kr. 5.600,- kr. 7.200,-

Enkeltværelse tillæg: kr. 1.400,- kr. 1.400,-

Ski med fly: kr. 195,-

Sovebustillæg gratis-

Lufthavnsskat gratis -

Ekstra dags liftkort til 7 dage: kr. 184,- kr. 184,-

Ekstra dags liftkort til 8 dage: kr. 313,-

Børnerabat 2-11 år kr. -600,- kr. -600,-

I ovennævnte grundpriser indgår: Ophold på hotellet, stor morgenmadsbuffet,

3 retters aftensmenu, 6 dages liftkort til l’Espace Killy 350 km

piste), guideservice og lokal turistskat.

Lidt om Val d’Isére

På den anden side af gaden fra Ruitor (det er vores hotel), ca. 25m. fra

hoveddøren, ligger en perle af en bar “Le Petit Danois”, som er mere eller

100% besat med personale fra Hornbæk/Helsingør området. Baren er

dansk ejet af Henrik og hans kone, der er utroligt søde mennesker. Der

er masser af aktiviteter hver dag, god atmosfære m.v. Internet adgang

for dem, der måtte lyste det – de har endda en hjemmeside: www.lepetitdanois.dk

(tror jeg – ellers tjek Google)

I øvrigt er Val d´Isère utrolig besøgsvenlig. Der findes et hav af visa-kort

automater ligesom de fleste barer, restauranter og supermarkeder tager

visa-kort. Stort set alle taler engelsk, da byen har en overvægt af engelske

gæster hvert år. Prismæssigt er det meste på niveau med Danmark.

Vi afholder afterski på Victors, der er en del af Ruitor. Det er en meget

Skandinavisk bar med minimalistisk indretning, dj, happy hour, godt

Havnen · Havnekiosken · Hornbæk

Byens eneste rigtige slikbutik!

Ta’-selv-slik (75 boxe) · Hjemmelavet chokolade

og flødeboller · Is · Øl/vand · Tobak · Konfekture

Aviser · Ugeblade - Telekort · Taletidskort

Skrabelodder · Varelotteriet · Renseservice

Nordkystens største bladudvalg

Tlf.: 4970 0354 · Fax: 4970 0374 · E-mail: Kiosk@post11.tele.dk


menu kort mv. Det er ligeledes her vi indtager

vores halv-pension. Skiløbet er bredt og varieret

– for de mindre rutinerede kan det være en idé at

tage den sidste piste ned til La Daille og ellers

tage bussen derfra til hotellet (ca. 5 min) – nedfarterne

til selve Val d’Isére kan være temmelig

svære for mindre dygtige skiløbere.

Skigymnastik!

Der er fuld gang i gymnastikken nu. Efter lidt

startvanskeligheder – bl.a. med et lokale som vi

troede vi havde – men det havde vi ikke – kører

Marianne nu med fuld damp på. Der undervises

2 gange om ugen:

2003 modeller

GÆSTEHYTTER

med termoglas-vinduer

Hytte på 9,55 m 2 og 45 mm dobbelt not

og feder vægmateriale

Vi sælger 2003 modellen

til 2002 priser

m/veranda NU 16.995,uden

veranda NU 14.995,-

Redskabsskur 5 m 2 NU 6.995,-

Vi har 8 nye hyttemodeller i år fra 12 m 2 til 40 m 2

+ veranda.

Hestestald fra 12 m 2 til 25 m 2

Bestil brochurer eller besøg

vor hytteudstilling

Holmegårdsvej 29B, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 48 74 - Fax 49 70 48 64

E-mail danfo@email.dk

www.danfonordic.dk

Mandag fra kl. 18.30 – 20.00 Bag Scenen i

tumlesalen. (Indgang fra Ewalds Vej).

Onsdag fra kl. 19.00 – 20.30 Nye sal

Gymnastikinstruktør Marianne Søndergård har

netop været på et meget inspirerende kursus, så

I skal ikke tro, at der blot er tale om en kedelig

gentagelse af tidligere års strabadsr.

Alle medlemmer af Hornbæk Skiklub kan deltage

i undervisningen, så snart kontingentet er betalt.

Kvittering for betalt medlemskab skal forevises

første gang man deltager.

Ny skibutik i Helsingør

Netop i dag har jeg læst i Nordsjælland at der er

åbnet en “Surf & Ski” i Sct. Olaigade 35 i

Helsingør. Det er jo dejligt at vide, at der nu er et

kompetent sted at handle, hvis man ønsker nyt

udstyr eller ny garderobe. Det lader i hvert fald til

at folkene derinde har forstand på det de laver.

Skiportal.dk

For at formanden ikke skal finde på alt for meget

at skrive om, vil jeg henvise til ovennævnte internet-adresse

som værende rigtig, rigtig god. Det

er naturligvis Dansk Skiforbund der står bag portalen

og man kan lære meget om sin ski-interesse

ved at drøne forbi denne adresse ind i mellem.

Ndr. Strandvej 345

Tlf. 49 70 00 85 • Fax 49 70 41 85

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 31


Simon Jørgensen & Søn A/S

Tømrer- og snedkerfirma

49 13 96 22

Agernvej 7 · 3490 Kvistgård

Stil krav. Det gør vi

5% dividende

HORNBÆK

Sauntevej 1 · 49 70 19 84

Anette Nielsen

49 70 02 13

MANDAG LUKKET

Salon Musette

Margit Fritzbøger

A. R. Friisvej 2 · 3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 01 98

FINN VINDAHL ANDERSEN

VVS-entreprise A/S

Blikkenslagermester aut. gas- og vandmester

Tlf. 49 70 06 24

Hornbæk Stationsvej 11

3100 Hornbæk


Tennis

Udendørssæsonen er nu definitiv slut. Afrigningen har fundet sted, og

flaget er strøget.

Det har været en sæson, hvor klubben har eksperimenteret med prof.

træner til såvel juniorerne som til 1’holdet.

Klubben har ligeledes deltaget i SLTU’s holdturnering med 4 hold, som

klarede sig på forskellig vis – men de havde det sjovt.

Og til dem, der ikke lige ved det… så har der været afholdt forskellige

former for aktiviteter. Desværre til glæde for alt for få. Vi håber, at der er

flere, der “tør”/ har lyst til at deltage i de arrangementer, der vil blive

afholdt i sæson 2004. Bestyrelsen vil appellere til de nye medlemmer –

uanset spilleniveau – om at prøve at deltage. Vi har fuld forståelse for, at

der er medlemmer, der bare gerne vil spille tennis med en fast makker,

men vi kunne godt tænke os at se flere af de nye medlemmer til vore

arrangementer. Så er du én af dem, der ikke “tør”, så meld dig alligevel

– det er måden at ”komme ind” i klubben på.

I sæson 2003 har der været afholdt “Familieturnering”, “Damefrokostturnering”,

“Herrefrokostturnering”, klubmesterskaber m.m.

Endvidere har der været en del faste arrangementer, bl. andet “Grill-tennis”,

“Good Old Tennis”, “Onsdagskvindetræf”, “Mandagskvindetræf”,

“Juniortræf” m.m. Skulle der sidde nogen med ideer til andre arrangementer,

så kontakt bestyrelsen, som så vil tage det op til overvejelse.

Bestyrelsen vil hermed gerne takke for den forgangne udendørssæson

og erindre medlemmerne om klubbens vinterarrangementer – “skumtennis”.

Se datoer andetsteds her på siderne.

Generalforsamlingsdato:

Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen skal afholdes lørdag

den 7/2-2004. Der er hermed givet advis i god tid. Indkaldelse sker

i december udgaven af dette blad.

Der mangler stadig emner til en ny bestyrelse… så hold jer ikke tilbage.

Interesserede bedes rette henvendelse til en fra den bestående bestyrelse.

Adresseændring:

Girokort udsendes i december måned – husk derfor omgående at meddele

kassereren, hvis du/I har ændret adresse, eller ønsker opkrævningen

tilsendt en evt. vinteradresse.

Nøgler retur / Sorte brikker.

Børn med “sorte brikker” sæson 2003 skulle ifølge aftale – ved sæsonafslutningen

– aflevere den udleverede nøgle.

Sæsonen er nu slut, så derfor venter kasserenen længselsfuldt på at få

nøglerne retur. Kom op på dupperne, og se at få nøglen afleveret.

Afviklede arrangementer:

Afslutningsfesten: En festlig fest !!!

Ja, for det blev det jo.

Idéen var min – men det festlige stod I for. Hermed et oprigtigt stort TAK,

fordi I alle var med på idéen og gjorde alt for, at det skulle være så sjovt

som muligt. Specielt TAK til de 4 holdledere, som selv byggede videre på

idéen med farverne. Dorrit D.

Hornbæk Tennis

Klubhuset

Sauntevej 80

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 21 04 (klubhus)

e-mail: hot@infosport.get2net.dk

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Formand:

Christian Fritzen

Ole Piis Vej 2

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 05 04

hot@infosport.get2net.dk

Kasserer:

Dorrit Danker

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

dorrit.danker@mobilixnet.dk

Bestyrelse:

Ud over de 2 ovennævnte

består bestyrelsen af:

Claes Thielke

Ole Piis Vej 6

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 35 03

Dorrit Rosendal

Per Bjørnsvej 5

3100 Hornbæk

Tlf.: 39 65 08 39

Kell K. Nielsen

Tycho Jessensvej 14 B

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 33 74

KONTAKTPERSONER:

Børn

Dorrit Danker

Tlf.: 49 70 33 74

Juniorer

Dorrit Rosendal

Tlf.: 39 65 08 39

Senior turneringshold

Chr. Vejrup tlf.: 49 70 11 49

Lis Garhøj tlf.: 49 70 21 68

Motionister

Gert Rørbæk

Tlf.: 49 70 33 77

Old girls/boys

Ole Adamsen

Tlf.: 49 70 13 09

Klubbladets repræsentant

Kell Nielsen

Tlf.: 49 70 33 74

kell.klim@mobilixnet.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 33


AFSLUTNING MED MANER

Tak skævben for en fest.

Når de første par først valsede ud på gulvet en

time efter midnat, var forklaringen den enkle, at

der simpelthen ikke blev spillet op til dans før,

fordi man festede på alskens andre måder indtil

da. Og det er egentlig ganske godt klaret, når

festen faktisk allerede startede lørdag eftermiddag

klokken 16.

Hvad f… rent ud sagt kunne holde den fest

kørende i så lang tid? Ikke mindst når man tænker

på, at det endnu en gang var den ældre del

af klubbens mange medlemmer, der havde taget

mod invitationen.

Svaret er ligetil. Dorrit Danker er som vi

alle ved til fest og farver, og dertil en

hårdtarbejdende knokler for klubben.

Hun syntes åbenbart, at jo

højere gennemsnitsalderen bliver

desto mere skal der ske. Til gengæld

viste alle vi deltagere, at vi

sagtens kunne holde til mosten,

og ingen havde end overvejet at

forlade skuden inden den store og meget forskelligartede

underholdning var slut hen ad 1tiden.

Det var festens egne, der stod for underholdningen,

der bevægede sig over en ny sang, parringsleg

i dyreudgave, den tænksomme poesis

blå blomst, den personlighedsspaltede psykolog

og et multishow i højt tempo.

Dorrit havde inddelt alle i fire farverige grupper –

hvor deltagerne i god tid inden festen skulle finde

sammen via de udsendte farvede bånd, som var

det første synlige tegn på gruppefællesskab.

Det fællesskab kom til at stå sin prøve adskillige

gange på selve festdagen. For der blev ikke bare

kæmpet om point i borddækning i gruppernes

34 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

festlige farver, men også i deltagerne farvesans

i deres påklædning. Der var også i bogstaveligste

forstand kamp om pointene i de indledende

runder i nede i hallen, hvor der i et par timer blev

spillet kongespil, skumtennis og hockey så det

sang.

Det gjorde klubbens fællessang

også som sædvanligt under middagen,

hvor klubbens tennismestre

også blev behørigt hyldet – as

usual. Her er det måske på sin plads

at sige til de nyere i klubben, at man

altså ikke behøver at have vundet et mesterskab

for at deltage i afslutningsfesten.

Og vi har ladet os fortælle, at dansen gik til klokken

fire. Imens havde nogle brugt deres sidste

kræfter til at rydde det meste op. Det betød, at

Dorrit og Kell slap nådigt, så da de var alene

tilbage kunne de lige så godt sætte en sjæler på

anlægget og danse festen ud.

Tak for festen alle sammen.

Lene og Jørgen.

Afrigning

Der er ingen billeder fra afrigningen. Deltagerne

kunne ellers godt have været på 1 billede.

Der mødte nemlig kun 12 personer frem.

“Tordenskjolds soldater” klarede imidlertid afrigningen

i løbet af kun 2 timer. Der blev endda tid

til at rydde op i begge skure, så det bliver let at

komme i gang til næste sæson.

Bestyrelsen takker de fremmødte for effektiv deltagelse.

Juniortræf

Juniortræf er jo for længst afsluttet… men redaktøren

synes, at det er på sin plads, at referere fra

en artikel i DGI/FAS’s amtsblad, hvor der stod:


Sæsonens kamp

Dagens sidste kamp i Hundested var en double

hvor Frederik (Mowitz) på 10 år fra Hornbæk spillede

sammen med “den største” på 17 år fra

Hundested mod 2 andre på 16 og 18 år også fra

Hundested.

Frederik spillede sit livs kamp og var med til at

vinde 7-5. Publikum (spillere, forældre og hjælpere)

var “limet” fast til bænkene, og kunne næsten

ikke holde spændingen ud mellem de mange velspillede

dueller”.

Tak til Frederik for at have repræsenteret

Hornbæk Tennis så flot.

Månedens aktiviteter: (vigtige datoer)

Skumtennis lørdag den 8/11-03 fra kl. 17.00 –

19.00.

Kommende aktiviteter i sæson 2003/4.

Skumtennis – for alle klubbens aktive medlemmer

(også børn) – i Hornbæk Hallen følgende

dage:

Lørdag den 13/12-03 fra kl. 17.00 – 19.00

Lørdag den 3/1-04 fra kl. 17.00 – 19.00

Lørdag den 7/2-04 fra kl. 17.00 – 19.00

(umiddelbart efter generalforsamlingen).

Lørdag den 6/3-04 fra kl. 17.00 – 19.00

Det kræver ikke tilmelding af deltage, og det er

Helsingør

svømmehal

Offentlige tider:

Mandag 14.30-22.00

Onsdag 13.00-22.00

Fredag 08.00-17.00

Tirsdag 08.00-17.00

Torsdag 14.00-17.00

Lør.-søn. 09.00-16.00

Motionssvømning:

Mandag til og med fredag 06.30-08.00

Samt onsdag 20.00-22.00

Sol, massage, velvære, leg

og hygge for familien

i Helsingør svømmehal.

gratis – mød blot op iført tennis-outfit, ketcher og

indendørs tennissko.

Er der stemning for det, kan der afsluttes med

selvbetalte pizzaer i klubhuset på første sal.

DGI-arrangementer:

DGI indbyder til seniortennis (over 18 år) søndag

morgen og i juleferien – for alle kategorier. Der

spilles i Nykredithallen i Hørsholm. Der er tale om

følgende datoer: (tider ikke oplyst).

Morgentennis: 07/12-03, 04/01-04, 01/02-04

og 07/03-04 (søndage). Pris: 575,- for alle dage

eller 125,- pr. dag.

Juletennis: mandag 29/12 og tirsdag 30/12.

Pris: 225,- for begge dage eller 125,- for den ene

dag.

Tilmeldingsblanketter kan rekvireres på

Amtskontoret tlf. 48 25 12 22. For yderligere

information kan du/I kontakte Anne Wiberg, DGI

tlf. 25 74 66 25.

Klubbladet:

Stof til tennissiderne efterlyses – Kontakt Kell K.

Nielsen hvis du har et indlæg.

Hjemmesiden:

hhtp://hjem.get2net.dk/hot

Borgmester P. Christensensvej 14 · 3000 Helsingør · 4928 1280 · www.svommehallen.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 35


Turistforening

Kontakt Hornbæk

Turistforening

og -Turistinformation

Formand

Lise Lotte Bjørnestad

Tlf.: 49 70 49 03

e-mail:

liselottebjoernestad@hotmail.com

Næstformand

Lone Kuhlmann

Tlf.: 49 70 46 80

e-mail:

lone@kuhlmann-hornbaek.dk

Sekretær

Jytte Madsen

Tlf.: 4970 3490

e-mail: jyttema@get2net.dk

Kasserer

Per Thordal

Tlf.: 49 26 22 60

Best.medlem

Åse Kjær Rald

Tlf.: 49 70 16 35

Suppleant

Barbara Mogensen

Tlf.: 49 70 13 07

Suppleant

Karin Plummer

Tlf.: 49 70 02 94

Turistinformation

Lisbeth Jensen

Tlf.: 49 28 17 04

e-mail: lje68@helsbib.dk

Opdateret 3.11.2003

36 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Det Sker i Hornbæk 2003

Mandag d. 10. november kl. 19

Nordisk Biblioteksuge. Skumringstid: “Havet og Norden”

Hedda Bengtson læser højt fra Alexander Kiellands “Garman & Worse”,

Johannes V. Jensens “I det indiske ocean” og der vil være underholdning

med sømandsviser og fællessang. Gratis adgang, tilmelding til Hornbæk

Bibliotek fra 27. oktober.

Yderligere oplysninger tlf.: 49 28 17 00

Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek

Mandag d. 10. november – lørdag d. 29. november i åbningstiden

Pia Noach udstiller Bast’Nett. En helt ny form for kunsthåndværk og

hobbyarbejde lavet af voliérenet. Yderligere oplysninger tlf.: 49 28 17 00

Sted og arrangør: Hornbæk Bibliotek

Fredag d. 28. november kl. 21

Nulle & Verdensorkesteret

Orkesteret besøgte sidst Hornbæk for to år siden og var i den grad en

succes. Besætningen er “Nulle” på klarinet, Carsten Lund (g), Jacob

Thors (b), Karsten Kjems (dr) og ikke mindst Louise Albeck med sang og

Percussion. Spisning kl. 19.

Forsalg: Hornbæk Bibliotek & Turistinformation

Yderlige oplysninger tlf.: 49 70 47 04 eller www.hornbaek-jazzklub.dk

Sted: Cafe Paradis, Havnevej

Arrangør: Hornbæk Jazzklub

Lørdag d. 6. december kl. 14

Juletræsfest for børn

Billetter á kr. 30,- (inkluderer godtepose) kan købes i SuperBrugsen og

Hornbæk Turistinformation fra 15. november

Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 11 03

Sted: Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3

Arrangør: Hornbæk Idrætsforening

Lørdag d. 6. december kl. 18.30

Julefest i hallen

Julebuffet, underholdning v/ Johnny Reimar og musik v/ Winter by

Oyster. Billetter á kr. 250,- kan købes indtil 21. november hos Matas og

Hornbæk Turistinformation

Yderligere oplysninger tlf.: 49 70 06 16/40 74 95 25

Sted: Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3

Arrangør: Hornbæk Idrætsforening, Badminton-, Gymnastik-,

Håndbold- og Fodboldafdelingen

Arrangementskalenderen redigeres af Hornbæk Bibliotek & Turistinformation.

Ændringer kan forekomme. Tilføjelser og spørgsmål kan rettes på tlf.:

49 28 17 00/49 70 47 47, fax 49 70 41 42

e-mail: hornbaek@hornbaek.dk/hornbaek@helsbib.dk eller via den særlige

formular på vores web-side: www.hornbaek.dk


ØLPAUSE..!

Hornbæk Installationsforretning A/S

Ahrendt-Jensen & Søn

Havnevej 6, 3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 01 75

Telefax 49 76 11 75

Alt i elektriske anlæg

Hvidevareservice

EDB-installationer

TV og antenner

Tagrenovering · Døre-vinduer

Sommerhuse · Om- og tilbygning

TØMRERFIRMAET

OLE FØGE JENSEN

HORNBÆK

TLF 4970 3237 • FAX 4970 3074

BIL 2811 3040

Værksted: Engholmvej 3

3100 Hornbæk · e-mail: ole@foge.dk

MODERIGTIG

BØRNETØJ

2-16 ÅR.

williams as

49 70 01 75

• Service

• Fjernvarme

• Naturgas

• Badeværelser

JAN BORG

VVS INSTALLATØR

Tlf. 4970 0892 • Mobil 2013 0892

Støberens Vænge 19 A

3100 Hornbæk

BK-revision

Registrerede

Revisorer

Bjarne Kring

Rødtjørnevej 11 · 3100 Hornbæk · Tlf. 4970 1513

bk@bkrevision.dk

www.bkrevision.dk

Tømrer- og Snedkerfirmaet

FRITZEN

Ole Piisvej 1B

3100 Hornbæk

Tlf. 49 70 02 04

Fax: 49 70 41 04


Lidt stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen…

38 Hornbæk Idrætsforening · November 2003

Flügger farver

støtter

sporten

Malermester Flemming Larsen

Vesterbrogade 42, 3250 Gilleleje. Tlf. 48 30 32 54

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

Ndr. Strandvej 343, 3100 Hornbæk. Tlf. 49 70 02 56

Åben 9-17.30, fredag 9-18, lørdag 9-13

www.flugger.dk

0051R 03


Formand:

Flemming Hansen

Tlf: 4920 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Sekretær:

Bodil Hjerrild

Tlf: 4920 1919

Holbergsvej 5b

3000 Helsingør

Vollyball

Kasserer:

Joan Andersen

Tlf: 4970 0707

Hornebyvej 7

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Torben Jensen

Tlf: 4970 1420

Stjernevej 29

3100 Hornbæk

Best.medl.:

Vibeke Jespersen

Tlf: 4970 1723

Stolemagervej 1

3100 Hornbæk

Hornbæk Bridgeklub

Formand

Steen Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Månevej 13B

3100 Hornbæk

Kasserer

Pia Knak Jacobsen

Tlf.: 49 70 15 97

Sekretær

Lise Ebsen

Tlf.: 49 13 08 70

Best. medlem

Erik Grønvald

Tlf.: 49 70 98 01

Best. medlem

Aase Haagensen

Tlf.: 49 75 51 52

Fodboldens venner

Formand

Stig Petersen

Drejervej 15

Tlf. arb.: 49 70 27 91

Mobil: 40 25 58 64

Kasserer

Gitte Pedersen

Hornebyvej 40

Tlf.: 49 70 15 90

Mobil: 51 55 37 02

Gehelmer@post.tele.dk

John Sørensen

Toftemosevej 7 a

Tlf.: 49 70 18 83

Arb.: 25 31 13 83

Jjs41@helsingor.dk

Næstformand

Jacob Scheel

Bødkervej 26

3100 Hornbæk

Tlf.: 40 91 99 58

E-mail:

scheel_@hotmail.com

Brian “Joe” Johnston

Ndr.Strandvej 343, 1

Tlf.: 49 70 36 76

Arb.: 4970 2791

Johnston.danmark@

post.tele.dk

Hans Strand

Jupitervej 73

Tlf.: 49 70 15 48

Bhstrand@postu.tele.dk

Birthe Larsen

Skovvænget 13

Tlf.: 49 70 07 45

Birthelarsen@ofir.dk

Ib Nicolajsen

Jupitervej 71

Tlf.: 49 70 06 40

Annette Flyger

Ndr.: Strandvej 285 b

Tlf.: 49 76 39 37

Hornbæk Scenen

Kasserer

Lone Bruun

Holmegårdsvej 18

3100 Hornbæk

Tlf.: 49 70 24 46

E-mail:

lone-bruun@mail.tele.dk

Hornbæk Idrætsforening · November 2003 39


Hornbæk – Speciavej

Et sandt Columbusæg

Udefra syner denne 97 kvm. gulstensvilla ikke af meget, men så

snart man træder ind af døren vil man straks opleve, at her er

tale om en moderne og velfungerende bolig.

Huset som har gennemgået renovering og modernisering i år

2000/2001 indeholder: Entre, to børneværelser med indbyggede

skabe, dejligt badeværelse med italienske marmorklinker,

meget lækkert køkken i hvidt og maghony med alle hårde hvidevarer

i stål, lys kombineret spise- og opholdsstue med udgang til delvis

overdækket terrasse, forældresoveværelse samt bryggers med italienske

marmorklinker, flot garderobeskab, nyt oliefyr samt vaskemaskine

og kondenstørretumbler. Endvidere stort udhus. Ejendommen er beliggende

på 614 kvm. nem holdt grund, for enden af blind vej i hyggeligt

og roligt kvarter. En ejendom som skal opleves indefra.

Sag A5292. Tlf. 49 70 23 04.

Brt./nt. 11.261 / 9.436 · Udb./knt. 85.000 / 1.675.000

Bolig m2 Grund m2 Stuer/vær. Opført

97 614 1 / 3 1967

Peter Leander · Havnevej 23 · 3100 Hornbæk · 4970 2304

Man kan ikke

spise mursten

- og dog

Måske har du flere penge

til rådighed, end du aner.

Har du friværdi i din bolig,

kan du vælge at spare ned

i stedet for op. Det betyder,

at du bruger af friværdien i

din bolig.

Åbningstider:

Mandag - fredag 10.00 - 16.00,

torsdag 10.00 - 17.30.

Pengeautomat alle ugens dage 6.00 - 2.00.

Du kan fx. få udbetalt et

beløb - på en gang eller

hver måned i en årrække.

kik ind, og lad os sammen

se på dine muligheder.

Kontakt venligst en af

vores bankrådgivere.

Åbningstider:

Mandag - torsdag 09.00 -17.00

Fredag 09.00 -16.00

Lørdag 10.00 -13.00

Søndag 10.00 -16.00

Hornbæk afdeling,

Ndr. Strandvej 346, 3100 Hornbæk,

tlf. 49 70 25 11, telefax 49 70 31 01.

More magazines by this user
Similar magazines