At skabe ”Oplevelse af Sammenhæng” – i Antonovskys model

chrknudsen.dk

At skabe ”Oplevelse af Sammenhæng” – i Antonovskys model

At skabe ”Oplevelse af Sammenhæng” i Antonovskys model

Kære læser

Jeg har på nogle hold arbejdet med hvordan man ”tegner tanker” hvordan man tegner en skitse af

det, man har inde i hovedet.

Lad mig demonstrere hvordan dette stykke arbejde kunne se ud. Formålet med at vise

dig denne tankegang er at gøre dig mere sensitiv og kreativ når du møder modeller og teorier i f.eks.

bevægelsesfag.

Jeg fandt Antonovskys model.

Han siger noget meget klogt og fornuftigt omkring mening og sammenhæng og hvordan dette er

vigtigt.

Det har jeg prøvet at tegne på forskellig vis. Hver enkelt tegning giver mig både en ny måde at se

teorien på OG den giver mig også nye handle­ og tænkemåder.

Prøv at følg med mig. Det starter med den første enkle model:

forudsigelighed begribelighed

belastningsbalance håndterbarhed

Læg for øvrigt mærke til at her er ordet ”medbestemmelse”

brugt i stedet for ”delagtiggørelse”. Valget

af ord i oversættelsen sætter allerede forskelligt fokus på

delelementer i området. (For mig ville ”delagtiggøre”

gøre til en del af noget være mere omfattende end

”medbestemmelse” og ”selvbestemmelse” ville være

LANGT mere endnu… )

med­bestemmelse meningsfuldhed

Det interessante er også at Antonovsky (mindst) bliver

oversat på tre måder. Det engelske er ”sense of

coherence”. Det bliver oversat BÅDE til ”følelse”,

”fornemmelse” og ”oplevelse” af sammenhæng. Prøv at lægge mærke til, hvordan din egen

oplevelse skifter når du bruger de tre ord.

Sig dem en efter en og prøv om du også oplever en forskel det er IKKE en konkurrence, bare en

opmærksomhedsøvelse…

• Jeg føler sammenhæng

• Jeg fornemmer sammenhæng

• Jeg oplever sammenhæng

Slår man ”sense” op bliver det på engelsk beskrevet som ” general conscious awareness” og ”

become aware of not through the senses but instinctively”. Begge dele antyder for mig at den mest

præcise oversættelse burde være ”fornemmelse for sammenhæng”.

Så kom den næste et Venn­diagram hvor tingene griber ind i hinanden. Der er faktisk områder

på figuren, som antyder at to af tre faktorer også kan være til stede uden den tredje. Selvfølgelig kan

hver enkelt faktor også i denne model være der alene.


håndterbarhed

meningsfuldhed

begribelighed

Ingen af de ovenstående er dynamiske modeller, hvor man kan se en retning. De er statiske som

billeder eller kort af området mere end en film.

Jeg begyndte at lege med det: Hvad nu hvis de tre påvirker hinanden?

begribelighed

Oplevelse

Af

Sammenhæng

Meningsfuldhed

håndterbarhed

Jeg håber I kan se, at denne fremstilling faktisk antyder en form for dynamik mellem de tre faktorer,

som de første slet ikke havde (Det var mere tre separate faktorer end tre samarbejdende) Den her

model antyder dog kun en retning nemlig at f.eks. meningsfuldhed påvirker håndterbarhed mere

end begribelighed (pilens retning)


De 3

Forudsigelighed

Hvad nu hvis vi betragter de tre faktorer som udtryk for et snapshot af et bestemt tidspunkt? Og så

holder flere tidspunkter op mod hinanden.

Tid‡ Kassen under stregen skal symbolisere SUMMEN af de tre faktorer.

Læg mærke til den lille finesse, at de to

yderste faktisk opnår samme størrelse af

oplevelse af sammenhæng MEN den er opnået

på to forskellige måder: I det yderste til

venstre er det ”meningsfuldhed”, der trækker

det store læs, mens det i den yderst til højre er

”håndterbarhed” og ”begribelighed”, som er de

store. Overvej selv om der ikke kunne være

tidspunkter i det eget liv, som kunne ligne… .

Håndterbarhed

Begribelighed

Meningsfuldhed

Oplevelse

Af

Sammenhæng

Håndterbarhed

Oplevelse

Af

Sammenhæng

Oplevelse

Af

Sammenhæng

Læg mærke til at hver model eller tegning ikke

bare er en neutral fremstilling af ”virkeligheden”,

men netop trækker bestemte elementer af teorien frem.

Den næste model har nogle interessante vinkler:

Her tænkte jeg, at man kunne forstå Antonovsky som at ”oplevelse af sammenhæng” er den

INDERSTE kerne og omgivet af de tre faktorer, mens f.eks. .

Begribelighed

Begribelighed

Meningsfuldhed

Oplevelse

Af

Sammenhæng

­ og så tegne en ny model til det næste tidspunkt.

Håndterbarhed

Begribelighed

Meningsfuldhed

Medbestemmelse

Meningsfuldhed

Håndterbarhed

Belastningsbalance

”belastningsbalance” eller ”forudsigelighed” er de ydre ting,

som vi kan gøre noget ved. Sådan kan man se det som

pædagogens arbejde er på de ydre faktorer mens den

enkelte må konstruere sine egne indre faktorer.

Pædagogen står på denne måde udenfor den indre

sammenhæng.

Jeg har ikke tænkt tanken til ende, men det

kunne være sjovt at se to af de ovenstående

cirkler kommunikere med hinanden.

ELLER

Man kunne kigge på den på samme måde som

diagrammet lige før og tegne det som en lagkage

med ulige store stykker. Dermed kunne man vise

hvordan forskellige aspekter er væsentlige på

forskellige tidspunkter og forskellige sammenhænge

Sådan:


Begribelighed

Meningsfuldhed

OAS

Håndterbarhed

Begribelighed

OAS

Meningsfuldhed

Håndter

­barhed

I min personlige (og meget systemisk inspirerede) forståelse, så vil sådanne konstruktioner have en

DYNAMIK indbygget som mange andre repræsentationer skjuler.

I min forståelse, så er de ting, som man ikke tænker på eller lader sig mærke med ikke til stede.

På en abstrakt måde kan man sagtens sige at ”der må jo være meningsfuldhed altid” MEN i praksis

er det let at finde situationer, hvor INGEN på nogen måde er opmærksom på mening (fordi de f.eks.

er optaget af at balancere, få fat i en veninde, synge en sang osv)

UDEFRA så kan man selvfølgelig komme med argumenter som ”Du tænker nok

ikke på det, fordi det er opfyldt” og det kan være en forklaring, men hvis man går ind i min

personlige oplevelse, så var den der altså ikke.

Det kan for resten være det, der kan give problemer i en situation. Overvej f.eks. .en

person, der går i gang med en opgave uden at overveje hvor håndterbar den er eller en, der udfører

begribelige og håndterbare opgaver uden at tænke over om det også giver vedkommende

mening… ..

Når du læser dette, så er det ikke for at forvirre dig, men for at vise dig, hvordan man kan udnytte

forskellige fremstillinger til at få nye perspektiver på sagen. Det plejer at være en skæg øvelse at

gøre og den bringer både fornøjelse OG nye vinkler på stoffet.

God fornøjelse CK

More magazines by this user
Similar magazines