IRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

sdrbjertkirke.dk

IRKEbladet - Sdr. Bjert Kirke

Foto: Karen Lützen

Kirkebladet Sdr. Bjert Sogn

38. årg. • Dec - Jan - Feb 2012-13

Kirkehjælper på job

Anders (t.v.) giver som konfirmand

en hånd med om søndagen

Se side 7


Til eftertanke...

Døbt som 58-årig

Menigheden fik sig en lille overraskelse

under årets Påskegudstjeneste. Efter en

traditionel barnedåb skulle præst Tine Illum

forestå endnu en dåbshandling.

Denne gang dog en voksendåb, en handling

som ikke har fundet sted i vores kirke i

mindst 30 år!!

Efter lange overvejelser havde jeg besluttet

at melde mig ind i Folkekirken. Jeg havde

bedt Tine om en indmeldingsblanket, og

det lignede bare en formalitet. Ugen efter

ringede præsten dog med en lidt kedelig

besked. Jeg kunne ikke blive medlem af

Folkekirken, for jeg var ikke døbt. Men hun

havde ikke noget imod at døbe mig. Om det

var noget?

Jeg ved ikke, om det føltes som en lille

provokation, men det hele endte med, at vi

besluttede, at ceremonien skulle finde sted

under Påskegudstjenesten!

Reaktionerne fra menigheden var mange og

forskellige, men alle positive og hjertelige.

Og især i de følgende dage var det forventede

spørgsmål ”hvorfor” mest udtryk for en

velment og engageret nysgerrighed.

For, helt ærligt. Hvorfor søger en mand

sidst i halvtredserne med et meget velfungerende

familieliv og uden de helt store

problemer ind i kirken?

Jeg diskuterede her på det seneste med

2

nogle søde mennesker fra Bjert. Vores

emne var profeten Paulus’ kaldelse foran

Damaskus. Hvordan skulle vi som moderne

mennesker forholde os til begrebet

”kaldelse”.

Kaldelsen kan jeg nu heller ikke forholde

mig til. Det er for stort. Det ser ud til, at

min rejse tilbage til kirken er gået over den

meget kringlede vej af tvivlen og søgen, og

jeg kan genkende den følelse som C.S.Lewis,

som i mange år var ateist, beskriver i

Surprised by Joy : ”I efteråret 1929 opgav

jeg og indrømmede, at Gud var Gud”.

Kan man så bare ikke nøjes med at tro på

Gud og lade den kirke være den kirke?

Nej, fordi jeg tror på, at alle mennesker

på et eller andet tidspunkt godt kan bruge

”lidt” hjælp i form af en god snak med en

præst. Den dansk Folkekirke er efter min

mening én af de få institutioner, som tager

de svære spørgsmål alvorligt. Her tør man

diskutere emner, som for mange andre er

tabubelagte. Jeg synes, at Folkekirken har

fattet, at man i en verden, der ændrer sig

hurtigt, skal være omstillingsparat, men på

den anden side også skal være den garant

for den tryghed, som mennesker i netop

sådan en kaotisk ændrende verden har brug

for.

Gerrit Toet

Foto: Anette Jorsal


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Hvem har egentlig

opfundet nytårsløfter?

Jeg kan opremse en lang række brudte

nytårsløfter. Måske ikke lige dem, der

er afbilledet her, men så andre. En liste

over forsømmelser. En opvisning af, hvor

udisciplineret og uperfekt jeg er. Et kartotek

over undladelsessynder. En række

fiaskoer. Uudnyttet udviklingspotentiale....

Og jeg kan føle mig sårbar og ensom og

mislykket og bange for det, der skal

komme. Det, jeg ikke kan overskue og ikke

kontrollere. Hvad vil 2013 bringe?

Men jeg kan også leve mit liv i håb.

Håb om, at når jeg har svigtet alle mine

nytårsløfter, så holder Gud sine.

Og når jeg går i kirke nytårsaften, så er det

netop for at få håbet lagt ned over mit liv;

så jeg kan leve med det kristne håb som

min horisont og mit pejlemærke.

Hvert år synger vi salmen, hvor der i et af

versene står:

”Af gode magter underfuldt beskærmet

tar vi imod med håb, hvad der skal ske.

Gud er med os i aften og i morgen,

og Hans velsignelse får vi at se.”

Tine

3


Menneskelig gudstjeneste

Kirken er bygget af ”levende sten”, af levende mennesker.

Mennesker holder gudstjeneste. Gudstjenesten

er menneskers, menighedens.

Det er ikke organisten, graveren, kirkesangeren

og præsten, der holder gudstjeneste,

og så er der nogle tilskuere.

Menighedsråd, gudstjenesteudvalg og

mange andre har i årevis engageret sig i

at forme gudstjenestelivet her hos os, så

det bliver sådan, som det passer til dette

sted. Den måde, vi holder gudstjeneste

på, kalder man ”liturgi.” Siden 2006 har

Sdr. Bjert være et ”liturgisk frisogn”,

altså et sogn, hvor menigheden selv

havde ansvar for og glæde ved at arbejde

med gudstjenesten. Centrale begreber

er delagtighed, gen-kendelsens glæde,

liv, relationer, at rumme og modtage

alle. Der skal høres mange stemmer

til gudstjenesten. Vi skal mærke, at

gudstjenesten er alles. Vi arbejder os

i fællesskab frem til den liturgi, som vi

synes passer her.

4

Foto: Karen Lützen

Gudstjenesteudvalg

Ingen skal forberede en gudstjeneste alene!

Der skal flere til. Derfor forsøger vi at få et

stort gudstjenesteudvalg af mange forskellige

mennesker med mange forskellige

meninger. Vi tror nemlig, at hvor mennesker

mødes med hver deres tanker og drømme,

dér sker noget!

Åbent gudstjenesteværksted

Fra januar vil vi ca. en gang om måneden

holde ”Åbent gudstjenesteværksted” (se

kalenderen), hvor vi håber, at mange vil

komme og være med til at tænke helt

konkret med på de næste gudstjenester.

Her læser vi de tekster, der skal bruges i

gudstjenesten, og taler om dem. Vi taler

om salmer, musik og alt det andet.

Her skal der både være plads til de vilde

drømme og til de mere lavmælte tanker.

”Gudstjenesten er på én gang en højtidelig

audiens hos en almægtig Gud og et glad

børneselskab hos en kærlig far”.


Menneskelig gudstjeneste i stiftet

Siden 2010 har vi, Søren og Tine, også

arbejdet på stifts-basis med gudstjenesteliv.

Vi har bl.a. holdt inspirationsdage og

udarbejdet et gør-det-selv-materiale til

de steder, hvor man ligesom her gerne vil

arbejde med gudstjenesterne. Desuden

uddanner vi gudstjenestekonsulenter, der

kan hjælpe processen i gang i de enkelte

sogne. Heldigvis er vi blevet taget vel imod

– og det har også har taget megen tid.

Derfor har Haderslev Stiftsråd ønsket at

frikøbe Tine 20 pct. og ansætte Søren

15 pct. de næste fire år. Det kan lade

sig gøre, da Søren er ansat 85% her.

Menighedsrådet har indvilget i at låne

Tine ud, mod at få hjælp udefra.

Velkommen til Maria...

Det var et stort ønske, at det blev Maria

Frederiksen, sognepræst i Sdr. Stenderup,

der fik en kvote på 20 pct. her. Dels arbejder

vi allerede sammen i forbindelse med

konfirmander, gudstjenesteplanlægning,

sognearrangementer etc. Dels kender vi

hende som en meget dygtig præst. Så

menighedsrådet friede til hende – og til

vores store glæde sagde hun ”ja!”

Herfra skal lyde et stort VELKOMMEN til

Maria. Vi glæder os til samarbejdet.

Søren Andresen & Tine Illum

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Det er så yndigt...

Søndag 20. januar kl. 10.30 er alle

kommende brudepar særlig indbudt

til gudstjenesten. Prædiketeksten er

om Jesus, der er til bryllup i Kana.

Alle salmerne er denne dag salmer,

man typisk synger til bryllupper.

Læs en bog

- sammen med nogen

I januar starter en litteraturkreds ved

Sdr. Bjert Kirke. Alle kan være med, og

der kræves ingen særlige forudsætninger.

Denne sæson læser vi ”Den ny Aftale”.

Her har dygtige folk oversat ”Det nye

Testamente”, så sproget flyder let og

gengiver meningen, snarere end at

oversætte ordret. Det gør, at man kan

lægge sig på sofaen med benene oppe

og læse bogen. Den billigste udgave

koster 100,- kr. – men det er også

muligt at låne et eksemplar i kirken.

Litteraturkredsen ledes denne sæson af

Lone Bendixen og Tine Illum, og mødes

følgende tirsdage fra 19-21 i sognehuset:

15. januar, 29. januar,

26. februar, 12. marts og 9. april.

Til første gang bedes man læse

”Matthæus’ fortælling om Jesus”.

Tilmelding til Lone Bendixen, helst på

mail: lonebendixen@gmail.com

5


Caroline Bak Jørgensen og lille Sofus nyder babysalmesangen hos Lisbet Møller Larsen i den polstrede

firkant på gulvet i koret. Foto: Karen Lützen

Så er der igen babysalmesang!

Forældre til børn, der er født i Sdr. Bjert mellem

marts og november 2012 får brev.

Babysalmesang starter mandag 28. januar, kl. 10-12.

Det er Lisbet Møller Larsen, der leder babysalmesang.

Signe Brixen og Kjestine Stokbæk er medhjælpere

og ekstra varme hænder.

Minikonfirmander forår 2013

Alle børn på skolen, der går i 3.b, modtager i løbet af december indbydelse til at blive

minikonfirmander i foråret. Minikonfirmanderne mødes første gang onsdag 9. januar

13.00-14.30. Hvis man bor i Sønder Bjert, men går på en anden skole, er man velkommen

til at henvende sig og få tilsendt en indbydelse.

6


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Jeg kan jo li’ at hjælpe...

Kirkehjælper Anders om for en tid at lægge

hænder og røst til et aktivt gudstjenesteliv

Nogle af konfirmanderne har sagt ja til at

give en hånd med under gudstjenesterne.

Kirkehjælpere bliver de kaldt. Og deres

arbejde bærer lønnen i sig selv, som det

hedder i en gammel vending.

Anders Meldgaard Knudsen på 14 er en af

dem, som kirkegængere kan opleve i funktion

om søndagen. Vi har sat hinanden

stævne på kirkebænken i en hverdags mørkningstime

- med tre lys tændt i globussen

Hvorfor har du meldt dig Anders?

Kort tænkepause.

“Det kan der være flere grunde til. Men når

man nu som led i konfirmandforberedelsen

skal deltage i en række gudstjenester,

tænkte jeg, at så kunne jeg få endnu mere

ud af det ved også at deltage aktivt - at

opleve gudstjenesten sådan lidt indefra og

hjælpe her og der. Det kan jeg godt li’.”

Med hvad for eksempel?

“Jeg har hjulpet med at dele salmebøger ud

og også fået lov til at læse bønner højt for

menigheden ved ind- og udgang.”

Hvordan er det?

“Man skal gøre sig umage og læse teksterne

godt igennem derhjemme - og alligevel

kan man begå fejl - og blive tør i

munden - forhåbentlig uden at ret mange

lægger mærke til det. Men selve det at stå

foran folk i kirken forekommer mig ikke

unaturligt. For jeg har været med i skuespil

på skolen og har teater som valgfag i 8. a.”

Siger ordene dig noget?

“Min barnetro med at Gud har skabt Verden

bliver da udbygget. Og min egen overbevisning

om, at man skal hjælpe hinanden,

bestyrkes.”

Vil du læse teologi?

“Det har jeg slet ikke tænkt på. Men jeg

vil gerne i mit voksne liv beskæftige mig

med noget, hvor jeg kan hjælpe folk med

problemer. F. eks. som psykolog.”

Tror du også på noget uden for kirken?

“Ja, på Liverpool...!”

Med smil puster vi lysene ud i det smukke,

tavse kirkerum, inden trofaste Betty Hansen

kommer og låser vejkirken af for natten.

Erik Randel

Anders Meldgaard Knudsen

- man skal gøre sig umage med teksterne.

Foto: Karen Lützen

7


Gudstjenester

og arrangementer

vinteren 2012-2013.

8

Kalenderoversigt

December, januar og februar.

Hvor intet andet er nævnt er Tine Illum

præst ved gudstjenesterne.

= Under prædiken kan børnene gå i børnerummet

og få fortalt bibelhistorie.

= Kirkecafeen er åben efter gudstjenesten.

DECEMBER

Søndag 2. december kl. 10.30

1. søndag i advent

Gudstjeneste

Mandag 3. december kl. 20.00

Juleafslutning for spejderne

Tirsdag 4. december kl. 17.00

Vi øver sange til radiogudstjenesten

Onsdag 5. december kl. 19.00

Julekoncert (se s. 11)

Søndag 9. december kl. 10.00

2. søndag i advent

Radiogudstjeneste (se s. 10)

Søndag 16. december kl. 19.00

Aftengudstjeneste

Mandag 17. december kl. 20.00

Koncert Trine Gadeberg

Tirsdag 18. december kl. 10.00

Juleafslutning for børnehaver

og dagplejere

Tirsdag 18. december kl. 14.00

Eftermiddagsgudstjeneste i adventstiden

Onsdag 19. december kl. 17.00

Krybbespil for alle aldre (se s. 10)

DECEMBER

Torsdag 20. december kl. 10.45

Juleafslutning for 0.-4. klasse

Torsdag 20. december kl. 12.00

Juleafslutning for 5.-9. klasse

Søndag 23. december kl. 10.30

Lillejuleaftensgudstjeneste (se s. 10)

Mandag 24. december kl. 14 og 16

Juleaftensgudstjenester (se s. 10 )

Mandag 24. december kl. 23.30

Julenatsgudstjeneste (se s. 10)

Tirsdag 25. december kl. 10.30

Juledag

Onsdag 26. december kl. 10.30

Gudstjeneste i Dalby Kirke

v. Klavs Bo Sørensen

Søndag 30. december kl. 10.30

Julesøndag

v. Jens Christian Bach Iversen

(se s. 10)

Mandag 31. december kl. 15.30

Nytårsaften (se s. 10)

JAnuAR

Søndag 6. januar kl. 19.00

Helligtrekonger (se s. 10)

Tirsdag 8. januar kl. 16.30

Åbent gudstjenesteværksted (se s. 4)

Onsdag 9. januar kl. 13.00

Minikonfirmander starter

Torsdag 10. januar kl. 19.00

Åben Snak ”Ud med kirken..” (se s. 12)

Søndag 13. januar kl 10.30

1.søndag efter helligtrekonger


JAnuAR

Tirsdag 15. januar kl. 19.00

Læs en bog starter (se s. 5)

Torsdag 17. januar kl. 19.30

Foredragsaften ”Danske Sprogbilleder”

(se s. 12)

Søndag 20. januar kl. 10.30

2. søndag efter helligtrekonger

(se s. 5)

Søndag 27. januar kl. 19.00

Aftengudstjeneste

Mandag 28. januar kl. 10.00

Babysalmesang starter

Torsdag 31. januar kl. 14.30

Foredragseftermiddag

”Brorson og Stub” (se s. 12)

FEBRuAR

Søndag 3. februar kl. 10.30

Seksagesima Søndag

Søndag 10. februar kl. 9.00

Septuagesima søndag

v. Iben Munksgaard Davids

Søndag 17. februar kl. 10.30

1. søndag i fasten

Tirsdag 19. februar kl. 16.30

Åbent gudstjenesteværksted

Torsdag 21. februar kl. 19.30

Foredragsaften ”Husmødre” (se s. 12)

Søndag 24. februar kl. 10.30

2. søndag i fasten

Torsdag 28. februar kl. 14.30

Filmeftermiddag (se s. 12)

Torsdag 28. februar kl. 19.00

Åben Snak ”De spiser deres gud...”

(se s. 12)

Søndag 3. marts kl. 10.30

3. søndag i fasten

Da menighedsrådet endnu ikke ved redaktionens

slutning har konstitueret sig, er rådsmøderne

ikke lagt fast. Man kan orientere sig på kirkens

hjemmeside.

K irkebladet

Indsamlinger

Sdr. Bjert Sogn

Advent: Folkekøkkenet og De frie Fugle

Jul: Fremtidsbørn

Januar: Kirkens Korshær

Februar: Folkekirkens Nødhjælp

Indre Mission

Torsdag d. 6. december kl. 19,30,

adventsmøde v/ Carsten Mikkelsen,

Kolding. Mødested bekendt gøres senere.

Onsdag d. 23. januar kl. 19,30, vintermøde

i Vejen v/Per Weber, Hinnerup.

“Der stråler en stjerne”

I Sdr. Bjert Kirke

mandag 17. december kl. 20.00.

Traditionen tro er der en uges tid før jul

koncert i kirken med den ”lokale” trio:

Trine Gadeberg, Jørgen Heick og Carl-Aage

Eliasson.

Entré for voksne (over 18 år): 100,- kr.

Børn gratis.

9


Jeg glæder mig i denne tid...

- advent og jul i Sdr. Bjert Kirke

For nogle år siden fremstillede børn fra

børnehave, SFO og minikonfirmander

den englealtertavle, som vi altid glæder

os til at finde frem til jul. Et mylder af

engle med røde stilethæle og hår som

himmelske antenner. Et par år efter

tilføjede minikonfirmanderne en krybbe

med den nyfødte Jesus. Klassens bedste

tegner skulle tegne Jesus’ ansigt. Og det

blev klistret på sammen med en vugge. Men

ingen var helt tilfredse. ”Han ligner et helt

almindeligt barn”, sagde en. Og vupti! fik

de limet nogle store gyldne stråler rundt

om barnets ansigt. ”Nu kan enhver da se, at

han også er Gud!” sagde en af børnene.

Advent- og juletiden er en eftertanke over

det under: at Jesus er Gud og menneske.

Fortalt gennem et par tusind år – og smukt

illustreret af børn fra Sdr. Bjert...

Søndag 2. december, kl. 10.30

tændes kirkens adventskrans – og så er

advent rigtig begyndt.

I år er der radiotransmission af gudstjenesten

2. søndag i advent,

9. december, kl. 10 – og for at

lytterne skal kunne glæde sig over sangen

i kirken, håber vi, at der kommer rigtig

mange til gudstjeneste også denne søndag.

Og vi håber, at mange har lyst til at øve

sangene til denne søndag tirsdagen før,

altså 4. december, kl. 17.

Søndag 16. december, kl. 19.00

De ni Læsninger.

10

Onsdag 19. december, kl. 17

opfører 4. klasse fra Sdr. Bjert Centralskole

krybbespil for alle, der har lyst til at komme

i julestemning.

Lillejuleaften, 23. december,

er også 4. søndag i advent. Der er gudstjeneste

kl. 10.30. Her tager vi adventskransen

ned og sætter juletræet ind.

En gudstjeneste for hele familien.

Juleaften og -nat, 24. december,

Det er en fast tradition, at der udover de

to gudstjenester kl. 14 og 16 også er

gudstjeneste julenat. Det er en lidt mere

stilfærdig gudstjeneste. Udenfor står

lanternerne, og indenfor er der udelukkende

levende lys.....

Julesøndag 10.30, Gudstjeneste med

”Vælg en julesalme”, hvor der også er

mulighed for at kirkegængerne foreslår en

julesalme, de holder af.

nytårsaften er der gudstjeneste

kl. 15.30 – og derefter ønsker vi

hinanden ”godt nytår” med kransekage

og et glas i kirkecaféen.

Helligtrekonger søndag, 6. januar

er der aftengudstjeneste kl. 19, hvor vi

synger julen ud.


Julekoncerter

i Dalby og Sdr. Bjert Kirker

“Glæden”

Vi opfører en rytmisk kantate af John Høybye

for ungdomskor og band i et stort fælles projekt med

Børne og Ungdomskorene fra de to nabokirker.

Koncerten er familievenlig og varer ca. en time.

Sdr. Bjert Kirke

Onsdag

d. 5. dec.

kl. 19

Fredslyset fra Betlehem

I fødselsgrotten i Betlehem brænder en

evig flamme, fortælles det. Ved denne

flamme har mange tændt lys gennem

tiderne. Efterhånden er det en tradition at

bringe denne flamme rundt i verden ved

juletid. I Sdr. Bjert Kirke vil der juleaften

i kirkecaféen stå en lanterne med denne

Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

Dalby Kirke

Torsdag

d. 6. dec.

kl. 19

Fri entré

flamme. Alle er velkomne til at medbringe

deres egen lanterne eller et af de såkaldte

gravlys, så man kan få flammen med hjem

i julen. For mange er det en tradition at

lysene på juletræet tændes med lys fra

Betlehem.

11


Eftermiddage i Sognehuset

Pris: 20,- kr. incl. kaffe og kage (og i februar også biograf-slik)

Torsdag 31. januar kl. 14.30 ”Salmer og sange af Ribes Brorson og Ambrosius Stub.”

Maria Frederiksen er sognepræst i Sdr. Stenderup og i de næste fire år også 20 pct. i Sdr.

Bjert. Denne eftermiddag fortæller hun om sin hjemstavns to store digtere, der levede

samtidigt i Ribe i 1700-tallet. Og vi synger naturligvis sange og salmer af begge de to store

Ribe-digtere.

Torsdag 28. februar kl. 14.30 Filmeftermiddag (titel annonceres senere)

Aftener i sognehuset

Torsdag 17. januar kl. 19.30 ”Danske sprogbilleder –en dialektaften.”

Skuespilleren Kjeld Høegh giver et autentisk og underholdende indblik i en række af

landets mest kendte (og elskede) dialekter.

Der tages behørigt og humoristisk hensyn til både det originale udtryk og de lune særpræg

i folkekarakteren. Undervejs hører vi bl.a. Thybo-mål, Himmerlandsk, Alsisk, Fynsk,

Sjællandsk og Mønsk. - Pris: 50,- kr.

Torsdag 21. februar kl. 19.30 ”Husmødre”

Helle Juhl fortæller om dagliglivet på landets største

arbejdsplads: huset, familiens hjem.

At blive hjemmegående husmor var langt op i det

20. århundrede unge pigers drøm og ideal, men i 1960’erne

blev husmoren ramt af galopperende elmesyge, og hun er

aldrig kommet sig. Ved hjælp af billeder og fortællinger fra

bogen “Husmødre - historier fra landets største arbejdsplads”

tager vi tilbage til husmødrenes æra - til en hverdag, hvor

de havde hænderne fulde med at vaske, skure, koge, bage,

sylte og passe børn og gamle. Aftenen arrangeres i

samarbejde med Bjert-Stenderup Husholdningsforening.

Pris: 75,- kr.

Åben snak - Åben snak er for alle, der interesserer sig for aftenens emne

Aftenerne er gratis og uafhængige af hinanden.

Kl. 20.30 kan man deltage i en halv times aftensang i kirken.

Læs mere udførligt om aftenerne på hjemmesiden eller i folderne i våbenhuset.

Aftenerne starter kl. 19, og foregår i sognehuset.

Torsdag 10. januar Ud med kirken – til hele verden.

Den kristne kirke er verdensomspændende. Hvorfor det? Kan man ikke bare lade folk i fred

med det, de tror på? Hvordan er fortællingen om Kristus blevet ”serveret” i andre kulturer

og til forskellige tider? Hvad er mission?

Torsdag 28. februar ”De spiser deres Gud” – om nadver.

At holde nadver var for de første kristne det absolut vigtigste. Kritikerne anklagede dem for

at være kannibaler, fordi de spiste deres Gud. Nadveren har været og er medvirkende årsag

til kirkesplittelser. Hvad er nadver overhovedet?

12


Sdr. Bjert Sogn

K irkebladet

En god dag for sognet

- lød det efter menighedsrådsvalget

Der var livlig trafik til, fra og i

Sognehuset, da menighedsrådsvalget

afvikledes 13. november. Med kaffe og

småkager til alle på bordet.

Da stemmerne var talt op, kunne den

afgående formand Arne Friis melde, at

346 havde stemt. Stemmeprocenten på

19,77 var endog en tak bedre end de

19,33 procent ved forrige valg for otte

år siden.

“Så det var en god dag for sognet,”

konstaterede han.

Det sogn som dagen før af Kristeligt

Dagblad blev betegnet som Folkekirkens

Duks!

ER

Stemmetallene gav valg i rækkefølgen:

Hanne Føns

Inger Rørbæk Madsen

Anette Jorsal

Inge Vesterdal

Arne Friis

Thyge Lind

Hans Lind

Suppleanter blev:

Ingrid Borbye

Bent Junker-Hansen

Hanne Føns

Inge Vesterdal

Hans Lind

Ingrid Skielboe

Borbye

Inger Rørbæk

Madsen

Arne Friis

Bent Junker-

Hansen

Anette Jorsal

Thyge Lind

Hanne Føns skal som

den først valgte inden første

søndag i advent indkalde til

det konstituerende møde i

det nye råd og forestå bl.a.

valg af formand.

13


Køb nye lys

– og aflever de gamle!

Gamle lysestumper bliver til nye lys på

lysstøberiet i Ring. De nye lys kan købes

i Sdr. Bjert Kirke. Der er både juletræslys,

kerter, helligtrekongerslys og almindelige

lys. Desuden er der små gavepakker med et

par lys og en bemalet tændstikæske.

Lysene sælges i forbindelse med sogneeftermiddagene

og ved flere andre lejligheder.

Det er også muligt at henvende sig

direkte til Ingrid Borbye, der står for salget

her i sognet. Beløbene går direkte til at

støtte Danmission.

Lysestumper modtages med taknemmelighed.

Man kan tage dem med i kirke eller

bare lægge dem i våbenhuset i en pose.

Helst hvide lys for sig, og farvede for sig.

nytårsaftens-bøn

Gud over sekunder og evighed.

Vores dage er flygtige

og forsvinder som nattens stjerneskud,

snart er året omme og gemt hos dig.

Tak fordi du fulgtes med os i det år, der

snart er forbi, og åbner døren til det,

der skal komme.

Nu beder vi:

Befri os fra det, der nager os, i tiden

der gik. Og fra bekymringen for, hvad

det nye år vil bringe.

Hjælp os til at råbe ”velkommen”

og stole på dine nytårsløfter om at være

med os alle dage.

Lad dit himmelske overflødighedshorn

vælde med leg og latter.

Og når klokken slår tolv,

så fyld vores timeglas med evighed.

Lad glæden boble og flyde over.

Gå med os over årets tærskel og ind i

din fremtid.

14

Tine Illum

Døbte

5. august Lukas Sommerlund Gustafsson

Vesterbrogade 12, Vejle

26. august Emma Risborg Jakobsen

Stenderupvej 68, Bjert

23. sept. Ida Harbo Sørensen

Odins Ager 12, Kolding

27. sept. Tina Zeissler

Bellevuegade 29 A, Kolding

7. okt. Freja Buck nielsen

Nørrevænget 13, Bjert

7. okt. Victor Buck nielsen

Nørrevænet 13, Bjert

27. okt. Sebastian Gustav Grabow

Mads Kehlets Vej 33, Bjert

28. okt. Sienna Athene Damgaard

Sørensen

Stenderupvej 57, Bjert

Viede og kirkeligt

velsignede

4. august Lena Frøkjær Henriksen og

Kenneth Rasmussen

Agtrup Midtskovvej 50, Bjert

18. august Mette normann Jørgensen og

Jesper Laursen

Røddingvej 15, Kolding

18. august ninna Dyrby Henneberg og

Mads Bentofte Larsen

Gl. Kongevej 24, Kolding

8. sept. Mette Andersen og

Mads-Peter Jannings

Rådmandsgade 48 A, København


Dødsfald og

bisættelse/begravelse

1. august Edith Elisabeth Pedersen

Skolevænget 12, Kolding

6. august Gorm Fog-Petersen

Agtrup Midtskovvej 91, Bjert

9. august Tom Kellvig

Vesterløkke 10, Bjert

12. august Kirsten Ploug

Hjarupvej 10, Kolding

21. august Erik Christensen Kehlet

Olaf Ryes Gade 34, Kolding

8. sept. Hans Christian Schmidt

Thomasen

Løgervej 59, Bjert

10. okt. Ole Hansen Rasmussen

Tingvejen 31, Fredericia

Kirkebladet Sdr. Bjert Sogn

Kirkelig vejviser www.sdrbjertkirke.dk

Sognepræst, Mandag fridag

Tine Illum 75 57 20 90

Gl.Bjert 27, 6091 Bjert

Præst:

ti@km.dk

Maria Frederiksen 75 57 10 81

6092 Sdr. Stenderup

Menighedsrådet:

msf@km.dk

Arne Friis 20 15 47 97

Hanne Føns 75 57 20 84

Anette Jorsal 27 20 14 57

Hans Lind 75 57 27 33

Thyge Lind 75 57 27 32

Inger Rørbæk Madsen 41 41 60 91

Inge Vesterdal

Kirkesangere:

75 50 89 81

Hanne Schneider 75 57 11 49

Jette Zoega 75 52 77 30

Babysalmesang:

Lisbet Møller Larsen 22 36 20 99

lisbet@ctlarsen.dk

Organist og korleder:

Søren Andresen, Engløkke 5 23 47 30 47

organisten@sdrbjertkirke.dk

Graver:

Kirkegårdskontoret, bedst 9.00-9.30 75 57 22 50

Hanne Buhl (privat) 75 57 52 23

graver@sdrbjertkirke.dk

Kirkeværge: Bent Junker-Hansen 75 57 14 46

berujh@gmail.com

Attester - fås ved henvendelse til sognepræsten.

Fødsler - i sognet anmeldes til sognepræsten

senest 14 dage efter fødslen

Dødsfald - anmeldes til sognepræsten

Sognehuset: Hanne Buhl

Facebook: Sønder Bjert Kirke

Kirkebladets redaktion

75 57 22 50

Karen Lützen, Mariavej 24 (ansvh.) 75 57 22 73

karenlytzen@profibermail.dk

Helle Aavild Juhl, Mariavej 22 75 57 25 01

Erik Randel, Guldager 14 75 57 26 64

Arne Friis, Agerland 13 20 15 47 97

Tine Illum, Gl. Bjært 27 75 57 20 90

Grafisk: X-tension ApS 75 57 23 00

Tryk: InPrint, Kolding

15


Fra tanke til handling med

renovering af kirkerummet

En ekspert fra Nationalmuseet, som skal ind over, når kirkerummet renoveres, tørrede under en

inspektion snavset væk på et lille område. Dér afsløredes, hvor hvide murene kan blive ved kalkning.

Det afgående menighedsråd har til det nye

råd afleveret nogle inspirerende ideer til

kirkens renovering og istandsættelse - og

overraskelsen: en pæn sum penge til at

gennemføre projektet ligger parat.

Den hidtidige formand Arne Friis siger på

falderebet:

“I menighedsrådet har vi igennem længere

tid drøftet, hvordan vi kunne få istandsat

kirken indvendig, for vi synes virkelig den

trænger. Men vi har også været bevidste

om, at det nok var vanskeligt at få penge

til opgaven.”

Hvad har været på programmet?

“Vi lavede et udvalgsarbejde, som mundede

ud i en lang ønskeseddel. Lige fra kalkning

af kirkerummet over elsikring og pudsning

af lysekronerne til ændring af bænkegavle,

så man bedre kan se. Samt flytning af

døbefonten.”

Og det koster?

“Ja - og nu var der bare det, at vi nok ikke

kunne få penge til det, da det jo ville koste

rigtig meget. Men vi dristede os alligevel til

at sende en ansøgning til provstiudvalget

- og for ganske nylig fik vi tilsagn om at

kunne få 1.750.000 kroner til opgaven. En

stor overraskelse for os alle.

Og det bliver ikke bare en opgave for det

nye menighedsråd. I det gamle har vi

besluttet, at vi vil indbyde alle i sognet

til at være med i debatten og deltage i

processen. Det sker

Onsdag 6. marts 2013 kl. 19-21

i Sognehuset

Her vil det nye menighedsråd fremlægge

de planer og tanker, der indtil nu ligger til

grund for bevillingen. Så vi glæder os til

at få en god og saglig debat om, hvad der

er ret og rimeligt inden for de økonomiske

rammer, der er afsat.”

ER

Foto: Karen Lützen

More magazines by this user
Similar magazines