Gentofte sportspark - Nyhedsbrev nr. 1 - 2006

jb.bold.dk

Gentofte sportspark - Nyhedsbrev nr. 1 - 2006

anlægsprojekt

2006

januar

februar

marts

april

maj

juni

juli

august

september

oktober

november

december

2007

2008

2009

2010

Ny kunstgræsbane bliver første

facilitet i sportsparken

Kommunalbestyrelsen afgav den 27.

februar 2006 anlægsbevilling til etablering

af en ny kunstgræsbane på Gentofte

Stadion. Kunstgræsbanen er én af de

faciliteter, der er foreslået til den

kommende Gentofte Sportspark.

Når etablering af kunstgræsbanen

igangsættes nu, inden sportsparkens

samlede udbygning er besluttet, skyldes

det dels, at Gentofte Stadion har modtaget

et tilskud fra Dansk Boldspil Union på 1,25

mio. kr. til banen under forudsætning af, at

den kan åbne i 2006, dels at der er et

meget stort behov for yderligere en

kunstgræsbane til vintertræning.

Den ny kunstgræsbane anlægges på

grusbanen, hvor der i forvejen er lysmaster

til vintertræning på banen

Se i næste nyhedsbrev forventet

åbningsdato for banen.

PROJEKTKALENDER

01.03 Udvidet styregruppemøde

15.03 Udvidet styregruppemøde

15.04 Nyhedsbrev nr. 2, 2006 forventes udsendt.

GENTOFTE

SPORTSPARK

w w w . g e n t o f t e s p o r t s p a r k . d k

| nyhedsbrev | nr. 1 | 2006 | side 1 af 2 |

Hennings Larsens Tegnestues

vinderprojekt udstilles på Stadion

Tirsdag den 17. januar 2006 præsenterede

borgmester Hans Toft, som

formand for dommerkomiteen, HLT -

Henning Larsens Tegnestue som vinder af

projektkonkurrencen for Gentofte

Sportspark.

Vinderforslagets model og plancher er nu

udstillet på Gentofte Stadion for

bestyrelsen og de hjemmehørende

klubber på Stadion.

Torsdag den 16. marts i tidsrummet kl.

16.00 – 20.00 og søndag den 19. marts

i tidsrummet kl. 12.00 – 16.00 kan

interesserede se vinderforslaget i

Restauranten på Gentofte Stadion.

Foto af model fra Hennings Larsens

Tegnestue af forslag til Gentofte

Sportspark

Vinderforslaget ”flytter” herefter ind i én af

projektets pavilloner, der senere i

anlægsprojektet skal genhuse Stadions

administration.


anlægsprojekt

2006

januar

februar

marts

april

maj

juni

juli

august

september

oktober

november

december

2006

2007

2008

2009

2010

Flot fremmøde til præsentation af

vinderprojekt

Den 9. februar præsenterede Jacob Kurek

og Filip Francati fra Henning Larsens

Tegnestue deres vinderprojekt for

indbudte klubber, institutioner og andre

brugere på Gentofte Stadion.

Der var mødt omkring 40 deltagere op, og

de havde mange gode og opklarende

spørgsmål til vinderforslaget og den videre

proces. Under arrangementet var der også

lejlighed til at se de 4 andre konkurrenceforslag

til projektkonkurrencen.

Proces med tilpasning og

prioritering igangsættes

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit

møde den 27. februar at igangsætte

processen med at få tilpasset vinderforslaget

fra Henning Larsens Tegnestue,

dels til det udbudte konkurrencemateriale,

dels til den viden og de behov, der er

fremkommet siden projektkonkurrencen

blev iværksat i juli 2005. Både projektgruppe

og brugere deltager i dette arbejde.

I uge 10 udsendes til klubber m.fl.

nærmere orientering om procesplan og

brugerinddragelse.

Et revideret dispositionsforslag vil foreligge

maj-juni. Det skal danne grundlag for

prioriteringsprocessen vedr. ønsker til

Gentofte Sportsparks kommende

faciliteter. Kommunalbestyrelsen skal på

baggrund heraf drøfte og beslutte

projektets næste faser i løbet af 2006.

Kontaktinfo

Tilmeld / afmeld nyhedsbrev hos Sonja

Mogensen: smo@gentofte.dk

Hjemmesiden og spørgsmål vedr.

projektet Susanne Sørensen:

ss@gentofte.dk

GENTOFTE

SPORTSPARK

w w w . g e n t o f t e s p o r t s p a r k . d k

| nyhedsbrev | nr. 1 | 2006 | side 2 af 2 |

Hvordan ser en aktivitetsløjpe ud?

I den nye Gentofte Sportspark etableres

en aktivitetsløjpe, men præcis hvordan

den skal udformes, er endnu ikke fastlagt.

Henning Larsens Tegnestue har foreslået

en belyst løbe- og gangsti i tre spor med

tre forskellige belægninger, som vil

omkranse hele stadionområdet på i alt 4,5

km.

Inden Kommunalbestyrelsen beslutter,

hvordan aktivitetsløjpen kan indgå i

sportsparken og hvordan den vil tage sig

ud, skal der i 2006 laves en model i 1:1

(en såkaldt mock-up) på max. 50 m. hvor

brugere og drift på Stadion kan afprøve og

evaluere på forslag til løjpen.

Aktuelt på Gentofte Stadion

Nyt mobilgulv til ishallen

Der indkøbes i april i år et mobilt

kunststofgulv, således at der kan spilles

rullehockey, køres på rulleskøjter og

dyrkes boldspil i sommermånederne i

skøjtehallen, der ellers er lukket maj-juli.

Yderligere information herom på

hjemmesiden og i næste nyhedsbrev.

Skøjtehallens sæsonslutning

Sæsonens sidste offentlige skøjteløb er

torsdag den 30. marts 2006.

Og sæsonens sidste IsDisco er lørdag

den 1. april 2006.

Herefter lukker Skøjtehallen ned og åbner

igen til oktober 2006

Sæsonstart i fodbold

Lørdag den 25. marts spiller HIK

sæsonens første kamp på Gentofte

Stadion. Der fløjtes op til lokalopgør

klokken 15.00 mod Lyngby.

Links

Nyhedsbrev nr. 4:

www.gentofte.dk/Fritid_og_kultur/Idraet_o

g_anlaeg/Stadion.aspx

Henning Larsens Tegnestue: www.hlt.dk/

TIDSPLAN 2006

Februar-juni: Tilpasning af vinderprojekt

Marts-oktober: Politisk udvalgsbehandling af anlægsprojekt, faseplaner og økonomi

Marts-november: Anlæggelse af 2. kunstgræsbane

More magazines by this user
Similar magazines